Navigácia

  Správa za školský rok

  Správa

  o výchovno-vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach za školský rok 2019/2020

  Podľa vyhlášky Ministerstva Školstva SR 9/2006 Z.z.

  § 2. ods. 1 a

  Základné identifikačné údaje

  Názov školyZákladná škola Teodora Jozefa Moussona, T. J. Moussona 4, Michalovce
  Adresa školyUl. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  Telefón+421 x 056 6441347
  E-mailskola1@1zsmi.sk
  WWW stránkazsmoumi.edupage.org
  Zriaďovateľ 

  Vedúci zamestnanci školy

   Priezvisko, menoTelefónSluž. mobile-mail
  RiaditeľMgr. Valéria Kocúrová0903264511  
  ZRŠMgr. Jana Gombitová0905710862  
  ZRŠPaedDr. Ernestína Nemjová0948534555  

  Rada školy

   Titl., priezvisko, menoKontakt
  predsedaPaedDr. Jana Kadiláková0907 022 963
  pedagogickí zamestnanciMgr. Jana Sýkorová0903 747 948
     
     
  ostatní zamestnanciAnna Ondo-Eštoková0917 984 199
     
  zástupcovia rodičovRoman Marek0903 632 821
   JUDr. Timea Sotáková0908 991 373
   MUDr. Liana Puzderová0915 863 401
   Ing. Miloš Hlohin0915 762 447
  zástupca zriaďovateľaRNDr. Daniela Barkasi0905 193 126
   MUDr. Jozef Valiska0905 544 569
   Radovan Geci0905 502 187
   Mgr. Lívia Kalaninová0905 934 407

  Poradné orgány školy

  Názov MZ a PKVedúci
  MZ 1.- 4. ročník, VCZMgr. Eva Puchírová
  MZ ŠKDBc Michaela Hiráková
  PK MAT - FYZMgr. Jana Sýkorová
  PK BIO - CHE - THDMgr. Renáta Perunková
  PK ANJMgr. Anna Demská
  PK SJLMgr. Emília Berešová
  PK VYV - HUV- TSV - FLBMgr. Eva Skybová
  PK GEG - DEJ - OBN - ETV/NBV - ENV - FSAMgr. Daniela Rudášová
  PK RUJ/NEJPhDr. Anna Kaputová
  PK INFMgr. Daniela Drotárová
  MZ TU 1. stupeňMgr. Jana Kobová
  PK TU 2. stupeňMgr. Jana Sýkorová

  § 2. ods. 1 b

  Údaje o počte žiakov

  Počet žiakov školy: 558

  Počet tried: 24


  Ročník:1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  počet tried33433222224
  počet žiakov637085746942545546558
  z toho ŠVVP  136132117
  z toho v ŠKD586480601    263

  § 2. ods. 1 c

  Zapísaní žiaci ZŠ

  Počet zapísaných prvákov k 30.6.2019: súčet 64 / počet dievčat

  Skutočný počet žiakov 1.ročníka k 15.9.2019: súčet / počet dievčat

  Počet detí s odloženou školskou dochádzkou: súčet / počet dievčat

  Ukončenie školskej dochádzky na ZŠ k 30.6.2020 : 1 žiačka


   Nižší ročník5.roč.6.roč.7.roč.8.roč.9.roč.Spolu
  Počet žiakov2926942545546558

  § 2. ods. 1 d

  Úspešnosť žiakov na prijímacích skúškach na SŠ

   Gym 8.ročGym 6.ročGym 4.ročSOŠSOUUmelecké školyKonzervatóriumSpolu
  prihlásení002413034 
  prijatí002413034 
  % úspešnosti  1001000100100 

  § 2. ods. 1 e

  Klasifikácia tried

  TriedaANJBIOCSJCSPDEJENVETVFSAFLBFYZGEGHdHHUVCHE
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II.A1,12              
  II.B1              
  II.C1,11              
  III.A1,05              
  III.B1,27              
  III.C1              
  III.D1,29              
  IV.A1,15              
  IV.B1,15              
  IV.C1,25              
  V.A1,121  1,08  1  1,12    
  V.B1,221,32  1,21  1  1,47    
  V.C1,431,1  1,1  1  1,19    
  VI.A1,091,05  1,181   1,091,27    
  VI.B21,29  1,351   1,181,88    
  VII.A1,671,52  1,521   1,521,67   1,52
  VII.B1,61,32  1,641   1,241,56   1,32
  VIII.A1,451,57  1,61    1,391,74   1,61
  VIII.B1,51,32  1,43    1,361,29   1,39
  IX.A1,71,45  1,6    1,51,5   1,7
  IX.B1,51,45  1,59    1,361,41   1,55
                  
  1. ročník- slovné hodnotenie               

  TriedaIFVINFKAJKNJKRJMATNBVNEJNJNNJZOBNOBVPECPPBPVC
  I.A               
  I.B               
  I.C               
  II.A 1   1,12         
  II.B 1   1,04         
  II.C 1,05   1,26         
  III.A 1   1,05 1       
  III.B 1   1,14 1       
  III.C 1   1,12 1       
  III.D 1   1,35 1       
  IV.A 1   1,43 1,25       
  IV.B 1   1,25 1,25       
  IV.C 1   1,38 1,2       
  V.A 1   1,15 1       
  V.B 1   1,43 1,33       
  V.C 1   1,41 1,27       
  VI.A 1   1,27 1,09  1    
  VI.B 1   1,88 1,75  1    
  VII.A 1   1,67 1,57  1    
  VII.B 1   1,6 1,56  1    
  VIII.A 1,04   1,65 1,44  1,04    
  VIII.B 1,04   1,61 1,43  1,07    
  IX.A 1   2,05 2,33  1    
  IX.B 1   1,68 1,33  1    
                  
  1. ročník- slovné hodnotenie               

  TriedaPRIPDAPVORGVRŽZRUJSJLSPRSEESRLTEHTHDTSVTEVTHF
  I.A       1       
  I.B       1       
  I.C       1       
  II.A  1,12   1,121       
  II.B  1   1,211       
  II.C  1   1,321       
  III.A 1   11,11       
  III.B 1,09   11,231       
  III.C 1   11,121       
  III.D 1,24   11,411       
  IV.A 1   11,671       
  IV.B 1   11,51       
  IV.C 1,1   1,091,571       
  V.A     11,151       
  V.B     1,361,91       
  V.C     11,551,05       
  VI.A     11,231       
  VI.B     1,332,061       
  VII.A     1,21,781       
  VII.B     1,11,61       
  VIII.A     1,381,831       
  VIII.B     1,291,461       
  IX.A     1,532,151       
  IX.B     1,61,51       
                  
  1. ročník- slovné hodnotenie               

  TriedaUČTVUCVLAVCZVUMVYVZAJZEM
  I.A        
  I.B        
  I.C        
  II.A        
  II.B        
  II.C 3      
  III.A  11    
  III.B  1,091    
  III.C  11    
  III.D  1,291    
  IV.A  1,141    
  IV.B  1,071    
  IV.C  1,241    
  V.A  1     
  V.B  4     
  V.C  4     
  VI.A        
  VI.B        
  VII.A        
  VII.B        
  VIII.A        
  VIII.B        
  IX.A        
  IX.B        
           
  1. ročník- slovné hodnotenie        

  Prospech žiakov

  TriedaPočetProspeliNeprospeliNeklasifikovaní
  I.A252500
  I.B191900
  I.C181800
  II.A262600
  II.B242400
  II.C202000
  III.A212100
  III.B222200
  III.C252500
  III.D171700
  IV.A242400
  IV.B282800
  IV.C222200
  V.A262600
  V.B212100
  V.C222200
  VI.A222200
  VI.B202000
  VII.A272700
  VII.B272700
  VIII.A252500
  VIII.B303000
  IX.A232300
  IX.B232300

  Dochádzka žiakov

  TriedaPočetZamešk. hod.Zam. na žiakaOspravedlnenéOspr. na žiakaNeospravedlnenéNeosp. na žiaka
  I.A25128651,44128651,4400,00
  I.B1989647,1689647,1600,00
  I.C18118173,81118173,8100,00
  II.A26142854,92142854,9200,00
  II.B2484635,2584635,2500,00
  II.C2086245,3786245,3700,00
  III.A2193844,6793844,6700,00
  III.B22147569,09143767,28381,81
  III.C2585734,2885734,2800,00
  III.D1777545,5977545,5900,00
  IV.A2468032,3868032,3800,00
  IV.B28255691,29255691,2900,00
  IV.C22102848,95102648,8620,10
  V.A26155959,96155959,9600,00
  V.B21152272,48151772,2450,24
  V.C2291541,5991241,4530,14
  VI.A22144765,77144765,7700,00
  VI.B20120570,88120570,8800,00
  VII.A27158258,59158258,5900,00
  VII.B27171568,60171568,6000,00
  VIII.A252413104,912407104,6560,26
  VIII.B30206873,86206873,8600,00
  IX.A232002100,102002100,1000,00
  IX.B23206093,64205793,5030,14

  Výsledky externých meraní

  NázovPočet žiakovÚspešnosť v %Iný údaj o úspešnosti
  Monitor 5 zo SJL6975,3% 
  Monitor 5 z MAT6977% 

  § 2. ods. 1 f

  Odbory a učebné plány

  Učebný variant1.2.3.4.5.6.7.8.9.Spolu
  Počet tried v ročníku33433222224
  šport.prípava    111115
  Cudzie jazyky 1.-9. AJ33433222224
  Cudzie jazyky 3.-9. NJ/RJ  433222216

  Nepovinné predmety

  Podľa ŠVP nepovinné predmety nie sú.

  Rozširujúce hodiny

  1. stupeň2. stupeň
  1. roč. 2 hod ANJ5. roč. 1 hod MAT, 2 hod RUJ/NEJ/ENV
  2. roč. 2 hod ANJ, 1 hod INF6. roč. 1 hod MAT, 3 hod RUJ/NEJ/ENV
  3. roč. 2 hod RUJ/NEJ7. roč.1 hod SJL, 1 hod. MAT, RUJ/NEJ
  4. roč. 2 hod RUJ/NEJ8. roč. 1 hod MAT, 2 hod RUJ/NEJ/ENV
   9. roč. 2 hod RUJ/NEJ/ETV, 1 hod INF, 1 hod FYZ, 1 hod DEJ

  Štruktúra tried

   Počet triedPočet žiakovPočet individ. integrovaných
  Prvého ročníka363 
  Bežných tried21495 
  Spolu24558 

  § 2. ods. 1 g

  Zamestnanci

  Pracovný pomer

  Pracovný pomerPočet pedag. zamestnancovPočet nepedag. prac.Počet úväzkov pedag. prac.Počet úväzkov nepedag. prac.
  TPP    
  DPP    
  Znížený úväzok    
  ZPS    
  Na dohodu    

  Kvalifikovanosť pedagogických pracovníkov

  početnekvalifikovanýchkvalifikovanýchspolu
  učiteľov03737
  vychovávateľov099
  asistentov učiteľa033
      
  spolu04949

  § 2. ods. 1 h

  Vzdelávanie zamestnancov

  Ďalšie vzdelávaniePočet absolventovPočet študujúcich
  špecializačné inovačné štúdium2 
  aktualizačné vzdelávanie40 
  adaptačné vzdelávanie3 

  § 2. ods. 1 i

  Prehľad výsledkov súťaží a olympiád


   Športové súťaže jednotlivcov:

             

              - mestská úroveň (1. až 3. miesto)               : 

  Meno a priezvisko žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Alexandra Puchľáková

  o PPM in line korčuľovanie – str.žiačky

  1.miesto

  Jakub Hrubý

  o PPM in line korčuľovanie – str.žiak

  3.miesto

  Marianna Puchľáková

  o PPM in line korčuľovanie – ml.žiačky

  1.miesto

  Ivan Matta

  o PPM in line korčuľovanie – ml. žiak

  1.miesto

  Adrián Majerník

  o PPM in line korčuľovanie – ml. žiak

  2.miesto

  Samuel Hajdučko

  o PPM in line korčuľovanie- ml. žiak

  3.miesto

  Michaela Mattová

  Beh Ivana Pšenku – hviezdičky dievčatá

  3.miesto

  Jakub Sebastián Bednár

  Beh Ivana Pšenku – hviezdičky chlapci

  1.miesto

  Patrik Čornej

  Beh Ivana Pšenku – hviezdičky chlapci

  3.miesto

  Nela Kucáková

  Beh Ivana Pšenku – nádeje dievčatá

  1.miesto

  Emma Grigeľová

  Beh Ivana Pšenku – nádeje dievčatá

  2.miesto

  Kiara Červenáková

  Beh Ivana Pšenku –najml.žiačky

  1.miesto

  Lukáš Vinc

  Beh Ivana Pšenku – najml.žiaci

  1.miesto

  Miriam Styrančáková

  Beh Ivana Pšenku –ml.žiačky

  1.miesto

  Alexandra Puchľáková

  Beh Ivana Pšenku –ml.žiačky

  3.miesto

  Jakub Hrubý

  Beh Ivana Pšenku –str..žiaci

  1.miesto

   

   

   

   

   

             

   

   

                 - krajská úroveň (1. až 6. miesto)  

  Meno a priezvisko žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Nela Kucáková

  Jump fest – atletika –dvojboj - prípravka

  1.miesto

  Jakub Sebastián Bednár

  Jump fest – atletika –dvojboj - miniprípravka

  1.miesto

  Patrik Čornej

  Jump fest – atletika –dvojboj - miniprípravka

  6.miesto

  Lukáš Tomáš

  Jump fest – atletika –dvojboj -prípravka

  6.miesto

  Martina Vargaeštoková

  Jump fest – atletika –dvojboj - miniprípravka

  2.miesto

  Michaela Mattová

  Jump fest – atletika –dvojboj - miniprípravka

  5.miesto

  Kiara Červenáková

  Jump fest – atletika –dvojboj – najmladšie žiačky

  1.miesto

   

                   - celoslovenská úroveň (1. až 15. miesto)           

  Meno a priezvisko žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Nela Kucáková

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  1.miesto

  Jakub Sebastián Bednár

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  2.miesto

  Patrik Čornej

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  5.miesto

  Lukáš Tomáš

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  6.miesto

  Martina Vargaeštoková

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  3.miesto

  Michaela Mattová

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  6.miesto

  Kiara Červenáková

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  1.miesto

  Emma Grigeľová

  Čoko-stars- šprintérske nádeje

  8.miesto

   

                  

   

   

  Vedomostné súťaže jednotlivcov

   

   

              - okresná úroveň (1. až 3. miesto)               :

  Meno a priezvisko žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Katarína Chromá

  Olympiáda ANJ

  1.miesto

  Masha Valkernet

  Olympiáda ANJ

  2.miesto

  Peter Ondrík

  Olympiáda BIO – teoretická časť- kategória C

  1.miesto

  Alexandra Gombitová

  Olympiáda BIO – praktická časť- kategória C

  2.miesto

  Lukáš Mižák

  Olympiáda DEJ – /kategória 8.roč./

  1.miesto

  Katarína Chromá

  Olympiáda DEJ- /kategória 9.roč./

  1.miesto

  Peter Ondrík

  Olympiáda DEJ-  /kategória 9.roč./

  3.miesto

  Veronika Krasenská

  Olympiáda DEJ-  /kategória 7.roč./

  3.miesto

  Ondrej Mižák

  Olympiáda GEG - kategória 6.-7.roč./

  2.miesto

  Katarína Chromá

  Olympiáda CHEE – kategória E

  2.miesto

  Samuel Pangrác

  Olympiáda CHEE – kategória E

  1.miesto

  Peter Dziak

  Olympiáda MAT- kategória Z5

  3.miesto

  Peter Ondrík

  Olympiáda MAT- kategória Z9

  1.miesto

  Katarína Chromá

  Olympiáda MAT- kategória Z9

  3.miesto

  Roman Marek

  Olympiáda TCHV – kategória B

  2.miesto

  Klaudia Šimková

  Šaliansky Maťko – I.kategória

  2.miesto

  Veronika Krasenská

  Šaliansky Maťko – III.kategória

  3.miesto

   

   

   

   

              - krajská úroveň (1. až 6. miesto)                :

  Meno žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Katarína Chromá

  Olympiáda ANJ

  1.miesto

  Samuel Pangrác

  Olympiáda CHEE – kategória E

  1.miesto

  Darija Medvegyeva

  Jazykový kvet - I.kategória  RUJ

   / 1.-4.ročník – ruské prostredie/

  Recitácia –prevzatá tvorba

  1.miesto

  Saskia Kolesárová

  Jazykový kvet - I.kategória  RUJ

   / 5.-9.ročník – ruské prostredie/

  Recitácia –prevzatá tvorba

  1.miesto

  Tamara Uhrinová

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník - poézia/

  1.miesto

  Kaudia Šimková

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník - poézia/

  3.miesto

  Ondrej Dančišin

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník - próza/

  1.miesto

  Matej Mirdala

  Ruské slovo - I.kategória   / 1.-4.ročník - próza/

  3.miesto

  Darija Medvegyeva

  Ruské slovo - I. kategória 

   / 1.-4.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  1.miesto

  Laura Kovaľová

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník – sólo spev

  1.miesto

  Samuel Uhrín

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - poézia/

  1.miesto

  Zdena Janičkovičová

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - poézia/

  2.miesto

  Anna Miterpáková

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - próza/

  1.miesto

  Soňa Semjanová

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - próza/

   

  2.miesto

  Pamela Nestorák

  Ruské slovo - II. kategória 

   / 5.-7.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  1.miesto

  Žofia Žofčáková

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník –sólový spev/

   

  1.miesto

  Peter Ondrík

  Ruské slovo - III.kategória

   / 8.-9.ročník - poézia/

   

  1.miesto

  Saskia Kolesárová

  Ruské slovo - III. kategória

   / 8.-9.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  1.miesto

  Michaela Kovaľová

  Ruské slovo- III.kategória RUJ /8.-9.ročník sólo spev

  3.miesto

   

              - celoštátna úroveň (1. až 15. miesto)          :

  Meno žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Darija Medvegyeva

  Jazykový kvet - I.kategória  RUJ

   / 1.-4.ročník – ruské prostredie/

  Recitácia –prevzatá tvorba

  1.miesto

  Saskia Kolesárová

  Jazykový kvet - I.kategória  RUJ

   / 5.-9.ročník – ruské prostredie/

  Recitácia –prevzatá tvorba

  1.miesto

  Terézia Miková

  Všetkovedko – titul všetkovedko školy

  11.miesto

  Jozef Šuták

  Klaudia Šimková

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Alex Majerník

   

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Filip Ivanko

   

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Petra Lugošová

   

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Richard Fáber

   

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Klaudia Šimková

  I-Bobor – kategória Drobec

  100%

  Sofia Kolyová

  I-Bobor – kategória Bobrík

  100%

  Adrián Havrilla

   

  I-Bobor – kategória Bobrík

  100%

  Ella Braníková

   

  I-Bobor – kategória Bobrík

  100%

  Matej Mirdala

   

  I-Bobor – kategória Bobrík

  100%

  Soňa Kromková

  I-Bobor – kategória Bobrík

  100%

  Ella Šuchtová

  Ruský film – výtvarná súťaž – I.kategória

  2.miesto

  Lenka Ferková

  Ruský film – výtvarná súťaž – I.kategória

  3.miesto

  Rastislav Rohun

  Ruský film – výtvarná súťaž – I.kategória

  Diplom za aktívnu účasť

  Alexandra Puchľáková

  Ruský film – výtvarná súťaž – II.kategória

  1.miesto

  Marína Mirdalová

  Ruský film – výtvarná súťaž – II.kategória

  1.miesto

  Emma Valová

  Ruský film – výtvarná súťaž – II.kategória

  2.miesto

  Karin Kunčová

  Ruský film – výtvarná súťaž – II.kategória

  3.miesto

  Adriana Baločková

  Ruský film – výtvarná súťaž – II.kategória

  Čestné uznanie

  Rastislav Rohun

  V krajine remesiel – výtvarná súťaž

  3.miesto

  Tamara Uhrinová

  Ruské slovo - I.kategória  RUJ

   / 1.-4.ročník - poézia/

  3.miesto

  Ondrej Dančišin

  Ruské slovo - I.kategória  RUJ

   / 1.-4.ročník - próza/

  1.miesto

  Darija Medvegyeva

  Ruské slovo - I. kategória  RUJ

   / 1.-4.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  1.miesto

  Laura Kovaľová

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník – sólo spev

  2.miesto

  Samuel Uhrín

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - poézia/

  1.miesto

  Anna Miterpáková

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník - próza/

  2.miesto

  Pamela Nestorák

  Ruské slovo - II. kategória 

   / 5.-7.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  3.miesto

  Žofia Žofčáková

  Ruské slovo - II.kategória

   / 5.-7.ročník –sólový spev/

   

  2.miesto

  Peter Ondrík

  Ruské slovo - III.kategória

   / 8.-9.ročník - poézia/

   

  2.miesto

  Saskia Kolesárová

  Ruské slovo - III. kategória

   / 8.-9.ročník – ruské prostredie - recitácia/

  2.miesto

  Peter Ondrík

  Puškinov pamätník

  3.miesto

  Saskia Kolesárová

  Puškinov pamätník

  3.miesto

   

   

  -          Medzinárodná (1. až 15. miesto)           :

  Meno žiaka

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Ella Šuchtová

  Rusko mojimi farbičkami – výtvarná súťaž-  I.kategória

  1.miesto

  Bianka Coganová

  Rusko mojimi farbičkami – výtvarná súťaž-  I.kategória

  2.miesto

   

              Športová súťaž družstiev

   

              - mestskej úrovni (1.až 3. miesto)                  :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Dievčatá 7.-8.-9.ročník

  O PPM - bedminton

  1.miesto

  Chlapci 7.-8.-9.ročník

  O PPM - bedminton

  1.miesto

  dievčatá 5.-7.ročník

  O PPM – florbal  

  2.miesto

  zmiešané družstvo 3.-4. ročník

  O PPM – florbal  

  2.miesto

  chlapci 5.-7.ročník

  O PPM – florbal  

  1.miesto

  Chlapci 3.-4.ročník

  O PPM – turnaj v malom futbale

  3.miesto

  chlapci 5.-7.ročník

  O PPM – turnaj v malom futbale

  2.miesto

   

   

              - okresná  úroveň (1. až 3. miesto)                 :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Dievčatá

  SaŠŠ bedminton

  1.miesto

  Chlapci

  SaŠŠ bedminton

  3.miesto

  Chlapci str.žiaci

  SaŠŠ florbal

  1.miesto

  Dievčatá str. žiačky

  SaŠŠ florbal

  1.miesto

  Dievčatá str. žiačky

  SAŠŠ – stolný tenis

  2.miesto

   

              - krajská úroveň (1. až 6. miesto)                   :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Dievčatá str. žiačky

  SaŠŠ florbal

  5.miesto

             

             

   

   

                         

   

                          Vedomostné súťaže družstiev

   

                          - okresná úroveň (1. až 3. miesto)                  :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

   Boris Andrišov

   Richard Čornej

  Technická olympiáda A

  1.miesto

   

   

   

   

              - krajská úroveň (1. až 6. miesto)                   :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

   Boris Andrišov

   Richard Čornej

  Technická olympiáda A

  2.miesto

   

  Lukáš Mižák

  Jakub Lajčák

  Boris Andrišov

  Zuzana Miklošová

  Junior Náboj

  6.miesto

  Katarína Chromá

  Martin Ondila

  Peter Ondrík

  Samuel Pangrác

  Junior Náboj

  3.miesto

  Laura Kovaľová, Ema Jenčiková, Matej Mirdala, Ľudovít Faltus

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník – skupinový spev/

   

  1.miesto

  Miriam Bruňová , Zuzanna Tongeľová , Žofia Žofčáková , Timea Mihalčová ,David Pulko

  Ruské slovo - II.kategória 

   / 5.-7.ročník – skupinový spev/

  1.miesto

             

   

  -  celoštátna úroveň (1. až 15. miesto)           :

  Družstvo

  Názov súťaže

  Umiestnenie

  Laura Kovaľová, Ema Jenčiková, Matej Mirdala, Ľudovít Faltus

  Ruské slovo - I.kategória 

   / 1.-4.ročník – skupinový spev/

   

  3.miesto

  Miriam Bruňová , Zuzanna Tongeľová , Žofia Žofčáková , Timea Mihalčová ,David Pulko

  Ruské slovo - II.kategória 

   / 5.-7.ročník – skupinový spev/

  1.miesto

  Aktivity a prezentácia na verejnosti

  Aktivity tanečného súboru Slniečko v rámci CVČ

  13.9.2020 - vystúpenie MSKS - pocta Otakarovi Krasensnkému

  14.9.2020 - vystúpenie Konferencia včelárov Slovenska

  21.9.2020- slávnostné otvorenie Zemplínskeho múzea

  26.11.2019 - kladenie vencov - vystúpenie

  December- Spolupráca s učiteľkami 1.-4.ročníka pri organizovaní Vianočných besiedok

  24.1.2020- ples delostrelcov - vystúpenie

  15.2.2020 - ples BSH - vystúpenie

  Aktivity žiakov oddelenie florbalu CVČ:

  November- Pohár PPM - 1.miesto

  Deň otvorených dverí pre MŠ

  Žiaci sa pravidelne zúčastňovali turnajov v rámci východoslovenskej florbalovej ligy.

  Aktivity žiakov oddelenie hádzanej CVČ

  Členovia CVČ sa zúčastnili všetkých súťaží v minihádzanej mladšieho

  žiactva, ktoré prebiehali v jeseni.

  Na Turnaji hádzanárskych nádejí sme získali 4. miesto.

  § 2. ods. 1 j

  Projekty

  Projekty, do ktorých je škola zapojená, ich zameranie, stručná charakteristika

  A) Dlhodobé

  Sme vzorová škola projektu Expedícia Fenomény sveta.

  V tomto šk. roku sme sa zapojili do novopripravenej oblasti PENIAZE- zamerané na finančnú gramotnosť.

  medzinárodný projekt Zelená škola. Pracujeme v ňom už 16 rokov. Opäť sme sa stali držiteľmi titulu ECO SCHOOL .

  B) Školské projekty

  Výchova a vzdelávanie k ľudským právam,

  Výchova žiakov k BOZP a PO,

  Protidrogová prevencia,

  Škola podporujúca zdravie,

  Otvorená škola-oblasť športu,

  Výchova k manželstvu a rodičovstvu,

  Európske jazykové portfólio,

  Liga proti rakovine,

  Prevencia a riešenie šikanovania a kyberšikana;

  Činnosť žiackej samosprávy, Masmediálna výchova,

  Činnosť školskej knižnice,

  Národný program prevencie obezity;

  Finančná gramotnosť;

  Rozvoj čitateľskej gramotnosti;

  Bezpečne na internete

  § 2. ods. 1 k

  Výsledky inšpekčnej činnosti

  Inšpekčná kontrola v tomto školskom roku nebola.

  § 2. ods. 1 l

  Materiálno-technické podmienky

  V súvislosti so zabezpečením výchovnovzdelávacieho procesu uviesť hodnotenie

  - priestorov školy (učebne, odborné učebne, telocvične, ihriská, školská jedáleň a pod.)

  vybavenie školskej jedálne stoličkami, zariadením v kuchyni/misky, servírovací vozík, nárezový stroj, chladnička na vzorky, výdajný terminál /

  nábytok v kabinete: ZRŠ a PAM, spoločenská miestnosť

  telefónna ústredňa

  hovorové zariadenie pri vstupe do školy pre ŠKD/zvončeky/ a telefóny do 14 tried

  umývadlové skrinky v triedach a kabinetoch

  benzínová kosačka

  PC pre PAM

  notebook pre hospodárku

  - zabezpečenie výučby učebnými pomôckami

  magnetickokeramické tabule 10ks, sada: interaktívne tabule s dataprojektormi a notebookmi v počte po 5ks

  športové náradie a náčinie /žinienky a výstroj pre deti/

  pomôcka Čas v slovenčine, angličtine a nemčine

  § 2. ods. 1 m

  Finančné a hmotné zabezpečenie

  1. Dotácie zo štátneho rozpočtu na žiakov v €

  Mzdy a odvody 1 018 655

  Tovary a služby 132 049

  Hmotná núdza 398,40

  - strava

  - pomôcky

  Dopravné 7 994,07

  Asistent učiteľa 29 560

  Sociálne znevýh.prostr. 2 550

  Mimoriadne výsledky 1 200

  Lyžiarsky kurz 6 750

  Škola v prírode 9 300

  Okresný úrad KE-súťaže 1 541,23

  Odchodné 3 517

  Rekreačné poukazy 4 133

  Dotácia obedov 71 269,20

  Nákup učebníc 15 840

  ÚPSVaR 15 953,40

  2. Príspevky v € na čiastočnú úhradu nákladov spojených s hmotným zabezpečením školy od rodičov alebo inej osoby, ktorá má voči žiakovi vyživovaciu povinnosť

  ŠKD 20 120

  CVČ 3 724

  ŠJ- nákup potravín 19 327,05

  3. Finančné prostriedky prijaté za vzdelávacie poukazy a spôsob ich použitia v členení podľa financovaných aktivít

  16 833€, Boli rozpočtované a použité na mzdy a odvody vedúcich krúžkov

  4. Finančné prostriedky získané od rodičov alebo zákonných zástupcov žiakov, právnických osôb alebo fyzických osôb a spôsob ich použitia v členení podľa finančných aktivít

  Transfer zriaďovateľa:

  ŠKD 120 538,00

  CVČ 13 272,00

  ŠJ 102,820,00

  súťaže 368,00 použité, vrátených 1 370,00€/súťaže sa nekonali z dôvodu dištančného

  vzdelávania COVID-19/

  Dary 125€

  Transfer v € od iných subjektov verejnej správy(obce) - na CVČ 2 076,40

  5. Iné finančné prostriedky získané podľa osobitných predpisov

  z 2% daní škola získala cez rodičovské združenie 4 013,96€

  § 2. ods. 1 n

  Plnenie stanoveného cieľa

  Stanovený cieľ bol splnený v plnom rozsahu aj napriek nepriaznivým okolnostiam COVID 19.

  § 2. ods. 1 o

  Úspechy a nedostatky

  Oblasti, v ktorých škola dosahuje dlhodobo dobré výsledky:

  Škola dlhodobo dosahuje výborné výsledky vo vedomostných, umeleckých a športových súťažiach v rámci okresu, kraja, Slovenska i na medzinárodnej scéne.

  V tomto školskom roku sme dosiahli mimoriadny úspech v krajskej atletickej šúťaži Jump fest - tri prvé miesta ( celoslovenské kolo sa neuskutočnilo ) a v atletickej súťaži Čoko-stars v rámci Slovenska: dve 1.miesta jedno 2.miesto a jedno 3.miesto. Mimoriadne výsledky dosahuje škola v oblasti cudzích jazykov. V súťaži Jazykový kvet žiaci získali 2 x 1.miesto v celoslovenskom kole a 4 x 1.miesto v celoslovenskom kole súťaže Ruské slovo v jednotlivých kategóriách. V súťaži Puškinov pamätník získali žiaci dve tretie miesta v celoslovenskom kole. V celoslovenskej informatickej súťaži I-BOBOR 11 žiakov získalo 100% úspešnosť. V krajskom kole žiaci získali prvé miesto v chemickej olympiáde a olympiáde v anglickom jazyku, žiaľ celoslovenské kolá týchto olympiád už neprebehli.

  § 2. ods. 1 p

  Uplatnenie žiakov

  Všetci žiaci boli prijatí na stredné školy podľa záujmu.

  § 2. ods. 2 a

  Psychohygienické podmienky

  Psychohygienické podmieky žiakov sú veľmi dobré:

  - v triedach a na chodbách sú hladké umývateľné podlahy,

  - zakúpenie nových šatňových skriniek pre žiakov;

  - sebareflexia vlastnej práce zamestnancov na základe, ktorej sa mohli odstraňovať prípadné nedostatky;

  - kontroly zo strany vedenia na zisťovanie plnenia učebných plánov a osnov podľa príslušných ročníkov;

  - príprava a následné plnenie a vyhodnocovanie plánov pre žiakov so špeciálno -výchovno-

  vzdelávacími potrebami po každom štvrťroku ;

  - obsahom triednických hodín bola aj tematika prosociálnych vzťahov a dodržiavanie ľudských a detských práv;

  - cez žiacku samosprávu sa mohli žiaci vyjadrovať k otázkam týkajúcich sa bežného života v

  škole/disciplína, pochvaly, stravovanie/;

  - triedny učiteľ zodpovedal za primerane estetické a bezpečnostné podmienky triedy/ výška lavíc, stoličiek, vetranie

  počas prestávok, čistota triedy/

  - dozorkonajúci zodpovedali za bezpečnosť žiakov počas prestávok;

  - všetci vyučujúci dodržiavali kritéria o nepreťažovaní žiakov stanovené školským poriadkom.

  - každá trieda si podľa potreby maľuje triedu.

  § 2. ods. 2 b

  Voľnočasové aktivity

  Názov záujmového krúžkuPočet detíPočet skupínVedúci
  ANJ MŠ17 Mgr. Eva Puchírová
  Atletický30 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Country show13 Mgr. Renáta Perunková
  Do kolečka...17 Mgr. Katarína Čornejová
  Fenomény sveta28 Mgr. Lenka Paľová
  Florbal 217 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 116 Mgr. Gerhard Puchír
  Florbal 320 Mgr. Gerhard Puchír
  Gumkáči MŠ15 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Hádzaná19 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Hopculáčik16 PaedDr. Jana Kadiláková
  Hravá angličtina26 Mgr. Martina Sűčová
  Hravá ruština14 PhDr. Anna Kaputová
  Kanón15 Mgr. Emília Berešová
  Lalandia20 PaedDr. Jana Kadiláková
  Line dance15 Mgr. Renáta Perunková
  Malí florbalisti23 Mgr. Eva Puchírová
  Malí prírodovedci30 PaedDr. Jana Mihaľková
  Matematika v kocke23 Mgr. Jana Sýkorová
  Mediálny9 Mgr. Daniela Rudášová
  Mladý ekológ21 Mgr. Lenka Paľová
  Moderné tance12 Mgr. Monika Mižáková
  Nebojme sa slovenčiny42 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Nemčina hrou21 PaedDr. Gabriela Andrišová
  Počítačkovo16 Mgr. Jana Porvazová
  Počítačovo12 Mgr. Jana Kobová
  Pohybová príprava pre 7.- 9. ročník16 Mgr. Eva Skybová
  Pohybová príprava pre piatakov16 Mgr. Eva Skybová
  Pohybová príprava pre prvákov18 Mgr. Eva Skybová
  Príroda okolo nás18 Mgr. Ivana Porvazníková
  Rozhlasový22 Mgr. Daniela Rudášová
  Ruské slovo27 PhDr. Anna Kaputová
  Scénické tance19 Mgr. Zuzana Tongeľová
  Step by step15 Mgr. Ingrid Štefanisková
  Šikovné ruky28 PaedDr. Vladimíra Kovaľová
  ŠKD 130 Anna Harbuľáková
  ŠKD 227 Bc. Lucia Karas
  ŠKD 332 Bc. Michaela Hiráková
  ŠKD 432 Denisa Pavlíková
  ŠKD 527 Bc. Eva Vašková
  ŠKD 630 Bc. Zuzana Bošková
  ŠKD 725 Bc. Andrea Cymbal
  ŠKD 829 Bc. Petra Mesaroš
  ŠKD 931 Tatiana Paková
  Tanečná v MŠ17 Mgr. Bibiána Záhorčáková
  Tanlandia15 Mgr. Katarína Čornejová
  Tradičné country21 Mgr. Jana Gombitová
  Tralaláčik18 Mgr. Mária Schumerová
  V rytme show13 Mgr. Jana Gombitová

  § 2. ods. 2 c

  Spolupráca školy s rodičmi

  Zber gaštanov a papiera

  Mikulášske balíčky

  Vianočná besiedka pre rodičov žiakov I.A, B, II.C, IV.A

  Besedy spojené s preventívnymi prednáškami z radov rodičov / environmentálna, dopravná, zdravotná a právna výchova/

  finančný prípevok pre žiakov do školy v prírode a na LVVK cez rodičovskú radu

  § 2. ods. 2 d

  Spolupráca školy a verejnosti

  MsÚ

  - spoluorganizácia denného letného tábora

  - spoluorganizovanie mestských súťaží

  Okresná knižnica G. Zvonického

  - besedy žiakov 3. -5. ročníka,

  - Noc s Andersenom - žiaci III.A

  - príprava súťaže Zvonického literárne dni

  - tvorivé dielne,

  - „Najzaujímavejšie podujatie školskej knižnice“ pri príležitosti Medzinárodného dňa školských knižníc. Naše podujatie

  sa nieslo pod názvom M.R. Štefánik.“ Zapojilo sa 450 žiakov školy.

  - čitateľský maratón „Čítajme si ...2018.“- viac ako 200 žiakov

  - Spolupráca so ZŠ v Přimde v ČR pri príležitosti medzinárodného dňa škol. knižníc - Záložka spája

  Mestská polícia

  - besedy

  Matica slovenská

  - odučené hodiny so žiakmi 8. ročníka,

  - výstavy, besedy, vystúpenia, žiacke práce

  Únia nevidiacich

  - zbierka Biela pastelka

  Zemplínske osvetové stredisko

  zapojenie sa do súťaže v rétorike Štúrov Zvolen

  CPPPaP

  - besedy so psychologičkami pre žiakov 1. stupňa na témy: adaptačný program Nové začiatky- nebojím sa (1.r.)

  Nie si môj kamarát, ale rešpektujem ťa(2.r)

  Každý ukrýva v sebe poklad (3.r.)

  Šikanovanie na školách( 4.r)

  - besedy pre 2. stupeň: Obchodovanie s bielym mäsom pre 9. roč.,

  SOŠ

  prezentácie škôl - voľba povolaní

  Hvezdáreň

  exkurzie žiakov 1. a 2. stupňa

  Televízia Mistrál a noviny Michalovčan

  - propagácia školskách aktivit

  MsKS

  - vystúpenia žiakov pri rôznych príležitostiach: Na poctu mesta, Oslobodenie MIchaloviec,

  Športové kluby v meste

  - futbal, florbal, hokej , basketbal

  Činnosť v čase mimoriadnej situácie

  Od 13. marca 2020 do 30. júna 2020 prebiehalo v škole vyučovanie mimoriadnym spôsobom v súlade s nariadeniami hlavného hygienika a Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu. O spôsobe vyučovania, metódach, formách a hodnotení informuje škola na príslušných miestach v Správe o výchovno-vzdelávacej činnosti.

  Správa o realizácii ŠkVP počas mimoriadneho prerušenia vyučovania

  Rada školy

  Činnosť Rady školy mala byť ukončená v apríli 2020, kedy mala prebehnúť voľba nových členov do Rady školy; z dôvodu prerušeného vyučovania v škole sa voľba členov rady školy presúva na september 2020.

  Hodnotenie žiakov:

  Žiaci prvého ročníka budú hodnotení formou slovného hodnotenia.

  Žiaci druhého až štvrtého ročníka budú hodnotení formou kombinovaného hodnotenia. Výchovné predmety: VYV,HUV,TSV,PVC,ETV,NBV sa budú hodnotiť slovne - absolvoval/a. Ostatné predmety sa budú klasifikovať známkou.

  Žiaci piateho až deviateho ročníka budú hodnotení formou kombinovaného hodnotenia. Výchovné predmety: VYV,HUV,TSV,TCHV,ETV,NBV sa budú hodnotiť slovne - absolvoval/a. Ostatné predmety sa budú klasifikovať známkou.

  Jedna žiačka tretieho ročníka bude v auguste 2020 preskúšaná komisionálne, pretože z dvoch predmetov nebola v prvom polroku klasifikovaná a nebolo možné ju preskúšať z dôvodu prerušeného vyučovania v školách.

  Ročníky 1.-4.

  Všetky učiteľky MZ 1-4. ročníka sa zapojili do vyučovania z „domu“. Každá z nich zvolila formu, ktorá jej najviac vyhovovala. So žiakmi si v triede si vytvorili pracovný režim, ktorý žiaci v priebehu nútenej karantény dodržiavali. Komunikácia so žiakmi prebiehala v triedach rôzne . Najčastejšie sa využívali stránky edupage , bezkriedy a Kozmix.

  Na vysvetľovanie učiva sa využívali pracovné listy, prezentácie , videonahrávky, videohovory.

  Na precvičenie učiva boli určené pracovné listy, testy a úlohy zadávané v pracovných zošitoch a z učebníc. Učivo a úlohy boli redukované tak, aby zbytočne nezaťažovali žiakov a rodičov a zamerali sa na základné zvládnutie preberaného učiva. Učiteľky žiakom odporúčali na precvičenie internetové stránky napr.viemeposlovesky.sk, viemematiku.sk, abcguru.sk, alfbook.sk, aaskola.sk, akademia.sk, prípadne voľne prístupné stránky na výučbu anglického jazyka.

  Na zadávanie úloh sa najčastejšie používal edupage a bezkriedy.

  Kontrola úrovne zvládnutého učiva u žiakov prebiehala najčastejšie realizáciou skupinových hovorov, kde sa využívali aplikácie Skype, Viber, a Messenger, prípadne aj telefón. Väčšina učiteliek vytvorila pre žiakov na internete stránku, kde žiaci zasielali svoje vypracované úlohy, fotografie vypracovaných úloh v zošitoch, projekty a videá. Vypracované zadané úlohy žiaci zasielali aj cez bezkriedy. Súčasne pravidelne prebiehala aj komunikácia triednych učiteliek s rodičmi žiakov, kde sa vyučujúce zaujímali o prácu žiakov doma prostredníctvom internetu a telefónu. Do vyučovania na diaľku sa zapojili takmer všetci žiaci, nie však v rovnakej miere. Do on-line vyučovania neboli zapojení žiaci, ktorí nemajú doma internet. Prioritne sa učiteľky zamerali na on-line vyučovanie slovenského jazyka, matematiky .

  Po návrate do školy sa v niektorých triedach nadviazalo na on-line vyučovanie prostredníctvom internetu a interaktívnej tabule pre žiakov, ktorí do školy nenastúpili. Čas , v ktorom bolo obnovené vyučovanie, učiteľky využili na diagnostiku zvládnutia učiva, opakovanie a upevňovanie, podľa odporúčania ministerstva školstva..

  Slovenský jazyk

  Počas prerušeného vyučovania sa žiaci učili na diaľku. Učitelia SJL priebežne zadávali žiakom dištančné úlohy po odučenej hodine. Žiakom sme poskytovali študijný materiál, ktorý učitelia spracovali do prezentácie, zverejňovali žiakom, kde učivo nájdu v učebnici alebo v pracovnom zošite. Pomáhali sme aj žiakom so ŠVVP a žiakom zo sociálne znevýhodneného prostredia zasielaním pracovných listov cez obecnú samosprávu. Svoju činnosť sme zaznamenali v pravidelných mesačných reportoch. Pri priebežnom aj záverečnom hodnotení sme prihliadali na individuálne podmienky, na domácu prípravu. Priebežné hodnotenie bolo slovné, žiakom sme poskytovali spätnú väzbu pri učení z domu, prihliadali sme na momentálnu psychickú i fyzickú disponovanosť. Záverečné hodnotenie sa realizovalo v kombinácii so sebahodnotením žiaka a s opisom zvládnutia učiva daného predmetu.

  Biológia

  Žiakom boli na portál bezkriedy.sk posielané prezentácie, videá, demonštračné pokusy, slúžiace na vysvetlenie učiva. Následne formou pracovných listov alebo online doplňovačiek a testov si mohli žiaci vyskúšať, ako danú látku pochopili a zvládli

  Pomocou pripravených pracovných listov žiaci realizovali niekoľko praktických cvičení a jednoduchých pozorovaní a experimentov aj doma.

  Od žiakov sme získavali spätnú väzbu zasielaním vypracovaných pracovných listov, alebo prostredníctvom fotografií . Taktiež to bola realizácia projektových úloh v domácich podmienkach. Návratnosť žiackych prác bola veľmi dobrá, dá sa hovoriť zhruba o 9 5%. Nepracovali len žiaci, ktorí pomalšie pracujú, alebo nepracujú aj počas prítomnosti v škole.

  Súčasťou práce žiakov bolo aj ich sebahodnotenie.

  Ako sme na tom s učivom biológie v jednotlivých ročníkoch:

  5. ročník - prebraté všetko učivo

  6. ročník - prebraté všetko učivo.

  7. ročník - prebraté všetko učivo.

  8. ročník - prebraté všetko učivo 9. ročník - prebraté všetko učivo Každému je jasné, že pri nástupe žiakov do školy si všetko učivo prejdeme znovu a prípadné nejasnosti sa žiakom vysvetlia.

  CHÉMIA

  V rámci hodín sme využívali aj aplikáciu ZOOM k realizácií on-line

  vyučovacích hodín pre žiakov 7. - 9. ročníka. Od 16.3.2020 sme odučili 36 on-line hodín

  chémie, ktoré slúžili hlavne k vysvetleniu nového učiva. Účasť žiakov na týchto hodinách

  bola takmer stopercentná. Hodiny ich bavili, veľmi radi sa aspoň takouto formou porozprávali s učiteľkou a so svojimi spolužiakmi. Taktiež vysvetlenie učiva takouto formou pomohlo žiakom lepšie pochopiť chemické zákony.

  Ďalšou formou práce boli prezentácie pre žiakov na portáli bezkriedy.sk slúžiace k vysvetleniu učiva. Následne formou pracovných listov a on-line testov si mohli žiaci vyskúšať, ako danú látku pochopili. Pomocou pripravených pracovných listov žiaci realizovali množstvo jednoduchých fyzikálnych experimentov aj doma.

  Učiteľka získavala od žiakov spätnú väzbu zasielaním vypracovaných pracovných listov, prostredníctvom videí a fotografií zo zrealizovaných pokusov. Taktiež to bola realizácia projektových úloh v domácich podmienkach. Návratnosť žiackych prác bola veľmi dobrá, dá sa hovoriť zhruba o 90%. Nepracovali len žiaci, ktorí slabšie pracujú aj počas prítomnosti v škole.

  Súčasťou práce žiakov bolo aj ich sebahodnotenie.

  Ako sme na tom s učivom chémie v jednotlivých ročníkoch:

  7. ročník - prebraté učivo po Exotermické a endotermické reakcie. Zostáva dobrať - Skúmanie rýchlosti chemických reakcií.

  8. ročník - prebraté učivo po Soli, zostáva dobrať učivo Chemické reakcie a chemické rovnice.

  9. ročník - prebraté učivo po Drogy, nestihli sme prebrať Látky ohrozujúce život človeka.

  Pri práci z domu nám veľkými pomocníkmi boli pracovné zošity od spoločnosti MAPA, kde si žiaci hravou formou vyskúšali svoje vedomosti.

  Pri nástupe žiakov do školy si všetko učivo prejdeme znovu a prípadné nejasnosti sa žiakom vysvetlia.

  Matematika a fyzika

  Samoštúdium žiakov bolo zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie

  s pedagogickými zamestnancami. Využili sa tieto formy práce:

  Dištančné vzdelávanie žiakov:

  Keďže už niekoľko rokov využívame pri elektronickej komunikácii so žiakmi portál

  bezkriedy.sk a zborovna.sk, pokračovali sme v jeho využívaní aj naďalej, nakoľko žiaci aj

  rodičia sú na naň zvyknutí. Vyučujúci pravidelne zadávali rôzne študijné materiály, úlohy, pracovné listy, prezentácie, projekty, on-line testy, interaktívne cvičenia a odkazy na vzdelávacie videá. Komunikovali so žiakmi, ich rodičmi a kolegami, získavali spätnú väzbu.

  Niektorí učitelia komunikovali so žiakmi a ich rodičmi cez aplikáciu edupage.org:

  - zadávanie úloh a projektov, tvorba interaktívnych testov

  - on-line konzultácie

  - e-mail, telefonická komunikácia

  - využívalo sa aj osobné doručovanie pracovných listov a študijných materiálov do rómskej komunity ( RŠ cez starostu obce )

  Využívali sme aj vzdelávací portál vzdelavanie.jaslovensko.sk pre program Viac ako peniaze - finančná gramotnosť (8. a 9. ročník)

  V máji sme zapojili žiakov do on-line súťaže Expedície Fenomény sveta Peniaze. Súťaž pozostáva z 10 súťažných kôl - končí 25.6. 2020. Hlavným cieľom súťaže je naučiť žiakov zábavnou formou základné pojmy z finančnej gramotnosti. V každom kole si žiaci pozrú vzdelávacie videá, na základe ktorých potom riešia vedomostný kvíz.

  Online vyučovanie:

  V rámci hodín matematiky sme využívali aplikácie webex.com a meet.vpsfree.cz., ktoré sa osvedčili hlavne pri výklade nového učiva.

  V rámci hodín fyziky sme využívali aj aplikáciu ZOOM k realizácií on-line

  vyučovacích hodín pre žiakov 6. - 9. ročníka. Od 16.3.2020 sme odučili 48 on-line hodín

  fyziky, ktoré slúžili hlavne k vysvetleniu nového učiva. Účasť žiakov na týchto hodinách bola

  takmer stopercentná. Hodiny ich bavili, veľmi radi sa aspoň takouto formou porozprávali s učiteľkou a so svojimi spolužiakmi. Taktiež vysvetlenie učiva takouto formou pomohlo žiakom lepšie pochopiť fyzikálne zákony.

  Ďalšou formou práce boli prezentácie pre žiakov na portáli bezkriedy.sk slúžiace k vysvetleniu učiva. Následne formou pracovných listov a on-line testov si mohli žiaci vyskúšať, ako danú látku pochopili.

  Pomocou pripravených pracovných listov žiaci realizovali množstvo jednoduchých fyzikálnych experimentov aj doma.

  Učiteľka získavala od žiakov spätnú väzbu zasielaním vypracovaných pracovných listov, prostredníctvom videí a fotografií zo zrealizovaných pokusov. Taktiež to bola realizácia projektových úloh v domácich podmienkach. Návratnosť žiackych prác bola veľmi dobrá, dá sa hovoriť zhruba o 90%. Nepracovali len žiaci, ktorí slabšie pracujú aj počas prítomnosti v škole.

  Súčasťou práce žiakov bolo aj ich sebahodnotenie.

  Ako sme na tom s učivom fyziky v jednotlivých ročníkoch:

  6. ročník - podarilo sa nám postupne prebrať učivo až po Správanie sa telies v plynoch.

  7. ročník - prebraté učivo po Teplo a premeny skupenstva. Zostáva dobrať - Teplo a využiteľná energia.

  8. ročník - prebraté učivo po Mechanická práca a mechanický výkon, zostáva dobrať učivo Energia.

  9. ročník - prebraté učivo po Elektromagnet, nestihli sme prebrať Vedenie elektrického prúdu v kvapalinách a plynoch, premeny elektrickej energie.

  Pri práci z domu nám veľkými pomocníkmi boli pracovné zošity od spoločnosti MAPA, kde si žiaci hravou formou vyskúšali svoje vedomosti.

  Pri nástupe žiakov do školy si všetko učivo prejdeme znovu a prípadné nejasnosti sa žiakom vysvetlia. Zohľadnime to pri úprave tematických plánov z matematiky a fyziky v budúcom školskom roku.

  Informatika

  V školskom roku 2019/2020 sme prežili situácie, s ktorými v minulosti nikto nemal skúsenosť. Vyučovací proces sa pre objektívne príčiny presunul do virtuálneho priestoru. Žiaci, rodičia a pedagógovia sa „za pochodu“ prispôsobovali neštandardným podmienkam.

  Vďaka portálu „Akadémia Alexandra“ a elektronickým učebniciam „Informatika s Alexom“ pre druhý stupeň ZŠ a www.aaskola.sk pre prvý stupeň bol prechod vyučovania na „Učenie z domu“ v predmete informatika pomerne hladký. Okrem toho žiaci využívali ďalšie možnosti pre vzdelávanie on-line formou, najmä v oblasti programovania prostredníctvom stránok: code.org, viemeprogramovat.sk, ibobor.sk, jaslovensko.sk, robotEmil.com, googleforms a ďalšie. Zrealizovali sme tiež niekoľko stretnutí on-line s využitím webex.com.

  V tomto školskom roku sme prežili neštandardné vyučovanie a počas neho sme riešili neštandardné situácie. Bez komunikácie, spolupráce, a vzájomnej podpory a pomoci by to bolo oveľa ťažšie. Vážime si všetkých, ktorí svojím optimizmom, zdravým sedliackym rozumom a schopnosťou vidieť veci dopredu prispeli k tomu, že sme túto situáciu zvládli. Týka sa to žiakov, rodičov, kolegov učiteľov, vychovávateliek aj vedenia školy aj on-line školiteľov a najbližších príbuzných, ktorí stáli pri nás.

  Cudzí jazyk

  Samoštúdium žiakov bolo zabezpečené prostredníctvom elektronickej komunikácie s pedagogickými zamestnancami. Žiaci i vyučujúce využívali internet, sociálne siete, mobilné aplikácie pri zadávaní i vypĺňaní úloh. Žiaci zvládali aj takéto vyučovanie, pracovali rôzne. Pri záverečnom sebahodnotení však skonštatovali, že im chýbala priama komunikácia s učiteľmi, vysvetľovanie i precvičovanie učiva.

  Dejepis

  V 2.polroku od marca 2020 vyučovanie prebiehalo na diaľku pomocou internetu. Učiteľka bola v spojení so žiakmi hlavne prostredníctvom školského portálu bezkriedy.sk alebo cez mailovú komunikáciu., občas využila aj SMS-kové spojenie. Žiaci vypracovávali zaslané PL, testy, pripravovali prezentácie. Písali, hlavne starší, vlastné úvahy na aktuálne témy (využitie internetu, spomienky starých rodičov na 17.nov.1989, na 21.august 1968, na klady členstva SR v EÚ, na prínos M.R.Štefánika pri vzniku ČSR....)

  Vyučujúca využívala na hodinách dejepisu informačné technológie - internet, Yutube, prezentačné práce žiakov, projekty, miniprojekty, medailóny osobností a iné formy, ktoré žiakom imponujú . Prostredníctvom mnohých tém sme upozorňovali žiakov na súčasné pálčivé témy, ako napr. utečenectvo, ENV výchova, protidrogové témy, protirasové, diskriminačné konania, ochrana životného prostredia...

  Občianska náuka

  Niektoré úlohy sme nesplnili z dôvodu prerušenia vyučovania počas epidemiologickej situácie v SR-COVID-19.

  Žiakom sme zadávali úlohy cez www.bezkriedy.sk. Musíme konštatovať, že žiaci zodpovedne pristupovali k svojim povinnostiam. Podľa rozhodnutia ministra školstva sa za týchto mimoriadnych udalostí výchovné predmety v šk. roku 2019/2020 za 2. polrok hodnotili na vysvedčení slovne -absolvoval/absolvovala.

  Opatrenia

  - aktualizačné vzdelávanie pedagogických zamestnancov na interaktívne vyučovanie- august 2020

  Záver

  Vypracoval: Mgr. Valéria Kocúrová

  V Michalovciach, 22. októbra 2020

  Správa prerokovaná v pedagogickej rade dňa:

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria