Navigácia

Partners

Piatok 19. 10. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5424108

Mapa

Novinky

 • Aj tohto roku sa konal klasický atletický dvojboj v šprinte a skoku do diaľky žiakov ZŠ ako súčasť programu JBL JUMP FEST 2018. Žiaci druhého až siedmeho ročníka základných škôl z celého Slovenska sa predstavili v najklasickejších atletických disciplínach, na špičkových športoviskách, motivovaní atmosférou a atletickými hviezdami. V šprintérsko-skokanskom dvojboji si svoje schopnosti otestovalo asi 250 malých atlétov. Z našej školy ich bolo 15. Príležitosť mali mimo súťaže aj prváci. Stelke Hajdučkovej a Jakubovi Sebastiánovi Bednárovi sa darilo najviac. Vo svojich kategóriách zvíťazili: Kiara Červenáková; Nela Kucáková, Dušan Kostovčík a Lukáš Tomáš. Michal Eštok získal 3. miesto. Veríme, že práve atletické vzory a jedinečná atmosféra špičkovej atletiky v historickom centre mesta, môžu byť správnou cestou ako priviesť deti a širokú verejnosť ku kráľovnej športu.

 • V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci ZŠ T. J .Moussona pripomenuli ich veľký odkaz aj historický význam.

  Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri 2018, bol predseda Matice slovenskej z Martina JUDr. Marián Gešper v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej pani PhDr. Obšatníkovej Karin.

  Starším žiakom 7.-9. roč priblížil podrobné udalosti z Prahy a Turčianskeho sv. Martina z roku 1918 pri vzniku ČSR. Zároveň premietol líniu života dvoch najväčších osobností tých čias M.R.Štefánika a T.G. Masaryka. Uviedol ich aktivity, ktorými dopomohli ku vzniku ČSR a opísal prínos oboch velikánov pre dnešnú spoločnosť.

 • Zelená základná škola na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach prežila akčný týždeň. V rámci Európskeho týždňa mobility bolo všetko v pohybe. Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality presúvali pomocou GPS a plnili tam rôznorodé úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah. Výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením interiéru školy. Na fyzike merali teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci sa učili počítať množstvo krokov od brány školy po dvere k triede. Keď náhodou zlyhala technika a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky pomocou prírody. Na hodinách dejepisu putovali po historických pamiatkach mesta. Aj informatika sa učila vonku pomocou metódy mobilné testovanie. Celý týždeň vyvrcholil Dňom bez áut. Až 80% žiakov školy sa v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo. Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu nemusí napísať domácu úlohu, môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede, vytriediť odpad ap. Počas celého týždňa nám počasie prialo. Učenie sa tak stalo oveľa zábavnejším. Nikto si ani neuvedo

 • Dňa 19. 9. 2018 do našej školskej knižnice zavítali dvaja významní ľudia, a to slovenská spisovateľka a novinárka Zuzka Kuglerová a pán spisovateľ Ondrej Kalamár.

  Zuzka Kuglerová písala niekedy aj pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

  Ondrej Kalamár je taktiež slovenský spisovateľ, ktorý žije vo Zvolene. Aj on sa podieľal na založení Združenia internetových autorov Pars Artem. Píše najmä aforizmy.

 • Celoslovenské finále - 1. miesto

 • Blíži sa začiatok školského roka 2018/2019 a je čas na oznamy pre vás milí žiaci

  3. septembra 2018 (v pondelok) vás budú čakať vaše pani triedne učiteľky od 7.45 hod. vo vašich triedach.

  Malých prvákov privítajú pani učiteľky so symbolom triedy / I.A žabka, I.B námorník, I.C lienka pri vchode číslo 4.

  Žiakov z V.A privíta triedna pani učiteľka PaedDr. Gabriela Andrišová v bývalej 9. A triede;

  žiakov z V.B privíta triedna pani učiteľka Mgr. Monika Mižáková v bývalej 9.B triede.

  Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 8.30 hod.

 • Niet čo smútiť,

  môžeš veriť,

  leto rýchlo ubehne.

  Dúfam, že sa v zdraví, v šťastí

  v septembri zas stretneme.

 • Shakespearov deň
  28. 4. 2017

  28.4.2017 sa na našej škole uskutočnil Shakespearov deň. Privítali sme 90 žiakov z týchto škôl: ZŠ, Švermu, ZŠ, Komenského, ZŠ P. Horova, ZŠ,Krymská, Cirkevnej ZŠ sv.Michala a Gymnázia, Ľ. Štúra. Blahoželáme týmto umiestneným žiakom našej školy:

  Kategória 8. - 9. ročník

  - prednes: Laura Zambová,1.miesto, Katarína Harmociová, 2.miesto

  - vlastná tvorba: Oliver Šándor, 3.miesto

  Kategória 5. - 7. ročník

  - prednes: Sofia Fedorišinová 1.miesto, Richard Čornej, 3. miesto

  - vlastná tvorba: Ema Hamašová, 1.miesto, Katarína Chromá, 3.miesto

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +421 x 056 6441347

Fotogaléria