Navigácia

  Zelená škola

  Kolégium Zelenej školy

  KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY  Šk. rok: 2019/2021

   

   

  Mgr. Lenka Paľová – koordinátorka

  Mgr. Jana Mihaľková – koordinátorka pre I. stupeň

  Mgr. Valéria Kocúrová – riaditeľka ZŠ

  Mgr. Jana Gombitová – zást. riad. ZŠ

  PaedDr. Ernestína Nemjová – zást. riad. ZŠ

  Mgr. Renáta Perunková – učiteľka

  Jaroslav Vinc – školník

  Alžbeta Cejkovská – upratovačka

  JUDr. Tímea Sotáková  - rodič

  Aurélia Šimková – žiačka

  Laura Rodinová – žiačka

  Katarína Kukurucová – žiačka

  Liliana Sokirová – žiačka

  Miriam Styrančáková – žiačka

  Veronika Krásenská – žiačka

  Anna Mitterpáková – žiačka

  Dominika Pehaničová – žiačka

  Júlia Miklošová – žiačka

  Nina Čorbová - žiačka

   

  KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY  šk. rok: 2018/2019

   

   

  Mgr. Lenka Paľová – koordinátorka

  Mgr. Jana Mihaľková – koordinátorka pre I. stupeň

  Mgr. Valéria Kocúrová – riaditeľka ZŠ

  Mgr. Jana Gombitová – zást. riad. ZŠ

  PaedDr. Ernestína Nemjová – zást. riad. ZŠ

  Mgr. Katarína Karasová – učiteľka

  Mgr. Renáta Perunková – učiteľka

  Jaroslav Vinc – školník

  Alžbeta Cejkovská – upratovačka

  JUDr. Tímea Sotáková  - rodič

  Sarah Filipová – žiačka

  Ema Hamašová – žiačka

  Tímea Sotáková – žiačka

  Emma Tomková – žiačka

  Sofia Rauchová – žiačka

  Katarína Hlavatá – žiačka

  Veronika Krásenská – žiačka

  Dominika Pehaničová – žiačka

  Júlia Miklošová – žiačka

  Emma Timočková – žiačka

  Laura Parchovianská - žiačka

  KOLÉGIUM ZELENEJ ŠKOLY šk. r. 2016/2017

   

  Valéria KOCÚROVÁ –    riaditeľka ZŠ

  Ernestína NEMJOVÁ –   zástupkyňa ZŠ

  Jana GOMBITOVÁ –       zástupkyňa ZŠ

  Katarína POLÁKOVÁ -   vedúca odboru školstva

  Lenka PAĽOVÁ –           koordinátorka pre II.st.

  Eva PUCHÍROVÁ –         koordinátorka pre I.st.

  Katarína KARASOVÁ –  výchovná poradkyňa

  Renáta PERUNKOVÁ –  učiteľka

  Jaroslav VINC –             školník

  Alžbeta CEJKOVSKÁ –  upratovačka

  Ján HLAVATÝ - rodič

   

  Veronika KRÁSENSKÁ –      žiačka 4. b

  Júlia MIKLOŠOVÁ        –       žiačka 4.b

  Dominika PEHANIČOVÁ –    žiačka 4. b

  Tamara TIŽOVÁ       –           žiačka 4. b

  Ema HAMAŠOVÁ –          žiačka 7. a

  Laura ZAMBOVÁ –           žiačka 8. a

  Anastázia VOJNÍKOVÁ – žiačka 8. a

  Katarína HARMÓCIOVÁ – žiačka 8. a

  Sarah FILIPOVÁ –             žiačka 7. a

  Katarína HLAVATÁ –        žiačka 7. b

  Sofia RAUCHOVÁ –          žiačka 7. b

  Kristína DZIAKOVÁ -             žiačka 7. b

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

   

  Kolégium Zelenej školy 2015/2016   

  Valéria KOCÚROVÁ –    riaditeľka ZŠ

  Ernestína NEMJOVÁ –   zástupkyňa ZŠ

  Jana GOMBITOVÁ –       zástupkyňa ZŠ

  Katarína POLÁKOVÁ -   vedúca odboru školstva

  Lenka PAĽOVÁ –           koordinátorka pre II.st.

  Eva PUCHÍROVÁ –         koordinátorka pre I.st.

  Katarína KARASOVÁ –  výchovná poradkyňa

  Renáta PERUNKOVÁ –  učiteľka

  Jaroslav VINC –             školník

  Alžbeta CEJKOVSKÁ –  upratovačka

  Ján HLAVATÝ - rodič

   

  Natália BODNÁROVÁ –    žiačka 9. c

  Viktória MASKAĽOVÁ –   žiačka 9. c

  Dominika RAUCHOVÁ –   žiačka 9. c

  Paulína PAĽOVÁ –           žiačka 9. c

  Sofia STANKOVÁ –          žiačka 9. c

  Laura ZAMBOVÁ –           žiačka 8. a

  Anastázia VOJNÍKOVÁ – žiačka 8. a

  Katarína HARMÓCIOVÁ – žiačka 8. a

  Sarah FILIPOVÁ –             žiačka 6. a

  Alina ŠERBANOVÁ –         žiačka 6. b

  Sofia RAUCHOVÁ –          žiačka 6. b

  Kristína DZIAKOVÁ -             žiačka 6. b
   

   

  V
   

   

   

  Kolégium Zelenej školy 2014/2015                   

  Koordinátorka: Mgr. Lenka Paľová

  Vedenie školy: Mgr. Valéria Kocúrová – riaditeľka ZŠ

                           Mgr. Katarína Zimnykovalová – zást. RŠ

                           PaedDr. Ernestína Nemjová – zást. RŠ

  Zástupca mesta: Ing. Katarína Poláková – vedúca odboru školstva

  Členovia: Mgr. Katarína Karasová – učiteľka

                   Mgr. Eva Puchírová – koordinátorka EnV pre I. stupeň

                   Mgr. Renáta Perunková – učiteľka

                   Mgr. Mária Schumerová - učiteľka

                   p. Jaroslav Vinc – školník

                   p. Alžbeta Cejkovská – upratovačka

                   Ing. Lucia Harmóciová - rodič

                   Lenka Mitrová - žiačka

                   Dominika Rauchová – žiačka

                    Katarína Olšavová – žiačka

                   Paulína Paľová – žiačka

                   Jana Muchová – žiačka

                   Sofia Stanková – žiačka

                  Viktória Maskaľová – žiačka

                   Kristína Klepancová – žiačka

                   Natália Bodnárová – žiačka

                   Laura Zambová – žiačka

                   Anastázia Vojníková – žiačka

                   Terézia Hlavatá – žiačka 

                   Katarína Harmóciová - žiačka

                   Alžbeta Burašová – žiačka

                   Tea Smetanová - žiačka

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria