Navigácia

  Moja prvá škola

  Mgr. Mária Schumerová

  Na slovíčko na záver

  Úspešne sa nám podarilo zrealizovať projekt Kolobeh vody v prírode. Stalo nás to veľa úsilia. Nielen nás žiakov, ale aj našu pani učiteľku, našich rodičov, našich starších spolužiakov a ďalšie pani učiteľky, ktoré nám pomáhali.

  Áno stálo nás to aj veľa času. Ten čas však nebol len tak premárnený. Zhrnieme si , čo sa postupne dialo. Niekoľko týždňov naspäť sa nás naša pani učiteľka spýtala, či chceme realizovať projekt. Nevedeli sme, čo to taký projekt je. Takže ako prvé sme sa oboznámili s tým, čo je projekt a aký je jeho cieľ.

  Cieľom realizovaného projektu bolo postupnými krokmisa naučiť  čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a význame vody pre život. Vyvrcholením 20 hodinovej činnosti bola príprava a realizácia divadelného predstavenia na danú tému. Pomáhal nám portál Kozmix, kde už máme svojho kamaráta Kozmixa.  Pomocou interaktívnych prostriedkov nám pomáhal prekonávať nástrahy projektu. 

  Každý skvelý projekt musí mať svoj plán. Presne tak sme urobili aj my. Pracovali sme v tímoch.

  Naše skupiny, ktoré vznikli hrou, sa volali Žraloky, Kvapôčky, Vločky, Vodné tornádo, Vodná para, Mraky. Super! Nie? 

  Počas realizácie projektu nás občas navštívil Kozmix. Kozmix je mimozemšťan a podľa toho sa aj správal. Bolo to neskutočné. My sme sa sním skamarátili a stal sa našim slušným a múdrym kamarátom. Robili sme veľa zaujímavého, pokusy s vodou, učili sme sa o vode pri vode, učili nás naši starší spolužiaci, tvorili sme kolobehy vody z odpadového materiálu, stali sme sa spisovateľmi a písali básničky a pesničky, vyrábali sme kostýmy a kulisy na naše divadelné predstavenie. Naučili sme sa slušnému správaniu, pracovať v tímoch, pomáhať si navzájom, tolerovať názory iných. 

  Vyvrcholením našej dlhej a náročnej práce bola prezentácia divadielka Púť kvapky vody, ktorá sa všetkým prítomným veľmi páčila. ... a povieme vám, nám žiakom sa takéto projektové vyučovanie veľmi ale veľmi páči.

  Prezentujeme, hráme, chválime sa

  Vyvrcholením nášho snaženia v rámci projektu Kolobeh vody v prírode bola prezentácia našich výsledkov a divadielka Púť kvapky vody pre verejnosť, predovšetkým pre našich rodičov a starých rodičov.

  Včera bol náš veľký deň. Všetci sme sa tešili, ale aj boli nervózni z toho, ako prezentácia nášho projektu Kolobeh vody v prírode dopadne. Prišlo sa na nás pozrieť veľmi veľa ľudí. Všetci boli zvedaví, čo sme to tie celé hodiny robili, čo sme sa učili, na čo sme vyrábali kostýmy, kulisy, tvorili básničky, pesničky a kolobehy vody. Mali sme trému, veľmi nám záležalo na peknom závere. Prišla sa na nás pozrieť aj pani riaditeľka našej školy. Keď sa každý usadil, začali sme. Všetkých privítala naša triedna učiteľka. Po jej slovách nás opäť navštívil náš už vychovaný kamarát Kozmix. Predstavil sa rodičom a povedal im, čo všetko s nami zažil. Je nám tak trošku ľúto, že projekt končí. S Kozmixom sa však budeme aj naďalej stretávať aspoň virtuálne. V prvej časti sme prítomným porozprávali o tom, čo všetko sme v rámci projektu robili a čo sme sa naučili. Ukázali sme im aj naše vlastnoručne zhotovené kolobehy vody v prírode. Po tejto prezentácií nasledovalo divadielko Púť kvapky vody. Všetci v nami vyrobených kostýmoch z odpadového materiálu sme sa stali hercami. Divadelné predstavenie sa všetkým veľmi páčilo a nám sa zasa páčil ten potlesk. Takže takto sme slávnostne ukončili Púť kvapky vody aj našu púť Kolobehom vody v prírode.

  Pre radosť aj pochvalu

  Asi najviac sme sa tešili na prípravu a realizáciu divadielka o kolobehu vody v prírode pod názvom Púť kvapky vody. My druháci z II. A sme totižto poriadni herci.

  Vzniku nášho divadielka Púť kvapky vody predchádzala dlhá príprava. Najskôr sme museli mať nejaký nápad. Potom sme sa hrali na spisovateľov. Nielen hrali. Museli sme naozaj písať básničky aj pesničky.

  Sme ešte malí, a preto nám pri tom pomohla aj naša pani učiteľka, aj naši rodičia. Potom vznikol scenár a nasledovalo rozdelenie úloh. Každý z nás sa v tom našiel. Nemohli sme hrať hocičo. Všetko súviselo s kvapkou vody. Niekto sa vžil do úlohy stromu, ktorý vytvára vietor a unáša kvapôčky vzduchom, ďalší bol zasa vietor, niektorí predstavovali kvapky vody, dokonca máme aj Slniečko. Celý príbeh rozpráva rozprávač a sprevádzajú ho šikovní muzikanti. To, ako sa nám umelecky, esteticky ale aj odborne podarilo spracovať a stvárniť Púť kvapky vody zistíme na dlho očakávanej prezentácií projektu už čoskoro. Určite vám o tom napíšeme.

   

  Naše kolobehy vody

  Jedným z hlavných výstupov nášho projektu je zostrojenie kolobehu vody v prírode. Samozrejme pre nás to znamená nielen kolobeh zostrojiť, ale mu aj poriadne rozumieť.

  Naše tímy Kvapôčky, Vločky, Vodná para, Vodné tornádo, Mraky a Žraloky sa počas realizácie projektu veľmi snažili a o vode sa toho dozvedeli veľa. Dokonca boli pochválení pani učiteľkou fyziky v našej škole, že vedia toho viac ako naši šiestaci, ktorí sa s danou problematikou stretávajú na vyučovacích hodinách. Veľkým prínosom pre našich druháčikov, okrem vedomostí o vode boli aj skúsenosti: práca v tíme, tolerancia názorov iných, ochota pomôcť, schopnosť prepáčiť. Vďaka tomu sa našim druhákom podarilo zostrojiť niekoľko kolobehov vody v prírode prevažne z odpadového materiálu. Napríklad z kruhu hulaho. Ten symbolizuje kruh - kolobeh. Všetky kolobehy naši malí druháci predstavia svojim rodičom, spolužiakom aj učiteľom na blížiacej sa prezentácií výsledkov ich projektu.

   

  Kulisy a kostýmy

  V projekte postupujeme podľa plánu. Všetko si poriadne zapisujeme a fotografujeme. Baví nás to ešte viacej, lebo po dlhom učení prichádza zábava. Vyrábame kostýmy a kulisy.

  Sme trieda, ktorá výtvarnú výchovu má veľmi rada. Úlohy v rámci divadielka sme si rozdelili a každý pracuje na svojom kostýme. Chceme predsa, aby naše divadielko nebolo len poučné ale aby malo aj umeleckú hodnotu. No a to bez kulís a kostýmov nejde. Keďže sme ešte len druháci, sami to nezvládneme. Pomáhajú nám naše mamky, babky, skrátka kto príde. Výsledok stojí za to. Ako odmenu im naše divadielko predvedieme a tým sa im za pomoc poďakujeme. Kulisy nám pomáha vyrábať aj naša pani vychovávateľka v školskom klube. No, projekt je projekt a pomáha, kto môže.

   

  S Kozmixom je zábava 

  Kozmix sa stal našim kamarátom. Sprevádza nás celým projektom Kolobeh vody v prírode. Naše tímy plnia jednotlivé úlohy aj s jeho pomocou.

  Kozmix sa veľmi rýchlo adaptoval na našej planéte. Je mu s nami dobre a samozrejme aj nám s ním. Dnes nám predviedol pokus s vodou a jej rôznymi skupenstvami. Použil pri tom aj špeciálnu pomôcku teplomer. Vodu v kvapalnom skupenstve dal variť. Jej teplota na začiatku bola 20 stupňov Celzia. Postupne sa teplota zvyšovala. Pri 100 stupňoch Celzia voda začala vrieť a kvapalná sa premenila na paru. Para potom narazila na misku s ľadom a znovu sa premenila na kvapalinu. Naša kamarátka pani učiteľka, ktorá učí veľkých žiakov nám povedala, že tento proces sa nazýva kondenzácia alebo skvapalňovanie. A viete aké pomôcky Kozmix použil? Obyčajný hrniec z kuchyne. Povedal, že taký malý kolobeh vody prebieha aj v mamkinom hrnci, keď varí polievku. Vedeli ste to?

  Všetko vieme, tvoríme

  O vode sme sa už toho naučili veľmi veľa a rôznymi spôsobmi. Začíname tvoriť básničky, pesničky i samotný kolobeh vody.

  Prešlo už dosť veľa času od nášho prvého stretnutia s projektom Kolobeh vody v prírode. O vode sme sa toho veľa dozvedeli. Bolo to zábavné. Hrali sme sa, pracovali s počítačom, pozerali videofilmy, boli sme vonku pri vode. Veľmi sa nám páči práca v skupinách. Naše tímy dostali množstvo úloh. Doma so svojimi rodičmi skúšame vyrábať kostýmy na netradičné divadielko. Roly sme si už rozdelili. Každý sa snaží pracovať aj na básničke, či pesničke. V škole vyrábame kolobehy vody v prírode. Chceme, aby to bolo dokonalé. Našou predstavou je, že sa so svojim projektom nielen pochválime ale že našich mladších spolužiakov aj niečo nové naučíme.

  Prečo je voda pre nás taká dôležitá 

  Kozmix z Edulabu je náš dobrý kamarát a veľmi nám pomáha. V ďalšej časti projektu nám pomocou rôznych videofilmov ukázal, prečo je voda taká dôležitá kvapalina.

  Pomocou aktivít na portáli Kozmix žiaci získavajú ďalšie informácie o vode a jej význame nielen pre človeka ale aj celú planétu Zem. V rámci realizácie nášho projektu sme si pozreli pripravené videofilmy o význame vody pre človeka. Zodpovedali sme aj na Kozmixove otázky. Už sme dosť múdry a postupne naše tímy plánujú divadielko. Začali sme aj s prípravou básničiek a pesničiek. Niekto si už dokonca začal vyrábať a herecký kostým. Povieme vám, že taký projekt dá poriadne zabrať. Je to však aj množstvo zábavy a srandy. Všetky tímy sa stali aj spisovateľmi a o svojich úlohách v projekte píšu knihy.

   

  Hravo o vode

  Pokračujeme v našom projekte a hravou formou získavame ďalšie informácie o vode. Veľmi nás to baví, lebo sa viac menej hráme.

  V ďalšej fáze nášho projektu Kolobeh vody v prírode sa snažíme naučiť čo najviac o vode. Naše učenie nie je klasické. Poznatky žiaci získavajú hravou formou. Zahrali si hry Čelenka, Reťazovka, Ja som mim, ty si mim, Vietor a dážď. Museli tak pracovať v tímoch ale aj bez slov. To bolo naozaj zábavné ako ukazovalo pomocou mimiky, na čo všetko potrebujeme vodu. Vekým pomocníkom sú pre nás metodické príručky k projektom na portáli Kozmix. Ďakujeme Edulabu.

  Poteší

  O tom, že projektové vyučovanie detí naozaj baví ma presvedčila jedna sms správa, ktorá na mňa ako učiteľku zapôsobila ako hnací motor.

  Keď niekto povie, že projektové vyučovanie je náročné, má pravdu. Je potrebná dôkladná príprava učiteľa a veľmi dôležité je mať pri sebe kolegov, ktorí pomôžu a samozrejme rodičov, ktorí projekt podporia. No a najdôležitejšie sú deti. Tie musíme pre prácu na projekte nadchnúť. Nám v našej ZŠ T.J.Moussona v Michalovciach sa to podarilo. Teraz budem citovať jednu sms správu:

  " Pani učiteľka, prepáčte, že som Vám volala, no .... meno žiaka ... mi plakala, že chce ísť do školy, že máte projekt, tak už som nevedela, čo mám robiť ale večer aj v noci mala teplotu. Píšem Vám, že môžete byť právom hrdá na seba, lebo ono sa nestáva, aby dieťa tak strašne chcelo ísť do školy. Jej hláška, že má zlý deň, lebo nie je v škole. Tak Vám prajeme krásny deň a je mi ľúto, že neprišla, no nechceme na úkor zdravia. "

  Som veľmi rada, že v našej škole máme takú pani učiteľky, ktoré vedia deti aj rodičov nadchnúť.

  Spolupracovníčka pani učiteľky Shumerovej

  O vode pri vode

  Každý žiak sa rýchlejšie a lepšie naučí, keď preberané učivo zažije. Naše projektoví tímy sme vyslali plniť úlohy o vode k vode.

  *Naša škola má veľké šťastie. Nachádza sa v prekrásnom prírodnom prostredí lesoparku Hrádok v Michalovciach. V okolí školy je množstvo ekoprvkov súvisiacich s vodou - prírodné jazierko, dažďové záhrady, nádoby na zber dažďovej vody, sklenník  a množstvo zelene. Pre žiakov ich učiteľka pripravila metódou stanovišťa množstvo tvorivých úloh, ktoré plnili vo vonkajšom areáli školy. Mali tak možnosť vidieť vodu priamo v akcii. Takéto outdorové učenie sa našim deťom veľmi páči.

  Nečakaná návšteva

  Včera naša trieda zažila prepad. Nečakane nás navštívil Kozmix. Kozmix je mimozemšťan a podľa toho sa aj správal. Bolo to neskutočné. 

  Počas druhej vyučovacej hodiny do našej triedy vtrhol ozajstný Kozmix. Jeho správanie však bolo nenormálne. Rozhadzoval papiere, bral si cudzie desiate, bez dovolenia si požičiaval ceruzky, všetko kritizoval. Robil si skrátka čo chcel. Potom bez rozlúčenia a vysvetlenia odišiel. Keďže my, druháci, sme sa už naučili o správaní veľa, rýchlo sme za ním vybehli, aby sa vrátil. Všetci sme mu vysvetlili ako sa má správať. Tentokrát mu to prepáčime - Kozmix je totiž mimozemšťan. Zahrali sme si aj hru puzzle. Hrali sme bez slov. Každá skupina skladala iný obrázok, ale kartičky boli pomiešané. Museli sme ich získať od inej skupiny. Viete si to predstaviť, aké to bolo ťažké bez slov? Všetky obrázky súviseli s vodou. Naše tímy si zvolili aj svoje názvy. O tom však nabudúce.

  Pokračujeme, plánujeme

  Každý skvelý projekt musí mať svoj plán. Presne tak sme urobili aj my. Všetci už vieme, čo nás čaká, aký cieľ chceme dosiahnuť, tak plánujeme.

  Naše skupiny, ktoré vznikli hrou sa volajú Žraloky, Kvapôčky, Vločky, Vodné tornádo, Vodná para, Mraky. Super! Nie? Názvy sme si dali my - žiaci. Takto sa nám to páči. Pani učiteľka pripravila veľký plagát a s jej pomocou sme spracovali náš veľký plán, čo a ako. Boli sme z toho trochu dopletení, ale už vieme ako na to. Vieme, čo je projekt, cieľ projektu a aké úlohy má každý tím.

  Začíname s projektom Kolobeh vody v prírode

  V rámci projektu Moja prvá škola, ktorého autorom je nezisková organizácia Edulab v Bratislave sa realizuje v našej triede žiacky projekt Kolobeh vody v prírode. 

  Cieľom realizovaného projektu je postupnými krokmi naučiť žiakov čo najviac o vode, jej skupenstvách, kolobehu vody v prírode a význame vody pre život. Vyvrcholením 20 hodinovej činnosti žiakov je príprava a realizácia divadelného predstavenia na danú tému. Žiaci budú realizovať množstvo aktivít. Pomôže im pri tom aj portál Kozmix, kde už majú svojho kamaráta Kozmixa. Ten ich bude celou cestou sprevádzať. Pomocou interaktívnych prostriedkov im pomôže prekonávať nástrahy projektu. V rámci prvej hodiny žiaci boli rozdelení do skupín a určili si pravidlá správania sa počas celého trvania projektu.S Kozmixom sa učíme pravidlá práce

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria