Navigácia

Partneri školy


Pondelok 15. 4. 2024

Návštevnosť stránky

Počet návštev: 3688642

Mapa

Novinky

 • Dňa 9.4.2025 sa žiaci 7. – 9. ročníka stretli s lektorom občianskeho združenia Bezdrog.sk. Spoločne rozoberali tému: Aký účinok a vplyv majú drogy na myslenie, na osobnosť a tvorivosť. Na konci stretnutia mali možnosť žiaci napísať spätnú väzbu – ako hodnotia toto stretnutie, čo im dalo, čo dôležité si uvedomili.

  Po analýze 137 odpovedí konštatujeme, že prednáška splnila svoj cieľ. Pravda o škodlivosti všetkých drog sa dostáva k žiakom skôr, ako sa k nim dostanú „falošné“ informácie od ich akože priateľov alebo drogových dílerov, čo je cieľom preventívnych protidrogových aktivít.

 • Naši jazykovo nadaní žiaci sa tento školský rok prvýkrát zapojili do súťaže Jazykový kvet ŤUKNI, ktorá má postupový medzinárodný charakter a hneď boli úspešní. Je to súťaž v poviedkovej tvorbe v cudzích jazykoch, v ktorej žiaci rozvíjajú svoju fantáziu, predstavujú svoje originálne nápady a zároveň uplatňujú svoje jazykové znalosti.

  Ich práce hodnotí odborná porota najprv v postupovom kole, z ktorých vyberie tie najoriginálnejšie poviedky, ktoré postúpia do celoslovenského finálového kola. Poviedky našich žiačok Sofie Mastiľakovej zo 7.B v nemeckom jazyku a Jany Šutákovej z 9.A v anglickom jazyku sa dostali do celoslovenského kola, kde obidve získali pekné 3.miesto. Srdečne blahoželáme!

 • Deň pred veľkonočnými prázdninami si žiaci 7. - 9.ročníka spestrili vyučovanie divadelným predstavením v Košiciach. Do metropoly východu zavítali herci Túlavého divadla so svojím kabaretným predstavením určeným predovšetkým pre druhý stupeň základných škôl a stredné školy.

  Adrenalínová komédiaReparát z povinného čítania“ sprostredkovala deťom vtipnou a zábavnou formou takmer celý obsah povinného čítania z literatúry. Trojica hercov sa v úvode priznala, že povinné čítanie vo svojom školskom veku neabsolvovala a teraz ho musí znovu naštudovať.

 • Nastupujúcu jar a s ňou spojený príchod veľkonočných sviatkov žiaci našej školy už tradične vítali literárno-hudobným pásmom. Bola to oslava hudby, spevu, tanca a prichádzajúcej jari.

  Členovia rozhlasového krúžku previedli divákov jarným zvykoslovím na Zemplíne. Krásne zvyky často žijú len ako súčasť programov folklórnych skupín, predsa sú niečím, čo nás spája s našimi predkami. A aby nevymizli všetky z povedomia našej mládeže, speváčky a tanečníci sa pokúsili preniesť pozitívne emócie jarných zvyklostí na žiackeho diváka.

 • Marec- mesiac knihy si pripomenuli žiaci 3.C triedy možno netradičným ale veľmi príjemným spôsobom, keď do ich triedy zavítala Dominika Pehaničová (druháčka na GPH) bývalá žiačka pani učiteľky Čornejovej. Už ako tretiačka ZŠ dokázala prečítať počas jedného roka viac ako 70 kníh. Naďalej vedie pani učiteľka svojich žiakov k čítaniu kníh a do ich Vševedkovej knižnice pribúdajú knihy, ktoré žiaci tejto triedy čítajú.

 • V Paríži pred 30 rokmi vznikol prvý nápad zrealizovať súťaž Matematický klokan. Tri mítingy potrebovali účastníci, aby pomenovali súťaž podľa zvieratka žijúceho v Austrálii, aby si uctili austrálskych kamarátov, ktorí robili podobnú súťaž. Pred 25 rokmi začali súťažiť aj Slováci.

  V utorok 26.3.2024 sa zapojilo 147 žiakov našej školy od prvého po deviaty ročník. Výsledky nájdu žiaci najneskôr 17.4. 2024 na stránke https://talentida.sk/matematickyklokan podľa svojho kódu.

 • Pri príležitosti Medzinárodného dňa lesov si žiaci 6. ročníka vyskúšali ekohodinu v ekoučebni Mestského kultúrneho strediska v Michalovciach. Túto hodinu zrealizovali zamestnanci CHKO Vihorlat. Žiaci si vypočuli prednášku o význame lesa, vyskúšali si rôzne interaktívne cvičenia, ktoré sa týkajú vzťahov medzi všetkými zložkami lesného ekosystému.

  Mgr. Lenka Paľová
  Mgr. Lýdia Kyselová

Novinky

Kontakt

 • Základná škola Teodora Jozefa Moussona, Michalovce
  T. J. Moussona 4
 • +42156 6441347

Fotogaléria