Navigácia

  • Ako to dopadlo...

   V piatok 11.6.2021 sme úspešne odštartovali jubilejný 5. ročník medzinárodných pretekov Čokoládová tretra.  Súťažilo sa  v štyroch disciplínach podľa veku: najmladší ročník narodenia 2014-15 v behu na 100 m; ročník 2012-13 na 200 metrov a najstarší ročník 2010-11 v behu na 300 metrov a v hode raketkou. Pätica najlepších v jednotlivých disciplínach bude našu školu reprezentovať na krajskom kole 29.6.2021 v Košiciach. Ak sa im bude dariť aj tam, môžu postúpiť ďalej do celoslovenského kola, alebo až do medzinárodného kola, ktoré sa bude konať v septembri v Ostrave  ( Česká republika). Mnoho detí našej školy sa chce vyrovnať historicky prvým víťazkám na Slovensku – Nele Kucákovej v behu na 100 m  a Kiare Červenákovej na 200 m. Obe boli úspešné aj v Ostrave, kde   Nelka Kucáková v predchádzajúcich 4 rokoch sa stala dvakrát absolútnou víťazkou, raz obsadila 2.  a raz 3.miesto.  V minulých rokoch sa podarilo postúpiť  do Ostravy aj  Martinke Vargaeštokovej, Jakubovi S. Bednárovi a Patrikovi Čornejovi, Miškovi Eštokovi a Ninke Šuličovej.

               Tu sú mená našich najúspešnejších súťažiacich v školskom kole – postupujúcich do Košíc:

   100 m dievčatá: P. Nechtilová 1.C; Z.Chripáková 1.A; M.Stripaiová 1.B; M.Stavrovská 1.C; V.Šamu 1.B

   100 m chlapci: A.Kolesár 1.C; A.Ušiak 1.A; M.Andrišov 1.A; M.Hičo 1.B; M.Švenk 1.A

   200 m dievčatá: M.Mattová 3.C; S.Hajdučková 3.B; K.Dziaková 3.A; M. Vargaeštoková 3.A; K.Karamanová 2.B

   200 m chlapci: R.Fecko 3.C; J.S.Bednár 3.A; P.Čornej 3.B; S.Bašista 2.C; M.Pado 2.A

   300 m dievčatá: N.Kucáková 5.A; N.Kobová 5.B; E.Čičaková 4.A; K.Karasová 5.B; B.Kudyk 4.C

   300 m chlapci: L.Tomáš 4.D; K.Karaman 5.C; M.Bocko 3.C; A.Gajdoš 4.D; P.Bašista 4.B

   Hod dievčatá:  E.Grigeľová 5.C; N.Kobová 5.B; N.Kucáková 5.A; E.Jenčiková 5.A; N.Horňáková 4.B

   Hod chlapci: A.Petický 4.D; O.Zajac 5.A; T.Tomko 4.B; M.Gajdošoci 4.C; P.Bašista 4.B

    

  • Čokotretra u nás v škole - už zajtra....

  • H a r m o n o g r a m letných denných mestských táborov na michalovských základných školách v roku 2021

   Vypísanú prihlášku s poplatkom za letný mestský denný tábor odovzdať na vedení školy do 18.6.2021.  Počet detí v tábore - najviac 30.

  • Už vieme, čo jeme....

  • Manuál pre školy - platný od 17.5.2021...

   Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR zverejňuje manuály pre školy a školské zariadenia, ktoré upravujú organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania pre školský rok a akademický rok 2020/2021 s účinnosťou od 17. 5. 2021 ako základné odporúčacie materiály pri zabezpečovaní prevádzky škôl a školských zariadení v nadväznosti na rozhodnutie ministra školstva účinného od 17. 5. 2021.

  • Pravidla pre školy od 3.5.2021...

   V prílohe - Vyhlásenie o bezinfekčnosti....

  • Oznam pre žiakov a rodičov 5. až 7.ročníka.....

   Podľa vyhlásenia Ministerstva školstva , vedy , výskumu a športu SR od pondelka 26. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu všetci žiaci základných škôl podľa Covid automatu. Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje Covid školský semafor.

   Všetky potrebné informácie k nástupu do školy dostanete od svojich triednych učiteľov.

   V prílohe máte tlačivo 8a, ktoré je povinné odovzdávať každých 7 dní buď papierovou formou, alebo elektronicky / návod Vám pošlú TU/.

   V prílohe máte aj dokumenty MŠ SR.

  • Infografika od 19.4.2021....

  • Oznam pre žiakov a rodičov 8. a 9.ročníka.....

   Podľa vyhlásenia Ministerstva školstva , vedy , výskumu a športu SR od pondelka 19. apríla 2021 budú môcť nastúpiť na prezenčnú výučbu aj ôsmaci a deviataci zo základných škôl mimo čiernych okresov (podľa Covid automatu Ministerstva zdravotníctva SR). Účasť na vyučovaní bude štandardne podmienená pretestovaním zákonného zástupcu a testuje sa tiež žiak na 2. stupni ZŠ. Naďalej platí, že v prípade nákazy môže riaditeľ so súhlasom zriaďovateľa alebo RÚVZ zatvoriť školu alebo triedu, kde sa objaví pozitívny prípad tak, ako to stanovuje Covid školský semafor.

   Všetky potrebné informácie k nástupu do školy dostanete od svojich triednych učiteľov.

   V prílohe máte tlačivo 8a, ktoré je povinné odovzdávať každých 7 dní buď papierovou formou, alebo elektronicky / návod Vám pošlú TU/.

   V prílohe máte aj dokumenty MŠ SR.

  • Pre Vás, milí predškoláci....

   "Hoci na puse rúško máme, bránu školy pre Vás otvárame..."

    

    

    

    

    

    

  • PROJEKTOVÉ VYUČOVANIE V ONLINE PRIESTORE...

   Žijeme v nezvyčajnej dobe. Všetko okolo nás funguje trochu inak, ako obyčajne. Takáto situácia prináša so sebou aj nezvyčajné riešenia, nápady, postupy. Bolo to tak aj v našej Základnej škole Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach.

   Keďže škola je zapojená do medzinárodného projektu Zelená škola a život v ňom sa nezastavil, v online priestore prebehli veľmi zaujímavé aktivity.

   Čo vás napadne, keď sa povie: „ Môj jedálny lístok.“ Určite jedlo, ktoré ste si dali v priebehu dňa. Zamýšľali ste sa niekedy nad tým, čo všetko je za našim jedlom ukryté? Ako a odkiaľ sa k nám dostalo? Je zdravé? Dáva nám dostatok energie? Čo jedia ľudia v iných krajinách? Obsahujú naše potraviny len potrebné alebo aj škodlivé látky? Nad týmito otázkami sa zamýšľali žiaci školy v rámci všetkých vyučovacích predmetov.

   Najskôr si každý žiak vytvoril svoj denný jedálny lístok. S nim potom pracoval na všetkých vyučovacích predmetoch. V rámci hodín geografie skúmali, z ktorého kúta Zeme k nám daná potravina pricestovala. Dejepisu znalí zistili, v ktorom storočí sa dostala do Európy, skúmali, čo ľudia jedli v staroveku, stredoveku. Na hodinách matematiky počítali potravinové míle, percentuálne vyjadrili zloženie jedálneho lístka, urobili grafické znázornenie. Hodiny fyziky im dali zabrať. Museli počítať energetickú hodnotu potravín, hľadať v jedálničku fyzikálne veličiny a ich meradlá. Skúmali možnosti šetrenia energie pri varení. Chémia bola tiež náročná. Čítali malé písmenká na obaloch potravín a zisťovali ich chemické zloženie, skúmali biogénne prvky v jednotlivých potravinách, či množstvo vody potrebnej na výrobu 1 kg danej suroviny. V duchu biológie sa niesli vitamíny. Na hodinách cudzích jazykov si pochutnávali na tradičných jedlách Nemecka, Ruska či Anglicka. A čo na slovenčine? Tam hľadali pôvod slov, nárečové slová, tradičné recepty, robili pracovný postup a dynamický opis. Občianska náuka sa zaoberala jednotlivými zákonmi a inštitúciami, ktoré majú na starosti potraviny. A či sa dá aj na telesnej výchove rozobrať jedálniček? Samozrejme. V mobiloch nainštalované „apky“ počítali spotrebovanú energiu pri cvičení. Všetky svoje zistenia spracovali formou prezentácií v rámci hodín informatiky.

   A to ešte zďaleka nie je všetko. Na online hodinách zrealizovali rovesnícke vzdelávanie. So svojimi poznatkami sa pochválili svojim spolužiakom.

   Aj naši najmenší žiačikovia pracovali usilovne ako včeličky. Oproti veľkým mali výhodu. Sú v škole, tak im pomohli pani učiteľky. Na hodinách výtvarnej výchovy navrhli propagačný leták o zdravom jedle. Slovenčina sa niesla v duchu tvorby sloganov. Na matematiku si doniesli letáky z obchodov a počítali cenu svojho nákupu. Vlastiveda sa zaoberala tradičnými jedlami, informatika tvorbou loga pre novú potravinovú firmu. Všetko toto riešili „ malí výživoví poradcovia .“

   Nezabudli sme ani na množstvo odpadu, ktoré vzniká z potravín. Naši štvrtáci triedili a zisťovali množstvo bioodpadu v odpadkových košoch v triede. U starších žiakov sme tieto kompetencie presunuli do jednotlivých domácnosti.

   Jeden jedálny lístok a množstvo poznatkov z rôznych oblastí života na jeho konci. Takto stručne by sme mohli zhodnotiť projektové vyučovanie v našej škole.

    

   Mgr. Lenka Paľová – koordinátorka projektu

    

    

    

  • Elektronické potvrdenia o návšteve školy..../ návod/

   Milí rodičia,

   ak potrebujete potvrdenie o návšteve školy, nemusíte kvôli tomu prísť pre potvrdenie osobne do školy.

   Toto potvrdenie si môžete vytlačiť priamo z edupage: Elektronické potvrdenia o návšteve školy.

   Tieto potvrdenia sú praktické. Žiak alebo rodič si potvrdenie kedykoľvek sám vytlačí. Škola už s potvrdeniami nemá žiadnu prácu.

   Elektronické potvrdenia sú bezpečné. Na rozdiel od pôvodných papierových sa nedajú sfalšovať. Obsahujú QR kód, pomocou ktorého si ľubovoľná inštitúcia vie overiť platnosť potvrdenia. Stačí, ak zoskenuje QR kód z potvrdenia a stránka potvrdenie.sk potvrdí jeho pravosť.

   Tu je link návodu ako si ho viete nájsť na vašom rodičovskom konte a stiahnuť:

   https://help.edupage.org/?lang_id=2&id=e2755

    

  • Návrat do škôl k 8.3.2021 pre žiakov 1.- 4.ročníka...

   Materiál „Návrat do škôl 2021“ / v prílohe /

   je nastavený podľa podmienok v zmysle rozhodnutí Pandemickej komisie vlády SR, Ústredného krízového štábu, vlády SR v uznesení, Úradu verejného zdravotníctva SR, rozhodnutia ministra školstva, vedy, výskumu a športu a podľa pravidiel COVID AUTOMATU vydaného Ministerstvom zdravotníctva SR s ohľadom na epidemiologickú situáciu COVID-19 na území Slovenskej republiky.

   Mgr. Valéria Kocúrová, riaditeľka školy

  • Oznam pre žiakov 5. až 9. ročníka

   Žiaci 5. až 9. ročníka pokračujú v dištančnej výučbe. Riadia sa pokynmi triednych učiteľov.

                                                                                                                Mgr. Valéria Kocúrová- riaditeľka školy

  • Podávanie prihlášok na stredné školy

   Milí rodičia, v nasledujúcich prílohách je Usmernenie pre výchovných poradcov, riaditeľov školy a zákonných zástupcov k podávaniu prihlášok na stredné školy. Potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti potrebujú iba žiaci týchto odborov - termín do 8.4.2021:

   • 2275 H hutník
   • 2433 H obrábač kovov
   • 3661 H murár
   • 3663 H tesár
   • 3684 H strechár-
   • 3762 H železničiar
   • 4575 H mechanizátor lesnej výroby
   • 5371 H sanitár
   • Všetky študijné zdravotnícke odbory skupiny 53 na stredných zdravotníckych školách
   • 8227 Q tanec
   • 9245 M ochrana osôb a majetku
   • študijné odbory na strednej športovej škole (toto potvrdenie o zdravotnej spôsobilosti sa vydáva na základe telovýchovnej prehliadky od lekára so špecializáciou v špecializačnom odbore telovýchovné lekárstvo), 
   •  žiaka so zdravotným znevýhodnením.

   Na základe tohto Usmernenia prihlášky môžete podávať elektronicky,  v prílohe je návod. V prípade akýchkoľvek otázok kontaktujte výchovnú poradkyňu mailom na faltusovax@gmail.com.

  • Začínajú jarné prázdniny od 22.2.2021 do 26.2.2021....

   Na základe  zákona č. 245/2008 Z. z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov určuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR termíny školských prázdnin. Termíny nájdete uverejnené v dokumente Sprievodca školským rokom 2020/2021

  • Mimoriadna správa 6.2.2021 o 17:00 hod.....

   Mesto Michalovce ako zriaďovateľ materských a základných škôl a tiež RÚVZ v Michalovciach vydal práve vyhlásenie 6.2.2021 o 17:00 hod., že 8.2.2021 sa ZŠ v meste Michalovce neotvoria.

  • ŠKD od 8.2.2021...

   ŠKD od 8.2.2021 pokračuje aj naďalej vo svojej činnosti , tak ako doteraz, pre deti zákonných zástupcov, ktorí pracujú v kritickej infraštruktúre a rodičov tých žiakov, ktorých povaha práce neumožňuje pracovať z domu, o čom zamestnávateľ vydá písomné potvrdenie, ktorým sa rodič preukáže pri nástupe dieťaťa do ŠKD.

   Pri nástupe dieťaťa rodič predloží aj „ Čestné vyhlásenie o bezinfekčnosti „ / v prílohe 11a/

   Strava v ŠKD bude poskytovaná.


   V prípade záujmu a splnenia podmienok pre umiestnenie dieťaťa do ŠKD od 8.2.2021 Vás prosíme nahlásiť  mailom pani riaditeľke školy do nedele /zajtra / do 14:00 hod.

   v.kocurova@gmail.com

  • Oznam pre žiakov II.stupňa ZŠ platný od 8.2.2021...

   Žiaci II.stupňa ročníkov 5. až 9 pokračujú v dištančnej forme vzdelávania podľa pokynov TU a vyučujúcich.

    

   Mgr. Valéria Kocúrová, riaditeľka školy.

    

  • Výpis klasifikácie za I. polrok školského roka 2020/2021

   Na základe usmernenia ministerstva školstva SR k vydávaniu Výpisov hodnotenia za 1. polrok môže škola zaslať výpis / vysvedčenie elektronicky, prostredníctvom rodičovského konta.

   Naša škola v EduPage pre vás takúto možnosť pripravila.

   29.1.2021, kedy sa oficiálne končí I. polrok školského roka 2020/2021 tieto výpisy budú školou publikované. Rodičovi príde do EduPage správa, kliknutím na správu systém zobrazí informáciu o Výpise známok.

   Kliknutím na modré tlačidlo si môže rodič stiahnuť a pozrieť výpis/vysvedčenie.
   Po dôkladnom oboznámení sa s obsahom (a pochválení svojho dieťaťa) rodič podpíše výpis /vysvedčenie stlačením červeného tlačidla "Podpísať".

   Mgr. Valéria Kocúrová, riaditeľka školy

    

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria