Navigácia

  Organizácia šk. roka

  Organizácia školského roka 2017/2018

   

  Organizácia školského roka 2017/2018

            

  1. Školský rok sa začína 1. septembra 2017. Školské vyučovanie sa začína 4. septembra 2017(pondelok).

  2.   Školské vyučovanie v prvom polroku školského roka sa končí 31. januára 2018 (streda).

  3.   Školské vyučovanie v druhom polroku sa začne 1. februára 2018 (štvrtok) a končí sa 29. júna 2018

        (piatok).

  4.   Termíny školských prázdnin

   

  Termíny školských prázdnin v školskom roku 2017/2018 Prázdniny

  Posledný deň

  vyučovania pred začiatkom prázdnin

  Termín prázdnin

  Začiatok vyučovania

  po prázdninách

  jesenné

  27. október 2017 (piatok)

  30. október –

  31.október 2017

  2. november 2017 (štvrtok)

  vianočné

  22. december 2017 (piatok)

  23. december 2017 – 5. január 2018

  8. január 2018

  (pondelok)

  polročné

  1. február 2018

  (štvrtok)

  2. február 2018

  (piatok)

  5. február 2018 (pondelok)

  jarné

   

  Košický kraj,

  Prešovský kraj

   

   

  23. február 2018

   (piatok

  26. február –

  2. marec 2018

  5. marec 2018 (pondelok)

  Bratislavský kraj,

  Nitriansky kraj,

  Trnavský kraj

  2. marec 2018 (piatok)

  5 marec –

  9. marec 2018

  12. marec 2018 (pondelok)

  Banskobystrický kraj,

  Žilinský kraj,

  Trenčiansky kraj

  16. február 2018 (piatok)

  19. február –

  23.február 2018

  26. február 2018 (pondelok)

  veľkonočné

  28. marec 2018

  (streda)

  29. marec –

  3. apríl  2018

  4. apríl 2018

  (streda)

  letné

  29. jún 2018

  (piatok)

  2. júl  –

  31. august 2018

  3. september 2018

  (pondelok)

   

   

                                                                                                                       

   

   

                                                                                                                                            Mgr. Valéria Kocúrová  

                                                                                                                                                       riaditeľka školy

         

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +421 x 056 6441347

  Fotogaléria