Navigácia

  Činnosť ŠKD Režim dňa a činnosti Prihlasovanie deti a poplatky Plán aktivít v školskom roku 2017/2018 Zaujímavosti z činnosti ŠKD 2018/2019 Zaujímavosti z činností detí v šk. r. 2017/2018 Plán aktivít v školskom roku 2016/2017 Realizované aktivity v šk. r. 2016/2017 Plán aktivít v školskom roku 2015/2016 Realizované aktivity v šk. r. 2014/2015 Aktivity v šk.r. 2015/2016 Aktivity 2019/2020

  Školský klub detí

  Činnosť ŠKD

  Činnosť školského klubu detí je v školskom roku 2019/2020 zabezpečená v pracovné dni v týždni.

  V čase od 6:30 do 7:30 deti prichádzajú vchodom č. 4  a zdržiavajú sa vzbernej triede - 4.B, kde je zabezpečený dozor vychovávateľkou.  

  Po vyučovaní sa uskutočňuje výchovno-vzdelávacia činnosť v jednotlivých oddeleniach klubu podľa plánu a režimu dňa do 16:00 hod.

  Pre deti, ktoré ostávajú v klube aj po skončení činnosti v jednotlivých oddeleniach, je zabezpečená výchovná činnosť v čase od 16:00 do 16:30 hod.

  V súrnych prípadoch, po ohlásení minimálne deň vopred, škola zabezpečuje činnosť pre dieťa do 18:00 hod.

   

  Personálne obsadenie

  1. Rozpis oddelení ŠKD

  Oddelenie

  Vychovávateľka

  Ročníkové obsadenie

  1. Anna Harbuľáková I.A,B
  2. Bc. Lucia Karas I.B,C
                3. Bc. Michaela Hiráková II.A,C
               4. Denisa Pavlíková II.B,C
                5. Bc. Eva Vašková III.A,D
                6. Bc. Zuzana Bošková III.B,D
                 7. Bc. Andrea Cymbal III.C
                 8. Bc. Petra Mesaroš IV.A,C
                 9. Tatiana Paková IV.B,C

   

   

  Materiálne a priestorové zabezpečenie

  Školský klub detí na svoju výchovno-vzdelávaciu činnosť využíva priestorové a materiálne vybavenie školy:

  • oddelenia sú vybavené odpočinkovými kobercami, hračkami, spoločenskými hrami, športovými potrebami a výtvarným materiálom
  • rekreačné a  športové aktivity sa realizujú na školskom ihrisku, v telocvični a v relaxačnej miestnosti
  • možnosť využívať interaktívne tabule na didaktické hry a rozprávky
  • k dispozícii je hra X-box, ktorá slúži na zábavno-pohybové hry
  • školská knižnica

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria