Navigácia

  Nórske fondy Národný projekt: Podpora profesijnej orientácie žiakov základnej školy na odborné vzdelávanie a prípravu prostredníctvom rozvoja polytechnickej výchovy zameranej na rozvoj pracovných zručností a práca s talentami Komplexný poradenský systém prevencie a ovplyvňovania sociálno-patologických javov v školskom prostredí Zvyšovanie kvality vzdelávania v ZŠ s využitím elektronického testovania - národný projekt Národný projekt: Elektronizácia vzdelávacieho systému regionálneho školstva Projekt ESF

  Projekty v škole

  Nórske fondy

  informacie_o_projekte.docx

  ciel_projektu(1).docx

  casovy__navrh__aktivit__projektu(1).doc

  vyucbove_programy_pre_ziakov(1).doc   

  Letáčiky: 1.klimaticke_zmeny.doc    2.co_mozem_urobit_ja.doc  3. opatrenia_v_nasej_skole.doc  4.pre_rodicov.doc

  Pracovné listy:  1. morske_oko__rychlost_prudenia.doc  2. morske_oko.doc   3. Starina.doc

  Prezentacia-Norske_fondy.ppt

  Po ukončení realizácie projektu: 1. atrium_skoly.pptx   2. Pred_skolou.pptx     3. Vonkajsia__zahrada.pptx  

  Klíma nás spája

  Vedeli ste, že obyčajné rifle, ktoré každý z nás nosí takmer denne prejdú počas výroby približne 64000 km, kým sa dostanú k nám spotrebiteľom? ... že všetka voda, ktorú tu máme je tá istá voda, ktorá tu je už milióny rokov, je to voda, ktorú kedysi pili dinosaury ? ... že voda nepozná hranice štátov, že je len jedna voda ?

              Odpovede na tieto otázky a mnoho ďalších sa žiaci dozvedeli v rámci tematického dňa Klíma nás spája. V škole už od júna 2014 prebieha projekt EcoSapiens in EcoSchool, ktorý je financovaný z grantov Islandu, Lichtenštajnska a Nórska prostredníctvom Finančného mechanizmu EHP a zo štátneho rozpočtu Slovenskej republiky . Cieľom projektu je informovanie a vzdelávanie žiakov v oblasti klimatických zmien. V rámci tematického dňa Klíma nás spája žiaci strávili v škole netradičné vyučovacie dopoludnie. Interaktívnymi metódami sa oboznámili s problematikou klimatických zmien z rôznych uhlov pohľadu. Formou premietania videofilmov videli napríklad výrobu 100% bavlny a jej dopad na klimatické zmeny. Pomocou chemických pokusov si ukázali znečistenie vody ako celosvetový problém. To, že aj odlesňovanie má vplyv na klímu si vyskúšali na vlastnej koži. Aktivitou Uhádni, ktorá krajina sa dozvedeli zaujímavé fakty o krajinách sveta a ich globálnom prepojení. V závere si porozprávali niečo aj o občianskej zodpovednosti.

              Veríme, že takýto spôsob vyučovania zanechá v našich žiakoch dlhodobejšie poznatky a porozumenie faktov, ktoré prenesú aj do svojich domácnosti a samozrejme hlavne do svojho správania sa voči prírode a našej planéte Zem.

   

  Slávnostné otvorenie Dažďovej záhrady

  25.11.2014  o 15.00 hodine pani riaditeľka školy V. Kocúrová otvorila Dažďovú záhradu za prítomnosti primátora mesta V. Zahorčáka, člena Rady školy  Ing. V. Braníka, predsedu rodičovskej rady PhDr. M.Vargu, PhD. a predsedov triednych rodičovských rád. Žiačky z krúžku Mladý ekológ ich previedli po záhrade a oboznámili s praktickým využitím  tohto projektu.

     

   

   

   

  výučba s lektorkou  

   

   

  exkurzia  Starina 

   

  Deň bez áut 

   

   

  výstavba dažďovej záhrady 

   

  Novinky

  Kontakt

  • Základná škola Teodora Jozefa Moussona
   Ul. T.J. Moussona 4, 071 01 Michalovce
  • +42156 6441347

  Fotogaléria