Navigácia

  2017/2018 Súťaže v šk. r. 2015/2016 Súťaže v šk. r. 2014/2015 Súťaže v šk. r. 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Súťaže v šk. r. 2011/2012 Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Súťaže

  Súťaže v šk. r. 2011/2012

  Prehľad súťaží a reprezentácia školy jednotlivcami a družstvami

  ŠKOLSKÉ  KOLO:

  Olympiáda  SJ:

  1. miesto: A. Posypanková IX.A

  Olympiáda NJ:

  kat. 1A                                             kat. 1B                                               kat. 1C                             

  1.miesto: A. Chromá VII.A               1.miesto: M. Olšav IX.A                     1.miesto: P. Hebbecker V.B

  Vyhodnotenie_sutaze_Rusky_film.doc

  Vianočné aranžovanie

  1.miesto: N. Huňadyová VIII.B

   

  Šaliansky Maťko

  1.kat. 1.miesto: Katarína Hlavatá II.B                    2.kat. 1.miesto: Terézia Hlavatá IV.A                    3.kat. 1.miesto: Anna Valkovičová VI.A

   

  Pytagoriáda

  P3 1.miesto:R. Macko III.B            P4 1.miesto: N. Pálová IV.B           P5 1.miesto: S. Brnčal V.C         P6 1.miesto: P. Pempek VI.A      P7 1.miesto: A. Geregová VII.A

  P8 1.miesto. K. Markušová VIII.B

   

  Olympiáda AJ

  kat.1A 1.miesto: A.Chromá VII.A        kat. 1B 1.miesto:J. Smeriga VIII.B       kat 1C  1.miesto: M. Minkanič IX.C

   

  Zemplínske pero 2011

  vlastná tvorba

  2.kat. poézia 2.miesto: Paľová IX.A

  Olympiáda RJ

  kat. A1  1.miesto: E. Huňadyová V.A                   kat A2  1.miesto: D. Jenčíková VIII.B                kat. A3    1.miesto: K. Bunkin IX.A

  Hviezdoslavov Kubín

  kat.1  poézia -   1. miesto: K. Schumerová II.A                   próza -       1.miesto:  T. Timočková III.B

  kat.2  poézia -    1.miesto: E. Huňadyová V.A                     próza -        1.miesto: D. Sabo V.A

  kat. 3 poézia -    1. miesto: K. Ciganocová VIII.A                próza -         1.miesto: K. Horváthová VIII.C

  Fyzikálna olympiáda

  kat. F

  1.miesto: K. Markušová a J. Smeriga VIII.B

  Matematická olympiáda

  Z6 1.miesto: P. Pempek VI.A, J. Guľvaš VI.B             Z7 1.miesto: A. Geregová VII.A              Z8 1.miesto: K. Markušová VIII.B

  Najšikovnejší detský čitateľ

  1. ročník: P. Ondrik I.C                     2.ročník: T. Sotáková II.A                3.ročník: K. Čižmárová III.A                 4.ročník: L. Gereg IV.A               

   

   

       

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MESTSKÉ  KOLO:

   

  Turnaj o PPM v malom futbale 3.-4. ročník

  chlapci: 2. miesto,  najlepší strelec: M. Novák IV.B

  In Line o PPM 1. kolo

  3.miesto: M. Hrehová VII.B

  Florbalová liga o PPM

  2.miesto: žiačky, najlepšia strelkyňa : A. Haňová VIII.A

  Florbalová liga o PPM

  kat. ml. žiaci 5.-6. roč.

  1. miesto: ml. žiaci kat. A,  najlepší strelec: T. Skalko VI.C

  5. miesto: ml. žiaci kat.B

  Florbalová liga o PPM

  kat. st. žiaci 7.-9. roč.

  3. miesto: ml.žiaci

  4. miesto: st. žiaci

  Turnaj hádzanárských nádejí 3.-4. ročník

  Dievčatá: 1. miesto,  chlapci: 1.miesto

  Zemplínske zvončeky - súťať v recitovaní náboženských textov

  poézia: 1.miesto: T. Hlavatá IV.A,   2.miesto: a. Geregová VII.A, I. Mihalčová VI.B, G. Šedivá VII.C  3.miesto:D. Šimko III.A, K. Čarná III.A, K. Hricková III.A , J. Muchová IV.A, K Ruttkayová VI.A, M. Dacejová VI.B

  próza: 1.miesto: M. Romančák V.C, K. Ciganocová VIII.A    3.miesto: J. Mucha VII.A  

  Chváľme Pána - spev náboženských piesní 

  1.miesto: Ž. Hlavatá VI.A, A.Geregová VII.A,     2.miesto: I. Mihalčová VI.B

  Florbalová liga

  2.miesto: staršie žiačky

  2.miesto: mladší žiaci

  2.miesto: starší žiaci

  Neotvárajme dvere drogám

  ocenená práca : G. Šedivá VII.C

  4.ročník mestskej žiackej ligy v stolnom tenise

  4.miesto: družstvo chlapcov M. Valiska IX.B, M. Kučík IX.B, Š.Treščo VII.B

  Krásy Zemplína v tvorbe T. J. Moussona očami detí

  1.miesto: K.Schumerová II.A,  2.miesto: T. Posypanková V.A,  2.miesto: E.Filipová V.B,     3.miesto: N. Kolesár VIII.A

  4. ročník mestskej žiackej ligy vo vybíjanej žiakov a žiačok 3.-4. roč.  o PPM

  3. miesto

  Ekobeh

  1.miesto:  K. Klepancová V.c, S. Stanková V.C, M. Pakan V.A, B. Sokirka V.A

  Shakespearov deň

  poézia 5.-7. roč. 1.miesto: E. Huňadyová V.A      8.-9. roč. 1.miesto: N. Huňadyová VIII.B

  próza 1.miesto: M. Minkanič IX.C

  vlastná tvorba  cena poroty: J. Dančová VI.A, A. Geregová VI.A, K. Markušová VIII.B, J. Smeriga VIII.B

  divadlo:  cena poroty

  Michalovce naše mesto

  1.miesto: Š. Goras VIII.A, A. Haňová VIII.A, A. Geregová VII.A

  Zvonického literárne dni

  1.kat. próza   2.miesto: T. Hlavatá IV.A            2.kat. próza 1.miesto: K. Horváthová VIII.C    

  ocenené bez umiestnenia: I. Mihalčová VI.B, M. Kseničová IX.C

  Goetheho deň

  I. kat vlastná tvorba                   1.miesto: P. Andrišov VII.B              2.miesto: A. ChromáVII.A

  I. kat. poézia                             1. miesto: P. Hebbecker V.B            2. miesto: I. Mihalčová VI.B,            3. miesto: A. Kužmová VI.A

                                                                                                                            A. Valkovičová VI.A

  II. kat. prednes poézie               1. miesto: K. Dittelová VIII.A             2. miesto: M Šátková VIII.A,                                            3. miesto: P. Daňková VIII.A  

                                                                                                                               V. Sorokáčová                                                               L. Guziová  VIII.A

  Malá olympiáda AJ

  kat. 1. - 2. roč.  1. miesto: K. Shumerová II.A        2.miesto: Z. Brezinová II.A

  kat. 1. - 2. roč. angl. hovoriace prostredie           1. miesto: A. Minkanič II.B                 2. miesto: L. Sokologorská II.A               3. miesto: A. Hrubá II.B          

  kat. 3. - 4. roč.     2. miesto: S. Mikloš IV.A           6. miesto: K. Harmociová IV.A
  kat. 3. - 4. roč. angl. hovoriace prostredie           3. miesto: Ch. Hocman IV.A

   

  Viacboj 1.-3. ročník ZŠ o Pohár primátora mesta

  jednotlivci: 7x 1. miesto,   7x2.miesto,    10x3.miesto

  vyhodnotenie školy: 1x 1. miesto, 1x 2. miesto,  1x3. miesto


                                                                                                                                                                                                              

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  OKRESNÉ  KOLO:

  Technická olympiáda

  kategória A   1.miesto: Štefan Gorás VIII.A, Martin Tačár VIII.C

  Kategória B    1.miesto: Patrik Andrišov VII.B, Ľudovít Chocholáček VII.B

   

  Olympiáda SJ    5.miesto: A . Posypanková IX.A

  Olympiáda AJ

  kat 1A 1. miesto: A . Chromá VII.A          kat. 1B 1. miesto: J. Smeriga VIII.B              kat. 1C 1. miesto: M. Minkanič IX.C

   

  Šaliansky Maťko

  kat. 1  K. Hlavatá II.B : diplom za účasť                            kat.2    3.miesto: T. Hlavatá  IV.A                   kat.3   3.miesto: A. Valkovičová VI.A

   

  Olympiáda NJ

  kat.1A  4.miesto: A.Chromá VII.A               kat. 1B     1.miesto: M. Olšav IX.A 

   

  Olympiáda z matematiky  

  Z5 5.miesto: B. Sokirka V.A  

   

  Dejepisná olympiáda

  kat. C  15.miesto: M. Poľakovská IX.A              kat. D  1.miesto: M. Doležal VIII.B              kat. E      2.miesto: A. Chromá VII.A,  4.miesto: A. Geregová VII.A

  kat. F   9.miesto: A.Valkovičová  VI.A,  10.miesto: K. Ruttkayová VI.A

   

  Geografická olympiáda

  kat.I. 5. ročník      5.miesto: M. Pakan V.A,        18.miesto: S. Krčmáriková V.B

  kat. H 6.ročník      11.miesto: J. Haňo VI.B         12.miesto: P. Novák VI.B

  kat.G  7.ročník      8.miesto:A.Geregová VII.A    13.miesto: J. Orenčák VII.A

  kat. F 8.ročník       4.miesto: K. Markušová VIII.B        9.miesto: N. Huňadyová VIII.B

  kat. E 9.ročník       11.miesto: J. Papinčák IX.B

   

  Biologická olympiáda

  kat. C projektová časť    1.miesto: I.Lacová IX.C          2.miesto: A. Haňová VIII.A             3.miesto: S. Puchírová IX.A

  kat. C teoreticko-praktická časť    2.miesto: V. Paľová IX.A            4.miesto: M. Šátková VIII.A

   

  ORION FLORBAL  CUP

  3.miesto: ml. žiaci- P. Andrišov, D. Vojna, J. Haňo, M. Moravec, M. Jevočin, J. Smeriga

  1.miesto: st. žiaci - J. Macko, M. Pál, M. Stretavský, H. Hrivňák, m. valiska, R. Hanko, J. Papinčák

   

  Florbal

  1.miesto: družstvo S. Puchírová IX.A, A. Haňová VIII.A, K. Zaťková IX.C, R. Mikušová IX.C, D. Jenčiková VIII.B

   

  Európa v škole

  v ruskom jazyku: 1.miesto: G. Šedivá VII.C        2.miesto: D. Jenčiková VIII.B

  v nemeckom jazyku: 1.miesto: P. Andrišov VII.B

   

  Stolný tenis

  2.miesto: družstvo: M. Valiska, M. Kučík IX.B, M. Moravec VII.C

   

  Fyzikálna olympiáda

  kat.F   6,miesto: K. Markušová VIII.B                    7.miesto: J. Smeriga VIII.B

   

  Biblická olympiáda

  1.miesto: A. Chromá, A.Geregová, S. Liška  VII.A

  8.miesto: K. Ciganocová VIII.A, N. Bodnárová V.C, S. Ferencová VI.A

   

  Štúrov Zvolen

  1.kat. 3.miesto: T. Hlavatá IV.A

   

  Čo vieš o hviezdach

  1.miesto: R. Donner IV.B      4.miesto: M. Romančák V.C

   

  Hviezdoslavov Kubín

  1.kat.  1.miesto: K. Schumerová II.A

  2. kat. 2.miesto: D.Sabo V.A

  3.kat. 2.miesto: K. Horváthová VIII.C

   

  Minifutbal Mc Donald

  4.miesto: IV. A - O. Špak, D. Valiska,  E. Papcun, IV.B - M.Novák, S. Drapáč, G. Horváth, S. Čolák, V.A - J. Choma

  Chemická olympiáda

  5.miesto: M. Minkanič IX.C          9.miesto: V. Sorokáčová IX.C

  Hádzaná -  OF

  družstvo chlapcov: 4.miesto,             družstvo dievčat: 3.miesto

  Súťaž mladých záchranárov CO

  6.miesto. S. Perunko, J. Skyba, J. Dančová VII.A, S. Kaločayová VI.B

  Pytagoriáda

  P3    7.miesto: R. Macko III.B, 9.miesto: T. Timočková III.B, 10.miesto: T. Jaščur III.B

  P4    3.miesto: l. Belán IV.B

  P5    8.miesto: M. Pakan V.A, 10.miesto: S. Brnčal V.C

  Vedomostná súťaž o olympizme

  6.miesto: M. Valiska IX.B, R. Hanko IX.B, S. Puchírová IX.A, M. Kučík IX.B, J. Papinčák IX.B

  Vybíjaná

  2.miesto: žiačky 6. ročníka

  Malý futbal

  3.miesto: žiaci 6.-9. roč.

  Slávik Slovenska

  1.kat.  2. miesto: L. Sokologorská II.A

  2. kat.  3.miesto: I. Mihalčová VI.B

  Fyzikálna olympiáda kat.G - Archimediáda

  1. miesto. A. Geregová VII.A                   1.miesto: P. Andrišov VII.B

  Fugova domovina

  kat. 2 poézia a próza    3.miesto:Monika Čolláková III.B

  kat. 3. próza                  3.miesto: R. Friga IV.A

  kat. 3 výtvarná práca    3.miesto: m.H. Hajniková V.A

  Biologická olympiáda

  projektová časť   1.miesto: S. Perunko VI.A               4.miesto: B. Záhorčáková VI.A

  praktická časť     1.miesto: D. Kaločayová VII.B         4.miesto: P. Andrišov VII.B           5.miesto: M. Kozma VII.B

   

  Mladý zdravotník

  4.miesto: K .Ciganocová, A. Haňová, K. Babiková, P. Daňková, M. Šátková - VIII.A

   

  OF v plávaní

  1. a 2. miesto: B. Valiska VIII.B         2. miesto: R. Macko III.B            2. a 3. miesto:  D. Valiska IV.A       3.miesto: T. Jaščur III.B           4. miesto: D. Puchírová V.A

  štafeta: 2 x 3. miesto 

   

  Hasičská technika dnes a v minulosti

  kat.  13 - 15 r.       1. miesto: S. Laco                  kat. 10 - 12 r.    1. miesto: V. Kolesárová VI.B

   

  OF v ľahkej atletike - dievčatá

  2. miesto: S. Puchírová IX.A               

   

   

   

   

   

         

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  KRAJSKÉ  KOLO:

  Hronského Jasov

  2 x 2.miesto: T. Hlavatá IV.A,  D. Sabo V.A

  Dobšinského Košice

  2.miesto: A. Valkovičová VI.A

  3. miesto: T. Hlavatá IV.A

  cena poroty: G. Šedivá VII.C

  Hviezdička

  2.miesto: Ž.Hlavatá VI.A

  Technická olympiáda

  kat. A 1.miesto: Š. Gorás VIII.A a M. Tačár VIII.C

  kat. B 1.miesto: P. Andrišov VII.B

  Olympiáda anglického jazyka

  kat.1A   7.miesto: A. Chromá VII.A                    kat 1C    4.miesto: J. Smeriga VIII.B                               kat. 1C         4.miesto: M. Minkanič IX.C

  Olympiáda NJ

  kat. 1B  8.miesto: M. Olšav                 kat. 1C  11.miesto: P.J. Hebbecker V.B

  Biologická olympiáda

  2.miesto: A. Haňová VIII.A                6.miesto: V. Paľová IX.A                        12.miesto: I. Lacová IX.C

   

  Olympiáda  RJ

  kat.A1   2.miesto: E. Huňadyová V.A       8.miesto: B. Záhorčáková VI.A          

  kat.A2   1.miesto: D. Jenčiková VIII.B       5.miesto: T. Paulovčáková VIII.B

  kat.A3   1.miesto: K. Bunkin IX.A

   

  Ruské slovo

  poézia         1.miesto: K. Ciganocová VIII.A,               3.miesto: D. JanošováVI.A        ruské prostredie:       1.miesto: M. Shilin,        

  próza     2.miesto: K. Ruttkayová,         ruské prostredie:1.miesto: N. Kolesár VIII.A

  spev

  2.miesto: Ž. Hlavatá,  D. Janošová, S. Perunko VI.A,        3.miesto: S. Frajtková, E. Hamašová, A. Geregová VII.A

  Dramatizácia -divadlo

  1.miesto: 6.roč., 2.miesto. 8.roč.

   

  Dejepisná olympiáda

  2.miesto: M. Doležal VIII.B,   13. miesto: A. Chromá VII.A

  Florbal

  chlapci: 6.-8. miesto

  Biblická olympiáda GK

  2.miesto: A. Chromá, A. Geregová, S. Liška VII.A

  Projekt Super Trieda

  1. miesto: trieda 1.C a IV.A

  Kinderiáda

  2.miesto v behu na 60m 3. roč. chlapci: T. Jaščur III.B

  1. miesto v behu na 60m 2. roč. chlapci: M. Sokirka II.A

  9. miesto: družstvo žiakov

  Dramafest 2012 - dram. festival v AJ v Košiciach

  ocenenie diplomom

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat.  2. miesto: K. Schumerová II.A

  2. kat. 2.miesto: D.Sabo V.A  

  Východoslovenská florbalová liga 2011/2012

  staršia prípravka: 2. miesto  

  Minimax volley - turnaj vsl. regionu

  11.miesto: P. Karamanová Vi.C, E. Čačková VI.C, S. Jutková VI.C 

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  CELOSLOVENSKÉ  KOLO:

  Informatický BOBOR

  1.miesto: A. Geregová VII.A

  úspešní riešitelia:

  kat. Bobrík : L.Gereg.IV.A, K. Harmóciová IV.A, F. Daňko IV.B, I. Hrubý IV.A, N. Semjanová III.B

  kat. Benjamín: S. Perunko VI.A, M. Heligman VII.A, J. Skyba VII.A, L. Šátková V.A, R. Šraga VI.B, P. Pavlo VII.A,  J. Rabatin VI.B

  kat. Kadet.: K. Markušová VIII.B,  M.Čekan VIII.A, R. Gajdoš VIII.A

   

  Ruský film - výtvarné práce

  1.miesto: E. Huňadyová V. A

   

  Fyzikálny celoslovenský korešpondenčný seminár , Korešpondenčný seminárUFO

  4. miesto: družstvo- M.Petrovský IX.A, M. Poľakovská IX.A, K. Markušová VIII.B, J. Smeriga VIII.B

   

  46. ročník biologickej olympiády

  projektová časť kat. C

  15.miesto: A. Haňová VIII.A- úspešný riešiteľ

   

  Svätoplukovo kráľovstvo ožíva

  2.kat. literárne kolo: 3.miesto- P. Andrišov VII.B

   

  Expert geniality show

  zapojených 15 žiakov školy, mali  možnosť súťažiť v oblastiach Anglický jazyk, Dejiny a spoločnosť, Bity a bajty, Astronómia a Tajomstvá prírody. Diplomy získali: Anglický jazyk: J. Orenčák VII.A      Dejiny a spoločnosť: R.Hanko IX.B,  M. Doležal VIII.B,     Astronómia a Tajomstvá prírody: P. Rabatin VIII.B, J. Guľvaš VI.B, za celkové poradie: A. Geregová VII.A, A. Chromá VII.A, J. Skyba VII.A,  R. Šraga VI.B

   

  Európa v škole - 59. ročník

  III.veková kategória 13 -15 rokov

  literárne práce v cudzích jazykoch - víťaz v tejto časti projektu v NJ: P. Andrišov  VII.B

   

  Olympiáda RJ

  kat. A3      2.miesto: k. Bunkin IX.A

  kat. A2      3.miesto: D. Jenčiková VIII.B

   

  Ruské slovo

  1.kat. poézia: zlaté pásmo: Niko Kolesár VIII.A            3.miesto: Maxim Shilin VI.B, Katarína Ciganocová VIII.A            

  próza:  absolútny víťaz: Katarína Ruttkayová VI.A 

  kresba  3.miesto: J. Pažej VI.A

   

  Technická olympiáda

  1.miesto: Š. Goras VIII.A             1.miesto: M. Tačár VIII.C

   

  Majstrovstvá Slovenska 2012 vo forbale

  staršia prípravka : 2. miesto

   

  Matematický klokan

  1.-4. ročník: zúčastnilo sa 64 žiakov      najúspešnejší riešiteľ: Veronika Dobosh I.B

  úspešní riešitelia: A.B. Mencák II.B, P. Moravec II.B, N. Semjanová III.B, S. Mikloš IV.A

  5.-9. ročník: zúčastnilo sa 60 žiakov       najúspešnejší riešiteľ - školský šampión: A. Geregová VII.A

  úspešní riešitelia: 5. ročník: B. Sokirka V.A, M. Pakán V.A, S. Brnčal V.C, P. Paľová V.C,

                                   6.ročník: J. GuľvašVI.B

                                   7. ročník: A. Chromá VII.A, D. Kaločayová VII.B,  K.Šalata VII.C,  P. kokočák VII.C,

                                    8. ročník:  M. Šátková VIII.A, Š. Gorás VIII.A, K. Ciganocová VIII.A,  N. Huňadyová VIII.B, K. Markušová VIII.B, Štugner VIII.C

   

  Budimírske studničky - celoslovenská literárno-hudobno-výtvarná súťaž

  Cena riaditeľky školy za výtvarné práce: Anna Kocevová V.B a Michaelle  minkaničová IX.C

  Cena starostu obce: Kristína Schumerová II.A

   

  Supertrieda

  1. miesto: I.C

  1. miesto: IV.A

   

  Slovenský pohár vo florbale Topoľčany

  5. miesto: S. Puchírová IX.A, A. Haňová VIII.A, R. Mikušová IX. C

   

  Literárny Kežmarok

  3.miesto: V. Paľová IX.A

   

  Ars poetika

  1.miesto: N. Kolesár VIII.A a  cena divákov

            

                                  

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  MEDZINÁRODNÉ  KOLO:

  Pardubická Ryengle 2011

  kategória  Hlavní Show - 1.miesto: choreografia Prvé rande

  kategória  Hlavní Show -2.miesto: choreografia  Keď ju miluješ, nie je čo riešiť

  kategória  Hlavní Country - 3.miesto: choreografia Roztočme to

  kategória Děti I. - 3.miesto: choreografia Na jarmoku

  Pamätný list súboru Slniečko

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria