Navigácia

  2017/2018 Súťaže v šk. r. 2015/2016 Súťaže v šk. r. 2014/2015 Súťaže v šk. r. 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Súťaže v šk. r. 2011/2012 Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Súťaže

  Školský rok 2012/2013

   

   školské kolo

  Olympiáda AJ     kat. 1A  1. miesto: S. Mikloš V.A,       kat. 1B     1. miesto: J. Smeriga IX.B

  Olympiáda SJ     1. miesto: K. Markušová

  Pytagoriáda        P3    1. miesto. E. Hamašová III.A,    

                               P4    1. miesto: T. Timočková IV.B,      

                               P5     1. miesto: L. Belán  V. B

                               P6     1. miesto: S. Brnčal VI.C

                               P7     1. miesto:  J. Guľvaš VII.B

                               P8     1. miesto: A Geregová VIII.A

  Vianočné aranžovanie    1. miesto: D. Puchírová a M. Mižíková VI.A

  Olympiáda NJ

   kat 1A   1. miesto: Ž. Hlavatá VII.A,        kat. 1B     1. miesto: L. Guziová IX.B 

  Šaliansky Maťko

  kat. 2. - 3. roč.  1. miesto: K. Schumerová III.A,          kat. 4. - 5. roč.  1. miesto: T. Hlavatá V.A,        kat. 6. - 7. roč.  1. miesto: A. Valkovičová VII.A

  Matematická olympiáda    

  kat 5. roč.  1. miesto: M. Novák V.B,             kat. 9. roč. 1. miesto: K. Markušová IX.B

  Geografická olympiáda

  kat. 5. roč. 1. miesto: L. Belán V.B,       úspešní riešitelia 3  z 11

  kat. 6. roč. 1. miesto: S. Brnčal VI.C,    úspešní riešitelia 7  z 12

  kat. 7. roč.  1. miesto: J. Haňo VII.B,      úspešní riešitelia  8 z 12

  kat. 8. roč. 1. miesto: A. Geregová VIII.A,         úspešní riešitelia všetci 11

  kat. 9. roč. 1. miesto: K. Markušová IX.B           úspešní riešitelia 16  z 18

  Olympiáda RJ

  kat. A1         1. miesto: E. Huňadyová VI.A,                       kat. A2     1. miesto: D. Jenčiková IX.B,                      kat. A3          1. miesto: N. Kolesár IX.A

  Najšikovnejší detský čitateľ 

  1. ročník 1. miesto: L. Mižák I.B                    2. ročník  1. miesto: P. Ondrík II.C                        3. ročník    1. miesto: T. Sotáková III.A               4. ročník   1. miesto: Š. Mlynár IV.A

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat.              próza: 1. miesto: S. Filipová III.A           poézia: 1. miesto.:K. Schumerová III.A     K. Fridrichová II.C

  2. kat.              próza: 1. miesto: T. Hlavatá V.A             

  3. kat.               próza: 1. miesto: K. Horváthová IX.C         poézia: 1. miesto: A. Haňová IX.A

  Matematická olympiáda

  Z6 1. miesto: S. Brnčal VI.C                  Z7  1. miesto: J. Guľvaš VII.B a P. Pempek VII.A                     Z8 1. miesto: A. Geregová VIII.A

  Veľkonočné aranžovanie

  1. miesto: L. Zambová V.A,   A. Vojníková V.A

  Ruské slovo

  poézia  1. miesto: N. Semjanová IV.B                 ruské prostredie     1. miesto: Maxim Shilin VII.B

  próza   1. miesto: L. Lacková VII.A                    ruské prostredie     1. miesto: Niko Kolesár IX.A

   

  skupinový spev    1. miesto: Ž. Hlavatá, K. Ruttkayová, D. Janošová VII.A

  divadlo      1. miesto: E. Huňadyová, S. Stričíková, L. Harmóciová, M. Pakán, N. Dittelová, S. J. Hajník, M. H.  Hajniková, C. Hamiová, M. Raffáč VI.A

   

  Slávik Slovenska

  1. kat.    1. miesto: L.P. Sokologorská III.A

  2. kat.    1. miesto: Tamara Timočková IV.B

  3. kat.    1. miesto: Ivana mihalčová VII.B

   

  SSO_2013.xls

   

   

  mestské kolo

  O PPM  Malý futbal      3. miesto: 3.-4. ročník chlapci

  O PPM Florbal              1. miesto: 5.-7. roč. chlapci           2. miesto: 7. - 9. roč. chlapci

  Malý futbal                   2. miesto: 5. - 6. roč. chlapci

  In Line  v šprinte na kolieskových korčuliach o PPM                1. miesto: M. H. Hajníková VI.A

  Florbalová liga o PPM    2. miesto: žiačky

  Zober loptu nie drogy            3. miesto: 3.-6. roč. dievčatá

  Michalovce mojimi očami  3. kategória 3. miesto: M. H. Hajníková VI.A

  Turnaj hádzanárských nádejí  1. miesto: dievčatá 3. a 4. ročník

  Turnaj hádzanárských nádejí  2. miesto: chlapci 3. a 4. ročník

  Stolný tenis  turnaj o PPM   A družstvo: 2. miesto, B družstvo: 4. miesto

  Igepehaboj zúčastnili sa 2 žiaci, získali vyššie ako 5. miesto

  1. ročník volejbalového turnaja zmiešaných družstiev ZŠ o PPM     2. miesto

  5. ročník mestskej žiackej ligy vo vybíjanej žiakov a žiačok 3.-4. ročníka o PPM 2.miesto: družstvo IV.A, III.A,B

  Žiacka basketbalová liga o PPM   2. miesto chlapci A skupina              4. miesto: dievčatá B skupina

  3. ročník šachového turnaja o PPM     4. miesto: A. Haňová IX.A        6. miesto: M. Kozma VIII.B

  Ekobeh 4. miesto: družstvo V.B M. Novák, O. Šandor, D. Šoltésová, V. Trochcová

  Shakespeare ´s  Day 

  Vlastná tvorba    1. miesto: J. Smeriga IX.B           2. miesto:     J. Rabatin 7.B,      A. Chromá VIII.A,     K. Markušová IX.B            cena poroty: M. Demjanovičová VI.A

  Prednes              1. miesto: L. Harmociová VI.A         2. miesto. N. Huňadyová IX.B                3. miesto. G. Šedivá VIII.C  

  Moje mesto včera a dnes 

  1. miesto: družstvo  Š Goras IX.A, Ž. Hlavatá VII.A, D. Janošová VII.A   

  Viem, čo neviem     3. miesto: A. Geregová VIII.A   

   

  Zvonického literárne dni o PPM         poézia 1. miesto: K. Schumerová III.A         2. miesto: A. Haňová IX.A

                                                                  próza  1. miesto: T. Hlavatá V.A

   

  Mestská športová olympiáda - 31. ročník

  Zúčastnilo sa v atletike: 56 žiakov a v kolekt. športe 30 žiakov

  kolektívny šport  chlapci: 4. miesto - volejbal, 3. miesto - basketbal, 4. miesto - hádzaná;        dievčatá:  1. miesto  - volejbal,  2. miesto: hádzaná

  Vyhodnotenie 1.-3. miesto jednotlivci      beh na 50m dievčatá: 1. miesto: T. Koritárová  IV.A, 

                         beh na 300m dievčatá: 1. miesto: T. Koritárová IV.A,

                         hod kriketovou loptičkou dievčatá: 2. miesto: L. Jankajová  IV.A,  

                         skok do diaľky chlapci: 2. miesto: T. Jaščur IV.B,  3. miesto: A. Frena IV.B,

                        skok do diaľky chlapci: 1. miesto: B. Sokirka VI.A

  Vyhodnotenie ZŠ: 3. miesto

  Goetheho deň

  poézia a próza     1. kategória  5. - 7. ročník  1. miesto: S. Krčmáriková VI. B, 2. miesto: I. Mihalčová VII.B,     3. miesto. E. Filipová VI.B,   3. miesto: M. Hricko VI.C

                               2. kategória 8. - 9. ročník   1. miesto: P. Daňková IX.A,        3. miesto: J. Modráková IX.A,     3. miesto:  M. Doležal IX.B

  vlastná tvorba     1. kategória 5. - 7. ročník    1. miesto: M. Sagan VI. C,           2. miesto: S. Kaločayová VII.B,   3. miesto: S. Stanková VI.C

                               2. kategória 8. - 9. ročník    1. miesto: A. Chromá VIII.A,      1. miesto: P. Andrišov VIII.B,      2. miesto: Š. Gorás IX.A,                 3. miesto: L. Guziová IX.B

  umelecko - divadelné stvárnenie básne    1. miesto: P. Hebbecker VI.B,  M. Sagan VI. C

   

  Plávanie o PPM

  100 m PP  1. miesto: B. Valiska IX.B             50 m prsia  2. miesto: B. Valiska IX.B

  25 m prsia 2. miesto: N. Semjanová IV. B      25 m voľný spôsob   2. miesto. N. Semjanová IV.B

  25 m znak 1. miesto: R. Macko IV.B              25 m voľný spôsob   1. miesto: R. Macko  IV.B

  25 m znak  2. miesto: T. Jaščur IV.B

   

  Havrana - súťaž v speve populárnych piesní

  S. Perunko VII.A - cena za vlastnú tvorbu

   

  Malá olympiáda v AJ 

  kat. 1.-2. roč.   1. miesto:  P. Ondrík II.C,                   2. miesto: S. Chrapek II.A

  kat. 3.-4. roč.   1. miesto: M. Čolláková IV.B           6. miesto: K. Čižmárová IV.A

  kat. 3.-4. roč. cudzojazyčné prostredie      2. miesto: A. E. Hrubá III.B

   

  Malý futbal žiakov 1. a 2. ročníka

  chlapci: 2. miesto

   

  O PPM viacboj všestrannosti žiakov 1. - 3. ročníka ZŠ

  jednotlivci

  1. ročník

  beh na 30 m    1. miesto: K. Pčolinský I.A

  2. ročník

  šplh    1. miesto: M. Maskaľ II.A,          beh na 50 m 1. miesto: M. Maskaľ II.A,        skok z miesta  1. miesto: V. Dobosch II.B

              2. miesto: S. Chrapek II.A                                   1. miesto: V. Dobosch II.B                                          3. miesto: M. Maskaľ II.A

  hod loptou   2. miesto: S. Stanková II.C

  3. ročník

  skok z miesta  1. miesto: P. Moravec III.B           beh na 50m  1. miesto: M. Sokirka III.A        hod loptou  3. miesto: P. Ciganoc III.A

                         2. miesto: M. Sokirka III.A

                   3.miesto: E. Timočková III.B

  umiestnenie ZŠ podľa ročníkov   2. miesto: I. ročník     1. miesto: II. ročník             3. miesto: III. ročník

  celkové umiestnenie škôl za všetky ročníky: 1. miesto

   

  Malý futbal  5. miesto: starší žiaci

   

                                                                 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  okresné kolo

  Majstrovstvá okresu žiakov a žiačok v cezpoľnom behu        2. miesto: družstvo -  J. Macko IX. B, M. Jevočin IX.A, L. Stretavský IX. A

  Zemplínske zvončeky -  7. roč. v prednese duchovnej poézie a prózy

  1. miesto: K Ruttkayová VII.A,    1. miesto: G. Šedivá VIII:C,    2. miesto: M. Tarbaj IV.B,    3. miesto: L. Puzderová II.C,    3. miesto: Ž. Hlavatá VII.A,   Cena poroty: M. Romančák VI.C

  Chváľme Pána - 7. roč. súťaže v speve náboženských piesní

  1. miesto: P. Sokologorská III.A,          1. miesto: I. Mihalčová VII.B,       1. miesto: A. Geregová VIII.A,      2. miesto: T. Timočková  IV.B,          3. miesto: E. Timočková III.B

  Technická olympiáda   kat. A    2. miesto: Patrik Andrišov VIII.B a Michal Moravec VIII.C,         3. miesto: Štefan Gorás IX.A, Martin Tačár IX.C

                                           kat. B    4. miesto:  Patrik Novák VII.B              6. miesto: Filip Dankanin VII.B 

  Zemplínske pero - 14. ročník reg. súťaže liter. talentov v oblasti poézie a prózy

  diplom za účasť: M. Ircha IX.C, G. Šedivá VIII.C, L. Belan V.A

  Hádzaná dievčat      3. miesto

  Olympiáda SJ     2. miesto: K. Markušová 

  Zober loptu nie drogy     4. miesto: žiačky 4. a 5. ročníka

  Hádzaná chlapci 4. miesto

  Stolný tenis chlapci   2. miesto

  Olympiáda AJ

  kat. 1A      2. miesto: S. Mikloš V.A,             kat. 1B      1. miesto: J. Smeriga IX.B

  Šaliansky Maťko

  1. kat.  1. miesto: K. Schumerová III.A,                  2. kat.  3. miesto: T. Hlavatá V.A,                      3. kat. 3. miesto: A. Valkovičová VII.A

  Matematická olympiáda

  kat. 5 roč.  7. miesto: M. Novák V.B,                      kat. 9. roč.  2. miesto: K. Markušová IX.B

  Olympiáda NJ

  kat. 1A      3. miesto: S. Krčmáriková VI.B,            kat. 1B        2. miesto: L. Guziová IX.B,            kat.1C  P. Hebbecker VI.B: postupuje  do krajského kola

  Biologická olympiáda

  kat.C     3. miesto. n. Huňadyová IX.B,              4. miesto: N. Záhorčáková IX.B,                        6. miesto: M. Šátková IX.A

  kat.D     3. miesto: F. Dankanin VII.B

  Geografická olympiáda

  kat. I    8. miesto: L. Belán V.A,         15. miesto: M. Novák V.A                                            kat. H.   9. miesto. M. Pakán VI.A,       11. miesto: S. Brnčal VI.C

  kat. G.   8. miesto: J. Haňo VII.B,       12. miesto: P. Novák VII.B                                          kat. F.    3. miesto: A. Geregová VIII.A,         14. miesto: J. Orenčák VIII.A

  kat. E.    5. miesto: K. Markušová IX.B,       10. miesto: K. Ciganocová IX.A

  Dejepisná olympiáda

  kat. E     10. miesto: S. J. Hajník VI.A,          11. miesto: m. pakán VI.A                                   kat. E     12. miesto: K. Ruttkayová VII.A,        14. miesto: A. Valkovičová   VII.A

  kat. D     1. miesto: A. Geregová  VIII.A,      2. miesto: A. Chromá VIII.A                               kat. C     3. miesto:  Š. Gorás IX.A,                     6. miesto: M. Doležal IX.B  

  Biblická olympiáda GK

  1. miesto: družstvo A. Chromá VIII.A, A. Geregová VIII.A, I. Mihalčová VIII.B 

  Fyzikálna olympiáda

  kat. E  4. miesto: A. Geregová VIII.A         kat. F  6. miesto: K. Markušová IX.B         8. miesto: M. Doležal IX.B                 10. miesto: J. Smeriga IX.B  

  Pytagoriáda

  P3  1. miesto: E. Hamašová III.A              P4    1. miesto: T. Timočková IV.B                            P7   2. miesto: J. Guľvaš VII.B                   P8    2. miesto: A. Geregová VIII.A

  Európa v škole

   Ruský jazyk   1. miesto: D. Jenčiková IX.B postup do CSK

  Nemecký jazyk  2. miesto: M. Sagan  VI.C postup do CSK                   4. miesto: P. Andrišov VIII.B

  Volejbal dievčat  2. miesto

  Vesmír očami detí 8 žiackych prác

  Volejbal 2. miesto: chlapci IX.B, A

  Čo vieš o hviezdach 2. miesto: R. Donner V.B

  Orion florbal Cup

  1. miesto: starší žiaci         1. miesto: mladší žiaci               2. miesto: mladšie žiačky                       3. miesto: staršie žiačky

  Veľký futbal Coca cola Cup

  3. miesto: starší žiaci

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat.      poézia 1. miesto K. Schumeová III. A        próza      2. miesto: M.S. Filipová III. A

  3. kat.     poézia  3. miesto: A. Haňová IX.A                próza      3. miesto: K. Horvathová IX.C 

  Matematická olympiáda

  Z6  6. miesto: S. Brnčal VI.C                   Z7   3. miesto: P. Pempek VII.A,          6. miesto: J. Guľvaš VII.B  

  JEDNOTA COOP 

  Malý futbal dievčatá: 4. miesto 

  Midivolejbal     3. miesto: st. dievčatá 

  Malý futbal   postup do OF: ml. chlapci

  Minivolejbal      postup na KK: ml. dievčatá    

  Š   túrov Zvolen         1. kat.      3. miesto: T. Hlavatá V.A

  Malý futbal ml. žiačky        2. miesto  

  Okresné finále vo futbale   3. miesto: st. žiaci  

  Fugova domovina    čestné uznanie: Monika Čolláková IV.B           

   

   

   

  krajské kolo

  Dobšinského Košice    1. kat.   2. miesto: Katarína  Hlavatá III.B,        2.kat.  Cena prednostky KŠÚ Košice : Terézia Hlavatá V.A,            3. kat.   Cena primátora mesta Košíc: Katarína Ruttkayová VII.A

   

  Olympiáda AJ     kat. 1B   5. miesto: Juraj  Smeriga IX.B

   

  Olympiáda NJ     kat. 1C   6. miesto: Patrik Hebbecker VI.B

   

  Šaliansky Maťko     1. kat.   3. miesto: Kristína Schumerová III. A

   

  Olympiáda RJ

  kat. A1 1. miesto: E. Huňadyová VI.A         

  kat. A2  1. miesto: D. Jenčiková IX.B                 6. miesto: A. Geregová VIII.A 

  kat. A3  5. miesto: N. Kolesár IX.A                    6. miesto: V. Takáč V.B    

   

  Matematická olympiáda

  kat. Z9       6. miesto: K. Markušová IX.B  

   

  Dejepisná olympiáda

  kat. D    1. miesto: A. Chromá VIII.A                  3. miesto: A. Geregová VIII.A   

   

  Orion florbal CUP

  1. miesto: starší žiaci            4. miesto: mladší žiaci  

   

  Florbalová liga - strediská

  3. miesto: staršie žiačky

         

  Ruské slovo

  poézia     2. miesto: K. Ciganocová IX.A               3. miesto: N. Semjanová IV.B          čestné uznanie : D. Janošová VII.A

  próza      3. miesto:  K. Ruttkayová VII.A              ruské prostredie 2. miesto:   N. Kolesár  IX.A

  skupinový spev            2. miesto: Ž. Hlavatá, D. Janošová, K. Ruttkayová, S. Perunko  VII.A                        3. miesto: E. Hamašová, S. Frajtková VIII.A

  divadlo     1. miesto: K. Ruttkayová, S. Perunko, D. Janošová, S. Ferencová, L. Lacková, j. Pažej, M. Ruják VII.A

                   2. miesto: E. Huňadyová, L. Harmóciová, S. Stričíková, S. J. Hajnik, M.H. Hajníková, N. Dittelová, C. Hamiová, M. Pakán, M. Raffáč  VI.A

   

  Biblická olympiáda GK

  1. miesto: A. Geregová, A. Chromá, I. Mihalčová

   

  Čo vieš o hviezdach

  7. miesto: R. Donner V.B

   

  39. ročník celoslovenskej súťaže  ml. žiačok pri ZŠ T.J. Moussona

  hádzaná  5. miesto: ml. žiačky

   

  Metamorf´ózy slova HK

  2. miesto: K. Schumerová III.A

   

  Miniflorbal Košice

   1. miesto: kategória žiaci 1. st.

   

  DRAMAFEST

  nesúťažná prehliadka scénok, dialógov a dramatických útvarov v AJ, ktorú vyhlasuje FF PU Prešov

  prezentácia  divad. predstavenia : Snehulienka so žiakmi 5.6. a 8. ročníka

   

  39. ročník celoslovenskej súťaže ml. žiakov pri ZŠ T.J. Moussona

  hádzaná: 2. miesto a postup do CSK

   

  Supertrieda

  1. miesto: II.C                   1. miesto VII.A             obe triedy postupujú na CSK

   

   

   

   

  celoštátne kolo

  Diaľavy 2012 - festival detského tanca, Majstrovstvá SR v country tancoch, stepových tancoch a otvorenej kategórii

  1. miesto: Country show M "Hladoši"                        2. miesto: Country show S "Smraďoši"                  2. miesto: Country show "Na jarmoku"                    3. miesto: Couple and Line dance M "Come with us"

  2. miesto: Western M "Stretnutie"                              2. miesto: Western S "Ty a ja"                                3. miesto: Western M "Na cestách" 

  stredoškoláci: 1.miesto: Country show S "Kola loka"                       2. miesto: muzikál choreografie S  "A fiery kiss"

   

  Hasičská technika dnes a v minulosti

  2. miesto: Viktória Kolesárová VII.B

   

  I BOBOR

  kat. Benjamín     58 účastníkov,  24 dostali diplom   1. - 181. miesto: J. Guľvaš VII.B,                                                                                 185. - 1483. miesto: 4 žiaci

  kat. Kadet            38 účastníkov,   21 dostalo diplom  1. - 491. miesto: A. Geregová VIII.A,  A. Chromá VIII.A,  K. Markušová IX.B,      499. - 1271. miesto: 3 žiaci

  kat. Bobrík          29 účastníkov, 8 dostali diplom      88. - 91. miesto: T. Timočková IV.B,                                                                           472.- 1086. miesto: 2 žiaci

   

  Ruský film výtvarná súťaž

  Ema Huňadyová VI.A: čestné uznanie,    David Hajnik IV.A: čestné uznanie

   

  Všetkovedko

  Z 12 našich  súťažiacich najlepší  získali: 3. miesto: Monika  Čolláková IV.B,  6. miesto: Nina Semjanová IV.B,  10. miesto: Marcel Novák V.B,  14. miesto: Lukáš Belán V.B

   

  Expert geniality show

  18 žiakov zo školy, najlepšia  VIII.A: A. Chromá  10. miesto,   A. Geregová 22. miesto,   VII. B  P. Novák 28. miesto, VI.A   M. Pakán  60. miesto

   

  PRE - DE -TA

  1. miesto: stredoškoláci    choreografia A FIERY KISS

   

  Európa v škole

  poradie sa neurčuje, udeľuje sa čestné uznanie:

  2. veková kategória      Práce v cudzom jazyku - nemecký  M. Sagan VI.C 

  3. veková kategória       Práce v cudzom jazyku - ruský   D. Jenčiková IX.B

   

  Olympiáda RJ

  3. miesto: D. Jenčíková IX.B         4. miesto: E. Huňadyová VI.A

   

  Ruské slovo

  próza ruské prostredie     1.miesto: N. Kolesár IX.A              poézia 3. miesto: K. Ciganocová IX.A

  skupinový spev    2. miesto: 7. A

  duo spev    2. miesto: S. Frajtková, E. Hamašová VIII.A  

   

  Florbal - florbalový klub CVČ

  2. miesto. ml. žiačky

  3. miesto:  staršie žiačky

   

  Dejepisná olympiáda

  4. miesto: A. Chromá VIII.A

   

  Matematický klokan

  1. -- 4. roč. zúčastnilo sa 40 žiakov

  úspešní  nad 50% 

  1. roč.     L. Mižák I.B 83,3%,         J. Lajčák I.B 83,3,                        R.  Čornej I.B 81, 7%,                      Z. Tongeľová I.A 73,3%

  2. roč.     V. Dobosh II.B 88,9%,      I. Gombitová II.C 83,3%,           M. Jacik II.C   75,6%,                P. Ondrik II.C  75,6%,              A. Gombitová II.C 73,3%,     Š. Semjan II.C   68,9%,

                  M. Maskaľ II.A 66,7%,      N. Bziková II.A   65,6%,           P. Bodnár II.A 65,6%,               P. Hrinko II.C   63,3%              A. Makovcký II.A  60%,        S. Chrapek II.A    58,9%

               V. Lámerová II.A  55,6%

  3. roč.  E. Hamašová III.A 84,4%,           P. Moravec III.B  55,6%,            M. Bodnárová III.B 53,3%,        K. Dziaková III.B 52,2%,         A. B. Mencák III.A 50%

  4. roč.  N. Semjanová IV.B  76,7%,        K. Čižmárová IV. A 57,8%,        T. Jaščur IV.B  53,3% 

   

  5. - 9. roč.  zúčastnilo sa 41 žiakov

  5. roč. V. Takáč V. A  57,5%,                 L. Belán  V.B   56,7%

  6. roč.  S. Brnčal VI.C   66,7%,              P. Paľová VI.C  60%                      B. Sokirka VI.A   54,2%,          M. Pakán VI.A  53,3%  

  7. roč. S. Kaločayová VII.B  75,8%       P. Pempek VII.A   54,2%,              B. Záhorčáková  VII.A   53,3%,       K. Ruttkayová VII.A   53,2%

  8. roč.   A. Geregová VIII.A  93,3%,     A. Chromá  VIII.A   88,3%,            K. Šalata  VIII.C   84,2%

  9. roč.   K. Markušová IX.B   100%     A. Haňová IX.A  79,2%  

   

  39. ročník celoslovenskej súťaže ml. žiakov  -  hádzaná 

  4. miesto: družstvo M. Cifranič VII.A,  B. Sokirka VI.A,  M. Slivkulin V.A,  D. Valiska V.A,  I. Hrubý V.A,  M. Hrubý V.A,  S. Brnčal VI.C   

   

  Majstrovstvá SR Orion florbal Cup starší žiaci

  8. miesto: družstvo H. Hrivňak IX.B,  P. Kokočák VIII.C, N. Kravec IX.B,  J. Macko IX.B,  M. Pál IX.B,  L. Stretavský IX.A,  K. Ženčák IX:B,  J. Smeriga IX.B,  B. Valiska IX. B,  D. Vojna

  VIII.A    

   

  Biblická olympiáda

  6. miesto: A. Chromá VIII.A, A. Geregová VIII.A, I. Mihalčová VII.B

   

  Slovenský pohár vo florbale - Topoľčany

  starší chlapci : 4. miesto

  mladší chlapci: 1. miesto

  najproduktívnejší hráči: H. Hrivňák IX.B,  B. Sokirka VI.A                      najlepší brankár: P.  Pempek VII.A        

       

   

   

  medzinárodné kolo

  O zelený hrozének 2012 Břeclav - Country tance

  1. miesto: kat. Country Show mladší - choreografia Na tom našom dvore,                                  1. miesto: kat. Country mladší - choreografia A sme tu

  Pardubická Ryengle 2012      

  3. miesto: kat. Deti II Country Show - choreografia Smraďoši                              2. miesto:  kat. Deti II Country Show - choreografia  Hladoši                                    2. miesto: kat. Deti II Country - choreografia Ty a ja

   

  Otvorené Majstrovstvá ČR v country tancoch 

  kategória Tradičné country mladší  1. miesto : choreografia Ty a ja                    kategória Line Dance starší  1.miesto: choreografia Ladies fun

  kategória  Country show mladší    1. miesto: choreografia Námorníci                kategória Line dance mladší   2. miesto: choreografia Come with us

   

  Medzinárodné Majstrovstvá Slovenska v country tancoch

  choreografie

  4. miesto:  Western S: "Ty a ja" 

  2. miesto: Show S : "Smraďoši"  - Majstri Slovenska

  2. miesto: Western M: "Radosť v úsmeve"  - Majstri Slovenska

  4. miesto: Show M: "Na jarmoku"

  1. miesto:  Show M: "Námorníci"  - Mjstri Slovenska

  6. miesto: Couple and Line dance M "Come with us"  

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria