Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2017/2018

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Teodora Jozefa Moussona
  Adresa školyT.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  Telefón+421 0566441347
  E-mailskola1@1zsmi.sk
  WWW stránkawww.zsmoumi.edupage.org
  ZriaďovateľMesto Michalovce - Mestský úrad Michalovce

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Valéria Kocúrová0903264511  
  ZRŠMgr. Jana Gombitová0905710862  
  ZRŠPaedDr. Ernestína Nemjová0948534555  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Jana Kadiláková0907 022 963
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Sýkorová0903 747 948
     
     
  ostatní zamestnanciAnna Ondo-Eštoková0917 984 199
     
  zástupcovia rodičovRoman Marek0903 632 821
   JuDr. Timea Sotáková0908 991 373
   MuDr. Liana Puzderová0915 863 401
   Ing. Miloš Hlohin0915 762 447
  zástupca zriaďovateľaMgr. Júlia Pregová0902 110 866
   Ing. Jozef Bobík0911 968 268
   Ing. Vladimír Braník0903 622 844
   RNDr. Lýdia Sidivárová0904 338 258

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúci
  MZ 1.- 4. ročníkMgr. Eva Puchírová
  MZ ŠKDMgr. Ivana Porvazníková
  PK MAT - FYZMgr. Jana Sýkorová
  PK BIO - CHE - THDMgr. Renáta Perunková
  PK ANJMgr. Anna Demská
  PK SJLMgr. Emília Berešová
  PK VYV - HUV- TSV - VUMMgr. Eva Skybová
  PK GEG - DEJ - OBN - ETV/NBVMgr. Daniela Rudášová
  PK RUJ/NEJPhDr. Anna Kaputová
  PK INV/ INFMgr. Daniela Drotárová
  PK TU 1. stupeňMgr. Jana Kobová
  PK TU 2. stupeňMgr. Jana Sýkorová

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 520

  Počet tried: 22

  Podrobnejšie informácie:

  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried43322222222
  počet žiakov877470435952443853520
  z toho ŠVVP  3131 2 10
  z toho v ŠKD816059213    224

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2017: súčet / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2017: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2018

   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov2745952443853 

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 4.ročSOŠSpolu
  prihlásení2242450
  prijatí2242450
  % úspešnosti100100100 

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCSJCSPDEJENVETVFLBFYZGEGHdHHUVCHEIFV
  I.A1,09     1     1,09  
  I.B1,14     1     1  
  I.C1     1     1  
  I.D1     1     1  
  II.A1     1     1  
  II.B1,12     1     1  
  II.C1,27     1     1,14  
  III.A1,08     1     1  
  III.B1,16     1     1,14  
  III.C1,43     1     1,14  
  IV.A1,43     1     1,05  
  IV.B1,56     1     1  
  V.A1,861,46  1,32111 1,54  1  
  V.B1,681,36  1,391,3311 1,46  1  
  VI.A1,581,55  1,75 111,81,75  1  
  VI.B1,571,29  1,43 111,51,54  1  
  VII.A1,951,68  1,84 111,682,16  11,63 
  VII.B1,671,38  1,62 111,571,67  11,43 
  VIII.A1,41,19  1,19 111,061,19   1,13 
  VIII.B1,261,42  1,65 111,791,47   1,63 
  IX.A1,541,63  1,63   1,791,33   1,58 
  IX.B1,731,69  1,67   1,691,42   1,65 

  TriedaINFKAJKNJKRJMATNBVNEJNJNNJZOBNOBVPECPPBPVCPRI
  I.A    1,181,06         
  I.B    1,271         
  I.C    11         
  I.D    1,121         
  II.A1   1,11         
  II.B1,08   1,121         
  II.C1,09   1,361,11         
  III.A1   1,0411      1 
  III.B1,1   1,3311      1,1 
  III.C1,14   1,591,061,18      1,09 
  IV.A1,14   1,5211      1,05 
  IV.B1   1,561,081,5      1 
  V.A1   1,751,131,43        
  V.B1   1,5411,36        
  VI.A1,05   1,91,081,56  1,05     
  VI.B1,04   1,641,121,57  1,04     
  VII.A1   2,261,072,33  1     
  VII.B1   1,7611,27  1     
  VIII.A1   1,3111,75  1   1 
  VIII.B1   21,061,43  1,05     
  IX.A1   2,38 1,77  1,04     
  IX.B1,04   2,31 1,67  1     

  TriedaPDAPVORGVRUJSJLSPRSEESRLTEHTHDTSVTEVTHFUČTVUC
  I.A 1,09  1,181    1,05    
  I.B 1,09  1,271    1    
  I.C 1  11    1    
  I.D 1  1,121    1    
  II.A 1  1,091    1    
  II.B 1,08  1,321    1    
  II.C 1,14  1,731    1,14    
  III.A1  11,261    1   1
  III.B1,24  11,521    1,1    
  III.C1,55  11,641    1,09    
  IV.A1,33  11,51,05    1,05    
  IV.B1,44  11,721    1    
  V.A   1,271,611   11    
  V.B   1,091,681   11    
  VI.A   1,51,851   11    
  VI.B   1,141,681   1,041    
  VII.A   1,882,261   11    
  VII.B   1,61,571   11    
  VIII.A   11,251    1    
  VIII.B   1,421,71    1    
  IX.A   1,362,211,04   11    
  IX.B   1,452,191,15   11,04    

  TriedaVLAVCZVUMVYVZAJZEM
  I.A   1,09  
  I.B   1  
  I.C   1  
  I.D   1  
  II.A   1  
  II.B   1  
  II.C   1,09  
  III.A1,041 1  
  III.B1,242 1,05  
  III.C1,361,33 1,05  
  IV.A1,271,251,051,05  
  IV.B1,44111  
  V.A   1  
  V.B   1  
  VI.A   1,05  
  VI.B   1,04  
  VII.A   1  
  VII.B   1  
  VIII.A  1   
  VIII.B  1   
  IX.A  1,04   
  IX.B  1,04   

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A222110
  I.B232210
  I.C252500
  I.D171700
  II.A262600
  II.B252500
  II.C232300
  III.A272700
  III.B212100
  III.C222200
  IV.A222200
  IV.B212100
  V.A292900
  V.B303000
  VI.A222200
  VI.B303000
  VII.A221900
  VII.B222101
  VIII.A171700
  VIII.B212100
  IX.A252500
  IX.B282800

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A22201291,45199890,82140,64
  I.B23161973,59161973,5900,00
  I.C25123849,52123849,5200,00
  I.D17103360,76102860,4750,29
  II.A2695347,6595347,6500,00
  II.B25149159,64149159,6400,00
  II.C23170277,36167676,18261,18
  III.A27131248,59131248,5900,00
  III.B21200395,38200395,3800,00
  III.C222219100,862209100,41100,45
  IV.A22156974,71156974,7100,00
  IV.B21173796,50173796,5000,00
  V.A29176062,86176062,8600,00
  V.B30209674,86209674,8600,00
  VI.A222189109,452172108,60170,85
  VI.B30258092,14256391,54170,61
  VII.A222197115,632197115,6300,00
  VII.B222325110,712325110,7100,00
  VIII.A17155397,06155397,0600,00
  VIII.B212381125,322381125,3200,00
  IX.A254328180,334288178,67401,67
  IX.B284306165,623962152,3834413,23

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %
  Monitor SJL2566,9%
  Monitor MAT2568,8%

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku43322222222
  šport.prípava    1111 4
  Cudzie jazyky 1.-9. AJ43322222222
  Cudzie jazyky 3.-9. NJ/RJ  322222215

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Prvého ročníka487 
  Bežných tried1843310
  Spolu2252010

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomerPočet pedag. zam.Počet nepedag. zam.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP381631,115,4
  asistent učiteľa2 1,5 
  Znížený úväzok1063,15,4
  ZPS1 0,478 

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov 3838
  vychovávateľov 88
  asistentov učiteľa 22

  Predmety vyučované nekvalifikovane

  Nekvalifikovane vyučované učebné predmety:

  v ročníkoch 1.- 4. - 2 triedy v predmete Informatika - 2 hodiny

  v ročníkoch 5.- 9. - technická výchova - 6 hodín, výtvarná výchova - 6 hodín.

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventov
  inovačné vzdelávanie10
  funkčné 1
  aktualizačné11
  adaptačné3

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád

  Športové súťaže jednotlivcov:

  mestská úroveň (1. až 3. miesto) :

  Nina Kováčová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 1.miesto

  Ema Grigeľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 2.miesto

  Timur Kracina o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 2.miesto

  Nina Kováčová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 3.miesto

  Ema Grigeľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 1.miesto

  Nina Kováčová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 30 metrov 2.miesto

  Ema Grigeľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 30 metrov 1.miesto

  Tereza Miková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 30 metrov 3.miesto

  Lukáš Tomáš o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 30 metrov 2.miesto

  Ema Grigeľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-skok z miesta 1.miesto

  Samuel Svobodník o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-skok z miesta 2.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-skok z miesta 2.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-šplh 2.miesto

  Michal Eštok o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-šplh 3.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 1.miesto

  Michal Eštok o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 2.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 1.miesto

  Michal Eštok o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 2.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 1.miesto

  Michal Eštok o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 3.miesto

  Stela Halušková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-hod loptičkou 2.miesto

  Nikola Hreňová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 1.miesto

  Klaudia Maskaľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 3.miesto

  Dušan Kostovčík o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 1.miesto

  Alexander Ihnát o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 50 metrov 2.miesto

  Nikola Hreňová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 2.miesto

  Lukáš Vinc o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-beh na 300 metrov 2.miesto

  Nikola Hreňová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-skok z miesta 3.miesto

  Dušan Kostovčík o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-skok z miesta 1.miesto

  Ema Grigeľová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-najlepší jednotlivec 1.miesto

  Nina Kováčová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-najlepší jednotlivec 2.miesto

  Nela Kucáková o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-najlepší jednotlivec 1.miesto

  Nikola Hreňová o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-najlepší jednotlivec 2.miesto

  Michal Eštok o PPM viacboj všestrannosti žiakov 1.-3.ročníka ZŠ-najlepší jednotlivec 3.miesto

  Lukáš Mižák MŠO - beh 1000m -5.-6.ročník 3.miesto

  Nela Kucáková MŠO - beh 50m-3.-4.ročník 1.miesto

  Nela Kucáková MŠO - 300 metrov- 3.-4.ročník 2.miesto

  Jakub Jozef Hrubý o PPM in line korčuľovanie - ml. žiak 1.miesto

  Dávid Gabriel Hájnik o PPM in line korčuľovanie- str. žiak 1.miesto

  Matej Vinc o PPM plávanie-25m prsia 2.miesto

  Matej Vinc o PPM plávanie-25 m v.s 2.miesto

  Jakub Jozef Hrubý o PPM plávanie-50m v.s 2.miesto

  Jakub Kolesár o PPM plávanie-25m znak 1.miesto

  Aurélia Šimková o PPM plávanie-50m znak 2.miesto

  Júlia Mertensová o PPM plávanie-50m znak 1.miesto

  Júlia Mertensová o PPM plávanie-50m prsia 2.miesto

  - okresná úroveň (1. až 3. miesto)

  Maroš Sokirka Atletika - 60m 1.miesto

  - krajská úroveň (1. až 3. miesto)

  Lukáš Mižák Jump fest - atletický dvojboj 6.ročník 1.miesto

  Richard Suško Jump fest - atletický dvojboj 5.ročník 1.miesto

  Kiara Červenáková Jump fest - atletický dvojboj 4.ročník 2.miesto

  Nikola Hreňová Jump fest - atletický dvojboj 3.ročník 3.miesto

  Michal Eštok Jump fest - atletický dvojboj 4.ročník 1.miesto

  Nela Kucáková Jump fest - atletický dvojboj 2.ročník 1.miesto

  Nela Kucáková Čokotretra - atletická súťaž 1.miesto

  Kiara Červenáková Čokotretra - atletická súťaž 3.miesto

  Žofia Žofčáková Čokotretra - atletická súťaž Divoká karta /4.miesto/

  Michal Eštok Čokotretra - atletická súťaž Divoká karta /4.miesto/

  - celoslovenská úroveň (1. až 3. miesto)

  Nella Kucáková Čokotretra - Atletika 1.miesto

  - medzinárodná úroveň (1. až 20. miesto)

  Nella Kucáková Čokotretra - Atletika 2.miesto

  Vedomostné súťaže jednotlivcov

  - mestská úroveň (1. až 3. miesto) :

  Boris Andrišov Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia II.kat. 1.miesto

  Richard Suško Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia II.kat. 2.miesto

  Veronika Krasenská Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia II.kat. 3.miesto

  Dominika Pehaničová Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia II.kat. 3.miesto

  Katarína Chromá Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia III.kat. 2.miesto

  Lára Puzderová Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia III.kat. 3.miesto

  Ema Kromková Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia I.kat. 1.miesto

  Michal Parikrupa Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia I.kat. 2.miesto

  Ella Braníková Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia I.kat. 3.miesto

  Tamara Plicová Goetheho dni - súťaž v NEJ -recitácia I.kat. 3.miesto

  Ivana Gombitová Goetheho dni - súťaž v NEJ -vlastná tvorba II.kat. 1.miesto

  Lára Puzderová Goetheho dni - súťaž v NEJ -vlastná tvorba II.kat. 2.miesto

  Michal Tarbaj Goetheho dni - súťaž v NEJ -vlastná tvorba III.kat.1.miesto

  Alexandra Gombitová Goetheho dni - súťaž v NEJ -vlastná tvorba III.kat. 2.miesto

  Ivana Gombitová Goetheho dni - súťaž v NEJ -vlastná tvorba III.kat. 2.miesto

  Boris Pristáš Malá olympiáda ANJ 1.-2.ročník 1.miesto

  Ján Kmec Malá olympiáda ANJ 3.-4.ročník 1.miesto

  Sofia Fedorišinová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - recitácia III.kat. 1.miesto

  Viktória Libovičová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - recitácia II.kat. 1.miesto

  Zdenka Janičkovičová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - recitácia II.kat. 2.miesto

  Lukáš Mižák Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - vlastná tvorba II.kat. 1.miesto

  Katarína Chromá Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - vlastná tvorba II.kat. 1.miesto

  Sofia Bilecová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - vlastná tvorba II.kat. 2.miesto

  Vanesa Zacharová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - vlastná tvorba III.kat. 1.miesto

  Ema Hamašová Shakespeare day - súťaž v anglickom jazyku - vlastná tvorba III.kat. 3.miesto

  Boris Andrišov Zvonického literárne dni II.kat,-próza 1.miesto

  Katarína Timková Zvonického literárne dni II.kat. poézia 2.miesto

  Soňa Semjanová Zvonického literárne dni II.kat. poézia 3.miesto

  Katarína Hlavatá Zvonického literárne dni III.kat. poézia 1.miesto

  Zdena Janičkovičová Zemplínske pero - vlastná tvorba- poézia 3.miesto

  Ján Kmec Svet zdravia - výtvarná súťaž Cena poroty za kreativitu

  Alexandra Puchľáková Michalovce očami mladých výtvarníkov Strieborné pásmo

  Lukáš Čornej Michalovce očami mladých výtvarníkov Bronzové pásmo

  Tamara Čverčková Michalovce očami mladých výtvarníkov Strieborné pásmo

  Ema Chocholáčková Michalovce očami mladých výtvarníkov Zlaté pásmo

  - okresná úroveň (1. až 3. miesto) :

  Michaela Kovaľová Slávik Slovenska 2.miesto

  Katarína Timková Zemplínske zvončeky - biblická súťaž 2.miesto

  Peter Ondrík Hviezdoslavov Kubín III.kategória -poézia/ 7.8.9.ročník/ 2.miesto

  Boris Andrišov Hviezdoslavov Kubín - II.kategória - poézia/ 5.-6.ročník/ 1.miesto

  Katarína Hlavatá Hviezdoslavov Kubín III.kategória -próza/ 7.8.9.ročník/ 3.miesto

  Damién Soták Hviezdoslavov Kubín - II.kategória - próza/ 5.-6.ročník Diplom za originalitu a výber literárnej ukážky

  Ema Timočková Puškinov pamätník - poézia 1.miesto

  Peter Ondrík Puškinov pamätník - próza 1.miesto

  Peter Ondrík Šalianský Maťko - III. kategória 1.miesto

  Veronika Krasenská Šalianský Maťko - II. kategória 2.miesto

  Ondrej Dančišin Šalianský Maťko - I. kategória 3.miesto

  Kristína Čižmárová Olympiáda v ANJ - 1B /8.9.ročník/ 1.miesto

  Katarína Chromá Olympiáda v ANJ - 1A / 5.6.7.ročník/ 1.miesto

  Peter Ondrík Olympiáda BIO Kategória D7.roč. Teoretická časť 2.miesto

  Ivana Gombitová Olympiáda BIO - Kategória D 7.roč.Teoretická časť 3.miesto

  Nina Semjanová Kategória C 8.-9.roč.Teoretická časť 3.miesto

  Sára Šoltesová Kategória C 8.-9.roč.Projektová časť 1.miesto

  Boris Andrišov Dejepisná Olympiáda - 6.ročník 2.miesto

  Lukáš Mižák Dejepisná Olympiáda - 6.ročník 2.miesto

  Kristína Dziaková Dejepisná Olympiáda - 8.ročník 1.miesto

  Katarína Chromá Dejepisná Olympiáda - 7.ročník 2.miesto

  Tamara Timočková Fyzikálna olympiáda 1.miesto

  Lukáš Mižák Matematická olympiáda - 6.ročník 1.miesto

  Soňa Semjanová Matematická olympiáda - 5.ročník 3.miesto

  Katarína Chromá Matematická olympiáda - 7.ročník 2.miesto

  Tamara Timočková Matematická olympiáda - 9.ročník 2.miesto

  Michal Tarbaj Olympiáda v NEJ - B1 - 8.-9.ročník 1.miesto

  Tamara Timočková Olympiáda GEG 9.ročník 1.miesto

  Jakub Vinc Olympiáda v TCHV - B 1.miesto

  Matúš Polák Olympiáda v TCHV- B 3.miesto

  Katarína Chromá Archimediáda - 7.roč. 3.miesto

  Peter Ondrík Archimediáda - 7.roč. 2.miesto

  Peter Ondrík Pytagoriáda- 7.ročník 1.miesto

  Ema Hamašová Pytagoriáda- 8.ročník 2.miesto

  - krajská úroveň (1. až 6. miesto) :

  Mária Sarah Filipová Štúrov Zvolen 2.miesto

  Tímea Sotáková Štúrov Zvolen 3.miesto

  Tamara Timočková Fyzikálna olympiáda 6.miesto

  Nela Majorová Jazykový kvet - I.kategória RUJ/ 1.-4.ročník - próza/Recitácia -prevzatá tvorba 1.miesto

  Kristína Schumerová Jazykový kvet- II.kategória RUJ / 5.-9.ročník - poézia/ Recitácia - prevzatá tvorba 1.miesto

  Darija Medvegyeva Jazykový kvet - I.kategória RUJ / 1.-4.ročník - ruské prostredie/Recitácia -prevzatá tvorba 1.miesto

  Saskia Kolesárová Jazykový kvet - II.kategória RUJ/ 5.-9.ročník - ruské prostredie/Recitácia -prevzatá tvorba 1.miesto

  Andrij Rjabokon Jazykový kvet - II.kategória RUJ/ 5.-9.ročník - ruské prostredie/Recitácia -prevzatá tvorba 2.miesto

  Boris Andrišov Jazykový kvet- II.kategória NEJ / 5.-9.ročník -/Recitácia - prevzatá tvorba 1.miesto

  Richard Suško Jazykový kvet- II.kategória / 5.-9.ročník - Recitácia -prevzatá tvorba 2.miesto

  Ema Kromková Jazykový kvet- I.kategória / 1.-4.ročník - Recitácia -prevzatá tvorba 2.miesto

  Sarah Sojová Ruské slovo - I.kategória RUJ / 1.-4.ročník - sólo spev/2.miesto

  Samuel Uhrín Ruské slovo - I.kategória / 1.-4.ročník - poézia/ 1.miesto

  Nela Majorová Ruské slovo - I.kategória / 1.-4.ročník - poézia/ 2.miesto

  Zuzana Tongeľová Ruské slovo - II.kategória / 5.-7.ročník - próza/ 3.miesto

  Soňa Semjanová Ruské slovo - II.kategória / 5.-7.ročník - próza/ 3.miesto

  Peter Ondrík Ruské slovo - II.kategória / 5.-7.ročník - poézia/ 1.miesto

  Richard Čornej Ruské slovo - II.kategória / 5.-7.ročník - poézia/ 3.miesto

  Daria Medvegyeva Ruské slovo -.kategória / 1.-4.ročník - ruské prostredie/1.miesto

  Katarína Hlavatá Ruské slovo - II.kategória / 8.-9.ročník - próza/ 1.miesto

  Ema Timočková Ruské slovo - II.kategória / 8.-9.ročník - próza/ 3.miesto

  Saskia Kolesárová Ruské slovo - II.kategória 5.-7.ročník/recitácia - Ruské prostredie 1.miesto

  Timea Mihalčová Ruské slovo - II.kategória RUJ/ 5.-7.ročník - sólo spev/ 3.miesto

  Kristína Schumerová Ruské slovo - III.kategória / 8.-9.ročník - poézia/ 1.miesto

  Anastasiya Kcharetskaya Ruské slovo -III. kategória / 8.-9.ročník - ruské prostredie - recitácia/ 1.miesto

  Andrii Rjabokon Ruské slovo -III. kategória / 8.-9.ročník - ruské prostredie - recitácia/ 2.miesto

  Kristína Čižmárová Olympiáda v ANJ 3.miesto

  Katarína Chromá Olympiáda v ANJ 5.miesto

  Sára Šoltesová Biologická olympiáda Kategória C - 8.-9.roč. Projektová časť 3.miesto

  Kristína Dziaková Dejepisná Olympiáda - kategória 8.ročník 3.miesto

  Katarína Chromá Dejepisná Olympiáda - kategória 7.ročník 5.miesto

  Tamara Timočková Olympiáda v RUJ v A2 1.miesto

  Anastasya Kharetskaya Olympiáda v RUJ v A3 1.miesto

  Tamara Timočková IQ olympiáda 3.miesto

  Peter Ondrík Dobšinského Košice - II.kategória - recitácia 2.miesto

  Soňa Semjanová Dobšinského Košice - II.kategória - recitácia Cena poroty

  Boris Andrišov Hviezdoslavov Kubín - II.kategória - poézia /5.- 6.ročník/ Strieborné pásmo

  Peter Ondrík Šalianský Maťko - III. kategória 4.miesto

  - celoštátna úroveň (1. až 15. miesto) :

  Boris Andrišov Jazykový kvet- II.kategória NEJ / 5.-9.ročník -/Recitácia - prevzatá tvorba 4.miesto

  Darija Medvegyeva Jazykový kvet - I.kategória RUJ / 1.-4.ročník - ruské prostredie/ Recitácia -prevzatá tvorba 1.miesto

  Saskia Kolesárová Jazykový kvet - II.kategória RUJ/ 5.-9.ročník - ruské prostredie/Recitácia -prevzatá tvorba 2.miesto

  Nela Majorová Jazykový kvet - I.kategória RUJ / 1.-4.ročník - próza/Recitácia -prevzatá tvorba 1.miesto

  Kristína Schumerová Jazykový kvet- II.kategória RUJ/ 5.-9.ročník - poézia/Recitácia - prevzatá tvorba4.miesto

  Peter Ondrík Puškinov pamätník -5.-9.ročník - poézia 2.miesto

  Ema Timočková Puškinov pamätník -5.-9.ročník - próza Semifinálová účasť

  Daria Medvegyeva Ruské slovo -.kategória / 1.-4.ročník - ruské prostredie/ 2.miesto

  Peter Ondrík Ruské slovo - II.kategória / 5.-7.ročník - poézia/ 3.miesto

  Kristína Schumerová Ruské slovo - III.kategória / 8.-9.ročník - poézia/ 1.miesto

  Ema Timočková Ruský film - výtvarná súťaž 3.miesto

  Marína Mirdalová Ruský film - výtvarná súťaž Čestné uznanie

  Samuel Uhrín Ruské slovo - I.kategória / 1.-4.ročník - poézia/ 1.miesto

  Katarína Hlavatá Ruské slovo - II.kategória / 8.-9.ročník - próza/ 3.miesto

  Anastasiya Kcharetskaya Ruské slovo -III. kategória / 8.-9.ročník - ruské prostredie - recitácia/ 1.miesto

  Samuel Husár Voda pre život - celoslovenská literárna súťaž pod záštitou MŠSR- vlastná tvorba 3.miesto

  Matilda Anna Fedorišínová Ja a moja peňaženka -ekologický výrobok 3.miesto

  Alex Majerník Matematický klokan 100% 100%

  Michal Parikrupa Matematický klokan 100% 100%

  Ľudovít Faltus Všetkovedko 6.miesto

  Robert Rohun Slovensko krajina v srdci Európy - výtvarna súťaž 3.miesto

  Tamara Timočková Olympiáda v RUJ v A2 2.miesto

  Anastasya Kharetskaya Olympiáda v RUJ v A3 4.miesto

  Športová súťaž družstiev

  - mestskej úrovni (1.až 3. miesto) :

  1.-3.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 2.miesto

  1.-3.ročník - družstvo dievčat 1.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 1.miesto

  1.-3.ročník - družstvo chlapcov 1.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 2.miesto

  1.-3.ročník - družstvo dievčat 2.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 1.miesto

  1.-3.ročník - družstvo chlapcov 2.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 3.miesto

  1.-3.ročník - družstvo dievčat 3.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 2.miesto

  1.-3.ročník - družstvo chlapcov 3.ročník o PPM viacboj všestrannosti žiakov - 1.-3.ročníka ZŠ-celkové poradie 2.miesto

  Chlapci - družstvo MŠO - volejbal 1.miesto

  Dievčatá - družstvo MŠO - volejbal 1.miesto

  dievčatá - družstvo MŠO - hádzaná 3.miesto

  Chlapci - družstvo MŠO - hádzaná 3.miesto

  Dievčatá - hádzaná Hádzaná : Zober loptu nie drogu“ 1.miesto

  Dievčatá - volejbal Volejbal - vianočný turnaj 3.miesto

  Dievčatá 7.-8.-9.ročník O PPM - bedminton 1.miesto

  Chlapci 7.-8.-9.ročník O PPM - bedminton 2.miesto

  dievčatá 5.-7.ročník O PPM - florbal 1.miesto

  zmiešané družstvo 3.-4. ročník O PPM - florbal 1.miesto

  chlapci 5.-7.ročník O PPM - florbal 2.miesto

  Dievčatá + chlapci 3.-4. ročník O PPM - hádzanárske nádeje 3.miesto

  Chlapci 3.-4.ročník O PPM - malý futbal 3.miesto

  Chlapci 1.-2.ročník O PPM - malý futbal 3.miesto

  Chlapci 5.-7.ročník O PPM - malý futbal 3.miesto

  zmiešané družstvo 3.-4. ročník O PPM - vybíjaná 1.miesto

  - okresná úroveň (1. až 3. miesto) :

  Dievčatá SaŠŠ bedminton 1.miesto

  Chlapci SaŠŠ bedminton 2.miesto

  Chlapci str.žiaci SaŠŠ florbal 2.miesto

  Dievčatá str. žiačky SaŠŠ florbal 1.miesto

  Dievčatá SaŠŠ - Malý futbal - Jednota futbal cup 3.miesto

  Chlapci SaŠŠ - Hádzaná 3.miesto

  dievčatá SaŠŠ - Hádzaná 3.miesto

  chlapci 7.-9.ročník SaŠŠ - volejbal 3.miesto

  zmiešané družstvo 3.-4.ročník SaŠŠ - vybíjaná 3.miesto

  zmiešané družstvo 4.ročník SaŠŠ , Kalokagatia - prehadzovaná 1.miesto

  Chlapci MINI volejbal 1.miesto

  Chlapci MIDI volejbal 2.miesto

  Dievčatá MIDI volejbal 3.miesto

  Chlapci Florbal - JOJ 1.miesto

  Dievčatá Florbal - JOJ 2.miesto

  - krajská úroveň (1. až 6. miesto) :

  zmiešané družstvo 4.ročník SaŠŠ , Kalokagatia - prehadzovaná 1.miesto

  Chlapci MINI volejbal 6.miesto

  Chlapci Florbal - JOJ 1.miesto

  Chlapci str..žiaci Florbal liga 5.miesto

  Dievčatá str.žiačky Florbal liga 2.miesto

  Chlapci ml.žiaci Florbal liga 1.miesto

  Mladšia prípravka Florbal liga 1.miesto

  - celoštátna úroveň (1. až 15. miesto)

  zmiešané družstvo 4.ročník SaŠŠ , Kalokagatia - prehadzovaná 5.miesto

  Dievčatá str.žiačky Florbal liga 8.miesto

  Chlapci ml.žiaci Florbal liga 13.miesto

  Mladšia prípravka Florbal liga 11.miesto

  - medzinárodná úroveň (1. až 20. miesto) :

  Deti do 10 rokov - choreografia country „Prvý krát „ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 2.miesto

  Deti do 10 rokov - choreografia show „Pipi „ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 4.miesto

  Deti 10 - 15 rokov str.žiaci- choreografia country „Supertrieda“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 3.miesto

  Deti 10 - 15 rokov ml.žiaci - choreografia country „Ty a Ja“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 15.miesto

  Deti 10 - 15 rokov str.žiaci- choreografia show „Siesta“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 2.miesto

  Deti 10 - 15 rokov ml.žiaci - choreografia show „Na vandrovku“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 6.miesto

  Deti 10 - 15 rokov str.žiaci- choreografia line dance „The secret of dance“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 9.miesto

  Deti 10 - 15 rokov ml.žiaci - choreografia line dance „Dancing bus“ Pardubická ryengle - tanečná súťaž 8.miesto

  medzinárodná úroveň (1. až 20. miesto)

  Chlapci ml.žiaci Open game Brno- florbal 15.miesto

  Vedomostné súťaže družstiev

  - okresná úroveň (1. až 3. miesto) :

  Peter Moravec , Maroš Sokirka Technická olympiáda A 1.miesto

  - krajská úroveň (1. až 6. miesto) :

  Peter Moravec , Maroš Sokirka Technická olympiáda A 5.miesto

  6.ročník RUJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  8. ročník RUJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  1.ročník ANJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  4.ročník NEJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  6.AB trieda Ruské slovo - divadlo prevzatá tvorba 1.miesto

  8.AB trieda Ruské slovo - divadlo vlastná tvorba 1.miesto

  3.A trieda Supertrieda 1.miesto

  4.A trieda Supertrieda 1.miesto

  Miriam Bruňová , Zuzanna Tongeľová , Žofia Žofčáková , Timea Mihalčová Ruské slovo - II.kategória

  / 5.-7.ročník - skupinový spev/ 1.miesto

  Timea Sotáková, Aneta Chmurovičová , Katarína Hlavatá Ema Timočková Ruské slovo - III.kategória

  / 8.-9.ročník - skupinový spev/ 2.miesto

  - celoštátna úroveň (1. až 15. miesto) :

  6.ročník RUJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  8. ročník RUJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  1.ročník ANJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 3.miesto

  4.ročník NEJ Jazykový kvet- cudzie jazyky - divadlo 1.miesto

  3.A trieda Supertrieda Cena poroty

  4.A trieda Supertrieda 2.miesto

  Miriam Bruňová , Zuzanna Tongeľová , Žofia Žofčáková , Timea Mihalčová Ruské slovo - II.kategória

  / 5.-7.ročník - skupinový spev/ 1.miesto

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  - V tomto školskom roku sme získali grant vo výške 1000 € v rámci grantového programu Pomáhame vyrásť, ktorý sa realizuje pod záštitou Zelenej školy, Živice a spoločnosti IKEA. Náš projekt pod názvom E2+Z+CH=MOUSSONKA alebo ekologicky, ekonomicky, zdravo a chutne v Moussonke

  - Školské projekty : Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, Výchova žiakov k BOZP a PO,

  Protidrogová prevencia, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola-oblasť športu,

  Otvorená škola-oblasť IKT, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Európske jazykové

  portfólio, Európsky deň rodiny a školy, Liga proti rakovine, Prevencia a riešenie šika

  novania a kyberšikana; Činnosť žiackej samosprávy, Masmediálna výchova, Činnosť

  školskej knižnice, Národný program prevencie obezity; Finančná gramotnosť; Rozvoj

  čitateľskej gramotnosti; Bezpečne na internete

  Významné súťaže s účasťou viac ako 20 žiakov, ktorých organizátorom bola naša škola:

  - mestská úroveň:

  Zvonického literárne dni, Michalovce moje mesto včera a dnes, Goetheho deň, Shakespeare ´s Day, Malá olympiáda v AJ, Florbalová liga , Florbal o PPM, In - line korčuľovanie

  - okresná úroveň:

  Dejepisná olympiáda, Technická olympiáda kategória A,B, Biologická olympiáda kategória C,D, Olympiáda AJ Okresné školské Majstrovstvá vo florbale

  - krajská úroveň:

  Olympiáda v RJ, Ruské slovo

  Všetky významné podujatia odrážajúce záujmové vzdelávanie, ktoré organizačne pripravila a zabezpečila naša škola:

  - 25.9 - 29.9. - „BE ACTIVE“ - týždeň športu

  - besedy so spisovateľom Danielom Hevierom , ktorých sa zúčastňovali žiaci 5. ročníka , 4.B a 3.C a žiaci ôsmeho

  ročníka so spisovateľom Vincentom Lapšanským.

  - Žiaci 3.A triedy s p. triednou učiteľkou sa zúčastnili akcie Noc s Andersenom a vyskúšali si ako sa spí v knižnici

  medzi knihami. Toto podujatie patrí každý rok medzi veľmi obľúbené.

  - Týždeň zdravej výživy - tematický týždeň zameraný na podporu zvýšenia konzumácie ovocia a zeleniny „Z našej

  záhrady“ - kamarátka zelenina -kamarát ovocie (výrobok z úrody)

  - Výstavky ovocia a zeleniny - význam ovocia a zeleniny pre zdravie človeka

  - Vianočná a veľkonočná burza pod názvom“ Poteš kamarátov v detskom domove“, ktorú pripravili žiaci 5.-9.roč.

  Získané finančné prostriedky venovali žiaci detskému domovu a zvieraciemu útulku.

  - V októbri v týždni od 9. 10. do 13. 10. 2017 bol realizovaný školský projekt „ Týždeň slušnosti a úcty k starším “.

  Cieľom projektu bolo vyzvať a povzbudiť žiakov k slušnému správaniu. Žiaci spracovali informačný panel

  propagácia aktivít v rámci projektu pri vchode do budovy školy

  - Besiedky pre rodičov - žiaci si pripravili pre rodičov pekný program - 1. roč., 2. roč., 3.A a 3.B, 4.A

  - Fašiangové zvyky - sprostredkovali členovia masmediálneho krúžku. Žiaci si po ročníkoch vypočuli ako sa

  fašiangy slávili v minulosti na dedine i v meste. Pri dobrej muzike si aj spoločne zatancovali a nakoniec boli

  ponúknuté aj koláčikom, ktorý pripravili pani kuchárky.

  - Vianočné a Veľkonočné tradície - s veselou muzikou, krásnymi piesňami a veršíkmi sa predstavili žiaci

  v deň pred vianočnými a veľkonočnými sviatkami vo všetkých triedach školy.

  - Distribúcia školského časopisu Kanón do kabinetov a tried, čím sú žiaci nápomocní pri šírení mediálnych noviniek

  zo života školy, športu, umenia, kultúry... Tým sa pestujú u žiakov zručnosti pri elektronickom spracovaní textov i

  obrazov.

  - Eko-infostánky v škole

  September 2017 - 9. ročník - Deň bez áut, prečo áno

  Október 2017 - 8. ročník - Vplyv dopravy na znečistenie ovzdušia

  November 2017 - 7. ročník - Môj spôsob cestovania a jeho dopad na naše životné prostredie

  Január 2018 - 6. ročník - Ako je to so spôsobom dopravy žiakov u nás v škole

  Február 2018 - 5. ročník - Ako môžem prispieť ja k zlepšeniu ovzdušia

  Marec 2018 - 4. ročník - Svetový deň vody

  Apríl 2018 - 3. ročník - Deň Zeme a vplyv dopravy na našu Zem

  Máj 2018 - 2. a 1. ročník - Ako si predstavujem dopravu v budúcnosti ?

  Jún 2017 - ŠKD - Eko zaujímavosti z nášho klubu v tomto roku

  - September 2017 - Deň bez áut

  - 9.10. - 13.10. 2017 Environmentálna jeseň alebo Učenie v pohybe V rámci tohto týždňa boli

  zrealizované nasledovné aktivity: Outdoorové vyučovanie, aby žiaci boli v pohybe; V areáli školy žiaci

  pracovali s prírodným materiálom a tvorili osvetové nápisy o chodení pešo; Chodili pešo po pocitovom

  chodníku v škole; Učili sme sa v prírode a využívali sme enviro prvky v priestoroch školy ( počas tohto

  týždňa každý žiak prešiel pešo počas vyučovania aspoň dva km.

  - Rovesnícke vzdelávacie programy: 31.1.2017 - Tematický deň - Doprava a znečistenie ovzdušia v našej škole

  - 21.3.2018 - Deň vody

  - 21.3. - 23.3.2018 - Týždeň environmentálnej jari

  - 19.4.2018 Ekoinfostánok - Putovanie potravín

  - 24.4.2018 - Akčný deň - Putovanie potravín pri príležitosti Dňa Zeme

  - 6.6.2018 - Akčný deň - Bezobalové občerstvenie

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená:

  - Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov ZŠ na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom

  rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a prácu s talentami

  - Medzinárodný projekt - Zelená škola, v ktorom škola pracuje už štrnásť rokov, so žiakmi sa realizujú rôzne

  aktivity, environmentálna výchova predstavuje ucelený systém výchovno- vzdelávacieho pôsobenia smerom

  k žiakom, rodičom i širšej komunite.

  - Národný projekt - Moderné vzdelávanie - digitálne vzdelávanie pre všeobecno-vzdelávacie predmety -

  prístup k digitálnym objektom pre 11 všeobecnovzdelávacích predmetov na stránke

  www.digitalnevzdelavanie.sk

  - Národný projekt pre výchovných poradcov : Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania

  sociálno-patologických javov v školskom prostredí ( škola získala odborné metodiky na poradenstvo pre žiakov )

  - Národný projekt: Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím elektronického testovania

  - Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva

  Školské projekty : Výchova a vzdelávanie k ľudským právam, Výchova žiakov k BOZP a PO,

  Protidrogová prevencia, Škola podporujúca zdravie, Otvorená škola-oblasť športu,

  Otvorená škola-oblasť IKT, Výchova k manželstvu a rodičovstvu, Európske jazykové portfólio, Európsky deň rodiny a školy, Liga proti rakovine, Prevencia a riešenie šika

  novania a kyberšikana; Činnosť žiackej samosprávy, Masmediálna výchova, Činnosť

  školskej knižnice, Národný program prevencie obezity; Finančná gramotnosť; Rozvoj

  čitateľskej gramotnosti; Bezpečne na internete

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu:

  - výpočtová a didaktická technika: 4 417,49€

  - opravy budov a objektov: 10 832,00€

  - oprava malotrektora na kosenie 467,82€

  - školský nábytok: 7 673,00€

  - šatňové skrinky: 3 796,56€

  potreby a pripravované plány

  - obnova školského športového areálu

  - výmena el. vedenia a svietidiel v triedach

  - výmena radiátorov

  - výmena rozvodov v triedach

  - výmena podlahovej krytiny a nábytku v kabinetoch učiteľov

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov

  Mzdy a odvody 744 718,00

  Tovary a služby 107 700,00

  Hmotná núdza 2 118,00

  - strava

  - pomôcky

  Dopravné 5 940,00

  Asistent učiteľa 25 482,00

  Sociálne znevýh.prostr. 2 055,00

  Mimoriadne výsledky 1 400,00

  Lyžiarsky kurz 4 950,00

  Škola v prírode 3 136,00

  Okresný úrad KE-súťaže 2 840,00

  Prvouka 294,00

  2. Príspevky na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ŠKD 13 090,00

  CVČ 2 200,00

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  15 264,00€, Boli rozpočtované a použité namzdy a odvody vedúcich krúžkov

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Transfer zriaďovateľa:

  ŠKD 74 336,00

  CVČ 11 364,00

  ŠJ 65 314,00

  súťaže 12 170,00

  Dary - 1 325,00€ Bukoza

  Transfer od iných subjektov verejnej správy(obce) - na CVČ 1 649,20€

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  z 2% daní škola získala cez rodičovské združenie 4 458,90€

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Stanovený cieľ bol splnený v plnom rozsahu.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dlhodobo dobré výsledky:

  Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach v rámci okresu, kraja, Slovenska i na medzinárodnej scéne. Úspešnosť žiakov v Testovaní 9: úspešnosť školy v slovenskom jazyku bola 66,9% ( v rámci Slovenska 63,0% ). Úspešnosť školy v matematike dosiahla 68,8% ( úspešnosť v rámci Slovenska dosiahla 55,9% ), čo boli dobré vý-sledky vzhľadom na celoslovenský priemer. Za mimoriadne výsledky žiakov v školskom roku 2016/2017 škola získala 1 400 €. Krásne úspechy mala škola v rámci celého Slovenska v súťaži Supertrieda : IV.A -získala 2.miesto v kategórii 4.- 6.ročník ;trieda III.A získala hlavnú cenu za etické posolstvo. V tomto školskom roku sme dosiahli mimoriadny úspech v atletickej šúťaži Čo-kotretra v rámci Slovenska: 1.miesto v behu na 100m a postup na medzinárodný pretek do Ostra-vy, kde na 100m máme 2.miesto. Mimoriadne výsledky dosahuje škola v oblasti cudzích jazykov. V súťaži Jazykový kvet žiaci získali 2 x 1.miesto v celoslovenskom kole jednotlivcov a v súťaži družstiev 3x 1.miesto a raz 3.miesto. V súťaži Ruské slovo v celoslovenskom kole získali žiaci 3x 1.miesto v súťaži jednotlivcov a v družstvách v skupinovom speve v II. kategórii obsadili 1.miesto. V olympiáde z ruského jazyka žiačka získala 2.miesto v celoslovenskom kole. V súťaži Matema-tický klokan žiaci získali 2x1.miesto v celoštátnom kole. Krásne úspechy dosahujú žiaci z tanečných útvarov CVČ, ktorí na medzinárodnej súťaži Pardubická ryengle získali 2x 2.miesto a raz 3.miesto. V súťaži SUPERTRIEDA získala trieda 4.A - 2.miesto v celoslovenskom kole a trieda 3.A získala cenu poroty.

  § 2. ods. 1 p

  Uplatnenie žiakov

  Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy podľa záujmu.

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmieky žiakov sú veľmi dobré:

  - v triedach a na chodbách sú hladké umývateľné podlahy,

  - zakúpenie nových šatňových skriniek pre žiakov cez rodičovské združenie;

  - sebareflexia vlastnej práce zamestnancov na základe, ktorej sa mohli odstraňovať prípadné nedostatky;

  - kontroly zo strany vedenia na zisťovanie plnenia učebných plánov a osnov podľa príslušných ročníkov;

  - príprava a následné plnenie a vyhodnocovanie plánov pre žiakov so špeciálno -výchovno-

  vzdelávacími potrebami po každom štvrťroku ;

  - obsahom triednických hodín bola aj tematika prosociálnych vzťahov a dodržiavanie ľudských a detských práv;

  - cez žiacku samosprávu sa mohli žiaci vyjadrovať k otázkam týkajúcich sa bežného života v

  škole/disciplína, pochvaly, stravovanie/;

  - triedny učiteľ zodpovedal za primerane estetické a bezpečnostné podmienky triedy/ výška lavíc, stoličiek, vetranie

  počas prestávok, čistota triedy/

  - dozorkonajúci zodpovedali za bezpečnosť žiakov počas prestávok;

  - všetci vyučujúci dodržiavali kritéria o nepreťažovaní žiakov stanovené školským poriadkom.

  - každá trieda si podľa potreby maľuje triedu.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  Country show 15 PaedDr. Jana Kadiláková
  Florbal1 - 2. ročník16 Mgr. Gerhard Puchír
  ANJ v materskej škole0 Mgr. Mária Schumerová
  Atletický31 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Čítajme si12 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Do kolečka dokola21 Mgr. Renáta Perunková
  Florbal17 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 2 - 3. ročník20 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 3 16 Mgr. Gerhard Puchír
  Hádzaná24 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Hopculáčik - tanečný27 Mgr. Katarína Čornejová
  Krúžok ŠKD224  
  Line dance 18 Mgr. Renáta Perunková
  Malí prírodovedci - 1. ročník27 Mgr. Jana Mihaľková
  Malý florbal - 1. roč.26 Mgr. Eva Puchírová
  Masmediálny - rozhlasový 4.-9. roč.24 Mgr. Daniela Rudášová
  Matematika v kocke - IX.B25 Mgr. Katarína Karasová
  Mladý ekológ 5.-9. roč.24 Mgr. Lenka Paľová
  Mladý vedec 5.-9. roč.46 Mgr. Lenka Paľová
  Moderné tance18 Mgr. Monika Mižáková
  Počítačkovo 2.-4. ročník20 Mgr. Jana Kobová
  Pohybová príprava32 Mgr. Eva Skybová
  Ruské slovo 5.-9. roč.33 PhDr. Anna Kaputová
  Scénické tance19 Mgr. Mária Schumerová
  Slovenčina naša25 Mgr. Daniela Rudášová
  Slovenčina v kocke - IX.A23 PaedDr. Gabriela Andrišová
  Step by step25 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Šachový14  
  Školský časopis KANÓN - 8. roč.13 Mgr. Emília Berešová
  Tanečný v materskej škole0 PaedDr. Jana Kadiláková
  Tanlandia - tanečný18 PaedDr. Jana Kadiláková
  Tradičné country20 Mgr. Katarína Čornejová
  Tralaláčik - tanečný25 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Tvorivé dielne40 PaedDr. Vladimíra Kovaľová
  V rytme show 19 Mgr. Jana Gombitová
  Viac ako peniaze20 Mgr. Daniela Drotárová

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Zber gaštanov a papiera

  Mikulášske balíčky

  Deň narcisov cca 400€

  Vianočná besiedka pre rodičov žiakov I.A, B, C, D, II.A,B,C III.A,B IV.A, spojené s rodičovskou schôdzkou

  Besedy spojené s preventívnymi prednáškami z radov rodičov / environmentálna, dopravná, zdravotná a právna výchova/

  finančný prípevok pre žiakov do školy v prírode a na LVVK cez rodičovskú radu

  zbierky:

  - vianočná a veľkonočná burza, z ktorých finančný výťažok bol venovaný sociálne znevýhodnenej rodine na lieky -50€, Červený nos- 50€, DD Pozdišovce - 50€, Útulok - 35€,TEHLIČKA pomoc deťom a mladým v severnej oblasti Kene -120€

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  Spolupráca so ZŠ v Přimde v ČR pri príležitosti medzinárodného dňa škol. knižníc

  MsÚ

  - spoluorganizácia Medzinárodného mestského letného tábora

  - spoluorganizovanie mestských súťaží

  Okresná knižnica G. Zvonického

  - besedy žiakov 3. -5. ročníka,

  - Noc s Andersenom - žiaci III.A

  - príprava súťaže Zvonického literárne dni

  - tvorivé dielne,

  - „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Naše podujatie

  sa nieslo pod názvom M.R. Štefánik.“ Zapojilo sa 450 žiakov školy.

  - čitateľský maratón „Čítajme si ...2018.“- viac ako 200 žiakov

  Mestská polícia

  - besedy

  Matica slovenská

  - odučené hodiny so žiakmi 8. ročníka,

  - výstavy, besedy, vystúpenia, žiacke práce

  Únia nevidiacich

  - zbierka Biela pastelka

  Zemplínske osvetové stredisko

  zapojenie sa do súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

  CPPPaP

  - besedy so psychologičkami pre žiakov 1. stupňa na témy: adaptačný program Nové začiatky- nebojím sa (1.r.)

  Nie si môj kamarát, ale rešpektujem ťa(2.r)

  Každý ukrýva v sebe poklad (3.r.)

  Šikanovanie na školách( 4.r)

  - besedy pre 2. stupeň: Obchodovanie s bielym mäsom pre 9. roč.,

  SOŠ

  prezentácie škôl - voľba povolaní

  Dni otvorených dverí

  Hvezdáreň

  exkurzie žiakov 1. a 2. stupňa

  Zemplínske múzeum

  - spolupráca pri organizovaní mestskej súťaže Michalovce - moje mesto

  Televízia Mistrál a noviny Michalovčan

  - propagácia školskách aktivit

  MsKS

  - vystúpenia žiakov pri rôznych príležitostiach: Na poctu mesta, Oslobodenie MIchaloviec, Ukončenie 2. svetovej vojny - vystúpenie na cintoríne ČA - Hrádok

  Športové kluby v meste

  - futbal, florbal, hokej , basketbal

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Valéria Kocúrová

  V Michalovciach, 26. októbra 2018

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa: 4. septembra 2018

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria