Navigácia

  • Goetheho deň

   Na počesť slávneho nemeckého básnika a dramatika J.W. Goetheho naša škola pod záštitou Mestského úradu v Michalovciach každoročne organizuje mestskú súťaž Goetheho deň. V tohtoročnom desiatom ročníku si dňa 30.mája žiaci z michalovských škôl opäť  zmerali svoje jazykové znalosti v prednese poézie a prózy, vo vlastnej tvorbe a dráme. Naši žiaci získali nasledovné umiestnenia:

   1.kategória – prednes poézie a prózy

   1.miesto – Emma Kromková,4.B

   2.miesto – Michal Parikrupa,4.B

   3.miesto – Ella Braníková, 3.A

                    Tamara Plicová, 3.A  

   2.kategória – prednes poézie a prózy

   1.miesto – Boris Andrišov, 6.A

   2.miesto – Richard Suško, 5.A

   3.miesto – Dominika Pehaničová, 5.A

                     Veronika Krásenská, 5.A  

   3.kategória – prednes poézie a prózy

   2.miesto – Katarína Chromá, 7.B

   3.miesto – Lara Puzderová, 7.B

   3.kategória – vlastná tvorba

   1.miesto –  Michal Tarbaj, 9.B

   2.miesto – Ivana Gombitová, 7.B

                     Alexandra Gombitová,7.B

   Dráma

   1.miesto – Hans im Glück – žiaci  4.ročníka

    Srdečne blahoželáme a tešíme sa na spoločné stretnutie opäť o rok.

                                                                                                                        PK CJ                      

  • Zvonického literárne dni

   V Zemplínskej knižnici Gorazda Zvonického v Michalovcich v spolupráci s organizátorom mestskej súťaže ZŠ T.J.Moussona a pod záštitou Mestského úradu v Michalovciach sa dňa 7.6.2018 konal ďalší ročník súťaže v prednese poézie a prózy z diel regionálnych autorov.

   Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v troch kategóriách,v prezentácii regionálnych tradícií a speve  Boli ocenení vecnými cenami a diplomom.V prednesoch odzneli diela G.Zvonického, P.Horova, M.Kasardu, H.Sigulovej, P.Sabolovej, A Garbinskej a ďalších.

   Naši žiaci obsadili:    2.miesto v poézii  v 2.kategórii  Katarína Timková, 5.A

                                     3.miesto v poézii v 2.kategórii Soňa Semjanová, 5.A

                                      1.miesto v próze v 2.kategórii Boris Andrišov,6.A

                                     1.miesto v poézii v 3.kategórii  Katarína Hlavatá, 8.B

   Víťazom blahoželáme a tešíme sa na ďalší ročník v budúcom šk.roku.

    

    

                                                                                                                        PK SJL     

  • Malá olympiáda v anglickom jazyku

   Prešiel rok a malí angličtinári sa stretli na našej škole, aby preukázali svoje vedomosti v anglickom jazyku. 22 žiakov 1. - 4. ročníka zo šiestich michalovských škôl dokazovali svoje vedomosti v slovnej zásobe, gramatike, ukázali, že vedia čítať s porozumením a chápu počúvaný text a aj konverzovali v angličtine. Výsledky súťaže nájdete tu: 

  • Čitateľský maratón 2018

   Aj v tomto školskom roku sa žiaci našej školy zapojili do čitateľského maratónu pod názvom Čítajme si 2018, ktorý pravidelne organizuje Linka Detskej Istoty. V našej škole čítali veľkí i malí, dokonca sa zapojili aj tí najmenší, naši prváci. Kniha Ivany Březinovej Lentilka pre dedka Edka sa tak prečítala niekoľkokrát. Pre žiakov bola nielen zábavou, ale mala aj poučný význam. Maratón trval až do 15:00 a spolu sa nás do čítania zapojilo 251. Na Slovensku tak 30.5.2018 čítalo 38853 detí.

  • VÍŤAZNÁ ČOKOLÁDOVÁ TRETRA

    

   V historickom centre Košíc sa 17.5.2018 opäť konali atletické  preteky  Čokoládová tretra. V  tomto roku sa pre veľký záujem súťaž rozšírila. Krajské kolá  prebiehali  v 4 mestách / Bratislava, Košice, Lučenec   a Dubnica nad Váhom/. Prví  traja najúspešnejší v každej kategórii  zabojujú 1. júna v celoslovenskom finále o možnosť účasti na medzinárodnej Čokoládovej tretre v Ostrave.

   Po  minuloročnom výraznom úspechu, keď dve naše žiačky Nela Kucáková  i Kiara Červenáková  vo svojich kategóriách zvíťazili a bežali aj vo veľkom finále v Ostrave sme si robili znova nádeje. Vybrali sme po dvoch najšikovnejších žiakov a žiačky v každej kategórii. Vo veľkej konkurencii sa  umiestnili  takto:    100 m dievčatá : Diana Janusková - 13.m ; Katarína Hakošová - 24.m /41 súťažiacich/

   100 m chlapci: Lukáš  Tomáš - 14.m ;  Samuel Svobodník - 16.m / 47 súťažiacich/

   200 m dievčatá: Nela Kucáková - 1. m ; Emma Grígeľová - 26. m / 83 súťažiacich/

   200 m chlapci: Jakub Vinc - 8.m ;

                              na miesto Michala Eštoka bežal Ondrej Dančišin - 75.m /105 súťažiacich/

   300 m dievčatá : Kiara Červenáková - 3. m ; Žofia Žofčáková - 4.m / 71 - súťažiacich/

   300 m chlapci: Matej Vinc - 29.m ; Damién Soták - 35.m / 91 - súťažiacich/

                              

                    Týmto šikovným žiakom ďakujeme za vzornú reprezentáciu školy a finalistkám budeme držať palce na Majstrovstvách Slovenska!

    

   http://www.atletikakosice.sk/aktuality/aktuality/detail/78-v%25E3%25BDsledky-cokoladovej-tretry-slovensko-2018/

  • Environmentálny občasník

   V našej Zelenej škole sme už niekoľko aktivít venovali téme potraviny a varenie. Žiakov tieto aktivity bavia a vždy sa na ne tešia. Mladé ekologičky spracovali k danej problematike časopis s názvom EKO na TO v MOUSSONKE. Môžete si ho pozrieť nižšie. Poďakovanie patrí žiačkam Ema Tomková, Ema Hamašová, Sarah Filipová, Timea Sotáková z 8.A, Katarína Hlavatá z 8.B a Matej Janus, Alexandra Puchľáková z 5.B. Tlačiareň Renoma sa postarala o peknú tlač nášho časopisu.

  • IQ olympiáda

   Poznáte IQ olympiádu? Je to postupová súťaž určená pre žiakov 5. – 9. ročníka ZŠ. Nepreveruje naučené vedomosti, ale najmä schopnosť logicky uvažovať.  11.5.2018 sa v Košiciach uskutočnilo regionálne kolo IQ olympiády, v ktorom našu školu reprezentovali 2 žiačky – Ema Hamašová a Tamara Timočková.  V konkurencii 80 žiakov Košického a Prešovského kraja sa Tamare Timočkovej podarilo dosiahnuť 3. miesto,  z ktorého postupuje do celoslovenského kola v Smoleniciach. Budeme jej držať palce.

  • Akčný deň na MOUSSONKE – PUTUJÚCE POTRAVINY

   V našej škole prebieha projekt pod názvom E2+Z+CH=MOUSSONKA alebo ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne v Moussonke. Projekt je realizovaný v rámci programu Pomáhame vyrásť pod záštitou Zelenej školy. Cieľom projektu je: ukázať žiakom pestrý sortiment rastlín - potravín v bio záhrade – čo je budúcnosť nášho prežitia a naučiť žiakov pestovať, pravidelne sa starať a využívať dopestované rastliny, vedieť správne nakladať s potravinami a tým znížiť množstvo potravinového odpadu v našich odpadkových košoch a preniesť získané poznatky medzi svojich spolužiakov, rodičov a obyvateľov blízkeho okolia.

               V minulých dňoch v škole prebehlo niekoľko zaujímavých akcií. O sezónnych potravinách pripravili rovesnícke vzdelávanie pre svojich spolužiakov dievčatá zo záujmového útvaru Mladý ekológ. V závere všetci žiaci školy mali možnosť ochutnať nátierky vyrobené z bio a sezónnych potravín. Boli to: tvarohová nátierka s cibuľkou a mrkvová nátierka s tofu a medvedím cesnakom. Samozrejme najviac si pochutnali naši deviataci.

               Ďalšou už zaužívanou aktivitou bol akčný deň – Putovanie potravín. Každá trieda si v spolupráci so svojimi triednymi učiteľkami vybrala zdravý recept. Bez použitia energie si dané jedlo v triedach pripravili. Museli si poriadne preštudovať odkiaľ ich potraviny pochádzajú a aké majú zloženie. Všetky triedy následne vypočítali tzv. potravinové míle svojho jedla. Zistenia boli zvláštne. Potraviny, ktoré sú bio, fair trade a zdravé, precestovali k nám najviac kilometrov. Všetky recepty boli odprezentované v priestoroch školy všetkým žiakom a rodičom na rodičovskom združení. V závere si každý zjedol, čo si navaril. Boli to napríklad tofu pralinky, ovocné šaláty, zeleninové šaláty, guličky z ovsených vločiek, cícerová nátierka ap.

               Takéto vyučovanie s praktickými ukážkami žiakov naozaj baví. Veríme, že si z toho veľa zapamätajú a vo svojom živote sa budú správať tak, aby žili ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne.

   Mgr. Lenka Paľová

  • Celoslovenské kolo ORJ a Puškinov pamätník

   V rámci súťaží v ruskom jazyku sa v mesiaci apríl uskutočnili celoslovenské kolá ORJ a Puškinovho pamätníka.

   CK olympiády v ruskom jazyku v kategórii A2 sa žiačka Tamara Timočková umiestnila na druhom mieste a v kategórii A3 žiačka Anastasyia Kharetskaya na štvrtom mieste.

   V celoslovenskom kole súťaže Puškinov pamätník sa súťaže zúčastnili Peter Ondrík a Emma Timočková. V kategórii poézia Peter Ondrík obsadil druhé miesto, ktoré mu v Lučenci udelila porota v zložení  Mauréry,  Tlučková, Merčiak, Jagudin, Golubeva.

   Reprezentantom a oceneným v týchto súťažiach srdečne blahoželáme.

  • Výchovný koncert trochu inak

   Aký je svet nevidiacich? Ako im pomáhajú nové technológie? Ako im môžeme pomôcť my? A ešte mnoho iných otázok , na ktoré odpovedali Marek a Juraj z občianskeho združenia AMBRELO.

  • Harmonogram letných denných mestských táborov v ZŠ

  • Shakespearov Deň

   27.4.2018 sa na našej škole uskutočnila mestská súťaž Shakespearov deň. Žiaci súťažili v prednese poézie a prózy v anglickom jazyku a v písaní eseje na tému The Earth - my home. Výsledky súťaže  sú tu: 

  • Okresné kolo Biologickej olympiády

   Kategória D

   25.4. 2018 sa v našej škole uskutočnilo okresné kolo biologickej olympiády pre žiakov 5. až 7. ročníka. Žiaci štyroch základných škôl michalovského okresu súťažili v projektovej a teotreticko-praktickej časti. Výsledková listina tu:

  • Štúrov Zvolen

    

   12.apríla 2018 sa v galérii Zemplínskeho osvetového strediska v Michalovciach uskutočnilo regionálne/krajské kolo súťaže v rétorike Štúrov Zvolen.  Súťaž má už svoju viacročnú tradíciu a jej cieľom je rozvíjanie verbálno-komunikačných schopností mladých ľudí, skvalitňovanie ich rečového prejavu a formovanie ich vzťahu k rodnému jazyku. Našu školu v tejto súťaži reprezentovali žiačky Mária Sarah Filipová z 8.A a Tímea Sotáková tiež z 8.A. Sarah získala 2.miesto a Tímea skončila na peknom 3.mieste. Srdečne im blahoželáme.

                                                                                                                                       PK SJL

  • Krajské finále súťaže Jazykový kvet

   Krajské finále súťaže Jazykový kvet

   10.4.2018 naši žiaci úspešne reprezentovali školu na krajskom finále akreditovanej postupovej súťaže Jazykový kvet 2018. Dosiahli vynikajúce výsledky vo všetkých cudzích jazykoch. Recitátori a divadlá, ktorí sa umiestnili na 1.mieste, postupujú na celoslovenské kolo.

   Anglický jazyk:   I.kat.  DRÁMA  – „The Magic Ball“- 1.miesto

   Nemecký jazyk:  II.kat. POÉZIA & PRÓZA – Boris Andrišov -  1.miesto

                               I.kat.  DRÁMA  –„ Hans im Glὕck“ – 1.miesto

                               I.kat.  POÉZIA & PRÓZA  – Emma Kromková – 2.miesto

                               II.kat. POÉZIA & PRÓZA  - Richard Suško – 2. miesto

                               

   Ruský jazyk:  :  II.kat. DRÁMA  – „Rozprávky po novom“- 1.miesto

                             II.kat. DRÁMA  – „O princeznej, ktorá sa zle učila“ – 1.miesto

                             I.kat. POÉZIA & PRÓZA - Nella Majorová -1.miesto

                             I.kat.POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie - Darija Medvegyeva -1.miesto

                             II.kat. POÉZIA & PRÓZA  – Kristína Schumerová -1.miesto

                             II.kat.POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie  – Saskia Kolesárová -1.miesto

                             II.kat. POÉZIA & PRÓZA ruské prostredie - Andrii Riabokon- 2.miesto

    

   Blahoželáme k peknému úspechu!

                                                            PK CJ

  • Hodina dejepisu

    formou besedy s protifašistickým bojovníkom p. Poľaškom pre deviatakov o 2. svetovej vojne

  • Zápis do 1. ročníka ZŠ

   Na zápis pozývame oboch rodičov.

   K zápisu si prineste:

   rodný list dieťaťa

   občiansky preukaz zákonného zástupcu

   v prípade neúplnej rodiny rozhodnutie súdu o zverení dieťaťa do výchovy

   v prípade zdravotne postihnutého dieťaťa doklad o jeho zdravotnom stave

   vyplnené tlačivo žiadosť- protokol o  zápise s podpisom oboch zákonných zástupcov / nie je podmienkou vyplniť tlačivo doma/.

    

   Ďakujeme za prejavenú dôveru

    

    

    

    

  • Hviezdoslavov Kubín

   Zemplínske osvetové stredisko v Michalovciach pripravilo v dňoch 20. a 23.marca 2018 okresné kolo prestížnej súťaže Hviezdoslavov Kubín. V tomto roku sa konal už 64. ročník. Do súťaže sa zapojili žiaci základných a stredných škôl v okrese Michalovce. Jej hlavným cieľom bolo prezentovať umeleckú úroveň a výsledky činnosti recitátorov. Našu školu reprezentovali žiaci v troch kategóriách. V 1. kategórii  Marína Mirdalová a Sarah Chachaľáková, v 2. kategórii Boris Andrišov a Damién Soták, v tretej kategórii Peter Ondrik a Katarína Hlavatá. Pre našu školu získali nasledovné umiestnenia:

   D.Soták – Diplom za originalitu a výber literárnej ukážky,

   B.Andrišov -  1.miesto - 2.kat. poézia,

   P.Ondrik – 2.miesto, 3.kat.poézia,

   K.Hlavatá – 3. miesto, 3.kat. próza.

   Všetkým víťazom srdečne blahoželáme a Borisovi prajeme veľa šťastia v krajskom kole.

  • Hviezdoslavov Kubín

   Do galérie Hviezdoslavov Kubín boli pridané fotografie.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria