Navigácia

  • Úspešný začiatok

   Aj tohto roku sa konal klasický atletický dvojboj v šprinte a skoku do diaľky žiakov ZŠ ako súčasť programu JBL JUMP FEST 2018. Žiaci druhého až siedmeho ročníka základných škôl z celého Slovenska sa predstavili v najklasickejších atletických disciplínach, na špičkových športoviskách, motivovaní atmosférou a atletickými hviezdami. V šprintérsko-skokanskom dvojboji si svoje schopnosti otestovalo asi 250 malých atlétov. Z našej školy ich bolo 15. Príležitosť mali mimo súťaže aj prváci. Stelke Hajdučkovej  a Jakubovi Sebastiánovi Bednárovi sa darilo najviac. Vo svojich kategóriách zvíťazili: Kiara Červenáková; Nela Kucáková, Dušan Kostovčík a Lukáš Tomáš. Michal Eštok získal 3. miesto. Veríme, že práve atletické vzory a jedinečná atmosféra špičkovej atletiky v historickom centre mesta, môžu byť správnou cestou ako priviesť deti a širokú verejnosť ku kráľovnej športu.

                                                                                                             Ingrid Štefanisková

  • Deň jablka

  • Matičiari na Jednotke

   V slede udalostí osudových osmičiek, ktoré pripadajú na rok 2018, si žiaci ZŠ T. J .Moussona  pripomenuli ich veľký odkaz aj  historický význam.

   Vzácny hosť, ktorého sme privítali v našej škole  v septembri  2018, bol predseda Matice slovenskej z Martina JUDr. Marián Gešper v sprievode riaditeľky michalovského Domu Matice slovenskej pani PhDr. Obšatníkovej Karin.

    

   Starším žiakom 7.-9. roč priblížil podrobné udalosti z Prahy a Turčianskeho sv. Martina z roku 1918 pri vzniku ČSR.  Zároveň premietol líniu života dvoch najväčších osobností tých čias M.R.Štefánika a T.G. Masaryka. Uviedol ich aktivity, ktorými dopomohli ku vzniku ČSR a opísal prínos oboch velikánov pre dnešnú spoločnosť.

                                                                                                                                            Mgr. Daniela Rudášová

  • V školskom roku 2018/2019 bude chemický krúžok podporovať BUKÓZA HOLDING a.s.

  • Učenie v pohybe

   Zelená základná škola na Ulici Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach prežila akčný týždeň. V rámci Európskeho týždňa mobility bolo všetko v pohybe. Vyučovacie hodiny sa realizovali prevažne vo vonkajšom areáli školy, ale aj v rôznych kútoch nášho mesta. Žiaci so svojimi učiteľmi sa na vopred určené lokality presúvali pomocou GPS a plnili tam rôznorodé úlohy. V rámci matematiky merali rozmery športového ihriska a počítali jeho obsah. Výtvarnú výchovu si spestrili nazbieraním prírodnín a skrášlením interiéru školy. Na fyzike merali teplotu vzduchu, vody, počítali slnečnú konštantu. Anglicky opisovali farby a krásy jesene. Malí žiaci sa učili počítať množstvo krokov od brány školy po dvere k triede. Keď náhodou zlyhala technika a GPS, vďaka vedomostiam z geografie sa orientovali klasicky pomocou prírody. Na hodinách dejepisu putovali po historických pamiatkach mesta. Aj informatika sa učila vonku pomocou metódy mobilné testovanie. Celý týždeň vyvrcholil Dňom bez áut. Až 80% žiakov školy sa v daný deň dostavilo na vyučovanie ekologickým spôsobom – autobusom, bicyklom alebo pešo. Kto takto urobil, od mladých ekologičiek získal bonus. Za odmenu nemusí napísať domácu úlohu, môže poprosiť o odpustenie písomky, prípadne odpovede. Boli aj takí, ktorí tento deň nerešpektovali a prišli autom. Tí dostali ekologickú pokutu – musia popolievať kvety, poupratovať v triede, vytriediť odpad ap. Počas celého týždňa nám počasie prialo. Učenie sa tak stalo oveľa zábavnejším. Nikto si ani neuvedomil, že nemusíme sedieť v školských laviciach, aby sme sa niečo naučili. Dá sa to aj v pohybe.

   Veríme, že takýchto dní prežijeme oveľa viac a hocikedy. Stačí len dobrá ekologická nálada.

    

   Mgr. Lenka Paľová

  • Beseda

   Dňa 19. 9. 2018 do našej školskej knižnice zavítali dvaja významní ľudia, a to slovenská spisovateľka a novinárka Zuzka Kuglerová a pán spisovateľ Ondrej Kalamár.

   Zuzka Kuglerová písala niekedy aj  pod menom Zuzana Kozičová. Aktuálne žije a tvorí v Bratislave. Založila a vydávala detský časopis Dúha. V súčasnosti je spoluzakladateľkou Združenia internetových autorov Pars Artem a vydavateľkou internetového e-magazínu o literatúre.

   Ondrej Kalamár je taktiež slovenský spisovateľ, ktorý žije vo Zvolene. Aj on sa podieľal na založení Združenia internetových autorov Pars Artem. Píše najmä aforizmy.

   Obidvaja žiakom porozprávali o svojom živote a tvorbe, predviedli svoje prozaické i básnické diela a nabádali ich, aby čítali čo najviac a aby sa nebáli niekedy dať svoje myšlienky aj na papier.

  • SLOVAK FLOORBALL CUP - Nadácia TV JOJ

   Celoslovenské finále - 1. miesto

  • Vitajte v školskom roku 2018/2019

   Blíži sa začiatok školského roka 2018/2019 a je čas na oznamy pre vás milí žiaci

   3. septembra 2018 (v pondelok) vás budú čakať vaše pani triedne učiteľky od 7.45 hod. vo vašich triedach.

   Malých prvákov privítajú pani učiteľky so symbolom triedy / I.A žabka, I.B námorník, I.C lienka pri vchode číslo 4.

   Žiakov z V.A privíta triedna pani učiteľka PaedDr. Gabriela Andrišová  v bývalej 9. A triede;

   žiakov z V.B privíta  triedna pani učiteľka Mgr. Monika Mižáková v bývalej 9.B triede.

   Slávnostné otvorenie nového školského roka sa uskutoční na školskom dvore o 8.30 hod.

  • Niet čo smútiť,

   môžeš veriť,

   leto rýchlo ubehne.

   Dúfam, že sa v zdraví, v šťastí

   v septembri zas stretneme.

  • Shakespearov deň
   28. 4. 2017

   28.4.2017 sa na našej škole uskutočnil Shakespearov deň. Privítali sme 90 žiakov z týchto škôl: ZŠ, Švermu, ZŠ, Komenského, ZŠ P. Horova, ZŠ,Krymská, Cirkevnej ZŠ sv.Michala a Gymnázia, Ľ. Štúra. Blahoželáme týmto umiestneným žiakom našej školy:

   Kategória 8. - 9. ročník

   - prednes: Laura Zambová,1.miesto, Katarína Harmociová, 2.miesto

   - vlastná tvorba: Oliver Šándor, 3.miesto

   Kategória 5. - 7. ročník

   - prednes: Sofia Fedorišinová 1.miesto, Richard Čornej, 3. miesto

   - vlastná tvorba: Ema Hamašová, 1.miesto, Katarína Chromá, 3.miesto

   Do galérie Shakespearov deň boli pridané fotografie.

  • CK Olympiády v ruskom jazyku

   CK OLYMPIÁDY V RUSKOM JAZYKU

   CK Olympiády v ruskom jazyku - Obrázok 1V dňoch 11. – 12. apríla sa v Bratislave žiačka Tamara Timočková zúčastnila celoslovenského kola olympiády v ruskom jazyku. V kategórii A2 reprezentovala nielen našu školu, mesto ale aj Košický kraj. V súťaži, ktorá pozostáva z písomnej a ústnej časti a preveruje vedomosti z ruského jazyka, obsadila pekné tretie miesto. Zároveň získala aj ocenenie za peknú recitáciu, ktorá tvorí súčasť súťaže.

  • Jazykový kvet finále

   JAZYKOVÝ KVET KK FINÁLE

   Dňa 6.4.2017 sa v Košiciach v Dome techniky uskutočnilo KK finále súťaže Jazykový kvet. Naši žiaci získali krásne umiestnenia. Súťažiaci na 1. mieste postupujú na celoslovenské kolo do Trnavy.

    

   I. AJ DRÁMA VT

   1. miesto: The Stone of Eternal Youth - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   II. AJ DRÁMA VT

   2. miesto: The Good and the Evil - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

    

   I. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

   2. miesto: Suško Richard - ZŠ T. J. Mousssona, Michalovce

   II. NJ POÉZIA & PRÓZA PT 

   2. miesto: Andrišov Boris - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

    

   I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT 

   1. miesto: Semjanová Soňa - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   2. miesto: Tižová Tamara - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   I. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

   1. miesto: Kropáčová - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT 

   2. miesto: Schumerová Kristína - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   3. miesto: Čornej Richard - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   II. RJ POÉZIA & PRÓZA PT +

   1. miesto: Kolesárová Saskia - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   I. RJ DRÁMA PT 

   1. miesto: Teremok - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   II. RJ DRÁMA PT 

   1. miesto: Buratino - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

   II. RJ DRÁMA VT 

   2. miesto: Škola - ZŠ T. J. Moussona, Michalovce

    

  • Výsledky najnovších súťaží

  • Pomáhať nebolí, nebolieť pomáha

   Dňa 11.4.2017 absolvovali žiaci 1. a 2. ročníka našej školy  Malý kurz prvej pomoci, ktorý  predviedli záchranári zo Záchrannej zdravotnej  služby  spoločnosti Falck. Hravou formou im medveď Míša  a teta záchranárka vysvetlili ako privolať pomoc, ako zistiť, či zranený dýcha. Každý žiak si mohol vyskúšať masáž srdca a umelé dýchanie na vlastnom medvedíkovi. Zaujímavé bolo poskytovanie prvej pomoci pri dusení  sa pre malé bábätká, ale aj pre väčšie deti. Veď  skoro každý má súrodenca alebo kamaráta, ktorému by raz takto mohol zachrániť život. Za túto možnosť nácviku ďakujeme.

  • Environmentálna jar v našej škole

   V týždni od 20.3. do 24.3. sa v našej škole v rámci projektu ,,Zelená škola“ konal týždeň environmentálnej jari. Čo si pod týmto týždňom predstavujeme? Problematike  ekológie sme sa my žiaci aj naši učitelia venovali viac ako inokedy. Vyučovacie hodiny prebiehali viac vonku ako dnu. Takéto netradičné učenie sa nám veľmi páči. Šiestaci tvorili umelecký opis prírody v krásnom prírodnom areáli našej školy. Napríklad prváci poznávali jarné kvety, pozorovali rozdiel medzi živou a neživou prírodou. Druháci pomocou metódy stanovištia riešili projekt o vode. Na hodinách etickej výchovy sme využili naše zmysly na vnímanie jarnej prírody. Hodiny informatiky celý týždeň fungovali bez zapnutých počítačov a programovanie a algoritmy sme riešili s odpadovým materiálom. Druhákom a tretiakom sa páčilo tvoriť z prírodného  materiálu. Piataci si vyskúšali svoj odhad a meranie dĺžky na matematike. Areál našej školy je dosť veľký, a preto si meranie precvičili dostatočne. Šiestaci si Archimedov zákon na hodinách fyziky vyskúšali priamo v našom prírodnom jazierku. Spýtali sme sa našej koordinátorky Zelenej školy pani učiteľky Paľovej ako vníma takéto vyučovanie : ,, Podľa môjho názoru žiakov takéto učenie baví. Je lepšie vidieť veci priamo v teréne ako len spoza lavice. Viem, že sa takto učiť nedá vždy, ale na spestrenie vyučovacích hodín je to prospešné“. Týždeň environmentálnej jari vyvrcholil rovesníckym vzdelávaním. Ôsmaci všetkých žiakov školy poučili o význame environmentálnych prvkov v našej škole. Sú to : prírodné jazierka, dažďové záhrady, skleník, zasiakavacie pásy, slnečná chladnička, solárny varič atď. Nám žiakom sa tento týždeň veľmi páčil. Bol poučný, zaujímavý, skrátka iný.

                                                                          Mária Sarah Filipová a Ema Hamašová – mladé ekologičky zo 7.A triedy

    

  • Okresné kolo súťaže Hviezdoslavov Kubín

    

   V dňoch 23.a 24. marca 2017 sa v priestoroch ZOS v Michalovciach konal 63.ročník súťaže Hviezdoslavov Kubín. Hviezdoslavov Kubín patrí k najstarším súťažiam v umeleckom prednese, ktoré sa na Slovensku organizujú. Je to celoštátna postupová súťažná prehliadka určená pre deti, mládež a dospelých. Súťaží sa v piatich vekových kategóriách v poézii a próze. Našu školu tento rok reprezentovali v okresnom kole žiaci Tamara Plicová, Dominika Pehaničová, Sofia Bilecová, Boris Andrišov a Katarína Hlavatá. V prednese sa im darilo a získali pre školu pekné umiestnenia- Tamara Plicová  v 1.kategórii  “Cenu za dramatizáciu“, Boris Andrišov v 2.kategórii 2.miesto a Katarína Hlavatá v 3.kategórii 3.miesto. K úspechu im srdečne  blahoželáme.

    

  • Oznámenie o udelení riaditeľského voľna

   Riaditeľstvo Základnej školy Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach oznamuje, že na základe vyhlášky MŠ SR č. 231/2009 Z.z. o podrobnostiach o organizácii školského roka na základných školách, na stredných školách, na základných umeleckých školách, na praktických školách a na odborných učilištiach, v znení vyhlášky č. 518/2010 Z.z. podľa § 3 ods. 10, podľa § 150 ods. 5 školského zákona udeľuje žiakom 5.- 8. ročníka riaditeľské voľno dňa 5. apríla 2017 z dôvodu celoslovenského testovania žiakov 9. ročníka - Testovanie - T9.

  • 22. 3. 2017

   Do galérie Ruské slovo boli pridané fotografie.

  • Krajské kolo súťaže Ruské slovo

   V piatok 17. 03. 2017 sa v Michalovciach na ZŠ T. J. Moussona uskutočnilo krajské kolo súťaže RUSKÉ SLOVO. Táto súťaž sa teší veľkej obľube medzi žiakmi aj učiteľmi, o čom svedčí každoročne sa zvyšujúci počet súťažiacich. V prednese ruskej poézie, prózy, speve a divadelnej dramatizácii spolu súťažilo 150 súťažiacich zo základných a stredných škôl Košického kraja.

   Ruské slovo  je súťaž v prednese pôvodnej a vlastnej umeleckej tvorby v ruskom jazyku určená pre žiakov základných a stredných škôl. Cieľom súťaže je prehĺbiť záujem žiakov o ruský jazyk a ruskú kultúru, rozvíjať estetické cítenie, komunikačné a interpretačné zručnosti žiakov, podnecovať tvorivosť žiakov, propagovať hodnotnú ruskú literatúru. Súťaž má postupový charakter (školské, krajské, celoslovenské kolo).

   Najviac úspechov dosiahli žiaci zo ZŠ T. J. Moussona, ZŠ na Okružnej ulici, ZŠ na ulici J. Švermu,  a študenti Gymnázia P. Horova v Michalovciach. 

   Víťazi jednotlivých kategórii budú reprezentovať náš kraj v celoslovenskom kole, ktoré sa uskutoční 31. marca v Košiciach.

   Vysledkova_listina_Ruske_slovo.doc                                                                                                                                            PhDr. Anna Kaputová

  • Zápis do 1. ročníka

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria