Navigácia

  2017/2018 Súťaže v šk. r. 2015/2016 Súťaže v šk. r. 2014/2015 Súťaže v šk. r. 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Súťaže v šk. r. 2011/2012 Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Súťaže

  Súťaže v šk. r. 2013/2014

    školské kolo

  ZBER GAŠTANOV - jednotlivci

  1. m.  BALÁŽOVÁ 3. A - 211 kg

  2. m:  2. m. PERUNKO Samuel 8. A - 145 kg

  3. m:  3. m.  REM 1. B - 107 kg

  4. m:  4. m. ŠTEFANOVÁ 5. A - 95 kg

  5. m:  5. m. TÓTH 5. A - 89 kg

              Zber gaštanov  v triedach

  3         1. miesto   3. A - 246 kg

  2. m:   2. miesto   5. A - 222 kg

  3. m:   3. miesto   8. A - 145 kg

  4. m:    4. miesto    3. B - 131 kg

  5. m:    5. miesto   1. C - 128 kg

  6. m:    6. miesto   2. A - 126 kg

  7. m:    7. miesto   1. B - 122 kg

  8. m:     8. miesto   1. A -115 kg                                                                                                                                                                                                                                    

  OSJ       OSJ        1. miesto: A. Geregová 9.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            

   Pyta    Pytagoriáda     

                3. roč. 19 riešiteľov z toho  8 úspešní:     1. miesto: M. Maskaľ 3. A, P. Ondrik 3.B                                          

                4. roč. 17 riešiteľov z toho  6 úspešní      1. miesto: E. Hamašová4.A 4. 4                                               

                5. roč.14 riešiteľov z toho 2 úspešní   1. miesto: T. Timočková, N. Semjanová  z 5.B                                    

                6. roč. 12 riešiteľov z toho 3 úspešní   1. miesto: J. Chrapek 6.B                                                                   

                7. roč. 12 riešiteľov z toho 3 úspešní  1. miesto: S. Brnčal 7.C                                          

                8. roč. 14 riešiteľov z toho 3 úspešní  1. miesto: P. Pempek 8.A                                                                                                                                                                                                                                                                      

               Olympiáda   AJ  

                kat.1A  1. miesto: S. Mikloš 6.A        kat 1B  1. miesto: A. Chromá 9.A    kat 1C 1. miesto: M. Demjanovicová 7.A  

           

              Šaliansky Maťko

             1. kat. 1. miesto: I. Gombitová 3.A       2. kat. 1. miesto: S. Filipová 4.A,      3. kat. 1. miesto: T. Hlavatá 6.A

                                                                                                                                                                                                                         

  O O      Olympiáda   NJ  

                kat. 1A 1. miesto:  S. Krčmáriková 7.B,          kat. 1B 1. miesto: A. Chromá 9.A,                                                                                                                         kat. 1C 1. miesto:  P.J. Hebbecker 7.B                                                                                                            

                Vianočné aranžovanie       1. miesto: M. Mižíková, D. Puchírová, M. Raffáč, S. Hajnik VII.A                                                        

                Geografická olympiáda                                                                                                                                                            

                 5. roč.   1. miesto: T. Timočková V.B    6. roč. 1: miesto: M. Novák  VI.B     7. roč.  S. Krčmáriková VII.B    

                 8. roč.   1. miesto: J. Haňo VIII.B          9. roč.  1. miesto: A. Geregová IX.A                                                                                  

                 Matematická olympiáda                                                                                                                                                             

  7              Z5  1. miesto: T. Timočková V.B         Z6   1. miesto: M. Novák VI.B        Z7   1. miesto: P. Paľová VII.C, S. Brnčal VII.C                                                              Z8   1. miesto:  J. Guľvaš VIII.B       Z9 1. miesto: A. Geregová IX.A                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 Európa v škole          AJ  7písomných prác,   NJ 3 písomné práce,   RJ  3 písomné práce, SJ 1 písomná práca

             Olympiáda RJ                                                                                                                                                              ka      kat. A1    1. miesto: E. Huňadyová VII.A           kat. A2     1. miesto: E. Bumberová IX.A      kat.A3   1. miesto: V. Takáč VI.A          

            Hviezdoslavov  Kubín      

            1. kat.   1.- 3. roč.         poézia     1. miesto: M. Valisková III.B                     próza         1. miesto: M. Hrivňak II.B                                                  2. kat.    4. - 6. roč.       poézia     1. miesto: K. Schumerová IV.A                  próza         1. miesto: T. Hlavatá VI.A                                                                  3. kat.   7. - 9. roč.        poézia    1. miesto: A. Valkovičová VIII.A                próza         1. miesto: K. Ruttkayová VIII.A                                                        

                Ruské slovo

  poézia    poézia    1. kat.   1. miesto: K. Schumerová IV.A       ruské prostredie    1. kat.  1. miesto: S. Kolesárová III.A   2. kat.  1. miesto: D. Janošová VIII.A                   próza      1. kat.  1. miesto: K. Hlavatá IV.B                   2. kat.  1. miesto: K. Ruttkayová VIII.A                                                                                                       sólový spev     1. kat. 1. miesto: T. Sotáková IV.A         2. kat.  1. miesto: Ž. Hlavatá VIII.A                                                                                                               skupinový spev  1. kat. 1. miesto: E. Timočková, S. Fedorišinová, K. Hlavatá IV.B                                                                                                                                                         2. kat.  1. miesto:Ž. Hlavatá, D. Janošová, K. Ruttkayová, S. Perunko VIII.A                                                                                                           divadlo            1. miesto: 5.B, 7.A  

                Najšikovnejší detský čitateľ 

               1.roč.  1. miesto:    T. Tižová I.C         2. roč. 1. miesto: M. Lukáš II.B        3. roč.  1. miesto: P. Ondrik III.B          4. roč. 1. miesto: E. Timočková IV. B              

                  Slávik Slovenska                                                                                                                                                                                                                                     1. kat. 1. miesto: R. Čornej II.A                  2. kat.  1. miesto: L. Sokologorská IV.A                  3. kat.  1. miesto: I. Mihalčová VIII.B

                                                                                                

   

       

   

   

   

  GH

              mestské kolo

  Malý futbal    2. miesto: žiaci 5. - 6. roč.

  V. ročník Mestská In-line súťaž o PPM       1. miesto st. žiaci: L. Szatmáry VIII.A

  Malý futbal    2. miesto: žiaci 3. - 4. roč.

  5. roč. florbalovej ligy žiakov o PPM  2. miesto: družstvo mladších žiakov, 1. miesto: družstvo starších žiakov

  Stolný tenis      postup do okr. finále: chlapci

  Turnaj hádzanárskych nádejí  1. miesto: chlapci, 4. miesto: dievčatá

  Zemplínske zvončeky - prednes duchovnej poézie a prózy

  poézia 1. kat. 1. miesto: k. Schumerová IV.A,   3. kat.  3. miesto: K. Ruttkayová VIII.A

  próza  3. kat.  1. miesto: Ž. Hlavatá, 2. miesto. M. Dacejová

  Chváľme Pána - súťaž v speve náboženských piesní         1. miesto. A. Geregová IX.A

  Matičný beh o štít mesta Michalovce     3. miesto: B. Sokirka VII.A

  Turnaj v stolnom tenise o PPM        3. miesto: družstvo chlapcov  

  6. roč. O PPM: Vybíjaná 3.- 4. roč.    1. miesto  

  Basketbal dievčatá   4. miesto: 9. roč.

  Turnaj vo florbale o PPM     1. miesto:  mladší žiaci

  Šachový turnaj o PPM  bez umiestnenia

  Volejbalový turnaj zmiešaných družstiev   4. miesto

  Basketbalová liga o PPM

  chlapci - postup do ďalšieho kola

  Shakespearove dni

  I. kat. vlastná tvorba       1. miesto: S. Mikloš VI.A                

             prednes    1. miesto: K. Harmóciová VI.A,   2. miesto: L. Zambová VI.A

             divadlo: cena poroty

  II. kat.  vlastná tvorba     1. miesto. A. Chromá IX.A,    2. miesto: J. Skyba IX.A             

            prednes            1. miesto: G. Šedivá IX:C,      3. miesto: M. Dacejová VIII.A

               divadlo: cena poroty 

  Ekobeh 

  5. miesto: T. Koritárová V.A,  K. Hricková V.A,  D. Šimko V.B,  M. Čergeť V.B

  3. ročník Mestskej florbalovej ligy   5. miesto

  Výtvarná súťaž - Michalovce srdce Zemplína, Michalovce v mojom srdci   zaslaných 6 prác

  Zvonického literárne dni

  I. kat.   poézia 1. miesto: K. Schumerová IV.A

  II. kat.  próza  1. miesto: T. Hlavatá   VI.A

  III. kat. poézia 3. miesto: A. Valkovičová VIII.A

  nesúťažne : spev  pochvala  T. Timočková V.B a I. Mihalčová VIII.B

  ​Mestská športová olympiáda

  hádzaná   2. miesto: dievčatá         volejbal    2. miesto: dievčatá

  beh na 60m  3. miesto: T. Koritárová V.A

  hod kriketkou   3. miesto: M. Slivkulin VI.A

  skok do diaľky   2. miesto: M. Engel V. B

  beh na 1000m   2. miesto: J. Papinčák IX.C

  vrh guľou     1. miesto: D. Drapač IX.C

   

  Havrana   3 miesto:  Z. Tongeľová II.A a R. Čornej II.B

  Michalovce moje mesto

  1. miesto: družstvo M. Pakán VII.A, Ž. Hlavatá VIII.A,   D. Janošová VIII.A

  Plávanie   

  prsia 50m    2. miesto: N. Semjanová V.B

  znak 50m     2. miesto: A. Frena V.B

  kraul 50m    3. miesto   R. Macko V.B

  O PPM - Viacboj všestrannosti žiakov 1. -3. roč.

  1. miesto: J. Hrubý II.A            2. miesto: S. Štugnerová I.A         3. miesto: K. Pčolinský II.A

  v hodnotení  ročníkov:    1. miesto: prvý ročník        2. miesto: druhý ročník

  celkové hodnotenie ZŠ: 3. miesto

  Mestská liga žiakov - malý futbal

  2. miesto: družstvo 1. - 2. roč.                 najlepší brankár: M. Roman I.C

  Goetheho deň

  1. kat. - prednes poézie   1. miesto. E. Filipová VII.B          2. miesto: F. Daňko VI.B, M. Sagan VII.C           3. miesto: T. Hlavatá VI.A,  A. Dziaková V.B

  2. kat. - prednes poézie   2. miesto: A. Chromá IX.A             3. miesto: I. Mihalčová VIII.B

  3. kat. - vlastná tvorba    1. miesto: S. Krčmáriková VII.B     2. miesto: D. Šoltésová VI.B                  3. miesto: V. Trochcová  VI.B

  2. kat. - vlastná tvorba    1. miesto:  A. Chromá IX.A       3. miesto: I. Mihalčová VIII.B, S. Kaločayová VIII.B

   

  Malá olympiáda anglického jazyka

  kat. 1.-2. roč.  1. miesto. A. Šimková II.B          3. miesto: L. Mižák II.B         5. miesto: Z. Tongeľová II.A            

  kat. 3.-4. roč.  1. miesto: K. Dziaková IV.B       4. miesto: T. Sotáková IV.A         12. miesto: A. Chmurovičová IV.A

   


  okresné kolo


  Cezpoľný beh      3. miesto: družstvo,     Cezpoľný beh      3. miesto: A. Pavlová VII.B 

  Celonárodný turnaj vo futbale "Coca Cola Školský pohár"  2. miesto v 1. kole turnaja

  Stolný tenis      2. miesto: chlapci

  Stolný tenis      4. miesto: dievčatá

  Zober loptu nie drogy              4. miesto: dievčatá

  Zemplínske pero - vlastná tvorba      2. miesto: T. Timková V.B,    3. miesto: V. Cihaľová V.B

  Technická olympiáda       kat. B    1. miesto: M. Pakán VII.A,    3. miesto: B. Sokirka VII.A                                                                                          

                                                    kat. A    1. miesto: družstvo P. Andrišov a Ľ. Chocholáček IX.B,   3. miesto: F. Dankanin VIII.B a  P. Novák VIII,B

  Olympiáda anglického jazyka        kat. 1A  3. miesto: S. Mikloš VI.A           kat. 1B   1. miesto: A. Chromá IX.A

                                                                         kat. 1C    postup do kraj. kola : M. Demjanovičová VII.A


  Matematická olympiáda         Z9   4. miesto: A. Geregová IX.A              Z8   6. miesto: J. Guľvaš VIII.B          6. miesto: P. Pempek VIII.A

                                                               Z7   2. miesto. P. Paľová VII.C         5. miesto: S. Brnčal VII.C

                                                               Z6   9. miesto: M. Novák VI.B

  Olympiáda nemeckého jazyka          kat. 1.A    3. miesto: S. Krčmáriková VII.B             kat. 1B      2. miesto: A. Chromá IX.A

  Dejepisná olympiáda                   kat. C         1. miesto: A. Chromá IX.A           kat. D     3. miesto: M. Juhás VIII.A,    8. miesto: R. Šraga VIII.B

                                                          kat. E     2. miesto: S. Brnčal VII.C,    5. miesto: M. Pakán VII.A  

                                                          kat. F     1. miesto: S. Mikloš VI.A,     9. miesto: M. Hajnik VI.A  Šaliansky Maťko J. C. Hronského    1. kat.  3. miesto: I. Gombitová III.B     2. kat. 1. miesto: M.S. Filipová IV.A   

                                                                  3. kat. účastnícky diplom T. Hlavatá VI.A


  Biologická olympiáda         5. miesto: Ľ. Chocholáček         6. miesto: P. Andrišov             7. miesto: J. Dančová

  Geografická olympiáda       5. roč.   2. miesto: T. Timočková V. B           8. roč.   5. miesto: P. Novák  VIII.B        9. miesto: J. Haňo VIII:B

                                                  9. roč.   7. miesto: A. Geregová IX.A    

  Európa v škole

  cudzie jazyky 1. kat.   1. miesto: T. Sotáková IV.A lit. práca AJ

                          2. kat.  1. miesto: E. Huňadyová VII.A  lit. práca RJ,   1. miesto: S. Krčmáriková VII.B  multimediálna práca NJ

                          3. kat.  2. miesto: P. Andrišov  IX.B  lit. práca NJ

  slovenský jazyk       1. kat.     3. miesto: Z. Tongeľová II.A

                                    3. kat.     3. miesto: J. Orenčák IX.A

  Turnaj v hádzanej dievčat           3. miesto: družstvo 5.- 9. roč.

  Biblická olympiáda       1. miesto: A. Geregová IX.A, I. Mihalčová VIII.B, M. Tarbaj V.B

  Fyzikálna olympiáda kat. E,F         1. miesto: A. Geregová IX.A                6. miesto: P. Pempek VIII.A

  Volejbal chlapci      2. miesto: 9. roč.

  Vesmír očami detí   zaslané 2 práce

  Pytagoriáda

  P3  12. miesto: P. Ondrik III.B           18. miesto: M. Maskaľ III.A         P4  9. miesto: M. Bodnárová IV.B, E. Hamašová IV.A 

  P5   3. miesto: T. Timočková V. B       7. miesto: N. Semjanová V.B   

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat.  próza  2. miesto: M. Hrivňák II.B           2. kat.  poézia  1. miesto: K. Schumerová IV.A     próza  2. miesto: T. Hlavatá VI.A

  3. kat. poézia  3. miesto: A. Valkovičová VIII.A

  Turnaj vo florbale

  1. miesto: mladšie žiačky           1. miesto: mladší žiaci

  Čo vieš o hviezdach

  1.kat.   2. miesto: R. Donner VI.B        2. kat. 3. miesto: M. Romančák VII.C

  Jednota futbal CUP - malý futbal

  starší žiaci: 2. miesto

  Pytagoriáda 

  P6  2. miesto: m. Novák VI.B,   11. miesto: J. Chrapek VI.B          P7  4. miesto: S. Brnčal VII.C,  9. miesto: L. Šátková VII.A

  P8  7. miesto: J. Guľvaš VIII.B,  15. miesto: P. Pempek VIII.A

  Volejbal dievčat

  2. miesto: dievčatá z  IX.A,B,C  VIII.B

  Turnaj florbal

  starší žiaci: 2. miesto

  staršie žiačky: 5. miesto

  Chemická olympiáda

  7. miesto: A. Geregová IX.A

  Hádzaná  4. miesto: chlapci

  Ochrana pred požiarmi očami detí 2 liter. práce

  Turnaj v MIDIvolejbale

  2. miesto: žiačky 9. A, B

  MINY COOL volejbal

  dievčatá. 3. miesto

  Futbal

  2. miesto: dievčatá 7. - 9. roč.

  Malý futbal

  2. miesto: chlapci

  Biologická olympiáda

  kat.D  projektová časť      2. miesto. L. Harmóciová VII.A,       4. miesto: L. Šátková VII.A

  teoretickopraktická časť   3. miesto: S. Krčmáriková VII.B,       8. miesto: M. Pakán VII.A,    9. miesto: P. Paľová VII.C

  Fugova domovina

  3. miesto: V. Cihaľová V.B

  Fyzikálna olympiáda - Archimediáda

  1. miesto: P. Paľová  VII.C,    4. miesto: M. Pakán VII.A

  OF v atletike družstiev

  vrh guľou   1. miesto: D. Drapač IX.C

  Zober loptu nie drogy - minihádzaná: 4. miesto

   

       

   

  krajské kolo

  Olympijský odznak športovej všestrannosti   

  beh na 50m 3. miesto: Š. Semjan III.B,

  skok z miesta 2. miesto. M. Maskaľ III.A,

  kolektív žiakov : 6 miesto

  Dobšinského Košice

  Cena ministra školstva: K. Hlavatá IV.B,  2. miesto: T. Hlavatá VI.A,  2. miesto: A. Valkovičová VIII.A

  Náboj junior 2013

  1. miesto v region. kole: A. Geregová IX.A, D. Lesníková IX.C, P. Pempek VIII.A, M. Kozma IX.B

  Hronského Jasov

  1. miesto: S. Fedorišinová IV.B,  2. miesto: K. Ruttkayová VIII.A

  Envirománia

  1. miesto: družstvo VII.C

  Olympiáda AJ

  kat. 1B   2. miesto: A. Chromá IX.A

  Olympiáda NJ

  kat.1C   6. miesto: P. Hebbecker VI.B

  Technická olympiáda

  kat. A   1. miesto: P. Andrišov IX.B a Ľ. Chocholáček IX.B

  kat. B    1. miesto: M. Pakán VII.A

  Šaliansky Maťko

  M.S. Filipová IV.A reprezentácia okresu v 2. kat.

  Ruské slovo

  próza     1. kat.   1. miesto: K. Hlavatá IV.B        2. miesto: E. Timočková IV:B

                2. kat.   2. miesto: K. Ruttkayová VIII.A

  poézia    1. kat.    1. miesto: K. Schumerová IV.A        2. miesto: P. Ondrík III.B

                 1. kat. ruské prostredie    2. miesto: S. Kolesárová III.A

                 2. kat.   2. miiesto: D. Janošová VIII.A

  spev  - sólo    1. kat.     1. miesto: T. Sotáková IV.A

  spev - skupinový   1. kat.  1. miesto: K. Hlavatá , E. Timočková, S. Fedorišinová IV.B

  spev  - sólo    2. kat.   3. miesto: Ž. Hlavatá VIII.A

  spev - skupinový   2. kat.  2. miesto: Ž. Hlavatá, D. Janošová, K. Ruttkayová, S. Perunko VIII.A

  divadlo  2. kat.   1. miesto: 5. roč. - T. Timočková, Macko, Doležal, Semjanová, Kukurucová, porvazníková, Frena

                              2. miesto: 7. roč.  - Huňadyová, Posypanková, Pakán, Hajniková, Hajník, Stričíková, Šatková, Harmóciová, Mižíková, Raffáč, Dittelová

  Olympiáda RJ

  A1  1. miesto: E. Huňadyová VII.A              3. miesto: T. Timočková V.B

  A2  3. miesto: A. Geregová IX.A                  6. miesto: B. Záhorčáková VIII.A              9. miesto: E. Bumberová IX.A

  A3  5. miesto: V. Takáč VI.A  

   

  Matematická olympiáda

  Z 9    6. miesto: A. Geregová IX.A   

   

  Čo vieš o hviezdach

  1. kat. 7. miesto: R. Donner VI.B

   

  20. Metamorfózy slova 60. Hviezdoslavovho Kubína

  kat.II   poézia  1. miesto: K. Schumerová IV.A 

   

  Florbal žiakov a žiačok

  1. miesto: ml. chlapci,      5. miesto. ml. žiačky

   

  Biblická olympiáda-  Gréckokatolícka eparchia Košice

  1. miesto: A. Geregová IX.A, I. Mihalčová VIII.B, M. Tarbaj V.B 

   

  Dramafest 2014 - nesúťažná prehliadka scénok, dialógov a dramatických útvarov v AJ

  " Baba Jaga Cinderella" - ocenenie poroty za dobrý výber, text, scenár, vynikajúce kulisy, herecké výkony, dobrá angličtina, kostýmy a hlasové prevedenie 

  SUPERTRIEDA

  III.B a VIII.A postupuje  do celoslovenského kola 

  Finále v atletike žiakov

  vrh guľou 3. miesto: D. Drapač IX.C           
   

  celoslovenské  kolo

  I - BOBOR   

  Kadet   1.- 6. poradie: A.  Chromá IX.A,         15.  -48. poradie: A.  Geregová IX.A

  Benjamín   1. - 59. poradie  S. Brnčal VII.C,   122. - 138. poradie M. Pakán VII.A

  Ruské slovo - Ruský film 2014

  3. miesto: E. Huňadyová VII.A, M. Mudráková IX.B

  SCHOLA LUDUS - vedecký obrázkový vtip 2013 zaslaných 13 výtvarných prác

  3. miesto: K. Ruttkayová a M. Raffáč VII.A

  3. miesto: K. Ruttkayová VIII.A

  4. miesto: A. geregová IX.A

  4. miesto: A. Valkovičová VIII.A

  5. miesto: P. Paľová VII.C

  5. miesto: N. Fechová VIII.B


  Všetkovedko

  Titul Všetkovedko získali

  5. miesto: L. Mižák II.B                                                                                                                                                       6. miesto: M. Maskaľ III.A                                                                                                                                        15.miesto: N. Bziková III.A  a K. Chromá III.B                                                                                                                       21.miesto: I. Gombitová  III.B  a L. Kukurucová III.A                                                                                                                       23. miesto: T. Timočková V.B                                                                                                                                27.miesto: P. Ondrik III.B a S. Chrapek III.A                                                                                                                           34. miesto: A. Gombitová III.B                                                                                                                                              47. miesto: E. Hamašová IV.A

  Titul Učeň získalo 24 žiakov  /33. - 117. miesto

  Národný projekt: Škola mojej profesie

  tvorba vizitky: 1. miesto: M. Šubák IX.B

                       2. miesto: P. Pavlo IX.A

  spracovanie fotografie:   2. miesto: M. Šubák IX.B

                                     2. miesto: P. Pavlo IX.A

  chémia - vedomostný test: 1. miesto. A. Geregová a E. Hamašová IX.A

  chov koní: 1. miesto: A. Valkovičová VIII.A

                    bez umiestnenia:A. Posypanková VII.A

  výroba cukrárenských ozdôb medovníkov:    3. miesto. K. Ruttkayová VIII.A

                                                                 bez umiestnenia: P. Paľová VII.C

  rybolov:   bez umiestnenia: M. Heligman a D. Vojna IX.A

  Národný projekt: Škola mojej profesie

  kat. ZENIT  3. miesto: M. Šubák IX.B a S. Matis SOŠT

                   bez umiestnenia: P. Andrišov IX.B a M. Tačár SOŠT

  Národný projekt  Podpora prof. orientácie žiakov ZŠ na odb. vzd. a prípravu prostred. rozvoja polytech. vých. zameranej na rozvoj prac. zručností a práca s talentami

  Základoškolská odborná činnosť     1. miesto: K. Klepancová VII.C

   

  Vitaj v našom regióne

  kolektívne práce cez internet v CJ      nemecký jazyk: S. Kaločayová VIII.B     anglický jazyk: S. Perunko VIII.A

   

  Ruské slovo - zasvätené ZOH v Soči

  poézia 

  1. miesto. K. Schumerová IV.A,  2. miesto: S. Kolesárová III.A,    2. miesto: P. Ondrik III.B,    3. miesto: D. Janošová VIII.A

  skupinový spev

  1. miesto: K. Hlavatá, E. Timočková, S. Fedorišinová zo IV.B 

  2. miesto: D. Janošová, Ž. Hlavatá, K. Ruttkayová, S. Perunko z VIII.A

  spev sólo

  1. miesto. T. Sotáková IV.A        2. miesto: Ž. Hlavatá VIII.A

  výtvarná súťaž - Zimné športy

  čestné uznanie: T. Posypanková VII.A

  Klokan

  úspešnosť:  

  100-90%   Valentín Takáč VI.A,  J. Guľvaš VIII.B,  A. Geregová IX.A,  A. Chromá IX.A

   89-75%     N. Semjanová V.B, S. Mikloš VI.A,  M. Novák VI.B,  L. Belán VI.B, S. Perunko VIII.A, S. Kaločayová VIII.B,

                   P. Rauch VIII.B

  74-50%     23 žiakov

  Klokanik

  úspešnosť:

  100-90%  R. Marek I.C,  M. Kolesárová 1.B,  L. Barkasi I.B,  M. Janus 1.C,  T. Tižová 1.C,  D. Makovický 1.C,  D. Soták 1.C,

                 Ž. Žofčáková 1.A, S. Semjanová 1.A,  E. Hamašová IV.A

  89-75%   D. Réh 1.B,  R. Suško 1.C,  D. Pehaničová 1.C,  T. Mihalčová 1.A. K. Timková 1.A,  K. Kudelásová 1.A,

                M. Gorný 1.A,   L. Labudová 1.A,  R. Čornej 2.B,  I. Gombitová 3.B,  K. Chromá 3.B,  E. Tomková 4.A,

                 K. Dziaková 4.B,   S. Rauchová 4.B

  74-50%    20 žiakov

   

  Zaslané literárne a výtvarné práce na CSK

  Zlatá priadka 1.-4. roč. počet prác 24,     Nebuď otrok drog 1 práca,  Ľudské práva očami detí 2 práce, Múdra príroda 1 práca,

  Deň 112 očami detí 14 prác

   

  Majstrovstvá SR 2014

  kat. starší žiaci       2. miesto: florbalový klub Michalovce

   

  Olympiáda v ruskom jazyku
  3. miesto: E. Huňadyová VII.A

   

  Technická olympiáda

  7. miesto: P. Andrišov IX.B,  Ľ. Chocholáček IX.B

   

  Biblická olympiáda

  1. miesto: I. Mihalčová VIII.B, S. Laco IX.A, A. Geregová IX.A

   

  Maľujte a fotografujte s Primalex-om

  zaslaných 8 prác

   

  Slovenský pohár vo florbale

  1. miesto:  starší chlapci

  najlepší brankár turnaja: P. Pempek VIII.A

  najlepší hráč turnaja: B. Sokirka VII.A

   

   

  medzinárodné kolo

  Pardubická Ryengle 2013

  kat. Deti do 10 rokov      1. miesto: choreografia Slniečkári ,        2. miesto. choreografia Námorníci

   

  CSDCTS - medzinárodná súťaž country tancov v ČR - Tábor

  kat. tradičné country starší   1. miesto: choreografia Ty a ja

  kat. Country show starší        1. miesto: choreografia Smraďoši

  kat. Country show mladší      1. miesto: choreografia Na močarisku

  kat. Line dance starší              1. miesto: choreografia Sochy

  kat. Tradičné country mladší       1. miesto: choreografia Prvý krát

  kat. Line dance dámy Jr. Youth    1. miesto: Terézia Hlavatá VI.A

  kat. Line dance páni Jr. Teen       1. miesto: Samuel Perunko VIII.A

  Zelený svet 2014   16 prác
            

                           

  OSJ         
   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria