Navigácia

Partners

Streda 21. 11. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5463522

Mapa

Novinky

 • Riaditeľka Základnej školy Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 6. – 9. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2018 dňa 21.11.2018 riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy. Žiaci 1. – 4.roč. ( I.stupeň ZŠ ) majú riadne vyučovanie.

  Valéria Kocúrová, riaditeľka školy

 • Dňa 12. novembra 2018 bude prerušená v škole dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy a údržby distribučnej sústavy v čase od 7:30hod. do 15:00hod.

  Prevádzka školy bude fungovať v bežnom režime. Je zabezpečené: vykúrenie budovy školy do uvedeného času prerušenia dodávky el. energie, obed pre žiakov v školskej jedálni a školský klub detí. Žiaci v 1.-4. ročníku budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.-9. ročníka majú 5 vyučovacích hodín.

  Odporúčanie rodičom, aby sa deti teplejšie obliekli.

  Mgr. Valéria Kocúrová

 • Tanečný súbor Slniečko, ktorý pracuje pri CVČ Základnej školy Teodora Jozefa Moussona s 45 tanečníkmi od 8 do 15 rokov, počas novembrového víkendu opäť zažiaril. Tentokrát jeho lúče rozohriali mesto Písek v Českej republike.

  2. – 5. novembra písecký kultúrny dom patril jeho malým i veľkým tanečníkom, ktorí si merali svoj talent spolu s ďalšími účastníkmi zo 17 krajín celého sveta na kvalifikačnej súťaži Line Dance World Championships.

  Czech Open je najväčšou tanečnou súťažou v Európe a víťazi postupujú na Majstrovstvá sveta. Našim slniečkárom sa opäť podarilo dosiahnuť neskutočné úspechy a z nedeľňajšieho Galavečera, súčasťou ktorého bolo aj vyhlásenie výsledkov, si domov doniesli: 4 zlaté, 3 strieborné a 5 bronzových medailí. Na stupni víťazov s medailami na hrudi stali ešte deti 4 krát 4.miesto a 7 krát 5.miesto. Do finále v rôznych vekových a tanečných kategóriách sa pretancovalo ďalších 14 detí.

 • Naša škola Teodora Jozefa Moussona Pod Hrádkom v Michalovciach sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Budeme tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sú zhotovené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede.

  O čo ide pri medzipredmetovej výučbe? Je to jeden z najmodernejších spôsobov výučby. Aplikujú ho napríklad vo Fínsku, krajine s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Pri takejto výučbe žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne to, akým spôsobom by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote.

 • Tak ako minulý rok, aj tento sa na našej škole konala súťaž o najkrajšiu tekvičku. Deti pri výrobe tekvíc preukázali svoju šikovnosť a kreativitu. Ozdobené tekvice mohli obdivovať ako žiaci , tak i rodičia vo vestibule našej školy. Aj tento rok hlasovali jednotlivé triedy za najkrajšiu tekvicu. Víťazi súťaže získali nielen cenu pre svoju triedu, ale i odmenu a diplom za svoju aktivitu. Ocenené boli aj ostatné deti, ktoré sa zapojili do súťaže. Výstava tekvíc sa všetkým veľmi páčila.

  A tu sú víťazi našej súťaže J

 • Aj tohto roku sa konal klasický atletický dvojboj v šprinte a skoku do diaľky žiakov ZŠ ako súčasť programu JBL JUMP FEST 2018. Žiaci druhého až siedmeho ročníka základných škôl z celého Slovenska sa predstavili v najklasickejších atletických disciplínach, na špičkových športoviskách, motivovaní atmosférou a atletickými hviezdami. V šprintérsko-skokanskom dvojboji si svoje schopnosti otestovalo asi 250 malých atlétov. Z našej školy ich bolo 15. Príležitosť mali mimo súťaže aj prváci. Stelke Hajdučkovej a Jakubovi Sebastiánovi Bednárovi sa darilo najviac. Vo svojich kategóriách zvíťazili: Kiara Červenáková; Nela Kucáková, Dušan Kostovčík a Lukáš Tomáš. Michal Eštok získal 3. miesto. Veríme, že práve atletické vzory a jedinečná atmosféra špičkovej atletiky v historickom centre mesta, môžu byť správnou cestou ako priviesť deti a širokú verejnosť ku kráľovnej športu.

 • V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci ZŠ T. J .Moussona pripomenuli ich veľký odkaz aj historický význam.

  Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri 2018, bol predseda Matice slovenskej z Martina JUDr. Marián Gešper v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej pani PhDr. Obšatníkovej Karin.

  Starším žiakom 7.-9. roč priblížil podrobné udalosti z Prahy a Turčianskeho sv. Martina z roku 1918 pri vzniku ČSR. Zároveň premietol líniu života dvoch najväčších osobností tých čias M.R.Štefánika a T.G. Masaryka. Uviedol ich aktivity, ktorými dopomohli ku vzniku ČSR a opísal prínos oboch velikánov pre dnešnú spoločnosť.

 • Zelená základná škola na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach prežila akčný týždeň. V rámci Európskeho týždňa mobility bolo všetko v pohybe. Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality presúvali pomocou GPS a plnili tam rôznorodé úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah. Výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením interiéru školy. Na fyzike merali teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci sa učili počítať množstvo krokov od brány školy po dvere k triede. Keď náhodou zlyhala technika a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky pomocou prírody. Na hodinách dejepisu putovali po historických pamiatkach mesta. Aj informatika sa učila vonku pomocou metódy mobilné testovanie. Celý týždeň vyvrcholil Dňom bez áut. Až 80% žiakov školy sa v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo. Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu nemusí napísať domácu úlohu, môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede, vytriediť odpad ap. Počas celého týždňa nám počasie prialo. Učenie sa tak stalo oveľa zábavnejším. Nikto si ani neuvedo

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +421 x 056 6441347

Fotogaléria