Navigácia

Partners

Štvrtok 18. 10. 2018

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 5422549

Mapa

Novinky

 • V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci ZŠ T. J .Moussona pripomenuli ich veľký odkaz aj historický význam.

  Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole v septembri 2018, bol predseda Matice slovenskej z Martina JUDr. Marián Gešper v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej pani PhDr. Obšatníkovej Karin.

  Starším žiakom 7.-9. roč priblížil podrobné udalosti z Prahy a Turčianskeho sv. Martina z roku 1918 pri vzniku ČSR. Zároveň premietol líniu života dvoch najväčších osobností tých čias M.R.Štefánika a T.G. Masaryka. Uviedol ich aktivity, ktorými dopomohli ku vzniku ČSR a opísal prínos oboch velikánov pre dnešnú spoločnosť.

 • Zelená základná škola na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach prežila akčný týždeň. V rámci Európskeho týždňa mobility bolo všetko v pohybe. Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality presúvali pomocou GPS a plnili tam rôznorodé úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah. Výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením interiéru školy. Na fyzike merali teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci sa učili počítať množstvo krokov od brány školy po dvere k triede. Keď náhodou zlyhala technika a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky pomocou prírody. Na hodinách dejepisu putovali po historických pamiatkach mesta. Aj informatika sa učila vonku pomocou metódy mobilné testovanie. Celý týždeň vyvrcholil Dňom bez áut. Až 80% žiakov školy sa v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo. Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu nemusí napísať domácu úlohu, môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede, vytriediť odpad ap. Počas celého týždňa nám počasie prialo. Učenie sa tak stalo oveľa zábavnejším. Nikto si ani neuvedo

 • Dňa 19. 9. 2018 do našej školskej knižnice zavítali dvaja významní ľudia, a to slovenská spisovateľka a novinárka Zuzka Kuglerová a pán spisovateľ Ondrej Kalamár.

  Zuzka Kuglerová písala niekedy aj pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

  Ondrej Kalamár je taktiež slovenský spisovateľ, ktorý žije vo Zvolene. Aj on sa podieľal na založení Združenia internetových autorov Pars Artem. Píše najmä aforizmy.

 • Celoslovenské finále - 1. miesto

 • Blíži sa začiatok školského roka 2018/2019 a je čas na oznamy pre vás milí žiaci

  3. septembra 2018 (v pondelok) vás budú čakať vaše pani triedne učiteľky od 7.45 hod. vo vašich triedach.

  Malých prvákov privítajú pani učiteľky so symbolom triedy / I.A žabka, I.B námorník, I.C lienka pri vchode číslo 4.

  Žiakov z V.A privíta triedna pani učiteľka PaedDr. Gabriela Andrišová v bývalej 9. A triede;

  žiakov z V.B privíta triedna pani učiteľka Mgr. Monika Mižáková v bývalej 9.B triede.

  Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 8.30 hod.

 • Niet čo smútiť,

  môžeš veriť,

  leto rýchlo ubehne.

  Dúfam, že sa v zdraví, v šťastí

  v septembri zas stretneme.

 • Shakespearov deň
  28. 4. 2017

  28.4.2017 sa na našej škole uskutočnil Shakespearov deň. Privítali sme 90 žiakov z týchto škôl: ZŠ, Švermu, ZŠ, Komenského, ZŠ P. Horova, ZŠ,Krymská, Cirkevnej ZŠ sv.Michala a Gymnázia, Ľ. Štúra. Blahoželáme týmto umiestneným žiakom našej školy:

  Kategória 8. - 9. ročník

  - prednes: Laura Zambová,1.miesto, Katarína Harmociová, 2.miesto

  - vlastná tvorba: Oliver Šándor, 3.miesto

  Kategória 5. - 7. ročník

  - prednes: Sofia Fedorišinová 1.miesto, Richard Čornej, 3. miesto

  - vlastná tvorba: Ema Hamašová, 1.miesto, Katarína Chromá, 3.miesto

 • CK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

  CK Olympiády v ruskom jazyku - Obrázok 1V dňoch 11. – 12. apríla sa v Bratislave žiačka Tamara Timočková zúčastnila celoslovenského kola olympiády v ruskom jazyku. V kategórii A2 reprezentovala nielen našu školu, mesto ale aj Košický kraj. V súťaži, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti a preveruje vedomosti z ruského jazyka, obsadila pekné tretie miesto. Zároveň získala aj ocenenie za peknú recitáciu, ktorá tvorí súčasť súťaže.

 • JAZYKOVÝ KVET KK FINÁLE

  Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach v Dome techniky uskutočnilo KK finále súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci získali krásne umiestnenia. Súťažiaci na 1. mieste postupujú na celoslovenské kolo do Trnavy.

   

  I. AJ DRÁMA VT

  1. miesto: The Stone of Eternal Youth - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

  II. AJ DRÁMA VT

  2. miesto: The Good and the Evil - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   

  I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

  2. miesto: Suško Richard - ZŠ T. J. Mousssona, Michalovce

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
  Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
 • +421 x 056 6441347

Fotogaléria