Navigácia

  Zoznam krúžkov

  WWW Názov   
  Country show
  Florbal1 - 2. ročník
  ANJ v materskej škole
  Atletický
  Čítajme si
  Do kolečka dokola
  Florbal
  Florbal 2 - 3. ročník
  Florbal 3
  Hádzaná
  Hopculáčik - tanečný
  Line dance
  Malí prírodovedci - 1. ročník
  Malý florbal - 1. roč.
  Masmediálny - rozhlasový 4.-9. roč.
  Matematika v kocke - IX.B
  Mladý ekológ 5.-9. roč.
  Mladý vedec 5.-9. roč.
  Moderné tance
  Počítačkovo 2.-4. ročník
  Pohybová príprava
  Ruské slovo 5.-9. roč.
  Scénické tance
  Slovenčina naša
  Slovenčina v kocke - IX.A
  Step by step
  Šachový
  Školský časopis KANÓN - 8. roč.
  Tanečný v materskej škole
  Tanlandia - tanečný
  Tradičné country
  Tralaláčik - tanečný
  Tvorivé dielne
  V rytme show
  Viac ako peniaze

  © aScAgenda 2019.0.1117 agenda.skoly.org Stránka aktualizovaná: 08.08.2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria