Navigácia

  • Výsledky najnovších súťaží

  • Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha

   Dňa 11.4.2017 absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka našej školy  Malý kurz prvej pomoci, ktorý  predviedli záchranári zo Záchrannej zdravotnej  služby  spoločnosti Falck. Hravou formou im medveď Míša  a teta záchranárka vysvetlili ako privolať pomoc, ako zistiť, či zranený dýcha. Každý žiak si mohol vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na vlastnom medvedíkovi. Zaujímavé bolo poskytovanie prvej pomoci pri dusení  sa pre malé bábätká, ale aj pre väčšie deti. Veď  skoro každý má súrodenca alebo kamaráta, ktorému by raz takto mohol zachrániť život. Za túto možnosť nácviku ďakujeme.

  • Environmentálna jar v našej škole

   V týždni od 20.3. do 24.3. sa v našej škole v rámci projektu ,,Zelená škola“ konal týždeň environmentálnej jari. Čo si pod týmto týždňom predstavujeme? Problematike  ekológie sme sa my žiaci aj naši učitelia venovali viac ako inokedy. Vyučovacie hodiny prebiehali viac vonku ako dnu. Takéto netradičné učenie sa nám veľmi páči. Šiestaci tvorili umelecký opis prírody v krásnom prírodnom areáli našej školy. Napríklad prváci poznávali jarné kvety, pozorovali rozdiel medzi živou a neživou prírodou. Druháci pomocou metódy stanovištia riešili projekt o vode. Na hodinách etickej výchovy sme využili naše zmysly na vnímanie jarnej prírody. Hodiny informatiky celý týždeň fungovali bez zapnutých počítačov a programovanie a algoritmy sme riešili s odpadovým materiálom. Druhákom a tretiakom sa páčilo tvoriť z prírodného  materiálu. Piataci si vyskúšali svoj odhad a meranie dĺžky na matematike. Areál našej školy je dosť veľký, a preto si meranie precvičili dostatočne. Šiestaci si Archimedov zákon na hodinách fyziky vyskúšali priamo v našom prírodnom jazierku. Spýtali sme sa našej koordinátorky Zelenej školy pani učiteľky Paľovej ako vníma takéto vyučovanie : ,, Podľa môjho názoru žiakov takéto učenie baví. Je lepšie vidieť veci priamo v teréne ako len spoza lavice. Viem, že sa takto učiť nedá vždy, ale na spestrenie vyučovacích hodín je to prospešné“. Týždeň environmentálnej jari vyvrcholil rovesníckym vzdelávaním. Ôsmaci všetkých žiakov školy poučili o význame environmentálnych prvkov v našej škole. Sú to : prírodné jazierka, dažďové záhrady, skleník, zasiakavacie pásy, slnečná chladnička, solárny varič atď. Nám žiakom sa tento týždeň veľmi páčil. Bol poučný, zaujímavý, skrátka iný.

                                                                          Mária Sarah Filipová a Ema Hamašová – mladé ekologičky zo 7.A triedy

    

  • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    

   V dňoch 23.a 24. marca 2017 sa v priestoroch ZOS v Michalovciach konal 63.ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Našu školu tento rok reprezentovali v okresnom kole žiaci Tamara Plicová, Dominika Pehaničová, Sofia Bilecová, Boris Andrišov a Katarína Hlavatá. V prednese sa im darilo a získali pre školu pekné umiestnenia- Tamara Plicová  v 1.kategórii  “Cenu za dramatizáciu“, Boris Andrišov v 2.kategórii 2.miesto a Katarína Hlavatá v 3.kategórii 3.miesto. K úspechu im srdečne  blahoželáme.

    

  • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

   Riaditeľstvo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach oznamuje, že na základe vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach, v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. podľa § 3 ods. 10, podľa § 150 ods. 5 školského zákona udeľuje žiakom 5.- 8. ročníka riaditeľské voľno dňa 5. apríla 2017 z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie - T9.

  • 22. 3. 2017

   Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

  • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

   V piatok 17. 03. 2017 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO. Táto súťaž sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich. V prednese ruskej poézie, prózy, speve a divadelnej dramatizácii spolu súťažilo 150 súťažiacich zo základných a stredných škôl Košického kraja.

   Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

   Najviac úspechov dosiahli žiaci zo ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Okružnej ulici, ZŠ na ulici J. Švermu,  a študenti Gymnázia P. Horova v Michalovciach. 

   Víťazi jednotlivých kategórii budú reprezentovať náš kraj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 31. marca v Košiciach.

   Vysledkova_listina_Ruske_slovo.doc                                                                                                                                            PhDr. Anna Kaputová

  • Zápis do 1. ročníka

  • Úspech nášho žiaka

   Úspech nášho žiaka - Obrázok 1 Srdečne blahoželáme.

  • Fašiangové zvyky

   nám sprostredkovali členovia masmediálneho krúžku pod vedením Mgr. Daniely Rudášovej. Žiaci si po ročníkoch vypočuli ako sa fašiangy slávili v minulosti na dedine i v meste. Pri dobrej muzike si aj spoločne zatancovali a nakoniec boli ponúknuté aj tvarohovým koláčikom, ktorý pripravili pani kuchárky.

  • Fašiangy Turíce
   24. 2. 2017

   Do galérie Fašiangy Turíce boli pridané fotografie.

  • Medzitriedna súťaž

   Medzitriedna súťaž

   Blíži sa koniec  korčuliarskeho výcviku. Ako ho zvládli naši druháci? Tu sú  výsledky ich korčuliarskych výkonov v medzitriednej súťaži, ktorá sa uskutočnila dňa 22. februára 2017 na zimnom štadióne.

   Umiestnenie:

                          v kategórii dievčat : 1.miesto Klaudia Maskaľová 2.B

                               2.miesto Adriána Baločková 2.B

                               3. miesto Miriam Hamadejová 2.A

   v kategórii chlapcov:  1.miesto Samuel Husár 2.A

                                  2. miesto Dušan Kostovčík 2.B

                                  3. miesto Matúš Makara 2.B

   Medzitriedna súťaž - Obrázok 1

  • Deň otvorených dverí

  • Biologická olympiáda - okresné kolo, kategória C

  • Obvodné kolo Dejepisnej olympiády

  • Darujte 2% z dane

   Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Priložený formulár na vyplnenie.  Ďakujeme.

   Vyhlasenie_2__dane_na_2017.pdf

  • Krajské kolo olympiády v ruskom jazyku

   10.2.2017 sa na pôde našej školy stretli žiaci a študenti na krajskom kole olympiády v ruskom jazyku. Výsledkové listiny si môžete pozrieť tu: rjkkvl.xls.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria