Navigácia

  • VYHODNOTENIE ZBERU GAŠTANOV

   ŠK rok:  2020/2021

    

   1. miesto: SENIČ Timo – 410 kg – 2. A
   2. miesto: PEŠTA Alex – 135 kg – 2.A
   3. miesto: STRUŇÁKOVÁ Karin – 129 kg – 3.B
   4. miesto: LUKÁČOVÁ Sofia – 104 kg – 3. C
   5. miesto: BODORÍK Samuel – 102 kg – 3. A

    

   V Michalovciach 10.11.2020                Mgr. L. Paľová

  • ROVESNÍCKE VZDELÁVANIE

   V rámci projektov Zelenej školy sme si pripomenuli dôležitosť prírody, ktorá nám ponúka množstvo možností, či už pre naše zdravie, obživu, zábavu či relax. V tomto duchu sa nieslo aj rovesnícke vzdelávanie. Hlavnou témou boli bio potraviny, podpora našej krajiny kupovaním slovenských výrobkov, vlastné pestovanie plodín, či potraviny, ktoré podporujú naše zdravie. V rámci vyučovacieho predmetu prírodoveda sme využili so žiakmi vyučovanie vonku na našom školskom dvore. Zbierali sme plody jesene, či zdravé bylinky. O účinkoch byliniek sme si porozprávali v našej bylinkovej záhrade. Povedali sme si ako môžeme jednotlivé liečivé byliny spracovať, čo si môžeme z nich pripraviť a aké blahodarne účinky majú pre náš organizmus. V triede žiaci pokračovali rovesníckym vzdelávaním a to tak, že si pre ostatných žiakov pripravili skvelý recept, v ktorom využili plody jesene a to konkrétne šípky. Žiaci si s radosťou zapísali recept a mnohí sa tešili, že si ho vyskúšajú aj doma spolu s rodičmi. Touto aktivitou sme tak podporili u žiakov radosť z prírody, upevnili poznatky o bio potravinách, o zdravej strave či  o možnostiach spracovania jednotlivých plodov, ktoré nám naša príroda prináša.

    

    

   Jana Mihaľková

  • Oznam pre rodičov a žiakov 4.D triedy.

   Na základe rozhodnutia RÚVZ v Michalovciach je trieda 4.D v karanténe od 10.11.2020 do 17.11.2020. Žiaci do školy nastúpia 18.11.2020

  • Usmernenie k opatreniam vyplývajúcim z druhého kola celoplošného testovania „Spoločná zodpovednosť“ (8. 11. 2020) - testované okresy

  • Oznam pre žiakov a rodičov 1.B triedy.

   Na základe rozhodnutia RÚVZ v Michalovciach je trieda 1.B v karanténe od 26.10.2020 do 2.11.2020. Žiaci do školy nastúpia 3.11.2020.

  • Výzva JEDZME ZDRAVO

   V rámci projektu – Zelená škola sa tento rok venujeme téme – POTRAVINY

   Na zdravú výživu nezabúdame  ani počas dištančného vzdelávania. Pre žiakov druhého stupňa sme pripravili   týždeň – JEDZME ZDRAVO.

   V tomto jesennom období, plnom chorôb, je dôležité posilňovať svoju imunitu najmä pestrým jedálničkom.

   Raňajky, desiata, obed, olovrant a večera budú pozostávať zo samých zdravých a na vitamíny bohatých potravín, ktoré si žiaci pripravia v domácom prostredí.

   Najlepšie denné menu bude zverejnené na stránke školy.

   Tešíme sa na  nápady a fotografie z realizácie tejto aktivity.

  • Oznam

   Na základe rozhodnutia RÚVZ v Michalovciach je trieda 1.B v karanténe od 14.10.2020 do 16.10.2020. Žiaci do školy nastúpia 19.10.2020.

  • Info pre rodičov

  • Usmernenie rodičom

  • Aktuálne opatrenia v súvislosti s celoplošným testovaním „Spoločná zodpovednosť“

   Na základe prijatého uznesenia vlády č. 678 k návrhu na rozšírenie opatrení v rámci vyhláseného núdzového stavu podľa čl. 5 ústavného zákona č. 227/2002 Z. z. o bezpečnosti štátu v čase vojny, vojnového stavu, výnimočného stavu a núdzového stavu v znení neskorších predpisov vyhláseného uznesením vlády Slovenskej republiky č. 587 z 30. septembra 2020. 

  • FINANČNÁ GRAMOTNOSŤ v ZŠ netradične, inovatívne

   V ZŠ Teodora Jozefa Moussona už tretí školský rok realizujeme projekt Fenomény sveta z dielne spoločnosti Edulab Bratislava. Tento projekt je zameraný na medzipredmetovú výučbu. Ponúka učiteľom efektívny nástroj na spestrenie a zatraktívnenie bežného vyučovania. V našej škole sa projekt realizuje formou vyučovacieho predmetu Fenomény sveta v 5. a 6. ročníku, formou záujmového útvaru a blokovým vyučovaním. 

   Žiaci spoznávajú svet zážitkovou formou a interaktívnym vyučovaním v oblastiach Voda, Vzduch, Kultúra, Komunikácia, Slnko a momentálne pracujeme s fenoménom Peniaze. Množstvo videí od spoločnosti BBC je pripravených tak, aby žiakov nenudili a poskytli im zaujímavé informácie. Súčasťou každého videa sú interaktívne cvičenia. Žiaci pracujú prevažne v tímoch. Spoznávajú svet v celistvosti, čo im neumožňujú jednotlivé špecializované predmety. Každý spomínaný fenomén spoznávajú zo štyroch perspektív: ako funguje, akú má históriu, v čom je jedinečný a ako nás ovplyvňuje.

   Vyučovanie finančnej gramotnosti sme v tomto školskom roku spestrili žiakom 9. ročníka práve fenoménom PENIAZE. Ako sami žiaci hovoria, doteraz ani len netušili, čo všetko z nášho života je s peniazmi spojené. Dozvedeli sa ako peniaze vznikli, aké majú ochranné prvky, počítali rodinný rozpočet, zisťovali ako reklama a sociálne siete vplývajú na ich myslenie, museli si dávať pozor na ochranu osobných údajov, učili sa platiť bezhotovostne a sledovali nástrahy, ktoré na nich vplývajú. Nakupovali on line, v zmenárni si menili peniaze, zistili aký je rozdiel medzi debetnou a kreditnou kartou, medzi hrubou a čistou mzdou.

   Pátrali po odpovediach na tieto otázky:  

   • Ktorí ľudia sú podľa vás bohatí?
   • Čo sa dá kúpiť za peniaze a čo nie?
   • Môže mať človek aj viac zdrojov príjmov?
   • Vieme šetriť?
   • Aké finančné inštitúcie existujú a ktoré finančné produkty a služby nám poskytujú?
   • Na čo si treba dať pozor pri hypotéke?
   • Čo je výhodnejšie? Kúpa vlastného bývania alebo prenájom?

    

   Aktivít v rámci jednotlivých tém bolo veľa. Veríme, že takéto praktické a inovatívne vyučovanie ich pripraví na život v dnešnej modernej dobe.

    

   Mgr. Lenka Paľová

  • Lingvofest - videokonferencia

   Vo štvrtok, 8.10.2020 sa žiaci našej školy prostredníctvom telemostu spojili so študentami lýcea v meste Votkinsk v Ruskej Federácii. Konferencia sa uskutočnila v rámci Európskeho dňa jazykov v spolupráci so ŠPÚ, Veľvyslanectvom Ruskej Federácie v Bratislave a Ruským centrom vedy a kultúry. Počas videokonferencie naši deviataci predstavili našu školu i mesto a študenti lýcea z Votkinska porozprávali o svojom meste a škole. Počas besedy žiaci odpovedali na rôzne otázky a nechýbala ani aktuálna téma týkajúca sa COVID 19.

   Na záver podujatia pani Novgorodová z veľvyslanectva RF navrhla žiakom vypracovať úlohu: Čo sme sa dozvedeli o našich ruských rovesníkoch.

   Dúfame, že naša spolupráca bude pokračovať a tešíme sa na ďalšie spojenie a v budúcnosti možno aj osobné stretnutie.

  • Novinka

   Pekná jeseň láka využiť každý teplý lúčik pre zdravie.

   Dnes náš pán školník osadil nové stojany na bicykle a kolobežky. Sú pre všetkých žiakov, ktorí chcú zlepšovať nielen svoju kondíciu, ale prispievať aj k zlepšeniu čistoty ovzdušia - veď sme zo Zelenej školy.

   Pri ceste do školy  pred bránou školy zísť z dopravného prostriedku a odtlačiť ho k stojanom. Pri odchode zo školy pešo zísť k bráne školy a potom fijú...

   Dodržiavaním týchto pravidiel  zaistíme bezpečnosť pre seba aj pre ostatných.

  • Časový rozvrh vyučovania od 1.10.2020

  • Usmernenie k postupu škôl a školských zariadení pri realizácií výchovno vzdelávacieho procesu počas mimoriadnej situácie v súvislosti s ochorením Covid-19

  • Učenie v pohybe

   Tak ako každý rok i v tomto roku vyhlasuje Slovenská agentúra životného prostredia v termíne od 16.9.2020 do 22.9.2020 – Európsky týždeň mobility. Kreatívni učitelia z našej školy si pripravili pre žiakov rôzne aktivity spojené s pohybom.  Aj vzhľadom k aktuálnej situácii s COVID-19   strávili naši žiaci príjemné chvíle na školskom dvore, či v prostredí školy kde sa realizovala výučba takmer vo všetkých vyučovacích predmetoch.

               Najviac si užívali učenie vonku naši najmenší. Pani učiteľky prepojili problematiku všetkých vyučovacích predmetov s pohybom vonku. Tancovali, prijímali energiu z prírody, nakupovali a pestovali zdravé potraviny.

               Starší žiaci na  hodinách fyziky skúmali fyzikálne javy prebiehajúce v prírode, v rámci chémie hľadali chemické prvky, na hodinách matematiky skúmali geometrické tvary, zostavovali krokovací číselný rad. Páčilo sa im aj spoznávanie zeleniny a ovocia po anglicky. Učiteľky geografie si pre žiakov pripravili križovatky obchodných ciest. Nemčina a ruština odhalila zdravé a nezdravé potraviny, biológia skúmala stavbu tela rastlín. No a na hodinách telesnej výchovy mali v zdravom tele – zdravý duch. Z historického hľadiska skúmali ako ľudia žili kedysi a dnes. Slovenčina sa niesla v duchu prísloví a porekadiel.

               Učenie v pohybe, ako sme tento týždeň nazvali sa žiakom veľmi páči a určite si ho zopakujeme.

    

   Lenka Paľová, Jana Mihaľková

  • Manuál opatrení pre základné školy (aktualizácia 16.9.2020)

   Manuál pre základné školy upravuje organizáciu a podmienky výchovy a vzdelávania v základných školách pre školský rok 2020/2021 s účinnosťou od 17. septembra 2020. Cieľom dokumentu je stanoviť základné prevádzkové podmienky základných škôl po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19 a pre potreby dodržiavania protiepidemických opatrení. (www.minedu.sk)

  • Časová úprava ŠKD

   ŠKD bude denne od 6:30 do 17:00 hod.

  • JBL Jump Fest 2020

   Stalo sa už tradíciou, že začiatkom školského roka sa naši malí atléti zúčastňujú celoslovenskej súťaže v dvojboji žiakov pozostávajúceho z behu na 60m a skoku do diaľky. Toto street athletics podujatie sa koná každoročne v centre Košíc neďaleko Dómu svätej Alžbety na dočasne vybudovanom atletickom štadióne. Pri dodržiavaní prísnych hygienických obmedzení sme sa zúčastnili s mini výpravou 4 chlapcov a 4 dievčat, ktorí súťažili v dopoludňajšom programe pre deti základných škôl  a tí, ktorí sú zaregistrovaní v atletickom oddieli si zmerali sily aj s ďalšími registrovanými atlétmi z celého Slovenska.

    O tom, že máme v škole šikovné deti v prípravke nás dopoludnia presvedčili dve Karinky  - Karamanová a Tomášová, ktoré ukoristili prvé dve miesta v kategórii  dievčat 2013-2014 a Teo Tkáč ich doplnil na stupni víťazov ziskom 3. miesta v rovnakej kategórii.  Za ročníky 2011-2012 vybojovali Lukáš Tomáš 3.miesto,  Jakub Sebastián Bednár 5.miesto a Martinka Vargaeštoková 6.miesto. V kategórii najmladší žiaci 2009-2010 získal Michal Eštok 11.m  a Nela Kucáková 1. miesto. – pričom zvíťazila v oboch disciplínach.

   Popoludní, ako predskokani hlavného programu ,,dospelákov“ súťažili registrovaní atléti. Tu opäť zvíťazila Nelka Kucáková, Lukáš Tomáš vybojoval 3.miesto, Jakub Sebastián Bednár získal zhodne ako dopoludnia 5.miesto, Michal Eštok 7.miesto a Martinka Vargaeštoková 11.miesto.

   Všetci si odniesli okrem darčekov od hlavného sponzora JBL  kopu skvelých zážitkov a veríme, že budú športovať aj naďalej.

  • Medzinárodné kolo Čokoládovej tretry 2020

   Sme radi, že v tejto pre šport ťažkej dobe, sa organizátori nevzdali a pripravili vyvrcholenie obľúbených pretekov. Mladí športovci, ich rodičia ani tréneri sa nenechali odradiť obmedzeniami a zúčastnili sa postupového medzinárodného semifinále, ktoré sa nakoniec pre neúčasť výpravy z Poľska, stalo súbojom dvoch krajín. Do Ostravy prišlo 80 malých športovcov postupujúcich zo Slovenska a 312 z Česka. Medzi nimi boli 3 reprezentanti našej školy. Vzrušujúca atmosféra ich vyburcovala ku skvelým výkonom. Michal Eštok si zlepšil svoj osobný rekord v hode raketkou o 2 metre na 32,88 m a Nina Šuličová  dokonca takmer o 4 metre (32,05 m) a získala výborné 8. miesto.

   Veľmi krásne súboje zviedla aj Nela Kucáková proti o rok starším súperkám. Do finále v behu na 300 metrov postúpila zo 4.miesta so skvelým osobným rekordom 47,71 s. Túžba po štvrtej čokoládovej trofeji ju vo finále vyniesla na stupne víťazov, keď si znovu zlepšila čas na výsledných 46,46s  a vybojovala úžasné 3. miesto.  Tak sme znovu mohli v našej škole obdivovať a niektorí dokonca aj ochutnať čokoládovú trofej.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria