Navigácia

Partners


Pondelok 29. 11. 2021

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 1659095

Mapa

Novinky

 • § 2 Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri platí už aj v školách v celej budove.....Ďakujeme.

 • V jesenných mesiacoch prebiehal v našej škole zber gaštanov. Všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa do zberu zapojili srdečne ďakujeme. Blahoželáme najlepším jednotlivcom.

  1. miesto: STRUŇÁKOVÁ Karin 4.B – 314 kg
  2. miesto: BAJCURA Nikolas C – 240 kg
  3. miesto: PEŠTA Alex A – 175 kg
  4. miesto: LUKÁČOVÁ Sofia C – 149 kg
  5. miesto: BARKASI Daniela 3.C – 122 kg
  6. miesto: ŠIPOŠOVÁ Eva 2.B – 100 kg
  7. miesto: LIČKOVÁ 4.A – 91 kg
 • S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

  Naša škola sa pravidelne zúčastňuje tejto peknej akcie. Tento rok presne 19.11.2021 o 10:00 v školskom rozhlase zaznela relácia Náš hlas je dôležitý !!!

 • V rámci Európskeho týždňa mobility žiaci a učitelia ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach realizujú už tradične netradičné vyučovanie pod názvom Učenie v pohybe. Jeho cieľom je realizovať čo najviac vyučovacích hodín vo vonkajších priestoroch školy a docieliť, aby sa žiaci pri aktivitách čo najviac hýbali. Naši maličkí sa tak učili ako sa bezpečne správať na ceste, spoznávali prírodu vo svojom okolí, určovali svetové strany, skúmali farby prírody, učili sa počítať stromy, rozlišovali pojmy väčší, menší ap. Starší žiaci sa orientovali v teréne pomocou buzoly, v rámci výtvarnej výchovy tvorili z prírodnín, na matematike merali dĺžku, počítali obsah útvarov, skladali a merali úsečky z prírodnín, v rámci jazykov vznikli pekné práce opisu prírody, čítali a pozorovali krásy prírody, hľadali slovesá pohybu, v rámci fyziky merali teplotu, počítali rýchlosť pohybu, v rámci biológie a techniky sa zaoberali zberom jesenných plodov. Aktivity boli naozaj pestré a zaujímavé. Najdôležitejšie je, že sa veľa naučili ale aj hýbali, čo je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Ak bude počasie aj naďalej priaznivé zrealizujeme takéto učenie častejšie.

 • V rámci projektu „Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska“, realizovaného v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava, sa žiaci štvrtého a piateho ročníka našej školy zúčastnili tematických dní. Inovatívnou a zaujímavou formou sa dozvedeli poznatky o biodiverzite v našom regióne. Prakticky si vyskúšali pozorovanie rastlín a ich plodov prostredníctvom lupy. Okolité vtáctvo a zvieratá pozorovali ďalekohľadom. Miniatúrne živočíchy a zloženie pôdy pomocou mikroskopov. Celý projekt bol realizovaný vo vonkajšom areáli školy a jeho blízkom okolí. Aktivity našim žiakom pripravili a realizovali pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Deťom sa to veľmi páčilo a veríme, že získané poznatky využijú aj pri ďalšom poznávaní a ochrane prírody.

 • Opäť je tu jeseň a s týmto ročným obdobím je spojený aj zber gaštanov.

  Gaštany môžte nosiť každé ráno do 7:45 hod. /zadný vchod do atria./ Kg hlásite svojej triednej učiteľke.

 • Na finále Olympijského odznaku všestrannosti prišli tie najlepšie družstvá z jednotlivých krajov a najlepší jednotlivci z celého Slovenska. Dvojdňový program bol zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Finalisti, učitelia aj podporovatelia z radov športovcov sa zhodli – podujatie sa vydarilo a atmosféra bola fantastická. V pondelok 27. septembra čakali v Šamoríne na 7 súťažných družstiev a 28 jednotlivcov disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom a na záver cezpoľný beh. V utorok sa mladí športovci prezliekli do plaviek a súťažili v bazéne. Záverečná bodka za dvojdňovým programom bola prekážková dráha OCELOT v Bratislave. Našu školu reprezentovala Viktória Szekelyová, ktorá sa do finálovej desiatky prebojovala spomedzi 3500 účastníkov. Malý kúsok šťastia ju delil od medaily, keď vo finále smolne prehrala a obsadila 4.miesto. Srdečne blahoželáme.

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +42156 6441347

Fotogaléria