Navigácia

  Zmluvy, faktúry, objednávky a obstarávania

  Zverejňovanie zmlúv, faktúr a objednávok podľa zákona č. 382/2011, ktorým sa mení a dopĺňa zákon č. 211/2000 Z. z. o slobodnom prístupe k informáciám. Zverejňovanie verejných obstarávaní podľa č. zákona č. 343/2015 Z.z. o verejnom obstarávaní.

  Objednávateľ:
  Typ:
  Rok:
  Mesiac:
  Vyhľadávanie:
  Typ Číslo Popis Celková hodnota S/bez DPH Číslo obj./zmluvy Číslo zmluvy Dátum Lehota na PP Lehota dodania Termín zadania zákazky Dodávateľ/Druhá zmluvná strana Objednávateľ Podpis Podpis funkcia
  Zmluva 0007-2014 Dodatok č.3 k zmluve o správe majetku mesta Michalovce č. 115/2012 2 693,05 s DPH uprava obstaravacej ceny Mesto Michalovce ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce
  Zmluva 41-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 186,00 s DPH 16.10.2018 Obec Petrovce nad Laborcom-Ing.Štefan Rovňák ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 36-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 186,00 s DPH 10.10.2018 Obec Zemplínska Široká-Ing.Vladimír Mati ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 35-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 124,00 s DPH 08.10.2018 Obec Senné-Peter Saboslai ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 40-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 60,00 s DPH 05.10.2018 Obec Jovsa-Mgr.Ľubica Čornejová ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 34-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 124,00 s DPH 05.10.2018 Obec Laškovce-Ladislav Janko ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 38-2018 Zmluva č.137/018/5028 o finanč.a organizač.zabezp.súťaží-KK Florbal 900,00 s DPH 04.10.2018 MV SR Okresný úrad Košice ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 37-2018 Zmluva č.135/018/5028 o finanč.zabezp.súťaži-OK Florbal 350,00 s DPH 04.10.2018 MV SR Okresný úrad Košice ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 39-2018 Zmluva o podpore chemického krúžku č.48/BH6/2018 250,00 s DPH 01.10.2018 Bukóza Holding, a.s. ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 33-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 310,00 s DPH 01.10.2018 Obec Lesné-Peter Bobík ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Faktúra Fa.09/2018-ZS s DPH 30.09.2018 ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Faktúra Fa.09/2018-ŠJ s DPH 30.09.2018 ZS-SJ UL.T.J.Moussona,Michalovce Zdena Dittelova Zdena Dittelova-veduca SJ
  Objednávka Zoznam objednávok od 01.09.2018 do 30.09.2018 s DPH 30.09.2018 ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 31-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 248,00 s DPH 28.09.2018 Obec Suché-Jarmila Lopatová ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 30-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 62,00 s DPH 28.09.2018 Obec Lúčky-Eduard Baláž ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 28-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 2018/2019 62,00 s DPH 28.09.2018 Obec Pusté Čemerné ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 27-2018 Darovacia zmluva-fin.dar za 1.miesto floorbal SK LIGA 500,00 s DPH 27.09.2018 Nadácia TV JOJ ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 23-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 62,00 s DPH 24.09.2018 Obec Vrbnica - Jaroslav Tokár ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 26-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 124,00 s DPH 21.09.2018 Obec Bánovce nad Ondavou - Ľudmila Ďurčáková ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  Zmluva 18-2018 Zmluva o poskyt.FP na podporu záuj.vzdel.-CVČ-šk.rok 208/2019 186,00 s DPH 20.09.2018 Obec Krásnovce - MVDr. Tibor Kostovčík ZŠ Teodora Jozefa Moussona, Ul. T.J. Moussona 4, Michalovce Mgr. Valéria Kocúrová riaditeľka školy
  << | 1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | 9 | 10 | >> zobrazené záznamy: 1-20/2151

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria