Navigácia

Partners

Nedeľa 25. 2. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5126674

Mapa

Novinky

 • Prosíme všetkých rodičov a priateľov školy o príspevok z 2%daní pre Rodičovské združenie pri našej škole. Finančné prostriedky budú použité na skvalitnenie vyučovacieho procesu zakúpením učebných pomôcok pre žiakov. Priložený formulár na vyplnenie. Ďakujeme.

 • Do galérie KK ORJ boli pridané fotografie.

 • Riaditeľka Základnej školy Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce oznamuje, že v súlade s § 150 ods.5 zákona 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom 5. – 9. ročníka riaditeľské voľno dňa 15.februára 2018 ( štvrtok ) z organizačných dôvodov ( organizácia okresného kola olympiády z dejepisu a organizácia krajského kola olympiády v ruskom jazyku).

  Žiaci 1.- 4.ročníka budú mať vyučovanie podľa riadneho rozvrhu hodín.

 • V stredu 7.februára sa žiaci v rámci krúžku Malí prírodovedci a žiaci zo školského klubu zúčastnili prednášky v michalovskej hvezdárni. Dozvedeli sa veľa zaujímavostí o slnečnej sústave. Pracovník hvezdárne RNDr. Komárek podal žiakom množstvo informácií o jednotlivých planétach ako aj o telesách, ktoré sa nachádzajú vo vesmíre. Deti kládli otázky, na ktoré im ochotne odpovedal. V závere prezentácie mali žiaci možnosť navštíviť kupolu hvezdárne, kde mohli vidieť ďalekohľad, ktorým je v prípade priaznivých podmienok možné sledovať vesmírne telesá.

 • Žiaci 7. ročníka úspešne ukončili lyžiarsky výcvik v Poráčskej doline

 • Šaliansky Maťko

  V utorok 16.1.2018 sa v priestoroch Zemplínskej knižnice Gorazda Zvonického konalo okresné kolo Šalianskeho Maťka, postupovej súťaže v prednese slovenských povestí. Zástupcovia našej školy v nej obstáli viac ako úspešne. Svojím prednesom zaujali odbornú porotu a získali nasledovné umiestnenia:

  1.kategória (2.- 3.ročník): 3. miesto - O.Dančišin, 2.C

  2.kategória (4.- 5.ročník): 2. miesto - V.Krásenská,5.B

  3.kategória (6.- 7. ročník): 1. miesto - P.Ondrik,7.B

  Všetkým súťažiacim blahoželáme a P.Ondrikovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

 • V priestoroch 6.ZŠ v Michalovciach sa 18.1. 2018 uskutočnilo okresné kolo Olympiády v nemeckom jazyku, ktorého sa zúčastnili žiaci michalovských a sobraneckých škôl. V kategórii 1B náš žiak Michal Tarbaj obsadil 1.miesto a bude reprezentovať našu školu v krajskom kole v Košiciach. Držíme mu palce a prajeme veľa úspechov.

  PK CJ

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +421 x 056 6441347

Fotogaléria