Navigácia

  • Pokojné Vianoce a mnoho radosti v novom roku

   Vyučovanie sa začína 8. januára 2019

  • Víťazi vianočného aranžovania

  • ANJEL VIANOC 2018

   Na Mikuláša v Tatranskej galérii vyhlásili víťazov 12. ročníka výtvarnej súťaže Anjel Vianoc. Do boja sa tento rok prihlásil rekordný počet škôl – 130  a súťažilo 789 prác. Deti si minulý štvrtok prevzali diplomy a ceny. Do Tatranskej galérie zavítal aj Mikuláš so sladkosťami pre mladých výtvarníkov. Súťažilo sa opäť vo viacerých kategóriách MŠ, ZŠ , SŠ aj ZUŠ. Najlepší anjel z prvého stupňa základných škôl bol zo ZŠ T. J. Moussona z Michaloviec, zo SŠ Belá a zo SŠ D. Tatarku v Poprade.  Organizátori boli radi, že sa naozaj zúčastnili školy a deti z celého Slovenska, od najvýchodnejšieho východu, Michaloviec, až po Bratislavu. Teší ich, že kvalita prác je stále na vyššej a vyššej úrovni. Sú tu zastúpené všetky techniky a čo je novinka v tomto roku, dokonca  aj film.  Všetky práce budú vystavované v Tatranskej galérii do konca januára 2019.

                                                                                                            Mgr. Ingrid Štefanisková

   Víťazná práca : Anjelik Zvonilko s autorom Rastikom Rohunom

  • Vianočné aranžovanie

   Do galérie Vianočné aranžovanie boli pridané fotografie.

  • Vianočná burza

   Do galérie Vianočná burza boli pridané fotografie.

  • Mikuláš v škole

   Do galérie Mikuláš v škole boli pridané fotografie.

  • Zbierka hračiek a oblečenia

   Ďakujeme všetkým, ktorí majú srdcia otvorené a ruky pripravené pomáhať.

  • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

                                     

   Riaditeľka Základnej školy Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce, v súlade so zákonom 245/2008 Z.z. o výchove a vzdelávaní (školský zákon) §150, ods.5 a o zmene a doplnení niektorých zákonov, udeľuje žiakom  6. – 9. ročníka z dôvodu TESTOVANIA 5 – 2018  dňa 21.11.2018 riaditeľské voľno. V tento deň sú všetci žiaci 6. – 9. ročníka automaticky odhlásení zo stravy.  Žiaci 1. – 4.roč. ( I.stupeň ZŠ ) majú riadne vyučovanie.

                                                                            Valéria Kocúrová, riaditeľka školy

  • OZNAM

   Dňa 12. novembra 2018 bude prerušená v škole dodávka elektrickej energie z dôvodu opravy a údržby distribučnej sústavy v čase od 7:30hod. do 15:00hod.

   Prevádzka školy bude fungovať v bežnom režime. Je zabezpečené: vykúrenie budovy školy do uvedeného času prerušenia dodávky el. energie, obed pre žiakov v školskej  jedálni a školský klub detí. Žiaci v 1.-4. ročníku budú mať 4 vyučovacie hodiny a žiaci 5.-9. ročníka majú 5 vyučovacích hodín.

   Odporúčanie rodičom, aby sa deti teplejšie obliekli.

                                                                                    Mgr. Valéria Kocúrová

                                                                                    riaditeľka školy

  • Tanečný súbor Slniečko opäť zažiaril

   Tanečný súbor Slniečko, ktorý pracuje pri CVČ Základnej školy Teodora Jozefa Moussona s 45 tanečníkmi od 8 do 15 rokov, počas novembrového víkendu opäť zažiaril. Tentokrát jeho lúče rozohriali mesto Písek v Českej republike.

   2. – 5. novembra písecký kultúrny dom patril jeho malým i veľkým tanečníkom, ktorí si merali svoj talent spolu s ďalšími účastníkmi zo 17 krajín celého sveta na kvalifikačnej súťaži Line Dance World Championships.

   Czech Open je najväčšou tanečnou súťažou v Európe a víťazi postupujú na Majstrovstvá sveta. Našim slniečkárom sa opäť podarilo dosiahnuť neskutočné úspechy a z nedeľňajšieho Galavečera, súčasťou ktorého bolo  aj vyhlásenie výsledkov,  si  domov doniesli: 4 zlaté,  3 strieborné a 5 bronzových medailí. Na stupni víťazov s medailami na hrudi stali ešte deti 4 krát 4.miesto a 7 krát 5.miesto. Do finále v rôznych vekových a tanečných kategóriách sa pretancovalo ďalších 14 detí.

   Ako jediní zástupcovia Slovenskej republiky sme hájili česť Slovenka a nášho mesta Michalovce.

   Ak nás chcete vidieť naživo, nech sa páči link:  

   https://www.youtube.com/channel/UCCD8zIpdL72Obz8A_ceMKPw/videos?fbclid=IwAR25RPZev7sySo6HR03tBm_9f33Cr-tngvHTVPADFXCgFTsDb59M4UHcXi4

    

  • Expedícia Fenomény sveta už aj v Michalovciach

   Naša škola Teodora Jozefa Moussona Pod Hrádkom v Michalovciach sa stala nedávno súčasťou inovatívneho vzdelávacieho projektu Expedícia Fenomény sveta. Budeme tak jedna z prvých škôl na Slovensku, ktorá začne využívať úplne nové vzdelávacie materiály určené na medzipredmetovú výučbu. Ide o profesionálne pripravené vzdelávacie materiály, ktoré sú zhotovené tak, aby ich učitelia mohli okamžite použiť v triede.

   O čo ide pri medzipredmetovej výučbe? Je to jeden z najmodernejších spôsobov výučby. Aplikujú ho napríklad vo Fínsku, krajine s jedným z najlepších vzdelávacích systémov na svete. Pri takejto výučbe žiaci nezískavajú informácie izolovane, v rámci jednotlivých školských predmetov, ale podľa zvolenej témy. Takto získajú poznatky a vedomosti v súvislostiach, ucelene, čo je presne to, akým spôsobom by mali nazerať na problémy a ich riešenie aj neskôr v bežnom živote.

   Samozrejme to neznamená, že na škole končíme s tradičnou výučbou. Naopak, projekt je doplnkom a šancou vyskúšať si výučbu inak. My sme sa rozhodli pre blokové vyučovanie.

   Ako už názov projektu Expedícia Fenomény sveta napovedá, pôjde o vzdelávaciu expedíciu, počas ktorej žiaci spoznávajú jednu z tém, ktorá formuje svet okolo nás.  Momentálne Fenomény sveta tvoria témy: voda, vzduch, slnko, kultúra a komunikácia, pričom my sme si ako prvú vybrali práve tému VZDUCH.

   Od organizátorov projektu, neziskovej organizácie EDULAB sme bezplatne získali kompletne spracované vzdelávacie materiály v digitálnej aj tlačenej podobe. O ich kvalite svedčí aj to, že využívajú aj vzdelávacie videá od britskej televízie BBC, ktoré patria medzi najkvalitnejšie na svete. Silnou stránkou materiálov je, že deti budú vedomosti objavovať formou expedície, teda atraktívne putovať za poznaním. Pôjde teda o zážitkové vzdelávanie, ktoré žiakom našej školy sprostredkuje tému ich vlastnou skúsenosťou. Navyše, žiaci získajú zručnosti potrebné pre život, ako tímová spolupráca, čítanie a počúvanie s porozumením, či kritické myslenie.

   Projekt Expedícia Fenomény sveta má okrem vzdelávacej časti aj zábavnú. Organizátori projektu spolupracujú s populárnym youtuberom Bačom. Vo voľnom čase môžu žiaci na jeho youtube kanáli sledovať videá z destinácií, ktoré navštívil alebo si svoje vedomosti otestovať v zábavnom kvíze, ktorý bude prebiehať na webe projektu fenomenysveta.sk. Žiaci budú môcť vyhrať atraktívne ceny. Prvá cena je dobrodružná expedícia k nórskym fjordom pre celú triedu. Šancu zažiť výlet do Nórska tak teraz majú aj žiaci našej školy!

   Ako projekt realizujem u nás v škole môžete pravidelne sledovať aj na stránke našej školy.

                                                                                                                                                   Mgr. Lenka Paľová

    

  • MISS TEKVIČKA

           Tak ako minulý rok, aj tento sa na našej škole konala súťaž o najkrajšiu tekvičku. Deti pri výrobe tekvíc preukázali svoju šikovnosť a kreativitu. Ozdobené tekvice mohli obdivovať ako žiaci , tak i rodičia vo vestibule našej školy. Aj tento rok hlasovali jednotlivé triedy za najkrajšiu tekvicu. Víťazi súťaže získali nielen cenu pre svoju triedu, ale i odmenu a diplom za svoju aktivitu. Ocenené boli aj ostatné deti, ktoré sa zapojili do súťaže. Výstava tekvíc sa všetkým veľmi páčila.

   A tu sú víťazi našej súťaže J

   1.miesto – Nella Sofie Demčáková IV.A

   2.miesto - Nina Šuličová III.B

   3.miesto – Riško Kostovčík II.A

   Víťazom gratulujeme a ďakujeme všetkým deťom, ktoré sa zapojili.

                                                                                     Mgr. Jana Mihaľková

  • Úspešný začiatok

   Aj tohto roku sa konal klasický atletický dvojboj v šprinte a skoku do diaľky žiakov ZŠ ako súčasť programu JBL JUMP FEST 2018. Žiaci druhého až siedmeho ročníka základných škôl z celého Slovenska sa predstavili v najklasickejších atletických disciplínach, na špičkových športoviskách, motivovaní atmosférou a atletickými hviezdami. V šprintérsko-skokanskom dvojboji si svoje schopnosti otestovalo asi 250 malých atlétov. Z našej školy ich bolo 15. Príležitosť mali mimo súťaže aj prváci. Stelke Hajdučkovej  a Jakubovi Sebastiánovi Bednárovi sa darilo najviac. Vo svojich kategóriách zvíťazili: Kiara Červenáková; Nela Kucáková, Dušan Kostovčík a Lukáš Tomáš. Michal Eštok získal 3. miesto. Veríme, že práve atletické vzory a jedinečná atmosféra špičkovej atletiky v historickom centre mesta, môžu byť správnou cestou ako priviesť deti a širokú verejnosť ku kráľovnej športu.

                                                                                                             Ingrid Štefanisková

  • Deň jablka

  • Matičiari na Jednotke

   V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci ZŠ T. J .Moussona  pripomenuli ich veľký odkaz aj  historický význam.

   Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole  v septembri  2018, bol predseda Matice slovenskej z Martina JUDr. Marián Gešper v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej pani PhDr. Obšatníkovej Karin.

    

   Starším žiakom 7.-9. roč priblížil podrobné udalosti z Prahy a Turčianskeho sv. Martina z roku 1918 pri vzniku ČSR.  Zároveň premietol líniu života dvoch najväčších osobností tých čias M.R.Štefánika a T.G. Masaryka. Uviedol ich aktivity, ktorými dopomohli ku vzniku ČSR a opísal prínos oboch velikánov pre dnešnú spoločnosť.

                                                                                                                                            Mgr. Daniela Rudášová

  • V školskom roku 2018/2019 bude chemický krúžok podporovať BUKÓZA HOLDING a.s.

  • Učenie v pohybe

   Zelená základná škola na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach prežila akčný týždeň. V rámci Európskeho týždňa mobility bolo všetko v pohybe. Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality presúvali pomocou GPS a plnili tam rôznorodé úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah. Výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením interiéru školy. Na fyzike merali teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci sa učili počítať množstvo krokov od brány školy po dvere k triede. Keď náhodou zlyhala technika a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky pomocou prírody. Na hodinách dejepisu putovali po historických pamiatkach mesta. Aj informatika sa učila vonku pomocou metódy mobilné testovanie. Celý týždeň vyvrcholil Dňom bez áut. Až 80% žiakov školy sa v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo. Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu nemusí napísať domácu úlohu, môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede, vytriediť odpad ap. Počas celého týždňa nám počasie prialo. Učenie sa tak stalo oveľa zábavnejším. Nikto si ani neuvedomil, že nemusíme sedieť v školských laviciach, aby sme sa niečo naučili. Dá sa to aj v pohybe.

   Veríme, že takýchto dní prežijeme oveľa viac a hocikedy. Stačí len dobrá ekologická nálada.

    

   Mgr. Lenka Paľová

  • Beseda

   Dňa 19. 9. 2018 do našej školskej knižnice zavítali dvaja významní ľudia, a to slovenská spisovateľka a novinárka Zuzka Kuglerová a pán spisovateľ Ondrej Kalamár.

   Zuzka Kuglerová písala niekedy aj  pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

   Ondrej Kalamár je taktiež slovenský spisovateľ, ktorý žije vo Zvolene. Aj on sa podieľal na založení Združenia internetových autorov Pars Artem. Píše najmä aforizmy.

   Obidvaja žiakom porozprávali o svojom živote a tvorbe, predviedli svoje prozaické i básnické diela a nabádali ich, aby čítali čo najviac a aby sa nebáli niekedy dať svoje myšlienky aj na papier.

  • SLOVAK FLOORBALL CUP - Nadácia TV JOJ

   Celoslovenské finále - 1. miesto

  • Vitajte v školskom roku 2018/2019

   Blíži sa začiatok školského roka 2018/2019 a je čas na oznamy pre vás milí žiaci

   3. septembra 2018 (v pondelok) vás budú čakať vaše pani triedne učiteľky od 7.45 hod. vo vašich triedach.

   Malých prvákov privítajú pani učiteľky so symbolom triedy / I.A žabka, I.B námorník, I.C lienka pri vchode číslo 4.

   Žiakov z V.A privíta triedna pani učiteľka PaedDr. Gabriela Andrišová  v bývalej 9. A triede;

   žiakov z V.B privíta  triedna pani učiteľka Mgr. Monika Mižáková v bývalej 9.B triede.

   Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 8.30 hod.

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria