Navigácia

Partners

Nedeľa 23. 9. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5385201

Mapa

Novinky

 • Dňa 19. 9. 2018 do našej školskej knižnice zavítali dvaja významní ľudia, a to slovenská spisovateľka a novinárka Zuzka Kuglerová a pán spisovateľ Ondrej Kalamár.

  Zuzka Kuglerová písala niekedy aj pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

  Ondrej Kalamár je taktiež slovenský spisovateľ, ktorý žije vo Zvolene. Aj on sa podieľal na založení Združenia internetových autorov Pars Artem. Píše najmä aforizmy.

 • Celoslovenské finále - 1. miesto

 • Blíži sa začiatok školského roka 2018/2019 a je čas na oznamy pre vás milí žiaci

  3. septembra 2018 (v pondelok) vás budú čakať vaše pani triedne učiteľky od 7.45 hod. vo vašich triedach.

  Malých prvákov privítajú pani učiteľky so symbolom triedy / I.A žabka, I.B námorník, I.C lienka pri vchode číslo 4.

  Žiakov z V.A privíta triedna pani učiteľka PaedDr. Gabriela Andrišová v bývalej 9. A triede;

  žiakov z V.B privíta triedna pani učiteľka Mgr. Monika Mižáková v bývalej 9.B triede.

  Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 8.30 hod.

 • Niet čo smútiť,

  môžeš veriť,

  leto rýchlo ubehne.

  Dúfam, že sa v zdraví, v šťastí

  v septembri zas stretneme.

 • Shakespearov deň
  28. 4. 2017

  28.4.2017 sa na našej škole uskutočnil Shakespearov deň. Privítali sme 90 žiakov z týchto škôl: ZŠ, Švermu, ZŠ, Komenského, ZŠ P. Horova, ZŠ,Krymská, Cirkevnej ZŠ sv.Michala a Gymnázia, Ľ. Štúra. Blahoželáme týmto umiestneným žiakom našej školy:

  Kategória 8. - 9. ročník

  - prednes: Laura Zambová,1.miesto, Katarína Harmociová, 2.miesto

  - vlastná tvorba: Oliver Šándor, 3.miesto

  Kategória 5. - 7. ročník

  - prednes: Sofia Fedorišinová 1.miesto, Richard Čornej, 3. miesto

  - vlastná tvorba: Ema Hamašová, 1.miesto, Katarína Chromá, 3.miesto

 • CK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

  CK Olympiády v ruskom jazyku - Obrázok 1V dňoch 11. – 12. apríla sa v Bratislave žiačka Tamara Timočková zúčastnila celoslovenského kola olympiády v ruskom jazyku. V kategórii A2 reprezentovala nielen našu školu, mesto ale aj Košický kraj. V súťaži, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti a preveruje vedomosti z ruského jazyka, obsadila pekné tretie miesto. Zároveň získala aj ocenenie za peknú recitáciu, ktorá tvorí súčasť súťaže.

 • JAZYKOVÝ KVET KK FINÁLE

  Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach v Dome techniky uskutočnilo KK finále súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci získali krásne umiestnenia. Súťažiaci na 1. mieste postupujú na celoslovenské kolo do Trnavy.

   

  I. AJ DRÁMA VT

  1. miesto: The Stone of Eternal Youth - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

  II. AJ DRÁMA VT

  2. miesto: The Good and the Evil - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   

  I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

  2. miesto: Suško Richard - ZŠ T. J. Mousssona, Michalovce

 • Dňa 11.4.2017 absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka našej školy  Malý kurz prvej pomoci, ktorý  predviedli záchranári zo Záchrannej zdravotnej  služby  spoločnosti Falck. Hravou formou im medveď Míša  a teta záchranárka vysvetlili ako privolať pomoc, ako zistiť, či zranený dýcha. Každý žiak si mohol vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na vlastnom medvedíkovi. Zaujímavé bolo poskytovanie prvej pomoci pri dusení  sa pre malé bábätká, ale aj pre väčšie deti. Veď  skoro každý má súrodenca alebo kamaráta, ktorému by raz takto mohol zachrániť život. Za túto možnosť nácviku ďakujeme.

 • V týždni od 20.3. do 24.3. sa v našej škole v rámci projektu ,,Zelená škola“ konal týždeň environmentálnej jari. Čo si pod týmto týždňom predstavujeme? Problematike  ekológie sme sa my žiaci aj naši učitelia venovali viac ako inokedy. Vyučovacie hodiny prebiehali viac vonku ako dnu. Takéto netradičné učenie sa nám veľmi páči. Šiestaci tvorili umelecký opis prírody v krásnom prírodnom areáli našej školy. Napríklad prváci poznávali jarné kvety, pozorovali rozdiel medzi živou a neživou prírodou. Druháci pomocou metódy stanovištia riešili projekt o vode. Na hodinách etickej výchovy sme využili naše zmysly na vnímanie jarnej prírody. Hodiny informatiky celý týždeň fungovali bez zapnutých počítačov a programovanie a algoritmy sme riešili s odpadovým materiálom. Druhákom a tretiakom sa páčilo tvoriť z prírodného  materiálu. Piataci si vyskúšali svoj odhad a meranie dĺžky na matematike. Areál našej školy je dosť veľký, a preto si meranie precvičili dostatočne. Šiestaci si Archimedov zákon na hodinách fyziky vyskúšali priamo v našom prírodnom jazierku. Spýtali sme sa našej koordinátorky Zelenej školy pani učiteľky Paľovej ako vníma takéto vyučovanie : ,, Podľa môjho názoru žiakov takéto učenie baví. Je lepšie vidieť veci priamo v teréne ako len spoza lavice. Viem, že sa takto učiť nedá vždy, ale na spestrenie vyučovacích hodín je to prospešné“. Týždeň environmentálnej jari vyvrcholil rovesníckym vzdelávaním. Ôsmaci všetkých žiakov školy poučili o význame environmentálnych prvkov v naš

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +421 x 056 6441347

Fotogaléria