Navigácia

  2017/2018 Súťaže v šk. r. 2015/2016 Súťaže v šk. r. 2014/2015 Súťaže v šk. r. 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Súťaže v šk. r. 2011/2012 Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Súťaže

  Súťaže v šk. r. 2014/2015

  Školské kolo

  10. ročník súťaže Ruský film v škole 

  6 víťazných výtvarných prác postupuje do celoslovenského kola

  Olympiáda zo SJ

  15 súťažiacich, do vyššieho kola postupuje Ž. Hlavatá IX.A

  Olympiáda z AJ

  kat. 1A     1. miesto: S. Mikloš VII.A            kat. 1B    1. miesto: E. Huňadyová VIII.A           kat. 1C     1. miesto: M. Demjanovičová  VIII.A

  Vianočné aranžovanie

  1. miesto: D. Puchírová VIII.A           1. miesto: S. Stričiková VIII.A

  Olympiáda z NJ

  kat. 1A   1. miesto: T. Hlavatá VII.A               kat. 1B      1. miesto. S. Krčmáriková VIII.B            kat. 1C   1. miesto: P. J. Hebbecker VIII.B

  Pytagoriáda

  úspešní riešitelia

  P3   L. Mižák III.B,  J. Lajčák III.B,  B. Andrišov III.A, Z. Tongeľová III.A, A. Korchová III.A

  P4   K. Chromá IV.B,   P. Ondrik IV.B,   A. Gombitová IV.B,   M. Jacik IV.B,   N. Bziková IV.A

  P5   E. Hamašová V.A,   M.S. Filipová V.A,  Z. Brezinová V.A

  P6   N. Semjanová VI.B,  R. Macko VI.B

  P7   V. Takáč VII.A,  M. Novák VII.B

  P8   S. Brnčal VIII.C,   M. Pakán VIII.A

  Šaliansky Maťko

  kat. 1-3. roč. 1. miesto: B. Andrišov III.A

  kat. 4.-5. roč.     1. miesto: K. Hlavatá V.B

  kat. 6.- 7. roč.      1. miesto: T. Hlavatá VII.A

  Geografická olympiáda

  kat. 5. ročník   1. miesto: E. Timočková V.B         kat. 6. -7. ročník  1. miesto: T. Timočková VI.B         kat. 8. -9. ročník  1. miesto: J. Haňo IX.B

  Matematická olympiáda

  Z5 1. miesto: E. Hamašová V.A,  1. miesto: S. Drančák V.A

  Z9 1. miesto: J. Guľvaš IX.B,      2. miesto: P. Pempek IX.A

  ORJ

  kat. A1   1. miesto: T. Timočková VI.B        kat. A2      1. miesto: E. Huňadyová VIII.A        kat. A3    1. miesto:  V. takáč VII.A

   

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat. 1.-3. ročník    poézia   1. miesto: D. Sabol  III.A                     próza     1. miesto: B. Andrišov III.A  

  2. kat. 4.-6. ročník    poézia   1. miesto: K. Schumerová V.A            próza     1. miesto: T. Sotáková V.A 

  3. kat. 7.-9. ročník    poézia   1. miesto: E. Huňadyová VIII.A           próza     1. miesto: T. Hlavatá VII.A

  Slávik Slovenska

  I. kategória      R. Čornej III.B

  II. kategória     L. Sokologorská V.A

  III. kategória    I. Mihalčová IX.A

  Cena poroty za celkový umelecký dojem     K. Červenáková I.A

  Cena poroty za umeleckú interpretáciu piesne   D. Pehaničová II.C

  Školská športová olympiáda

  1. miesta

  disciplína kategória žiačka                     žiak
  hod kriketovou loptičkou 1.-2. roč. L. Labudová II.A,      A. Koceľa  I.A
  3.-4. roč. S. Kolesárová IV.A,   S. Skyba IV.B
  5.-6. roč. L. Jankajová VI.A,     D. Šubák VI.A
  beh na 50 metrov 1.-2. roč. Ž. Žofčáková II.A,      Ch. Adámek II.C
  3.-4. roč. K. Fridrichová IV.B,    M. Maskaľ IV.A
  beh na 60 metrov 5.-6. roč. T. Koritárová VI.A,      M. Sokirka V.A
  7.-9. roč. D. Asverusová IX.A,   B. Sokirka VIII.A
  beh na 300 metrov 1.-2. roč. S. Kropáčová II.B,       
    3.-4. roč. M. Styrančáková III.B
  beh na 400 metrov 1.-2. roč.                                       V. Baťalík II.C
  beh na 600 metrov 3.-4. roč.                                       L. Mižák III.B
  5.-6. roč. T. Koritárová VI.A,          K. Svobodník VI.A
  beh na 800 metrov 7.-9. roč. M. H. Hajníková VIII.A    
  beh na 1000 metrov 7.-9. roč.                                       P. Novák IX.B
  skok do diaľky 3.-4. roč. S. Stanková IV.B,            B. Ihnát III.A
  5.-6. roč. A. Dziaková VI.B,            M. Sokirka V.A
  7.-9. roč. A. Pavlová VIII.C,            B. Sokirka VIII.A
  skok do výšky 5.-6. roč. Z. Ovšonková VIII.C,        M. Sokirka V.A
  7.-9. roč. V. Krajňáková IX.A,          P. Novák IX.B
  vrh guľou 7.-9. roč. S. Kaločayová IX.B,          S. Perunko IX.A

   

   

   

   

   

   

  Mestské kolo

  Malý futbal

  2. miesto: chlapci 3.-4. roč.

  Florbalový turnaj 

  2. miesto:  chlapci 5.-6. roč.

  Florbalový turnaj 

  1. miesto: starší chlapci 7.-9. roč.

  Malý futbal

  4. miesto: chlapci 5.-6. roč.

  Florbalový turnaj MsŠS o PPM

  1. miesto: dievčatá piatačky        2. miesto: žiačky 5.-9. ročníka

   

   

   kategória mladší žiaci     1. miesto: D. G. Hajník VI.A           5. miesto: S. Chrapek IV.A

  kategória mladšie žiačky   4.miesto: T.Koritárová VI.A

  kategória staršie žiačky     1.miesto: M. H. Hajníková VIII.A

  kategória starší žiaci          2.miesto: S.Sidun VIII.C                3.miesto: S. Ďurčák VIII.C

  Turnaj hádzanárskych nádejí

  4. miesto: dievčatá 3.-4. roč.                      2. miesto: chlapci 3.-4. ročník

  najlepší hráč turnaja: S. Skyba IV.B 

  7. ročník turnaja v stolnom tenise o PPM

  3. miesto: S. Brnčal VIII.C, S. Sidun VIII.C,  P. Horný IX.A, K. Poľaško IX.A

  Minihádzaná dievčat

  4. miesto: dievčatá 2. -5. roč.

  Beh o štít mesta - Beh I. Pšenka

  bez umiestnenia

  9. ročník Spev náboženských piesní "Chváľme Pána"

  bez umiestnenia

  9. ročník v prednese duchovnej poézie a prózy " Zemplínske zvončeky"

  3. kat.  3. miesto: P. Karamanová IX.A

  Mestské majstrovstvá projektu "Korčuľuje celé Slovensko"

  2. miesto:  druháci

  Basketbalový turnaj

  2.miesto: chlapci /deviaty a ôsmy ročník/

  Basketbalový turnaj

  3. miesto: dievčatá / ôsmy a deviaty ročník/

  IGEPEHA - PROGRAMOVANIE

  Jakub Guľvaš: bez ocenenia, /ocenené len 1.-3. miesto/

  Vybíjaná žiakov a žiačok 3.-4. roč. O pohár primátora mesta /mestská liga/

  2. miesto

  Obvodové kolo vo volejbale žiakov ZŠ

  dievčatá: 1. miesto v obvode a  4. miesto vo finále

  Futbal - turnaj chlapcov

  3. miesto bez postupu do finále

  Shakespearov deň

  I. Prednes poézie a prózy

  A kat. 5.-7. roč.         1. miesto: A. E. Hrubá V.B                    B kat. 8.-9.roč.      2. miesto: P. Karamanová IX.A

  II. Vlastná tvorba

  A kat.  5.-7. roč.        1. miesto: S. Mikloš VII.A,       3. miesto: K. Čižmárová VI.A,     3. miesto. M. Čolláková VI.B

  B kat. 8.-9. roč.         1. miesto: Ž. Hlavatá IX.A,        2. miesto: E. Huňadyová VIII.A

  III. Divadelné predstavenie

  Cena poroty             " Ant´s Law"  IV.B           " Gruffalo" V.A,B

  Michalovce  moje mesto včera a dnes

  2. miesto: družstvo -  M. Pakán VIII.A, Ž. Hlavatá IX.A, D. Janošová IX.A 

  Žiacka basketbalová liga chlapcov 4.-6. ročník    6. miesto  

  Zober loptu nie drogu - hádzanárske nádeje - finále  2. miesto

  Turnaj vo florbale  starší žiaci - 2. miesto

  Malý futbal  3.-4. ročník   - finále 2. miesto

  Mestská športová olympiáda 

  skok do diaľky    3. miesto: J. Hrubý III.A,    4. miesto: D. Puchírová VIII.A                      

  beh na 60m        6. miesto: Z. Kamenca VIII.B

  hod guľou          4. miesto: V. Kusá VIII.A

  basketbal chlapci   4. miesto

  volejbal chlapci      5. miesto

  volejbal dievčatá   1. miesto

  hádzaná dievčatá    3. miesto

  O pohár primátora mesta- súťaž v plávaní

  25m v.sA  3. miesto  Šimon Semjan IV.B        25m prsia A      2. miesto: J. Vinc IV.A

                   5. miesto: M. Valisková IV.B                                     3. miesto: Š. Semjan IV.B

                                                                                                       6. miesto: Valisková IV.B

   25m znak A   4. miesto: M. Vinc II.B                                                                                        

  50m v.s B       4. miesto: R. Macko VI.B            50m znak B       3. miesto: R. Macko VI.B                    50m motýlik C       3. miesto: J. Mertensová V.A                                   2. miesto: E. Hrubá V.B

                          3. miesto: J. Mertensová V.A   

  50m prsia  C    3. miesto:  J. Choma VIII.A,    

  poradie ZŠ: 4. miesto: 99 bodov

  Zvonického literárne dni

  1. kat. próza       1. miesto: B. Andrišov III.A

  2. kat. poézia      1. miesto: K. Schumerová V.A

  3. kat. poézia       2. miesto: A. Valkovičová IX.A,        3. miesto: E. Huňadyová VIII.A

  Goetheho deň

  prednes poézie/prózy

  1. kat.      1. miesto: B. Andrišov III.A,        2.miesto: A. Gombitová IV.B, I. Gombitová IV.B,        3. miesto: K. Chromá IV.B

  2. kat.       2. miesto: A. Dziaková VI.B, S. Šoltésová VI.B,            3. miesto: M. Lukáč VI.A, K. Dziaková V.B, A. Šerbanová V.B

  3. kat.      1. miesto: T. Hlavatá VII.A           2. miesto: E. Filipová VIII.B                        3. miesto: I. Mihalčová IX.B

  vlastná tvorba

  2. kat.      1. miesto: M. Bodnárová V.B            

  3. kat.      1. miesto: S. Krčmáriková VIII.B            2. miesto: S. Kaločayová IX.B

  prednes poézie/prózy ( nemecké prostredie)

  3. kat.      1. miesto: P. J. Hebbecker VIII.B

  Viacboj všestrannosti žiakov 1.-3. roč. ZŠ

  1. ročník        A. Koceľa I.A -  1.miesto: skok z miesta,  D. Grigeľ I.A -   3. miesto: skok z miesta,    

                          S.E. Bednárová I.B - 3. miesto: beh na 30m

                          K. Červenáková I.A - 2x1. miesto: beh na 30 a 300m, 2x2. miesto:skok z miesta a hod loptičkou

  2. ročník        M. Eštok II.A - 1. miesto: šplh,         J. Valkovič II.C - 2. miesto: hod loptičkou

                          Ž. Žofčáková II.A - 3x1. miesto: šplh, beh na 50 a 300m,  2. miesto: hod loptičkou

  3. ročník       J. J. Hrubý III.A    - 3x1. miesto:skok z miesta, beh na 600m,šplh          3. miesto:  beh na 50m

  Celkové hodnotenie podľa ročníkov:    1. ročník: 2. miesto

                                                          2. ročník: 1. miesto

                                                          3. ročník 2. miesto

  Celkové hodnotenie ZŠ  : 1. miesto

   

  Malá olympiáda v anglickom jazyku

  v kategórii 1. - 2. ročník: 1. miesto Masha Lena Valkenet (2.A)

  v kategórii 3. - 4. ročník 1. miesto Peter Ondrik (4.B)

   

  Turnaj v malom futbale  1.-2. ročníka žiakov ZŠ - O pohár primátora mesta

  1. miesto,                       najlepší brankár: R. Marek 2.C,        najlepší hráč: V. Baťalík 2C

   

   

   

   

   

   

   

   

  Okresné kolo

  Okresný turnaj v stolnom tenise

  3. miesto: dievčatá        4. miesto: chlapci

  Technická olympiáda

  kat. A  2. miesto: družstvo -  B. Sokirka , M. Pakán VIII.A

             3. miesto. družstvo -  F. Dankanin, J. Guľváš IX.B

  kat.B   2. miesto: M. Novák VII.B            3. miesto: F. Daňko VII.B

  Zemplínske pero -16. ročník regionálnej autorskej súťaže

  diplom za zaujímavé stvárnenie textu: V. Cihaľová VI.B

  diplom za účasť: S. Drančák V.A

  Vianočný turnaj vo florbale o PSO

  1. miesto

  OSJ

  11. miesto: Ž. Hlavatá IX.A

  OAJ

  kat. 1A   2.miesto: S. Mikloš VII.A         kat. 1B     2.miesto: E. Huňadyová VIII.A

  ONJ

  kat A1   3. miesto: T. Hlavatá VII.A       kat. A2       3. miesto: S. Krčmáriková VIII.B

  Matematická olympiáda

  Z9    3. miesto: J. Guľvaš IX.B            4. miesto: P. Pempek IX.A  

  Šaliansky Maťko J. C. Hronského

  1. kat.  1. miesto: B. Andrišov III.A                        

  2. kat.   diplom za kultivovaný prednes: K. Hlavatá V.B                  

  3. kat.   3. miesto: T. Hlavatá VII.A  

   

  Dejepisná olympiáda

  kat. F   2. miesto: L. Doležal VI.B,      4. miesto: T. Timočková VI.B

  kat. E   2.miesto: S. Mikloš VII.A,      5.miesto: M. G.  Hajnik VII.A

  kat. D   1.miesto: S. Krčmáriková VIII.B,             2.miesto: S. Brnčal VIII.C

  kat.C    3.miesto:  R. Šraga IX.B,          12.miesto: M. Juhás IX.A  

   

  Biologická olympiáda

  kat. C        6.miesto: A. Kužmová IX.A,   7.miesto: A. Valkovičová IX.A,    8.miesto: J. Haňo IX.B,         10.miesto: F. Dankanin IX.B  

   

  Geografická olympiáda

  kat. G       10. miesto: Z. Brezinová V.A,      13.miesto: E. Timočková V.B,       19.miesto: E. Tomková V.A

  kat. F        9.miesto: T. Timočková VI.B,       15.miesto: M. Novák VII.B,          22.miesto: R. Macko VI.B

  kat. E        8.miesto:  J. Haňo IX.B,                  8.miesto. S. Krčmáriková VIII.B,    14.miesto: P. Novák IX. B

   

  Európa v škole

  multimediálne práce v SJ       III.kat.   2. miesto: V. Krajňáková IX.A

  Písomné práce v AJ     I. kat. 1. miesto. L. Puzderová IV.B 

                            v NJ    II. kat.   2. miesto: S. Rauchová V.B

                            v RJ    III. kat.   1.miesto: E. Huňadyová VIII.A

  Biblická olympiáda - Diecézny katechetický úrad Košice

  kat. B 1. miesto:  P. Ondrik IV.B, M. Maskaľ IV.A,  S. Gallik III.B

  Pytagoriáda

  P3     5. miesto: L. Mižák III.B,  J. Lajčák III.B

  P4      4. miesto: I. Gombitová IV.B            7. miesto: P. Ondrik IV.B

  P5      5. miesto: E. Hamašová V.A

  P6       7. miesto: N. Semjanová VI. B

  P7       5. miesto: V. Takáč VII.A, M. Novák VII.B

  P8       9.miesto: S. Brnčal VIII.C   

  Fyzikálna olympiáda

  3. miesto: P. Paľová VIII.C           3. miesto. S. Brnčal VIII.C               4. miesto: M. Pakan VIII.A

  5. miesto: P. Pempek IX.A           10. miesto: J. Guľvaš IX.B   

  Hviezdoslavov Kubín - 61. ročník

  1. kat. próza    2. miesto: B. Andrišov III.A

  2. kat.  poézia   1. miesto: K. Schumerová V.A        próza     2. miesto: T. Sotáková V.A 

  3. kat.  poézia   3. miesto: L. Harmóciová VIII.A      próza     diplom za dramatické stvárnenie textu: T. Hlavatá VII.A

   

  Čo vieš o hviezdach

  1. kat.    7. miesto. M. maskaľ IV.A              2. kat.     1. miesto: R. Donner VII.B       2. miesto: M. Romančák VIII.C

   

  Matematická olympiáda

  Z7      2. miesto: M. Novák VII.B         5. miesto: V. Takáč VII.A

  Z8      6. miesto: P. Paľová VIII.C, S. Brnčal VIII.C

   

  Chemická olympiáda

  4. miesto: J. Guľvaš IX.B               6. miesto: P. Pempek IX.A

  Vybíjaná dievčat - turnaj     4. miesto bez finále

  Turnaj v hádzanej dievčat - finále    3. miesto

  Koedukovaný turnaj vo florbale   3. miesto

  Slávik Slovenska   2. miesto. I. Mihalčová IX.B

  Turnaj vo florbale   1. miesto: chlapci -  postup do finále

  Biologická olympiáda kat.D

  teoreticko praktická časť       5. miesto: M. Polák VII.B,       5. miesto: S. Perunko VII.A,      9. miesto: F. Daňko VII.B

  projektová časť                      1. miesto: R. Friga VII.A

  Štúrov Zvolen

  I. kat. diplom  za presvedčivú výpoveď: S. Filipová V.A , diplom za účasť. K. Hlavatá V.B

  O PPM - turnaj v minivolejbale     mladšie žiačky. 2. miesto,    staršie žiačky: 3. miesto

  Okresné kolo v atletike      4.miesto: B. Sokirka VIII.A

  Archimediáda       2. miesto: S. Mikloš VII.A,    8.miesto: M. Polák VII.B

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Krajské kolo

  Ruské slovo

   poézia 

  1. kat.   1. miesto: N. Bziková IV.A      1. miesto: R. Čornej III.B      2. miesto: P. Ondrik IV.B

            ruské prostredie   1. miesto: S. Kolesárová IV.A    

  2. kat.  1. miesto. K. Schumerová V.A,     3. miesto: D. Janošová IX.A

             ruské prostredie    2. miesto: Z. Kropáčová VI.B   

  próza

  1. kat.   1. miesto: z. Tongeľová III.A,      2. miesto. D. Sabol III.A

  2. kat.   1. miesto: K. Ruttkayová IX.A,   3. miesto. K. Hlavatá V.B

  spev

  1. kat.  skupinový  2. miesto: R. Čornej III.B a Z. Tongeľová III.A

  2. kat.  skupinový   2. miesto: Ž. Hlavatá IX.A , D. Janošová IX.A, K. Ruttkayová IX.A

  2. kat.  sólo             3. miesto. Ž. Hlavatá IX.A

  dramatizácia

  1. miesto: žiaci z VIII.A: T. Posypanková, E. Huňadyová, M.H. Hajniková, M. Pakán, N. Dittelová, M. Raffáč, J. Bovan, M. Mižíková

  2. miesto: žiaci zo VI.B: T. Timočková, Z. Ovšonková, N. Semjanová, V. Cihaľová, E. Porvazníková, J. Bobíková, R. Macko, A. Frena

   

  Olympiáda nemeckého jazyka

  4.miesto: P. J. Hebbecker VIII.B

   

  Šaliansky Maťko J. C. Hronského

  1. kat.            2. miesto: B. Andrišov III.A

   

  Jazykový kvet - Košice 2015

   

  Anglický jazyk :    1.miesto – divadlo „Ant´s Law“, 1.kategória 4.B

                             2.miesto – divadlo „The Grufallo“,2.kategória - 5. ročník

  Nemecký jazyk:   1. miesto – B.Andrišov 3.A, poézia&próza 1.kategória

                            2.miesto – S.Krčmáriková VIII.B,  poézia&próza 2.kategória, vlastná tvorba

                            2.miesto – divadlo „Meine Hände“, 2.kategória – M. Sagan 8.C a  J. Hebbecker 8.B

   

  Ruský jazyk:          1.miesto – Z.Tongeľová 3.A, poézia&próza 1.kategória

                               2. miesto – R.Čornej 3.B, poézia&próza 1.kategória

                               1.miesto – S.Kolesárová 4.A,  poézia&próza 1.kategória, ruské prostredie

                               1. miesto – K.Schumerová 5.A, poézia&próza 2.kategória

                               2. miesto – K.Hlavatá 5.B, poézia&próza 2.kategória

                               1. miesto – divadlo „Repka naopak“, 2.kategória - 6.B

   

  Olympiáda RJ

  kat. 1A    7.-8. miesto: T. Timočková VI.B    18. miesto: A.B. Mencák V.B

  kat. 1B     1. miesto: E. Huňadyová VIII.A       6. miesto: B. Záhorčáková IX.A

   

  Dejepisná olympiáda

  6. miesto: S. Mikloš VII.A

  10.-11. miesto: S. Krčmáriková VIII.B, S. Brnčal VIII.C

   

  61. Hviezdoslavov Kubín

  II. kat. poézia  ​1. miesto: K. Schumerová V.A

  kat. detské recitačné kolektívy    1. miesto: IV.B

  Florbal žiakov 

  1. miesto: starší chlapci

   

  SUPERTRIEDA

  2. miesto: II.C ( 1. náhradník na celoslovenské kolo)

  1. miesto: IX.A

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Krajská úroveň

  Dobšinského Košice 10. ročník - prednes slovenskej ľudovej rozprávky 

  2. kategória    Cena riaditeľa ZŠ Postupimská:  S. N. Fedorišinová V.B             

  3. kategória    3. miesto: T. Hlavatá VII.A

  10. ročník Divadelné Košice J. Adamoviča a j. Zborovjana

  1. miesto a absolútni víťaz: IV.B

  AQUAMANIA

  N. Bodnárová, K. Klepancová, P. Paľová, V. maskaľová VIII.C : bez ocenenia, /ocenené len 1.-3. miesto/

  Pohyb bez bariér - tanečná súťaž CVČ v Košiciach " Stare Dance"

   1. miesto: choreografia Žabacie tango             2. miesto:  choreografia Sochy                          5. miesto: choreografia V rytme country

  Zemplínska scénická jar - regionálna prehliadka detskej dramatickej tvorivosti a ochotníckeho divadla

  1. miesto: divadelný krúžok IV.B

  Deň 112 očami detí - návrh na plagát

  1. miesto: V. Krajňáková IX.A          3. miesto: M. Eštok II.A

  Cassovia Games 2015 - florbal     2. miesto: starší chlapci

   

   

   

   

   

   

   

  Celoslovenské kolo

  Diaľavy - Festival detského tanca Michalovce 2014 - Majstrovstvá Slovenska v detskom tanci

  kat. Couple&Line S           1. miesto: choreografia  Sochy            

   kat. Couple&Line M          2. miesto: choreografia Pippi dlhá pančucha

                                                 3. miesto: choreografia Zábavné tango

  kat. Step dance show S        3. miesto: choreografia  First our step  

  kat. Western M                      1. miesto: choreografia Slniečkári                                               

                                                   3. miesto: choreografia Prvýkrát

  kat. Western S                      2. miesto: choreografia Emancipované

  kat. Country show M            1. miesto: choreografia  Námorníci

  katCountry show S            1. miesto: choreografia   Smraďoši

                                                   3. miesto: choreografia   Klobúkový

  Majstrovstvá SR vo florbale

  1. miesto: mladší žiaci - Majstri SR

  Týždeň vedy a techniky na Slovensku -výtvarná súťaž na tému: Ako veda a technika zmenila môj život

  2. miesto: V. Krajňaková IX.A

  I BOBOR

  BOBRÍK 3.-4. roč.   

  2. miesto: I. Gombitová IV.B, K. Valkovičová IV.B                       6. miesto: A. Gombitová IV.B, A. Makovický IV.A, L. Mižák III.B, Š. Semjan IV.B

  9. miesto: I. Peslárová III.A            10. miesto: M. Maskaľ IV.A                16. miesto: L. Puzderová IV.B

  BENJAMÍN 5.-7. roč.

  4. miesto: F. Daňko VII.B, Jana Bobíková VI.B     6. miesto: S. Drapáč VII.B              7. miesto: R. MackoVI.B                 9. miesto: K. Harmóciová VII.A

  10. miesro: O. Špak VII.A            11. miesto: P. Bobík VII.B, S. Čollák VII.B            12. miesto: N. Semjanová VI.B          16. miesto: D. Valiska VII.A

  18. miesto: T. Timočková VI.B, V. Tkáč VII.A           19. miesto: A. Frena VI.B          22. miesto: M. Pažejová VI.B, M. Laboš VII.B, O. Šandor VII.B

  KADET 8.-9. roč.

  4. miesto: J. Guľvaš IX.B, P. Novák IX.B, P. Rauch IX.B, M. Romančák VIII.C, K. Rutkayová IX.A, A. Valkovičová IX.A

  9. miesto: J. Haňo IX.B                   15. miesto: M.H. Hajniková VIII.A             22. miesto: P. Paľová VIII.C, E. Huňadyová VIII.A

  23. miesto: P. Pempek IX.A, S. Perunko IX.A                      25. miesto: L.Šátková VIII.A, M. Dacejová IX.A                  

  33. miesto: S. Brnčal VIII.C, M. Pakán VIII.A                       36. miesto: P. Horný IX.A                        

  46. miesto: L. Harmóciová VIII.A, P. Karamanová IX.A, J. Pažej, IX.A

  52. miesto: V. Danko VIII.B, M. Hricko VIII.C, S. Hudák VIII.B                 58. miesto: E. Filipová VIII.B, M. Juhás IX.A

   

  Schola ludus - Vedecký obrázkový vtip 2014

  2. miesto: M. Raffáč VIII.A

   

  VŠETKOVEDKO - vedomostná súťaž

  2. miesto: V. Lámerová IV.A,        3. miesto: N. Bziková IV.A,        7. miesto: E. Hamašová V.A,      8. miesto: P. Ondrik IV.B,    

  12. miesto: A. Gombitová IV.B,    14. miesto: I. Gombitová IV.B a A. Makovický IV.A,      16. miesto: K. Dziaková V.B a  J. Matej II.C

   

  Ruské slovo k 70. výročiu víťazstva nad fašizmom

  7 x 1. miestao, 3x 2. miesto,  3x 3. miesto

  POÉZIA

  1.kategória – 1.stupeň ZŠ                

  1. miesto  Richard Čornej III.B      1.miesto: Peter Ondrík IV.B               2. miesto  Nina Bziková IV.A

  ruské prostredie         1. miesto  Saskia Kolesárová IV.A

   

  2. kategória – 2. stupeň ZŠ

  1. miesto  Kristína Schumerová V.A          3. miesto  Daniela Janošová IX.A

  ruské prostredie      3. miesto  Zuzana Kropáčová V.B

   

  PRÓZA

  1.kategória – 1. stupeň ZŠ

  1. miesto  Zuzana Tongeľová III.A            2. miesto  Daniel Sabol III.A

  2. kategória – 2. stupeň ZŠ

  1. miesto  Katarína Ruttkayová IX.A         3. miesto  Katarína Hlavatá V.B

   

  SPEV

  1.kategória – 1. stupeň ZŠ

  skupinový spev

  2. miesto  Richard Čornej III.B, Zuzana Tongeľová III.A (doprovod na gitare S. Perunko IX.A)

  2.kategória – 2. stupeň ZŠ

  sólo spev

  1. miesto  Žofia Hlavatá IX.A (doprovod na gitare S. Perunko IX.A)

  Skupinový spev

  1. miesto  Žofia Hlavatá IX.A, Katarína Ruttkayová IX.A, Daniela Janošová IX.A, Samuel Perunko IX.A

  2. miesto  Katarína Hlavatá V.B, Sofia Nina Fedorišinová V.B, Emma Timočková V.B, Timea Sotáková V.A (doprovod na gitare S. Perunko IX.A)

  Olympiáda v RJ

  2. miesto: E. Huňadyová VIII.A

   

  Európa v škole - 62. ročník 

   víťaz  bez určenia poradia:    I. veková kategória      Literárne práce v materinskom jazyku -   L. Puzderová IV.B

  čestné uznanie:  III. veková kategória     Multimediálne práce individuálne v cudzích jazykoch - E. Huňadyová 8.A 

   

  Základoškolská odborná činnosť

  v odbore č. O3 Biológia 1. miesto: L. Šátková VIII.A 

  Pohyb bez bariér - Bratislava 2015

  2. miesto: TS Slniečko choreografia Žabacie tango

  3. miesto: TS Slniečko choreografia Sochy

   

  Matematický klokan

  Klokanko 1          z 1. ročníka súťažilo 20 žiakov,

  Najúspešnejší sú: 

  žiak úspešnosť  v % umiestnenie v SR
  E. Kromková I.B 83,3 1167. -1 508.
  L. Bakajsová I.A 81,7 1509. - 2018.
  D. Hlohin I.A 81.7 1509. -2018.
  D. Grigeľ I.A 81,7

  1509. - 2018.

  E. Belánová I.A 81,7 1509. - 2018.
  A.  Koceľa I.A 81,7 1509. -2018.
  M. Mirdalová I.A 81,7 1509. - 2018.
  D. M. Mencák I.B 81,7 1509. - 2018.
  G. Ferková I.B 75 2220. - 2475.
  M. Haluška I.A 75 2220. - 2475.

   

  Klokanko 2  z 2. ročníka súťažilo 21 žiakov

  Najúspešnejší sú: 

  žiak úspešnosť v % umiestnenie v SR
  D. Pehaničová II.C 83,3 299. -371.
  M. Janus II.C 76,7 656. - 774.
  D. Makovický II.C 76,7 656. - 774.
  S. Semjanová II.A 76,7 656. - 774.
   

   

  Klokanko 3        z 3. ročníka súťažilo 8 žiakov

  Najúspešnejší je: 

  žiak úspešnosť umiestnenie v SR
  L. Mižák III.B 87,8 227. - 303.

   

  Klokanko 4        zo 4. ročníka súťažillo 10 žiakov

  Najúspešnejšia je:

  žiačka úspešnosť v % umiestnenie v SR
  K. Chromá IV.B 75,6 407. - 447.

   

  Školák 5          z 5. ročníka súťažilo 12 žiakov

  Najúspešnejšia je:

  žiačka úspešnosť v % umiestnenie v SR
  E. Hamašová V.A 80,8 203. - 223.

   

  Školák 6         zo 6. ročníka súťažili 3 žiaci

  Najúspešnejšia je:

  žiačka úspešnosť v % umiestnenie v SR
  N. Semjanová VI.B 86, 7 141. - 161.

   

  Benjamín 7      zo 7. ročníka súťažilo 8 žiakov

  Benjamín 8      z 8. ročníka súťažili 3 žiaci

  Najúspešnejší je: 

  žiak úspešnosť v % umiestnenie v SR
  S. Brnčal VIII.C 75 430. - 463.

   

  Kadet 9         z 9. ročníka súťažili 7 žiaci

  Najúspešnejší je:  

  žiak úspešnosť v % umiestnenie v SR
  J. Guľvaš IX.B 91,7 70. - 94.
  J. Haňo IX.B 87,5 150. - 167.
  S. Perunko IX.A 81,7 300. - 334.

        

  Malá krajina - veľké osobnosti - výtvarná súťaž

  3. miesto: v. Krajňáková IX.A

  Jazykový kvet 2015

  I. kat.     1. miesto : B. Andrišov III.A - recitácia sólo v NJ,           2. miesto: Z. Tongeľová III.A - recitácia sólo v RJ

  II. kat.    1. miesto: K. Schumerová  V.A - recitácia sólo v RJ,        2. miesto S. Kolesárová IV.A - recitácia sólo v RJ

  divadlo v RJ: 1. miesto

  Krása ukrytá v rozprávkach - výtvarná súťaž

  4. miesto. L.Čornej I.A

  Školské majstrovstvá Slovenska vo florbale

  chlapci: 3. miesto

  Majstrovstvá SR vo florbale

  2.miesto: staršia prípravka

  ​Hviezdoslavov Kubín

  účastníci celoslovenskej prehliadky: K. Schumerová V.A a žiaci IV.B

  Supertrieda

  2. miesto: IX.A

   

   

   

   

  Medzinárodné kolo

  Cassovia Games

  2. miesto: starší chlapci / CVČ florbalový klub/

  CZECH OPEN 2014

  svetová country tanečná súťaž - line dance.  Jedna zo súťaží svetovej country tanečnej federácie. Súťažilo sa  sa v Písku  v dňoch 31. 10. - 2. 11. 2014.

  Sólo: 18 detí - tancovali povinné 3 tance

  kateg. Deti do 10 rokov

  chlapci                                                                    dievčatá

  2. miesto: B. Andrišov III.B                                       4. miesto: Z. Tongeľová III.A                                           

  3. miesto: L. Mižák III.B                                            5. miesto: K. Kukurucová III.B  

  4. miesto: R. Čornej III.B                                           6. miesto: S. Bilecová III.B

   

  kateg. Deti  10 - 13 rokov 

  chlapci                                                                     dievčatá

  1. miesto: M. Sokirka V.A                                         6.miesto: E Tomková V.A

                                                                                  8.miesto: K. Schumerová V.A

                                                                                 11.miesto: T. Hlavatá VII.A        

                                                                                 12.miesto: E. Hamašová V.A

                                                                                 13. miesto:K. Hlavatá V.B

  Do bodovacieho miesta sa dostali:

  Ivana Gombitová IV.B, Alexandra Gombitová IV.B, Mária Sarah Filipová V.A

   

  kateg. Deti  14 rokov a vyššie

  chlapci                                                           dievčatá

  1. miesto: S. Perunko: IX.A                            8.miesto: Ž. Hlavatá IX.A

  3.miesto: J. Skyba 

   

  Všetkých 18 sólo súťažiacich bolo zaregistrovaných do svetovej country tanečnej federácie a majú právo sa zúčastňovať na všetkých tanečných svetových súťažiach, ktoré organizuje táto federácia WORLD CDF. Víťazi postupujú o tanečnú kategóriu vyššie.

  choreografie   42 detí

  Súťažili v spoločnej vekovej kategórii do 18 rokov

  3. miesto: Na močarisku

  4.miesto: Sochy

  5.miesto: Pipi

   

  Medzinárodný florbalový turnaj EUROPEAN CHAMPIONSHIP  - ETS CUP 2015

  1. miesto: chlapci U12

  2. miesto: dievčatá U12

   

  Medzinárodný turnaj vo florbale CASSOVIA CUP

  2. miesto: starší chlapci

   

   Hummel Open Game 2015 - florbal /Brno/- súťaž klubov

  2. miesto: kategória elév 

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria