Navigácia

  2017/2018 Súťaže v šk. r. 2015/2016 Súťaže v šk. r. 2014/2015 Súťaže v šk. r. 2013/2014 Školský rok 2012/2013 Súťaže v šk. r. 2011/2012 Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Súťaže

  Súťaže v šk. r. 2010/2011

  Prehľad súťaží a reprezentácia školy jednotlivcami a družstvami

   

  ŠKOLSKÉ  KOLO:

  Olympiáda v SJ

  1. miesto: H. Ščigulinská IX.B

  Dobšinského Košice

  1. miesto: A. Geregová VI.A,  N. Huňadyová VII.B

  2. miesto: K. Ciganocová VII.A

  Olympiáda v NJ

  kat. 1A

  1. miesto: J. Modráková VII.A

  kat. 1B

  1. miesto: B. Lesníková IX.A

  Ruský film - výtvarná súťaž

  kat. 3.-4. roč.

  1. miesto: E. Huňadyová IV.A

  kat. 5.-7. roč.

  1. miesto: D. Mihalečková VI.B

  kat. 8.-9. roč.

  1. miesto: N. Mihalečková IX.A, T. Filipová VIII.B

  Vianočné aranžovanie: 1. miesto: N. Huňadyová VII.B

  Šaliansky Maťko  

  kat. 2.-3. roč. 1. miesto:T. Hlavatá III.A           kat. 4.-5. roč. 1. miesto: D. Sabo IV.A                      

  kat. 6.-7. roč. 1. miesto: G. Šedivá VI.C

  Olympiáda v anglickom jazyku

  kat. 1A    1. miesto: H. Hrivnák VII.B,               kat. 1B  1. miesto: H. Ščigulinská IX.B                      

  kat. 1C 1. miesto: M. Minkanič VIII.C

  Pytagoriáda

  P3 - 1. miesto: L. Gereg III.A           P4 - 1. miesto N. Maskaľ IV.C          P5 -   1. miesto: P. pempek V.A         P6 -  1. miesto: A. Geregová VI.A

  P7 -  1. miesto: K. Markušová VII.B

  Geografická olympiáda

  kat. 5. roč.     1. miesto: J. Guľvaš V.B             kat. 6. roč.    1. miesto: D. Kaločayová VI.B                 

  kat. 7. roč.    1. miesto: K. Markušová  VII.A     kat. 8. roč.     1. miesto: Š Jacík VIII.A              

  kat. 9. roč.     1. miesto: J. Gereg IX.A

  Matematická olympiáda

  kat. Z4          1. miesto: J. Bovan IV.A

  kat. Z6          1. miesto: A. Chromá VI.A a A. Geregová VI.A

  kat. Z7          1. miesto: K. Markušová VII.B

  Olympiáda v RJ

  kat. A1 1. miesto: A. Geregová VI.A           kat. A2 1. miesto: V. Sinčáková IX.A                  

  kat. A3   1. miesto: K. Bunkin VIII.A             kat. B2 1. miesto: T. Paulovčáková IX.A

  Hviezdoslavov Kubín

  1. kat.                                                                  2. kat.

  próza       1. miesto: D. Sabo IV. A                      próza             1. miesto:  N. Huňadyová VII.B

  poézia      1. miesto: T. Koritárová II. A               poézia            1. miesto:  A. Geregová VII.A

  Ruské slovo

  próza     1. miesto: K. Zolotová IX.A           poézia    1. miesto: K. Ciganocová VII.A          

  poézia rus. prostr. 1. miesto: M. Schilin V.B       

  ruské prostredie       1. miesto: N. Kolesár VII.A                     spev  A. Geregová VI.A       

  spev  skupina 1. miesto: E. Bumberová, E. Hamašová VI.A

  divadlo 9. roč. 1. miesto: M. Kyselová, J. Gereg, N. Mihalečková, R. Moravcová, K. Zolotová, B. Lesníková, J. Panis

  divadlo 7. roč. 1. miesto: K. Ciganocová, N. Kolesár, G. Záborská 

  Klokanko

  2. roč. 17 súťažiacich     3. roč. 8 súťažiacich                 4. ročník  10 súťažiacich

  Najšikovnejší detský čitateľ

  1. roč.  1. miesto: A.B. Mencák I. B             2. roč.  1. miesto: K. Čižmárová II.A             

  3. roč. 1. miesto: L. Gereg III.A                   4. roč.  1. miesto: A. Kocevová IV.B

  Slávik Slovenska

  kat. 1.-4. roč.    1. miesto: T. Timočková II. B      

  kat. 4.-6. roč.    1. miesto: Ž. Hlavatá V. A

  Malá olympiáda v NJ

  3.roč. súťažilo  15 žiakov              1.miesto: L. Belán III.B                  

  4.roč.  súťažilo 12 žiakov              1.miesto: P: J. Hebbecker IV.B                  

  Malá olympiáda v RJ

  3.roč.  súťažilo 25 žiakov              1.miesto: V. Ličková III.B             

  4. roč.  súťažilo 22 žiakov             1.miesto: E. Huňadyová IV.A                   

   


  MESTSKÉ  KOLO:

  O pohár primátora mesta v malom futbale

  3. miesto: Turnaj žiakov 3.-4. roč.

  3. miesto: Turnaj žiakov 5.-6. roč.

  2. roč. in-line v šprinte žiakov ZŠ O pohár primátora mesta

  ml. žiačky

  1. miesto: E. Čačková V.C

  ml. žiaci

  2. miesto: Ľ. Szatmáry V.C

  Florbal - O pohár primátora mesta

  st. žiačky - 2. miesto

  st. žiaci   -  3. miesto

  Florbalová liga 5.-6. roč.

  2. miesto

  Florbalová liga 7.-9. roč.

  2. miesto

  Turnaj v bedmintone

  4. miesto: J. Jakubová VII.B,  K. Homroková VIII.A,  L. Stretavský VII.A,  M. Valiska VIII.B

  Obvodové kolo vo florbale

  1. miesto: chlapci 7.-9. roč.

  XVIII ročník Matičného behu o štít mesta Michalovce

  kat. ml. žiačky

  2. miesto: P. Nguyen Tienová V.B

  3. roč. mestskej žiackej ligy v stolnom tenise

  4. miesto: družstvo-S. Chmurovič IX.B, M.Timečko Valiska VIII.B, B. Šandor IX.A

  Mestská stolnotenisová liga

  2. miesto družstvo - S. Chmurovič IX.B, M. Valiska _Timečko VIII.B, N. Kravec VII.B, B. Šandor IX.A

  Povedz životu áno a droge nie!

  zapojilo sa do výtvarnej časti súťaže 31 žiakov

  Povedz životu áno a droge nie!

  výtvarná súťaž

  1. kat.         4. miesto: E. Filipová IV.B               5. miesto. P. Štefan IV. B

  Turnaj v minihádzanej

  1. miesto: chlapci 4.-5. roč.

  3. roč. mestskej žiackej ligy vo vybíjanej žiakov a žiačok 3.-4. roč.

  2. miesto: družstvo

  Hádzanársky turnaj HC winLand Michalovce

  3. miesto: chlapci 6. - 7. roč.

  Čo vieš o hviezdach

  5. miesto: R. Donner III.B                 6.- 7. miesto: K. Šalata VI.C                    

  11. - 12. miesto:  P. Kokočák VI.C

  Vybíjaná obv. kolo

  2. miesto: dievčatá

  Michalovce moje mesto, jeho minulosť a budúcnosť

  1. miesto: družstvo - Š. Goras VII.A, A. Haňová VII.A, M. Doležal VII.B  

  Veľký futbal

  2. miesto: dievčatá  7.- 9. roč. postup

  Shakespearov deň

  vlastná tvorba

  kat.1A  Cena poroty: A. Chromá VI.A

  kat. 1B  Cena poroty: B. Lesníková IX.A

  prednes

  kat. 1A 2.miesto: N. Huňadyová VII.B,     

  kat. 1B  1.miesto: J. Hakošová IX.B

  kat. 1C   2.miesto: M. Minkanič VIII.C

  Ekobeh

  6. miesto: družstvo V.A - A. Šebesta, P. Pempek, S. Talnagyová, A. Valkovičová

  Zvonického literárne dni 2011

  1. kat.  próza:  1. miesto D. Sabo IV.B                                2. kat.  poézia: 2.miesto  A. Haňová VII.A

  kat. Regionálne tradície, ľudový rozprávač, spev: 

  získali  ocenenie: M. Olšav VIII.A, A. Geregová VI.A, I. Mihalčová V.B

  kat. projekt" ocenená M. Kseničová VIII.C

  Goetheho deň

  diplom: divadielko 7. roč.

  umelecký prednes

  1.kat.  1.miesto: D. Kaločayová VI.B            2.miesto: A. Kužmová V.A                

  2.miesto: A. Valkovičová V.A

  2.kat.  2.miesto: M. Kuželová IX.A

  vlastná tvorba

  1.kat.  1.miesto. P. Andrišov VI.B                 2.miesto: A. Chromá VI.A                   

            3.miesto: Š. Goras VII.A

  2.kat.  1.miesto: V. Paľová VIII.A                 2.miesto: M. Čižmár IX.A                     

            3.miesto: V. Sorokáčová VIII.C

  Mestská športová olympiáda

  3.-4. roč. 50m : 1.miesto K. Andrejov IV.C,                      5.-6.roč. 60m:  5.miesto S. Lukáč V.A                                  

                  600m: 1.miesto K. Andrejov IV.C,                                     1000m: 1.miesto S. Lukáč V.A                                                   

                             4.miesto: B. Sokirka IV.A                                       diaľka: 13.miesto P. Dzvonik VI.A                                   

                  diaľka: 1.miesto B. Sokirka IV.A                                                   14.miesto M. MoravecVI.C                                               

                                           3.miesto: S. Sidun IV.C                            výška. 9.miesto M. Moravec VI.C                                     

                  kriket: 3.miesto M. Hajniková IV.A                                     kriket: 8.miesto J. Skyba VI.A                                        

                             5.miesto d. Sabo IV.A                                              60m: 7.miesto D. Kaločayová VI.B                                

                            12.miesto S. Sidun IV.C                                                     15.miesto J. Dančová VI.A                                            

                  50m: 8.miesto D. Rauchová IV.C                                       600m: 7.miesto K. Špaková VI.B                                    

                           12.miesto V. Maskaľová IV.C                                               7.miesto S. Mesarošová VI.B                            

                  300m: 7.miesto M. Hajniková IV.A                                      diaľka: 11.miesto S. Mesarošová VI.B                                      

                            7.miesto D. rauchová IV.C                                                    15.miesto D. Janošová V.A                                           

                diaľka: 7.miesto D. Majvitorová IV.C                                     výška: 9.miesto E. Hamašová VI.A                               

                             9.miesto M. Lenka  IV.C                                                        9.miesto K. Tkáčová VI.B

                                                                                                              kriket: 9.miesto M. Dziadová VI.B

                                                                                                                         11.miesto L. Holubová VI.B

  7.-9.roč.

  1000m: 9.miestoJ.Macko VII.B                     11.miesto K. Ženčák VII.B

  diaľka: 15.miesto K. Ženčák VII.B                16.miesto J. Macko VII.B

  výška: 8.miesto  B. Miškanin VII.B

  guľa: 2.miesto F. Heligman IX.A

  60m: 13.miesto M. Vojniková VIII.C              14.miesto P. Jevočinová VII.C

  800m: 7.miesto P. Jevočinová VII.C

  diaľka : 8.miesto M. Vojniková VIII.C            11.miesto S. Puchírová VIII.A

  guľa: 11.miesto J. Bardiovská IX.B          

  kolektívne športy MsŠO

  volejbal chlapci : 4.miesto               hádzaná dievčatá: 3.miesto           

  hádzaná chlapci: 3.miesto                basketbal chlapci: 4.miesto

  Malý futbal

  chlapci 1.-2. roč.: 3.miesto

  Mestská basketbalová liga žiakov

  chlapci 6.-9. roč.: 2.miesto

  O pohár primátora mesta - basketbal

  žiacka basketbalová liga

  kat.D: 4.miesto

  Hádzanársky turnaj HC win Land Michalovce

  chlapci nar. 1999 a mladší: 1.miesto

  3.ročník  Viacboj všestrannosti žiakov 1.-3. ročníka

  družstvo: 2.miesto                    chlapci: 2.miesto                          dievčatá: 2.miesto

  1.miesto  beh na 300 a 30m, skok z miesta: M. Sokirka I.A        2.miesto  hod loptou: D.G. Hájnik II.A                                              

  1.miesto skok z miesta: T. Koritárová  II.A                                  2.miesto beh na 50m: T. Koritárová II.A

  1.miesto hod: K. Čižmárová  II.A                                                 2.miesto  beh na 300m a skok z miesta: P. Moravec I.B

  1.miesto hod loptou: S. Šandor II.B                                              2.miesto beh 50m, skok z miesta: T. Jaščur II.B

  1.miesto  hod loptou:M. Slivkulin III.B                                          2.miesto skok z miesta: A. Dziaková II.B

                                                                                                         2.miesto skok z miesta: M. Bodnárová I.B

                                                                                                         2.miesto skok z miesta:D. Šoltésová III.B

                                                                                                         2.miesto skok z miesta: O. Šandor III.B

                                                                                                         2.miesto šplh: E. Papcun III.A

  3.miesto šplh:O. Šandor III.B

  3.miesto beh 600m: E. Papcun III.A

  3.miesto skok z miesta:M.A. Horný II.A

  3.ročník súťaže v plávaní žiakov 1.-4. roč. "O pohár  primátora mesta Michalovce"

  25m prsia žiaci - 1.miesto: D. Valiska III.A

                             2.miesto: M Slivkulin III.A

  25m prsia žiačky - 3.miesto: M.H. Hajniková IV.A

  Olympiáda v AJ pre 1.-4. ročník

  kat. 1.-2. roč.

  2.miesto: K. Čižmárová II.A            3.miesto: A. Dziaková II.B

  kat. 1.-2. roč. cudzojazyčné prostredie

  2.miesto: A. Minkanič I.B

  kat. 3.-4. roč.

  1.miesto: A. Kocevová IV.B     5.miesto: E. Huňadyová IV.B

  kat. 3.-4. roč. cudzojazyčné prostredie

  1.miesto: N. Maskaľ IV.C          4.miesto: Ch.M. Hocman III.A

  Malý futbal - O pohár primátora mesta

  3.miesto. chlapci 7.-8. roč.

   

   

  OKRESNÉ  KOLO:

  Cezpoľný beh

  2. miesto: družstvo

  3. miesto: S. Chmurovič IX.B

  Majstrovstvá okresu vo florbale

  3. miesto: ml. žiačky 5.-6. roč.

  3. miesto: ml. žiaci  5.-6. roč.

  1. miesto: st. žiačky

  Technická olympiáda

  1. miesto: Š. Goras VII.A

  2. miesto: J. Smeriga VII.B

  Súťaž v prednese duchovnej poézie a prózy

  kat. 4.-5. roč.

  2. miesto: L. Lacková V.A      3. miesto. K. Ruttkayová V.A

  kat. 6.-7. roč.

  2. miesto: G. Šedivá VI.C

  Súťaž v speve náboženských piesní

  1. miesto: A. Pavlová IV. B,  A. Geregová VI.A

  2. miesto: N. Kušnírová IV.B

  Turnaj v stolnom tenise

  5. miesto: M. Kuželová IX.A, L. Šandorová VI.C,  D. Vašková VIII.B,  R. Brandičová VIII.C

  Olympiáda SJ

  3. miesto: H. Ščigulinská IX.B

  Zemplínske pero

  2. miesto: V. Paľová VIII.A

  Olympiáda AJ

  kat. 1A    2. miesto: Hugo Hrivnák VII.B                       kat. 1B    1. miesto: Hana Ščigulinská IX.B                       

  kat. 1C postup do kraj. kola: Michelle Minkanič VIII.C

  Šaliansky Maťko

  1.kat.  3. miesto: Terézia Hlavatá III.A                          3.kat.  diplom za pôsobivý  prednes a za účasť: Gabriela Šedivá VI.C

  Olympiáda NJ

  kat. 1A  1. miesto: Jana Modráková VII.A                      kat.  1B  2.miesto: Barbora Lesníková IX.B

  Matematická olympiáda

  kat. Z9  1. miesto: J. Gereg IX.A                         5. miesto: H. Ščigulinská IX.B

  kat. Z6  1. miesto: A. Geregová VI.A                  6. miesto: D. Kaločayová VI.B

  kat. Z7  14. miesto: J. Smeriga VII.B  

  Dejepisná olympiáda

  kat. C        2. miesto: J. Gereg IX.A         3. miesto: S. Chmurovič IX.B

  kat. D        11. miesto: I. Lacová VIII.C

  kat. E        6. miesto: Š. Goras VII.A

  kat. F        2. miesto: A. Geregová VI.A          10. miesto: J. Orenčák VI.A 

  Biologická olympiáda

  kat. C

  teoreticko-praktická časť            3. miesto: B. Lesníková IX.A                      

                                                     5. miesto: V. Sorokáčová VIII.C

  projektová časť                           1. miesto: J. Hakošová IX.B                       

                                                      2. miesto: S. Puchírová VIII.A

  Geografická olympiáda

  5.roč.      10.miesto: P. Novák V.B                   13. miesto: J. Guľvaš V.B

  6. roč.     10. miesto: A. Geregová VI.A            12. miesto: D. Kaločayová VI.B

  7. roč.     5. miesto: K. Markušová VII.B            9. miesto: N. Huňadyová  VII.B

  8. roč.     6. miesto: Š. Jacík  VIII.A                    12. miesto: mJ. Papinčák VIII.B

  9. roč.    4. miesto: J. Gereg IX.A                      10. miesto: R. Rovňák IX.B

  Florbal

  2. miesto: ml. žiačky

  ORION Florbal  CUP

  1. miesto: staršie žiačky

  1. miesto: starší žiaci

  2. miesto: mladší žiaci          

  IGePeHa-boj

  časť programátorská -kat. mladší :            1. miesto: J. Gereg IX.A       

                                                                   10. miesto: M. Čižmár IX.A                  

                                                                  11. miesto: M. Petrovský VIII.A

  Európa v škole

  2. kat. Písomné práce v CJ              1. miesto: P. AndrišovVI.B  -NJ             

  2. miesto: G. ŠediváVI.C  - RJ

  2. kat. umelecké a multimediálne práce            multimediálne práce -čestné uznanie: J. Orenčák VI.A

  3. kat. Písomné práce c CJ             1. miesto: T. PaulovčákováIX.A - RJ

  Okresné finále v plávaní

  2. miesto 50m v.s. chlapci: B. Valiska VII.B      2. miesto 100m v. s. chlapci: B. Valiska VII.B        

  3. miesto 100m prsia chlapci: M. Petrovský VIII.A

  2.miesto 4x50m v. s. družstvo chlapcov

  Volejbal

  2. miesto: chlapci 8. - 9. roč.

  Fyzikálna olympiáda

  4. miesto: R. Rovňák IX.B            9. miesto: H. Ščigulinská IX.B

  Hádzaná dievčat

  3. miesto: 5.-9. roč.

  Biblická olympiáda

  7. miesto: K. Ciganocová, M. Mižíková VII.A,  D. Jenčíková VII.B

  1. miesto: družstvo A. Geregová, A. Chromá, J, Gereg

  Majstrovstvá okresu v hádzanej

  3. miesto: chlapci 7.- 9. roč

  Hviezdoslavov Kubín

  kat.1. próza        1. miesto. D. Sabo IV.A

  Malý futbal

  2. miesto: chlapci 7. - 9. roč.

  Matematická olympiáda

  P3: 9.miesto: L.Gereg III.A,                11.miesto: M. Novák  III.B             

       12.miesto: L. Belán III.B

  P4: 10.miesto: S. Brnčal IV.C,           11.miesto: N. Maskaľ

  Matematická  Pytagoriáda

  P6   3.miesto: A. Geregová VI.A

  P7   3.miesto: K. Markušová VII.B

  Slávik Slovenska

  2.miesto: Ž. Hlavatá

  Zober loptu nie drogu

  hádzaná

  2.miesto:družstvo dievčat 6.-9. roč.

  Hádzanársky turnaj ŠHS

  1.miesto: družstvo chlapcov 4.-5. roč.

  Futbal

  3.miesto: chlapci 5.- 9. roč.

  Archimediáda 2011

  2.miesto: K. Markušová VII.B,  3.miesto: J. Smeriga VII.B

  Okr. finále- ľahká atletika

  skok do výšky: 1.miesto: S. Puchírová VIII.A                      

  vrh guľou, hod krik. loptičkou: 2.miesto: T. Podoľák IX.B

  Zdravotnícke hliadky

  4.miesto: družstvo VII.A

  Biologická olympiáda

  kat.D

  teoretická časť       1.miesto: M. Šátková VII.A                   

                                 6.miesto: N. Záhorčáková VII.B                     

                                 7.miesto: J. Dančová VI.A

  projektová časť      1.miesto: N. Huňadyová VII.B               

                                 2.miesto: M. Doležal  VII.B                    

                                 3.miesto: Š. Goras VII.A

   

  KRAJSKÉ  KOLO:

  Dobšinského Košice

  2. miesto: A. Geregová VI.A

  Florbal

  3. miesto: st. žiačky

  4. miesto. st. žiaci

  Technická olympiáda

  kat. B  1. miesto: Štefan Goras VII.A

  Olympiáda v Ruskom jazyku

  kat. A1             3. miesto: A. Geregová VI. A                   6. miesto: E. Hamašová VI. A

  kat. A2             1. miesto: T. Paulovčáková IX. A              6. miesto: R. Moravcová IX. A

  kat. A3             1. miesto: K. Bunkin  VIII. A 

  Biologická olympiáda kat. C

  6. miesto: S. Puchírová VIII.A                 8. miesto: J. Hakošová IX.B

  5. ročník literárnej súťaže Energetika 2011 

  9 zaslaných prác

  2. miesto: Ema Huňadyová IV.A  a 1. miesto v súťaži o peňažné výhry pre školy

  medzi 15 najlepšími: 1. kat. R. Friga III.A               2. kat. K. Ciganocová VII.A

  Ruské slovo

  poézia  1. miesto: K. Ciganocová VII.A       2. miesto: D. Janošová V.A

  poézia ruské prostredie      1. miesto: M. Shilin V.B                       2. miesto: K. Bunkin VIII.A

  próza    1. miesto: K. Zolotová IX.A                    3. miesto: K. Ruttkayová IX.B

  próza ruské prostredie         1. miesto: N. Kolesár VII.A

  skupinový spev       1. miesto: E. Bumberová, E. Hamašová VI.A

  divadlo         1. miesto: 7. roč.                 2. miesto: 9. roč.

  Olympiáda v dejepise

  8. miesto: J. Gereg  IX.A

  Orion florbal CUP

  4. miesto: dievčatá 6. - 9. roč.

  4. -10. miesto: chlapci 6. - 9. roč.

  Matematická olympiáda

  4. miesto: J. Gereg  X.A

  Olympiáda v AJ

  kat. 1B   5. miesto: H. Ščigulinská IX.B                                     kat.1C  4. miesto: M. Minkanič VIII.C

  Hviezdoslavov Kubín

  próza: 1. miesto: D. Sabo IV.A

  Minimax volejbal

  3.miesto: staršie žiačky postup na celoslov. kolo

  Minimax volejbal

  ml. žiačky postup na celoslov. kolo

  Botanikiáda

  školu reprezentovali D. Janošová , A. Šebesta V.A

  Dramfest

  divadlá malých javiskových foriem v AJ

  diplom za výborný pohyb na javisku a reč tela, nádherné stvárnenie zvierat, použitie hudby a zvukových efektov: ml. žiaci

  SUPERTRIEDA

  Cena za dramaturgiu a  originálne nápady: III.A

  Do finále postupujú : III.A - Eurovláčik, V.A - Čarovná guľa

  Kinderkiáda 5. roč. - športová súťaž družstiev

  9. miesto z 30 základných škôl

  Zober loptu nie drogu

  dievčatá 3.-5. roč. B skupina : 1.miesto

  Na bicykli bezpečne

  4.miesto: S. Kaločayová V.B, S. Perunko V.A      D. Kaločayová VI.B,    J, Skyba VI.A,

  Hviezdička

  postup do celosl. kola: Ž. Hlavatá V.A

   

   

  CELOSLOVENSKÉ  KOLO:

  Po stopách J. C. Hronského

  2. miesto: K. Markušová VII.B

  I-BOBOR

  1. miesto: J. Gereg IX.B,  M. Čižmár IX.A,  H. Ščigulinská IX.A, R. Rovňák IX.B

  Hviezdička

  1. miesto: Ž. Hlavatá V.A

  Ruský film

  kat. 3.-4. roč. 1. miesto: S. Polák III.B,       kat. 8.-9. roč.

                        4. miesto: T. Filipová VIII.B, T. Paulovčáková IX.A

  Súťaž o najzaujímavejšie podujatie v školskej knižnici

  20. miesto

  Taktik - internetová súťaž

  úspešný riešitelia do 53,15%: R. Šraga V.B       Š. Jacik VIII.A      J. Orenčák VI.A    

                                                  A. Geregová VI.A      M. Čižmár IX.A       J. Gereg IX.A     

                                                  S. Liška VI.A   L. Libovič IX.A      D. Hudák IX.A  A. Chromá VI.A

  Maksík

  1.- 147. miesto M. Novák III. B

  1.- 259. miesto: A. Dziaková II.B

                            M. Čolláková II. B

                            N. Semjanová  II. B

  Ruské slovo

  poézia     2. miesto: K. Ciganocová VII.A           3. miesto: D. Janošová V.A

  próza      1. miesto: Katarína  Zolotová IX.A                 3. miesto: K. Ruttkayová IX.B

  próza - ruské prostredie         1. miesto: Niko  Kolesár VII.A

  poézia - ruské prostredie        1. miesto: Maxim  Shilin  V.B

  spev - skupina         bez umiestnenia: E. Bumberová, E. Hamašová VI.A

  výtvarná súťaž Let do vesmíru: 1. miesto: K. Tkáčová VI.B,  S. Mesárošová VI.B,    

                                                         2. miesto: E. Bumberová VI.A

  Olympiáda v RJ

  kat.A2     1. miesto: Terézia Paulovčáková IX.A

  kat. A3    1. miesto: Kristián Bunkin VIII.A

  Deti maľujú vojakov

  výtvarná súťaž - 14 prác

  Kráľove Šahy

  7. ročník celosl. súťaže v prednese poézie a prózy štúrovcov pri príležitosti 135. výročia úmrtia J. Kráľa

  Cena poroty za vysokú kvalitu: A. Geregová VI.A

  Biblická olympiáda

  1.miesto: družstvo VI.A - J. Gereg, A. Geregová, A. Chromá

  PRE-DE-TA 2011 - tanečná súťaž

  kategória:Show choreografie -Juniori

  1.miesto: choreografia "Som jedna z vás"

  Energia u nás doma - 3. roč. súťaže pre II. st. ZŠ

  hlavná kategória

  projekt  "Menej je niekedy viac":  4.-10.miesto

  najlepší metodický materiál "EKOnato": 3.miesto

  Slovenský pohár vo florbale 2011 - Topoľčany, 3. ročník medzin. turnaja

  kat. D U 14: 1.miesto                       kat. CH U 12: 3.miesto             kat. CH U14: 4.miesto

  najlepší hráč kat. CH U12: D. Vojna VI.A

  najlepší hráč kat. CH U14: H. Hrivňak VII.B

  beh s loptičkou kat. D U16 - 2. miesto : S. Puchírová VIII.A

   

  MEDZINÁRODNÉ  KOLO:

  Dobrovoľná ochrana pred požiarmi - liter. súťaž

  1. miesto: družstvo VI.A

  EX LIBRIS

  zaslaných 33 výtvarných prác

  Matematický klokan

   

  úspešní riešitelia do 75%   kat. 5.-9. roč.

  5. roč.: J. Guľvaš V.B -90%,     P. Pempek V.A -85,5%,         B. Záhorčáková V.A - 76,7%  

  6. roč. : A. Geregová VI.A - 84,2%

  7. roč.: K. Markušová VII.B - 100%

  9. roč.  M. Čižmár IX.A - 75,8%

  Ars poetica

  absolútny víťaz medzi žiakmi ZŠ: N.Kolesár VII.A

  diplom za účasť: K. Zolotová IX.A

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria