Navigácia

  Prehlásenie o prístupnosti

  Prehlásenie o prístupnosti

  Prehlásenie o prístupnosti

   

  Webové sídlo Základnej školy T.J.Moussona, Michalovce www.zsmoumi.edupage.org

  sa v čo najväčšej miere snaží o dodržiavanie platnej legislatívy v oblasti prístupnosti

  webových stránok, a to najmä zákona 275/2006 Z.z. o informačných systémoch verejnej

  správy v znení neskorších predpisov a platného výnosu Ministerstva financií SR

  o štandardoch informačných systémov verejnej správy.

  Škola si je vedomá nedodržania štandardov v niektorých častiach stránky, kde zverejňuje

  dokumenty, doručené škole výlučne klasickou poštou (zmluvy).

  Ide o dokumenty, ktoré škola netvorí a nemá k dispozícií zdroj príslušných textov v elektronickej

  forme, preto zverejňuje informáciu v jedinej dostupnej forme ako naskenované texty.

   

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria