Navigácia

  Fenomény sveta

  Aktivity

   

  Expedícia za fenoménom vzduch úspešne absolvovaná

  V priebehu dvoch týždňov prostredníctvom blokového vyučovania sme absolvovali expedíciu fenoménom sveta – VZDUCH. Zrealizovali sme 24 vyučovacích hodín plných zábavy, učenia, bádania a putovania naprieč svetom.

  Spoznali sme vzduch z pohľadu štyroch perspektív – ako funguje, akú má históriu, ako nás to ovplyvňuje a v čom je jedinečný.

  Spoznali sme ho veľmi netradičným spôsobom. Každý učiteľ mi dá za pravdu, že upútať dnešné deti pri nadobúdaní nových vedomostí je náročné. Nám pri tom pomohli zaujímavo spracované náučné videa spoločnosti BBC a k nim pripravené interaktívne cvičenia.

  Inovatívny prístup k žiakom umožnil ich aktívnu účasť pri získavaní informácií. Tie neprijímali pasívne od učiteľa, ale stali sa bádateľmi pri spoznávaní fenoménu vzduch.

  Naučili sme sa všetko o atmosfére, z čoho sa skladá, aké deje v nej prebiehajú, ako funguje počasie, čím je atmosféra znečistená a prečo. Zistili sme, ako prúdi vzduch a prečo vzniká vietor, ale aj to, ako ho môžeme vo svoj prospech využiť. Vzdušné preteky nám ukázali, čo všetko ľudia sú schopní urobiť pri dobýjaní vesmíru. A čo je tam, kde nie je vzduch? Dnes už vieme aj to. A dokonca vieme, či vo vákuu môžu lietať drony.

  Veríme, že takéto expedície sa budú čoraz častejšie objavovať  v našich školách. Môžeme tak získať vedomosti o danej problematike komplexne, ako to naozaj v živote funguje a nie po kúskoch v rámci jednotlivých vyučovacích predmetov.

  Vákuum

              Takmer každý sa v živote stretol so slovom vákuum. Navyše, vákuum dovoľuje ľuďom realizovať jednu z najčastejších domácich prác – vysávanie. Čo je to vlastne vákuum? Aké má vlastnosti? Kde všade sa s ním dá stretnúť? Je to naozaj len vzduchoprázdno? Odpovede na tieto otázky sme si ujasnili počas našej expedície za poznaním. Pani učiteľka predviedla pokus, pri ktorom nám ukázala, ako je možné dostať vajce do fľaše s úzkym hrdlom bez toho, aby sa poškodilo. Najlepšie bolo, že sme si to mohli vyskúšať aj my v rámci skupinovej práce. Na vlastné oči sme pozorovali, ako uvarené vajce samo vošlo do vnútra fľaše. Najskôr sme vyslovovali len rôzne hypotézy. Teraz už vieme, že je to vplyvom prostredia s nižším tlakom plynu v nádobe ako je atmosférický tlak. Náš pokus mal aj pokračovanie. Ukázali sme si ako vybrať celé vajce z fľaše von bez toho, aby ju bolo potrebné rozbiť. Pri ďalších aktivitách sme pracovali v tímoch a skúmali sme vlastnosti vákua a hľadali odpovede na otázku: „Kde všade a akým spôsobom ľudstvo využíva vákuum?“ Opäť sme sa mnohé informácie dozvedeli zo zaujímavých videí   od spoločnosti BBS.

  Predpoveď počasia

   Hovorí sa, že neexistuje zlé počasie, len zle oblečený turista. Ako sa zmenilo predpovedanie počasia oproti minulosti? Aké nástroje využívajú meteorológovia v súčasnosti? Čo je to synoptická mapa a čo z nej vieme vyčítať? Po odpovediach na tieto otázky sme pátrali prostredníctvom nasledujúcich aktivít.

              Zahrali sme si hru kartičky – Ľudové pranostiky o počasí. Zástupca tímu prišiel pred tabuľu, náhodne si vybral jednu kartičku s pranostikou  a pokúšal sa ju vysvetliť spolužiakom v tíme. Bola to veľká zábava.

  Počas aktivity s názvom Ako predpovedať počasie sme boli rozdelení do štyroch tímov. Každý tím mal k dispozícii zariadenie s prístupom na internet a na základe zadania vytvoril plagát. Následne tímy odprezentovali svoje zadania pred ostatnými. Dozvedeli sme sa, ktoré prístroje sú súčasťou meteorologickej stanice, na čo slúžia meteorologické balóny, čo je to synoptická mapa a čo všetko sa dá z takejto mapy zistiť a podobne.

  Počas poslednej aktivity sa niektorí odvážlivci pokúsili zvládnuť rolu televíznej rosničky.

   

  Civilizácie a klíma alebo vesmírne preteky

              Fenomén vzduch sa pri našej planéte neobjavil z ničoho nič. Taktiež sa postupne vyvíjal – má svoju históriu. A nielen to. Aj ľudstvo sa vyvíjalo a na jeho dlhej ceste ho ovplyvňoval vzduch. Už odjakživa sa človek snažil lietať ako vták.

              Nasledujúce vyučovacie bloky nás zaviedli za poznaním ako klíma a vzduch vplývali na vývoj civilizácií. Prečo niektoré civilizácie vymreli a iné sa museli presťahovať na iné miesta našej planéty.

              Vedeli ste, že v minulosti prebiehali veľké vesmírne preteky? Určite by vás nenapadlo, že to neboli klasické preteky. Išlo o to, že krajiny sveta, hlavne USA a Rusko sa predbiehali v tom, kto prvý sa dostane do vesmíru, kto prvý pristane na Mesiaci ap.

              V rámci nášho objavovania sme sa naučili ako funguje motor lietadla. Je to celá veda. Zistili sme, v akej výške letíme, keď ideme na dovolenku.

              V závere týchto blokov sme skúmali, komu patrí vzdušný priestor, ako funguje letecká doprava, ako funguje navigácia. Počas šiestich hodín sme získali informácie od dávnej minulosti až po súčasnosť.

              Sme veľmi zvedaví, čo sa ešte o fenoméne vzduch dozvieme pri ďalšom pátraní.

  Energia vetra

   Putovanie fenoménom vzduch pokračuje našim bádaním, ako sa tento fenomén dá využiť v prospech ľudí. Čo je .to vietor? Ako vzniká? Zistili sme to jednoduchým pokusom so sviečkou a teplomerom. Video BBS nám na pekných príkladoch ukázalo silu vetra. Bolo to teda super. Oboznámili sme sa s Beaufortovou stupnicou rýchlosti vetra. V skupinách sme viedli diskusiu ako prebieha i v našom parlamente. Mali sme sa dohodnúť, či budovať alebo nebudovať veterné elektrárne. Nemajú to naši ľahké – dohodnúť sa. Nevedeli sme to ani my. V závere sme si urobili aktivitku, v ktorej sme merali silu svojich pľúc. Fúkali sme do vrtuľky a stopovali, kedy sa točí najdlhšie. Na základe týchto meraní sme zhotovili vlastnú stupnicu rýchlosti vetra.

   

  Znečistenie vzduchu

              Viete ako vzniklo slovo SMOG? Takto začala pani učiteľka náš ďalší blog Fenoménov sveta. Vzniklo z anglických slo smoke a fog. Predstavuje množstvo škodlivých látok v ovzduší. Dostávajú sa tam z výfukov áut, dymu z cigariet a z priemyslu. Človek sa priemerne nadýchne vzduchu 14000 litrov. A v týchto litroch je aj smog. Aké látky sa v našom vzduchu, ktorý dýchame nachádzajú? To sme sa naučili a modely týchto látok si aj urobili. Po zhliadnutí zaujímavých videí spoločnosti BBS sme zistili, čo najviac znečisťuje naše ovzdušie, ktoré mestá sveta sú najviac znečistené a čo je potrebné pre zlepšenie situácie robiť. V rámci skupinovej práce sme túto problematiku spracovali formou reportáže, rozprávky či plagátu.

                                                                                                                      Lukáš Mižák 7. B

  Bez vzduchu to nejde

   

              Ďalšou témou pri našom putovaní fenoménom vzduch bola Bez vzduchu to nejde. Bádaním sme dospeli k záveru, že vzduch je pre nás nevyhnutný. Potrebujeme ho na dýchanie. No dýchame aj v noci, keď spíme ? To bola otázka, na ktorú sme hľadali odpoveď. Pri našom bádaní sme realizovali dve zábavné aktivity. Pomocou vlastnoručne zhotoveného spirometra sme zisťovali vitálnu kapacitu svojich pľúc. Test zdatnosti preveril, v akej sme kondícií. Mnohí z nás zistili, že by mali zmeniť svoj životný štýl. A prečo dýchame aj počas spánku? Pretože kyslík s krvou vyrábajú cukry potrebné na fungovanie všetkých vnútorných orgánov, a tie pracujú nepretržite.

              Celý blog vyučovania sa nám veľmi páčil. Zistili sme veľa nových vecí o svojom tele a o potrebe vzduchu pre nás.

                                                                                                                  Miriam Styrančáková 7. B

  Expedícia pokračuje

   

   

              Naše putovanie za spoznávaním fenoménu vzduch pokračovalo aj v nasledujúcich dvoch vyučovacích blokoch. Spoznali sme atmosféru Zeme. Tá úzko súvisí s našimi podnebnými pásmami. Ako a odkiaľ fúka vietor? Aké nám vytvára počasie ? Kde rastie naše obľúbené kakao? Prečo soby nemôžu žiť na púšti? A ako vlastne vzniká vietor? Odpovede na  tieto otázky sme hľadali cestou po našej expedícii. Pomohli nám pri tom videá od BBS na stránke www.fenomenysveta.sk a aktivity, ktoré sme realizovali s našimi učiteľkami. Zaujímavé na tom všetkom je to, že pomocou praktických meraní my žiaci logicky prídeme na to, ako to funguje a prečo. Nemusí nám to vysvetľovať učiteľ. On nás len sprevádza vyučovacou hodinou a ponúka nám aktivity, ktoré potom realizujeme. Za splnené úlohy a nové objavy zberáme stopy, ktoré lepíme do mapy našej Expedície po Fenoménoch sveta. Tešíme sa na ďalšie objavy.

   

  Mimka a Sofia žiačky 7. B triedy

  Naša expedícia za Fenoménmi sveta sa začína!

  Učíme sa pomocou internetovej stránky Fenomény sveta. Spoločnosť Edulab spolu so spoločnosťou BBC  nám pripravila veľa zaujímavých videí a k nim aj interaktívne cvičenia.

   Naša téma celej výpravy je VZDUCH. Vytvorili sme si 4 tímy, v ktorých tieto úlohy plníme. Volajú sa: Molekulky, Oxidovači, Kysličky a Vodík, Vzduchomani. Taktiež máme veľa zábavných úloh, ktoré nám pripravia a zadajú naše pani učiteľky Sýkorová a Paľová. Prvú  expedíciu už máme za sebou. Jej téma bola atmosféra. Naučili sme sa, že atmosféra je vzdušný obal okolo Zeme, ktorý nás bráni proti ultrafialovým a slnečným žiarením a meteoritmi. Atmosféra má 5 vrstiev: troposféra , stratosféra, mezosféra, termosféra a exosféra.

  Takéto učenie nás veľmi baví . Musíme spolupracovať v skupinách, taktiež si cvičíme anglický jazyk vo videách, pomocou úloh v skupinách sa všetko naučíme a na konci hodiny zopakujeme. Tešíme sa na pokračovanie tejto expedície.

  Zároveň hráme hru, kde putujeme Fenoménami sveta a spoznávame ich zákonitosti.

  FENOMÉNY SVETA V NAŠEJ ŠKOLE AKO INOVATÍVNY SPôsOB UČENIA SA

   

              V dnešnej dobe je veľmi ťažké v rámci vyučovacieho procesu zaujať žiaka. Určite to potvrdí každý skúsený pedagóg. V rámci projektu Fenomény sveta sa o to budeme snažiť so žiakmi siedmeho ročníka. Prostredníctvom blokového vyučovania s nimi absolvujeme celú expedíciu prelínajúc sa prvým fenoménom sveta – VZDUCH.

              Žiaci nebudú len pasívne sedieť na vyučovacej hodine a prijímať hotové informácie. Stanú sa z nich bádatelia, ktorí sa k jednotlivým vedomostiam dopracujú aktívnym bádaním. Učitelia využijú množstvo inovatívnych metód a organizačných foriem, aby žiakov zaujali. Obrátené vyučovanie, bádateľské metódy, gamifikácia, kinestetické metódy, diferencovaná výučba poskytnú žiakom aj učiteľom aktívne sa zapájať do diania na vyučovacej hodine.

              Keďže deti majú veľmi blízko k technike, hlavnou pomôckou budú krátke videá spoločnosti BBS a k nim pripravené interaktívne cvičenia. Prostredníctvom nich spoznajú daný fenomén zo štyroch perspektív: Ako funguje ? Ako nás to ovplyvňuje ? Akú má históriu ? V čom je jedinečný ? Hravou a nenásilnou formou zistia odpovede na otázky: Odkiaľ sa berie kyslík? Ako vzniká vietor? Koľko rokov má najstarší kyslík? Ako nás ovplyvňujú ročné obdobia? Zistíme, že  vzduch je pre náš život nevyhnutný a aké dôležité je správať sa ekologicky, aby sme ho nepoškodzovali.

   

  Mgr. Lenka Paľová

  EXPEDÍCIA FENOMÉNY SVETA UŽ AJ V MICHALOVCIACH

   

  Naša škola Teodora Jozefa Moussona Pod Hrádkom v Michalovciach sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Budeme tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sú zhotovené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede.

  O čo ide pri medzipredmetovej výučbe? Je to jeden z najmodernejších spôsobov výučby. Aplikujú ho napríklad vo Fínsku, krajine s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Pri takejto výučbe žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne to, akým spôsobom by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote.

  Samozrejme to neznamená, že na škole končíme s tradičnou výučbou. Naopak, projekt je doplnkom a šancou vyskúšať si výučbu inak. My sme sa rozhodli pre blokové vyučovanie.

  Ako už názov projektu Expedícia Fenomény sveta napovedá, pôjde o vzdelávaciu expedíciu, počas ktorej žiaci spoznávajú jednu z tém, ktorá formuje svet okolo nás.  Momentálne Fenomény sveta tvoria témy: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia, pričom my sme si ako prvú vybrali práve tému VZDUCH.

  Od organizátorov projektu, neziskovej organizácie EDULAB sme bezplatne získali kompletne spracované vzdelávacie materiály v digitálnej aj tlačenej podobe. O ich kvalite svedčí aj to, že využívajú aj vzdelávacie videá od britskej televízie BBC, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Silnou stránkou materiálov je, že deti budú vedomosti objavovať formou expedície, teda atraktívne putovať za poznaním. Pôjde teda o zážitkové vzdelávanie, ktoré žiakom našej školy sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Navyše, žiaci získajú zručnosti potrebné pre život, ako tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie.

  Projekt Expedícia Fenomény sveta má okrem vzdelávacej časti aj zábavnú. Organizátori projektu spolupracujú s populárnym youtuberom Bačom. Vo voľnom čase môžu žiaci na jeho youtube kanáli sledovať videá z destinácií, ktoré navštívil alebo si svoje vedomosti otestovať v zábavnom kvíze, ktorý bude prebiehať na webe projektu fenomenysveta.sk. Žiaci budú môcť vyhrať atraktívne ceny. Prvá cena je dobrodružná expedícia k nórskym fjordom pre celú triedu. Šancu zažiť výlet do Nórska tak teraz majú aj žiaci našej školy!

  Ako projekt realizujem u nás v škole môžete pravidelne sledovať aj na stránke našej školy.

   

   

  Mgr. Lenka Paľová

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria