Navigácia

  O škole

  Profil školy

  Základná škola Teodora Jozefa Moussona,  Michalovce

   

   

  Žiak našej školy získava v priebehu 9 rokov školskej dochádzky tieto nadštandardné kompetencie európskeho žiaka

   

   Cudzie jazyky

  Formou povinného predmetu sa naučí 2 cudzie jazyky - AJ, NJ, RJ a tretí cudzí jazyk formou nepovinného predmetu.

   

   

     Informatika
  Od druhého ročníka sa učí obsluhovať PC, kde získa:

   

  1. základné zručnosti v práci s Internetom, s aplikáciami v textovomeditore a tabuľkovom procesore, získava prvé skúsenosti s programovaním v prostrediach Baltík a Imagine. 

  2. učí sa používať edukačné CD na podporu svojho vzdelávania a vytvárať vlastné prezentácie k preberaným témam,kde využíva medzipredmetové vzťahy

  3. učí sa komunikovať  s rovesníkmi na celom svete používaním interaktívnej a neinteraktívnej komunikácie

   

   Tanečný súbor Slniečko
  Podporujeme jeho umelecký rast v detskom tanečnom súbore Slniečko.

  Viac na stránke http://slnieckomichalovce.wix.com/slniecko

   

  Florbal

  Pohybom stimulujeme zdravie, voľnosť, spontánnosťa sebadisciplínu detí.

   

   

  Projekt Zelená škola
  Viac na http://www.zelenaskola.sk

   

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria