Navigácia

  • Rozhodnutie ministra školstva - 26.11.2021

  • Vyhláška 262....

   § 2 Prekrytie horných dýchacích ciest v interiéri platí už aj v školách v celej budove.....Ďakujeme.

  • Zber gaštanov....

   V jesenných mesiacoch prebiehal v našej škole zber gaštanov. Všetkým rodičom a žiakom, ktorí sa do zberu zapojili srdečne ďakujeme. Blahoželáme najlepším jednotlivcom.

    

   1. miesto: STRUŇÁKOVÁ Karin  4.B – 314 kg
   2. miesto: BAJCURA Nikolas C – 240 kg
   3. miesto: PEŠTA Alex A – 175 kg
   4. miesto: LUKÁČOVÁ Sofia C – 149 kg
   5. miesto: BARKASI Daniela 3.C – 122 kg
   6. miesto: ŠIPOŠOVÁ Eva 2.B – 100 kg
   7. miesto: LIČKOVÁ 4.A – 91 kg
  • Hlas detí je dôležitý!

   S násilím sa môžeme vysporiadať len tak, že ho nebudeme bagatelizovať, prehliadať a vnímať ako niečo, čo sa nás predsa netýka. Práve preto od roku 2014 vždy v novembri sa organizuje celoslovenská Bubnovačka – „Aby bolo deti lepšie počuť!“. Podujatie, ktoré má symbolicky upozorniť na dôležitosť ochrany detí pred násilím a podporiť v spoločnosti tému včasnej prevencie.

   Naša škola sa pravidelne zúčastňuje tejto peknej akcie. Tento rok presne 19.11.2021 o 10:00 v školskom rozhlase zaznela relácia Náš hlas je dôležitý !!!

   Vypočuli sme si básničky, ktoré stvorili žiaci II.stupňa na túto tému. A potom to všetko začalo. Mladší žiaci s použitím Orffových nástrojov bubnovali na rôzne pesničky, hlavne na pesničku "Jedným uchom dnu a druhým von.." Starší žiaci mali s triednymi učiteľmi rôzne aktivity na tému problematiky násilia na deťoch. 

   Bubnovačka sa vydarila, účel spnila.

                                                                                                                                               žiacka školska rada

  • Florbalová hala Moussonka...

  • Jeseň v ŠKD...

  • Učenie v pohybe...

   V rámci Európskeho týždňa mobility   žiaci a učitelia ZŠ Teodora Jozefa Moussona v Michalovciach realizujú už tradične netradičné vyučovanie pod názvom Učenie v pohybe. Jeho cieľom je realizovať čo najviac vyučovacích hodín vo vonkajších priestoroch  školy a docieliť, aby sa žiaci pri aktivitách čo najviac hýbali. Naši maličkí sa tak učili ako sa bezpečne správať na ceste, spoznávali prírodu vo svojom okolí, určovali svetové strany, skúmali farby prírody, učili sa počítať stromy, rozlišovali pojmy väčší, menší ap. Starší žiaci sa orientovali v teréne pomocou buzoly, v rámci výtvarnej výchovy tvorili z prírodnín, na matematike merali dĺžku, počítali obsah útvarov, skladali a merali úsečky z prírodnín, v rámci jazykov vznikli pekné práce opisu prírody, čítali a pozorovali krásy prírody, hľadali slovesá pohybu, v rámci fyziky merali teplotu, počítali rýchlosť pohybu, v rámci biológie a techniky sa zaoberali zberom jesenných plodov. Aktivity boli naozaj pestré a zaujímavé. Najdôležitejšie je, že sa veľa naučili ale aj hýbali, čo je v dnešnej dobe veľmi potrebné. Ak  bude počasie aj naďalej priaznivé zrealizujeme takéto učenie častejšie.

  • Zaujímavá spolupráca v rámci praktického vyučovania...

   V rámci projektu „Proaktivity pre biodiverzitu v regiónoch Slovenska“, realizovaného v spolupráci s Prírodovedeckou fakultou UK Bratislava, sa žiaci štvrtého a piateho ročníka našej školy zúčastnili tematických dní. Inovatívnou a zaujímavou formou sa dozvedeli poznatky o biodiverzite v našom regióne. Prakticky si vyskúšali pozorovanie rastlín a ich plodov prostredníctvom lupy. Okolité vtáctvo a zvieratá pozorovali ďalekohľadom. Miniatúrne živočíchy a zloženie pôdy pomocou mikroskopov. Celý projekt bol realizovaný vo vonkajšom areáli školy a jeho blízkom okolí. Aktivity našim žiakom pripravili a realizovali pracovníci Prírodovedeckej fakulty UK Bratislava. Deťom sa to veľmi páčilo a veríme, že získané poznatky využijú aj pri ďalšom poznávaní a ochrane prírody.

  • Zber gaštanov....

   Opäť je tu jeseň a s týmto ročným obdobím je spojený aj zber gaštanov.

   Gaštany môžte nosiť každé ráno do 7:45 hod. /zadný vchod do atria./ Kg hlásite svojej triednej učiteľke.

  • Finále Olympijského odznaku všestrannosti ......

   Na finále Olympijského odznaku všestrannosti prišli tie najlepšie družstvá z jednotlivých krajov a najlepší jednotlivci z celého Slovenska. Dvojdňový program bol zameraný na testovanie všetkých kondičných pohybových schopnosti - rýchlosti, sily aj vytrvalosti. Finalisti, učitelia aj podporovatelia z radov športovcov sa zhodli – podujatie sa vydarilo a atmosféra bola fantastická. V pondelok 27. septembra čakali v Šamoríne na 7 súťažných družstiev a 28 jednotlivcov disciplíny ľah-sed, výdrž v zhybe, skok do diaľky z miesta, hod medicinbalom a na záver cezpoľný beh. V utorok sa mladí športovci prezliekli do plaviek a súťažili v bazéne. Záverečná bodka za dvojdňovým programom bola prekážková dráha OCELOT v Bratislave. Našu školu reprezentovala Viktória Szekelyová, ktorá sa do finálovej desiatky prebojovala spomedzi 3500 účastníkov. Malý kúsok šťastia ju delil od medaily, keď vo finále smolne prehrala a obsadila 4.miesto. Srdečne blahoželáme.

  • Medzinárodné Superfinále Čokoládovej tretry 2021 – Ostrava

   Obrovský 15-tisícový štadión tohto roku zíval z ¾ prázdnotou. Chýbala nám burcujúca atmosféra, ktorá sprevádzala predchádzajúce ročníky, keď boli tieto preteky súčasťou veľkej Zlatej tretry. No ani to, ani opatrenia ani chladné počasie nezabránilo vynikajúcim výkonom. Všetky tri naše skvelé dievčatá bojovali odvážne  a zo všetkých síl. Svedčí o tom fakt, že podali svoje doterajšie najlepšie výkony a každá z nich pokorila svoj osobný rekord. Emmka Grigeľová svojím zlepšením o takmer 2 metre oproti celoslovenskému kolu ( 31.88m) hodila viac ako všetci chlapci v našom školskom kole a vybojovala 10.miesto z 45. Martinka Vargaeštoková  s časom 32,25 s dobehla na 3.mieste vo svojom rozbehu ( celkovo 16/43) . Dotiahla sa tak na ďalšiu našu historicky skvelú reprezentantku Kiarku Červenákovú, ktorá v roku 2017 získala s časom 32,55 s  vo finále 7.miesto, pričom všetky pretekárky od 2.– 8.miesto skončili v rozpätí 1 sekundy 32, ...  To bolo pamätné riadne ,,nadupané“ finále! Tretiu zlatú medzinárodnú medailu si vybehala Nelka Kucáková, ktorá na 300m dosiahla najlepší výkon súťaže 44,80 sekundy. Ten je zároveň tretí najlepší v slovenských historických tabuľkách 11-ročných dievčat. Nelka by svojím časom vyhrala v Ostrave aj súťaž chlapcov, pretože tam žiaden borec nezabehol za menej ako 45 sekúnd.  Týmto fantastickým spôsobom sa rozlúčila s Čokoládovou tretrou. V piatich ročníkoch získala 3 zlaté , 1 striebornú a 1 bronzovú medailu a patrí k najúspešnejším pretekárkam v tejto súťaži vôbec.

   Všetkým našim nádejným atlétkam/atlétom, tenistkám, florbalistom aj hokejistom držíme palce do budúcna, prajeme veľa síl, úspechov  a žiadne zranenia.     ... hľadáme nasledovníkov 😊

  • Piate víťazstvo...

   V predvečer jubilejného piateho ročníka Slovenského finále Čokoládovej tretry si mohli svoje schopnosti otestovať všetci finalisti neďaleko Dómu sv.Alžbety v tradičnom dvojboji. Palce sme držali početnej skupine dievčat, ročník narodenia 2014-15, kde získala 5. miesto Patrícia Nechtilová (II.C) a zhodne na 6. mieste sa umiestnili Zuzana Chripáková (II.A) a Miriam Stavrovská (II.C). Za chlapcov tu získal Adam Kolesár (II.C) skvelé 4.miesto. V staršej skupine ročníkov 2012–13 pre našu školu získali 8. miesto Michaela Mattová (IV.C) a zhodne 9. miesto Stella Hajdučková (IV.B) a  Jakub Sebastián Bednár (IV.A). V najstaršej kategórii ročníkov 2010-11 úspešne obhajovala tituly v šprinte na 60 metrov, v skoku do diaľky aj súčtom v dvojboji  Nelka Kucáková (VI.A).

   Na druhý deň sa konalo veľké celoslovenské Finále Čokoládovej tretry 2021. Zišli sa tu vyberaní najšikovnejší pretekári z troch krajských kôl, ktorí bojovali o 8x10 postupových miest do medzinárodného kola v Ostrave. Jubilejný piaty krát vystúpila na najvyšší stupeň Nelka Kucáková, ktorá sa tak stala prvou pretekárkou, čo získala titul v každom ročníku  v doterajšej histórii súťaže. Úspešne zabojovali a do Ostravy postúpili aj Martinka Vargaeštoková (IV.A) v behu na 200 m 6.m, Emmka Grigeľová 5.m (VI.C) a Teodor Tomko 8.m (V.B) v hode raketkou. Za predvedené výkony a úspešnú reprezentáciu školy si zaslúžia náš obdiv a veľké uznanie. Výsledky všetkých našich športovcov si môžete pozrieť na stránke: https://www.hrdosport.sk/Online/505

    

  • ZAČALA NÁM ÚSPEŠNÁ ŠPORTOVÁ JESEŇ

   JBL  JUMP FEST 2021 – žiaci ZŠ a MŠ

   8.9.2021 sa v Košiciach uskutočnil dvojboj (skok do diaľky + beh na 60 m) pre žiakov ZŠ a MŠ narodených v rokoch 2008 – 2015. Reprezentovalo nás 12 žiakov:  Evelín Čičaková, Nina Kováčová, Martina Vargaeštoková, Terézia Balogová, Tamara Fecková, Michal Eštok, Maxim Bocko, Lukáš Tomáš, Patrik Čornej, Richard Fecko, Maximilián Andrišov a Adam Ušiak. Na stupne víťazov sa svojimi výkonmi prebojovali:

   1. miesto – Adam Ušiak (2.A), Evelín Čičaková (5.A)

   2. miesto – Richard Fecko (4.C), Martina Vargaeštoková (4.A) a Lukáš Tomáš (5.D).

   Ceny odovzdával halový Majster Európy 2019 Ján Volko.


  • 16. ročník Európskych detských atletických hier (European Kids Athletics Games 2021)

   V dňoch 5. – 6.9.2021 sa Nela Kucáková, žiačka 6.A triedy zúčastnila EKAG v Brne. Pri účasti 1500 detí zo 16 krajín sa v skoku do diaľky stala ziskom 2. miesta vicemajsterkou a v víťazstvom v behu na 60 m detskou majsterkou Európy.

   K tomuto výsledku jej srdečne blahoželáme a želáme veľa športových úspechov v ďalších pretekoch.

    

  • Ekologicky- začíname...

   Milí rodičia, naša škola už 18. rok pokračuje v medzinárodnom projekte Zelená škola.

   Preto aj tento školský rok začneme ekologicky. Touto cestou Vás chceme poprosiť, aby ste nekupovali svojim deťom plastové obaly na zošity. Sú neestetické, neekologické a nespĺňajú účel. Na zošity nepotrebujú žiadne obaly. Ušetríme tak Vaše finančné prostriedky a pomôžeme planéte Zem minimalizovať odpad.

  • Informácie k nástupu žiakov do škôl v školskom roku 2021/2022

   Nový školský rok sa blíži a v súvislosti s tým pripravilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR nový manuál pre fungovanie v školách a školských zariadeniach. Cieľom manuálu podľa ministerstva je udržať bezpečné prostredie v školách a školských zariadeniach po dobu trvania pandémie ochorenia COVID-19.“ Tento manuál sa vzťahuje na všetky typy škôl a školských zariadení podľa školského zákona bez ohľadu na zriaďovateľa. Manuál bude ministerstvo podľa potreby upravovať a jeho aktuálna verzia bude vždy zverejnená na webovom sídle ministerstva.

  • Záujem o domáce AG samotesty pre žiakov...

   Škola môže zistiť záujem o domáce AG samotesty pre žiakov prostredníctvom prihlasovania sa na akciu.

   Je nutné, aby rodič vyjadril záujem za každé svoje dieťa zvlášť.

   / Kliknete na ikonu prihlasovanie a kliknete mám záujem, alebo nemám záujem. /

    

  • Denný letný mestský tábor

   Denný letný mestský tábor sa konal v dňoch 1.-9. júla 2021 na našej škole. Pre deti v tábore boli pripravené rôzne aktivity, výlety, hry, tvorili, vyrábali, zabávali sa.  Deti virtuálne cestovali po svete, kde si overili svoje jazykové schopnosti, vyšantili sa pri táborovej Zumbe, navštívili farmu Klokočina, Detské dopravné ihrisko v Sobranciach- kde si vyskúšali svoje dopravné znalosti. Indiánske leto zažili v knižnici Gorazda Zvonického, vesmír poznávali v hvezdárni, počasie nám vyšlo tak sme posledný deň ukončili táborovou diskotékou.  Ďakujeme všetkým za spoluprácu pri plnení táborových aktivít a prajeme Vám krásne leto.

                                                                                                                              Eva Vašková a Lucia Karas

  • Čokotretra 2021- krajské kolo

   V utorok 29.6.2021, pred záverom školského roka, cestovalo 45 najšikovnejších malých atlétov našej školy zmerať si sily s rovesníkmi z celého kraja v Košiciach. Po spoločnej rozcvičke s Dankou a Jankou Velďákovými sa začali vážne boje. Veď spomedzi takmer 500 účastníkov sa vyberalo 8 najšikovnejších v každej disciplíne do celoslovenského finále, ktoré bude 10. septembra 2021. Opäť sa najlepšie darilo Nelke Kucákovej, ktorá vyhrala beh na 300 m  a v hode raketou získala 2. miesto. Bola veľkým vzorom pre mladšie deti, ktoré sa jej veľmi chceli vyrovnať. Najviac sa jej priblížil Adam Kolesár z I.C, ktorý získal 2. miesto v behu na 100 m. Vo vyrovnaných pretekoch si postup vybojovala až tretina (15) našich reprezentantov:

   100 m : Zuzana Chripáková I.A; Miriam Stavrovská; Patrícia Nechtilová a Adam Kolesár z  I.C

   200 m : Michaela Mattová III.C; Martina Vargaeštoková III.A; Stella Hajdučková III.B; Jakub Sebastián Bednár III.A

   300 m : Nela Kucáková V.A; Lukáš Tomáš IV.C

   Hod raketkou : Nela Kucáková V.A; Emma Grigeľová V.C; Nina Kobová V.B; Nina Kováčová a Teodor Tomko IV.B .

   V pozícii náhradníkov figurujú ešte tí, ktorí sa umiestnili tesne za postupovými miestami: Miriama Stripaiová I.B; Katarína Dziaková III.A; Patrik Čornej III.B; Richard Fecko III.C; Evelin Čičáková IV.A; Nina Kobová a Katarína Karasová V.B a Alexandra Popovičová IV.B.

   Prajeme im, aby cez prázdniny načerpali veľa síl, ktoré potom zúročia v celoslovenských bojoch o postup do medzinárodného kola v Ostrave ( Česká republika).

                                                                                               Ingrid Štefanisková

  • Denný letný mestský tábor je už naplnený...

   Deti do tábora, ktoré sú zapísané dostanú bližšie informácie mailom.

  strana:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria